15 EKİM 2015 MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 15/10/2015 Perşembe günü, saat: 15.00’ da Kocaeli İzmit, Karabaş Mahallesi, Sanayi Fuarı 4. Caddesi, No: 39’daki (Fuariçi) Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda Ekim ayı olağan meclis toplantısı 1. Birleşimi için toplanarak gündemindeki konuları görüşecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış,
17/09/2015 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

Meclise Bilgi Verilecek Konuların Sunumu

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın Müdür ve üstü unvanlı personelin atanmasına ilişkin bilgi sunumu,

GÜNDEM

========

RAPORLAR:

1.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit İlçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi 5142 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerine Camii ve Külliye yapılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

2.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti belediyemize ait Kartepe İlçesi, Ş.Köseköy Mahallesi, 491 ada 9 parsel ile 489 ada 1 parsel üzerinde bulunan taşınmazların Kartepe Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

3.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Gölcük İlçesi, İhsaniye Mahallesi 202 ada 5 parseldeki 4.292,95 m2 yüzölçümlü taşınmazda yer alan 3 katlı binanın Kocaeli Valiliği-İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

4. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Gölcük İlçesi Örcün Mahallesi 604 ada 3 parselde yer alan kalıcı iş merkezi zemin kat 35 nolu iş yerinin Gölcük Kaymakamlığı Halk Eğitim Kültür Merkezi Müdürlüğüne olan tahsisinin kaldırılması ile ilgili raporu,

5.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gebze İlçesi, Osman Yılmaz Mahallesi 4994 ada 1 nolu parselde bulunan 1.625,00 m2 yüzölçümlü taşınmazdaki Belediyemize ait hissenin Maliye Hazinesine devredilmesi ile ilgili raporu,

6.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Derince İlçesi, Çenedağ Mahallesi 2263 ada 1 nolu parseldeki 3.405,00 m2 yüz ölçümlü taşınmazda bulunan Belediyemize ait hissenin Derince Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

7.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Derince İlçesi, Dumlupınar Mahallesinde bulunan 6 adet taşınmazın Derince Belediyesinden Belediyemize devredilmesi ile ilgili raporu,

8.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Körfez İlçesi Yarımca Mahallesi 1723 ada 1 nolu parseldeki 5.000,00 m2 yüzölçümlü alanın bedelsiz olarak Türk Standartları Enstitüsü adına tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

9.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit İlçesi Kozluk Mahallesi Seka Park 1. Etap içinde bulunan Seka Sosyal Tesisilerinin Seka Park A.Ş.’ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili raporu,

10.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti ve tasarrufu Belediyemize ait olan ve muhtelif yerlerde bulunan 3 adet işyerinin Belde A.Ş.’ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili raporu,

11.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kocaeli ili genelinde yapılacak olan yolların bakım, onarım ve yapım işinde kullanılmak üzere iş makinası kiralama ihalesinin yıllara sari olarak yapılması ilgili raporu,

12.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemiz tarafından yapımı tamamlanmış ve çalışmakta olan trafo tesislerinin SEDAŞ’a devredilmesi ile ilgili raporu,

13.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Derince İlçesi Mutluköy Yaşam Merkezi’nin Derince Belediyesinden Belediyemize devredilmesi ile ilgili raporu,

14.Plan Bütçe Komisyonu ile Çevre Sağlık Komisyonu’nun, Belediyemiz sınırları dahilinde “Entegre Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi” Hizmet Alımı İşi İhalesi ile ilgili raporu,

15.Plan Bütçe Komisyonu ile Çevre Sağlık Komisyonu’nun Belediyemiz tarafından mezarlık alanı olarak tahsisi alınan alanlarda Çayırova, Darıca ve Körfez Belediyelerince mezarlık alanlarının tesis edilmesi ve işletilmesi ile ilgili raporu,

16.Plan Bütçe Komisyonu’nun 2016 yılına ait Gelir Tarifesi ile ilgili raporu,

17.Plan Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’nun Belediyemizin toplu taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan Elektornik Ücret Toplama Sisteminin işletilmesinin Ulaşımpark Ulaştırma Hizmetleri Tic. Ltd. Şirketine devredilmesi ile ilgili raporu,

18.Plan Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’nun, Belediyemiz tarafından mevcut işletilmekte olan hatlar ile UKOME tarafından yeni açılmış hatların işletilme hakkının Ulaşımpark Ulaştırma Hizmetleri Tic. Ltd. Şirketine devredilmesi ile ilgili raporu,

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

19.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.05d nazım, G23c.05d.2c-2d uygulama imar planı paftaları, 518 ve 519 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

20.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Barbaros Mahallesi, G23c.04c nazım imar planı paftası, 263 ada 1, 2, 3, 4, 5 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

21. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23.c.05.d nazım, imar plan paftası, 518 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

22.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yuvacık Mevkii, Yeşilyurt Mahallesi, G23.c.05.d nazım, G23.c.05.d.1c-1d uygulama imar plan paftaları, 495611-496385 dikey, 4508672-4509222 yatay koordinatları arasındaki alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

23.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yuvacık Mevkii, Yeşilyurt Mahallesi, G23.c.05.d nazım, G23.c.05.d.4.b uygulama imar plan paftası, 468 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

24. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Mevkii, Atakent Mahallesi, G23.c.03c. nazım, G23.c.03.c.3d uygulama imar plan paftası, 445 ada 1, 2, 3, 4, 17, 18 nolu parseller ve 446 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

25. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Şehitekrem Mahallesi, G23c.09d nazım, G23c.09d.2a ve G23c.09d.2b uygulama imar planı paftaları, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1196, 1431, 1876,1877, 2266, 2269, 2270, 2271, 2343, 2344, 3406, 3407, 4216, 4217, 4218, 4219, 4220, 4221, 4222, 4223, 5695, 5696, 5697 nolu parselleri kapsayan alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

26. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Seymen Mahallesi, G23.c.04.d nazım, G23.c.04.d.4.a uygulama imar plan paftası, 152 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

27.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22.b.13.c nazım G22.b.13.c.2c uygulama imar plan paftası, 532 ada 6 nolu parsel ve 531 ada 6 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

28.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Bayramoğlu Mahallesi, G22b.22b nazım, G22b.22b.2a, G22b.22b.2b, G22b.22b.2c, G22b.22b.2d uygulama imar planı paftaları içerisinde hazırlanan "Yat Limanı" amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili raporu,

29.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Emek Mahallesi, G22b.23a nazım, 30K.3a uygulama imar planı paftası, 2382 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

30.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, nazım imar planı revizyonu ile ilgili raporu,

31.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Orhangazi Mahallesi, G23a.21b nazım, G23a.21b.3a uygulama imar planı paftası, 59 ada 1 nolu parsel ile 64 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

32.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Orhangazi, Mimar Sinan, Cumhuriyet ve Turgut Özal Mahallelerinde hazırlanan revizyon uygulama imar planı ile ilgili raporu,

33.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22.b.18.c-23.b-24.a nazım, G22.b.18.c.4.a, G22.b.23.b.2.b,G22.b.24.a.1.a uygulama imar plan paftaları, 4081 nolu ada ve civarında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

34.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Tatlıkuyu Mahallesi, G22.b.24.b nazım, G22.b.24.b.4.a uygulama imar plan paftası, 841 ada 2, 5, 6 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

35.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22.b.24.a nazım, G22.b.24.a.4.b uygulama imar plan paftası, 1286 ada 1, 2 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

36.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Arapçeşme Mahallesi, G22b19c ve G22b.20d nazım, G22b.19c.3b ve G22b.20d.4a uygulama imar planı paftaları, 3468 ve 3469 adalar arsından geçen imar yolunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

37.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22b.19c nazım, G22b.19c.3d uygulama imar planı paftası, 437 ada 16,17,18 ve 21 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

38.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22b.18c-18d nazım, G22b.18c.1d, 4a, G22b.18d.3b uygulama imar planı paftaları, 6364 ada 1 parsel, 6365 ada 1 parsel, 6361ada 1 ve 2 parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

39.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22.b.24.b nazım, G22.b.24.b.1b uygulama imar planı paftası, 204 ada 22 ve 26 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

40.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22.b.19.c nazım imar plan paftası, 3345 ada 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

41.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze İlçesi, Köşklüçeşme, İstasyon, Osmanyılmaz, Hacıhalil, Sultanorhan, Tatlıkuyu Mahalleleri sınırları dahilinde, G22.b.24.a-24.b-19.c-20.c-20.d nazım imar planı paftalarında, 449721.189-456130.950 yatay, 4519135.059-4517039.196 düşey koordinatları arasında kalan yaklaşık 200 ha.’lık alanda Gebze Belediye Meclisi' nin 03.08.2015 tarih ve 163 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

42.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Muallimköy sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 11.06.2015 tarih, 338 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili raporu,

43.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Siretiye Mahallesi, G23.c.12.b nazım, G23.c.12.b.1.a uygulama imar plan paftası, 314 ve 315 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

44.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, İhsaniye Çiftlik Mahallesi, G23.c.02.c nazım imar plan paftası, 168 ada 1, 2, 3 ve 6 nolu parseller ile 2149 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

45.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Turgut Mahallesi, G23b.24d nazım, G22b.24.d.2.a,2.d uygulama imar planı paftaları, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 26.05.2015 tarih ve 2015 sayılı kararı ile belirlenen sur duvarı ve 10.00 mt. yapı yasağı uygulanacak alanın sınırının planlara işlenmesi kapsamında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

46.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Orhan Mahallesi, G23.b.24.a-24.b-24.c-24.d nazım, G23.b.24.c.1.a, G23.b.24.d.2.b, G23.b.24.a.3.c, G23.b.24.b.4.d uygulama imar plan paftaları, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 11.02.2014 tarih ve 1363 sayılı kararı ile Nicomedia Sur Duvarlarının "Koruma Alan Sınırı" ile duvarın kuzeyinden ve güneyinden 10.00 mt yapı yaklaşma mesafesi verilmesi suretiyle yapı yasağı uygulanması kapsamında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

47. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi, Karabaş Mahallesi sınırları dahilinde, G23b-24c nazım, G23b-24c-4b uygulama imar planı paftası, 558 ada 25 nolu parsel ile bahse konu parselin kuzeyindeki imar yolu ve doğusundaki Fuar Rekreasyon ve Kültür Alanı arasında kalan alanda hazırlanan 1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu,

48.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, K-1, K-2, K-3, K-4 gelişme konut alanlarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

49.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, K-1, K-2, K-3 ve K-4 Gelişme Konut Alanlarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

50.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, 4 Temmuz Mahallesi, G23d.08a nazım, G23d.08a.2a ve G23d.08a.2b uygulama imar planı paftaları, 88, 94, 95, 107, 221 ve 222 nolu imar adalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

51.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Kayacık Mahallesi, G23d.08a nazım, G23d.08a.4d uygulama imar planı paftası, 174 ada 25 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

52.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Maşukiye Mahallesi, G24d.08b nazım imar planı paftası, 3892 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

53.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Emekevler Mahallesi, G24.d.02.a nazım, G24.d.02.a.1.a uygulama imar plan paftası, 489 ada 20 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

54.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Yukarı Hereke ve Cumhuriyet Mahalleleri, muhtelif ada ve parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

55.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Hacıosman Mahallesi, G23b.25b nazım, G23b.25b.4c uygulama imar planı paftası, 723 ada 11 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

56.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Yeniyalı Mahallesi, G23b.21c nazım, G23b.21c.1d uygulama imar planı paftası, 730 ada 34 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

SÜRE UZATIMI:

57.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, nazım imar planı revizyonu ile ilgili yazısı,

58. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Akviran ve Pelitli Mahalleleri, GK7 ve GK10 nolu gelişme konut alanlarında Fuar Alanı ve Rekreasyon alanı düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/50000 çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

59.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Otoyol Kuzeyi Nazım imar planı revizyonu ile ilgili yazısı,

60.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Orhan, Hacıhasan, Veliahmet, Akçakoca ve Kozluk Mahallelerinde hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

61.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Turizm Bölgesi, Kefken 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

62.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Turizm Bölgesi, Kerpe 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

63.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Turizm Bölgesi, Cebeci 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

64.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Turizm Bölgesi, Bağırganlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

65.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Tütünçiftlik, G23c.01b nazım, G23c.01b.1b, G23c.01b.1c ve G23c.01b.1d uygulama imar planı paftaları, Dolfen, Açık Platform ve Denizaltı Boru Hattı Amaçlı hazırlanan 1/5000 nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili yazısı,

66.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, 1/25000 ölçekli nazım imar planı plan hükümlerinin "Kırsal Konut Alanı" maddesinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

67.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kocaeli İli genelinde yaşanan otopark sıkıntısına daha kapsamlı çözümler getirmek amacı ile Belediyemiz Meclisinin 14.02.2013 tarih ve 71 sayılı kararı ile kabul edilen “Otopark İlke ve Esasları” nın revize edilmesi ile ilgili yazısı,

TEKLİFLER:

68. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Ovacık Mahallesi, G23.c2 ve G23c.05b nazım imar planı paftaları, 638 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

69.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Karşıyaka Mahallesi, G23c.09b nazım imar planı paftası, 380 ve 381 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

70.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23c.04d nazım, G23c.04d.2c, 3b uygulama imar planı paftaları, 264, 265 ve 269 nolu imar adaları ile ilgili Belediyemiz Meclisinin 16.04.2015 tarih ve 194 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planlarına yapılan itirazı ile ilgili değişiklik teklifi,

71.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi, G23c.05d nazım, G23c.05d.2d uygulama imar planı paftası, 497 ve 498 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

72.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Serdar Mahallesi, G23.c.04.c nazım, G23.c.04.c.1.c-2.d uygulama imar plan paftaları, 892 ada 1 nolu parselde hazırlanan koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği teklifi,

73.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22b.19a nazım imar planı paftası, 510. sokağın bir kısmını kapsayan ve 25.00m imar yolunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

74.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22b.18a nazım, G22b.18a.3c uygulama imar planı paftası, 5312 ada 14 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

75. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Cumhuriyet ve Akse Mahalleleri, G22b.18a, 18b nazım, G22b.18a.2b, G22b.18b.1c, 1d uygulama imar planı paftaları, 768, 769, 784, 785, 786, 787 ve 408 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

76.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b.13c, 14d, 19a nazım, G22b.13c.3a, 3b, 3c, G22b.14d.4c, 4d ve G22b.19a.1b uygulama imar planı paftaları, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin planlara işlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

77. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b.13d nazım imar planı paftası, 776 ada 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifine itiraz,

78.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22.b.24.a.3.d uygulama imar plan paftası, 1022 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

79. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, Çenedağ Mahallesi, G23b.22d nazım, G23b.22d.4a uygulama imar planı paftası, 2010 ada 1, 31, 32 ve 33 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi

80.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, Çenedağ Mahallesi, G23b.22c nazım, G23b.22c.4a, 4d uygulama imar planı paftaları, 4654 ada 12 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

81.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, Çenedağ Mahallesi, G23b.22c nazım, G23b.22c.1d uygulama imar planı paftası, 3184 adada hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

82. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Kirazpınar Mahallesi, G22b.20c-20d nazım imar planı paftaları, 2735 ada 3, 4 nolu parseller ve 2376 ada 1 nolu parseli ile bu alanın doğusunda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

83.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Mevlana Mahallesi, G23.b.21.c nazım imar planı paftası, 3156 ada 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21 ve 22 nolu parseller ile ilgili Belediyemiz Meclisinin 14.07.2015 tarih ve 392 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planlarına yapılan itirazı ile ilgili teklifi,

84.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b.19a nazım imar planı paftası, 514 ada 1 nolu parsel, 515 ada 1 nolu parsel ve 502 ada 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

85.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi, G22.b çevre düzeni planı paftası, G22.b3 ve G22.b.14.c nazım imar plan paftası, 1693 nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

86.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Tarlıkuyu Mahallesi, G22b.24b nazım, G22b.24b.2d uygulama imar planı paftası, 800 ada 6 ve 12 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

87.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Tavşanlı Mahallesi, GK 34 nolu bölgede 1/25000 ve 1/5000 ölçekli hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifine yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

88.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22b.18c nazım, G22b.18c.3a uygulama imar planı paftası,4758 ada 6 ve 9 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

89.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Atatürk Mahallesi, G23c.01c nazım imar planı paftası, 360 ada 5 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

90. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Şehitler Mahallesi, G23c.02c nazım imar planı paftası, 153 ada 75 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

91.İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a nazım, G23b.25a.4a, 4d uygulama imar planı paftaları, 798 ada 5 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

92.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde, Sekapark-Otogar arası Tramvay Hattı Avan ve Uygulama projesi kapsamında trafo yerlerinin imar planlarına işlenmesi ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

93.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Alikahya Atatürk Mahallesi, G24.a.4 ve G24.a.21.b nazım imar planı paftaları dahilinde, TEİAŞ Genel Müdürlüğü talebi üzerine Trafo Merkezi oluşturulması adına hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

94.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi, Körfez ve Sanayi Mahalle sınırları dahilinde, G23.b3-c2 ve G23.b.24.c-25.d, G23.c.04.b-04.c, G23.c.05.a-05.d nazım imar planı paftalarında, 494662.59-496892.79 yatay, 4509411.13-4514525.11 düşey koordinatları arasında “I. Derece Merkezi İş Alanı (MİA)” ve “Yoğunluğu Ve Yapı Düzeni ve/ya Fonksiyonu Yenilenecek (Düzeltilecek) Alan (Y)” kapsamında kalan yaklaşık 465 ha büyüklüğe sahip alanda hazırlanan Kocaeli Yeni Kent Merkezi 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

95.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, Akdurak Mahallesi, F24d.19d nazım, F24d.19d.3b uygulama imar planı paftası, 112 ada 33, 78 ve 101 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

96.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, Orhan, Çarşı ve Akdurak Mahalleleri, F24d.18c, 19a, 19d nazım, F24d.18c.2b, 2c, 2d, F24d.19a.3d, F24d.19d.2a uygulama imar planı paftaları,154, 155, 203, 206, 245, 71, 74, 75, 77, 78, 90, 397, 398 ve 399 nolu adaların bir kısmında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

97.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, 4 Temmuz Mahallesi, G23d.08b nazım, G23d.08b.1a uygulama imar planı paftası, 125 ada 61, 62 ve 63 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

98.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Köseköy Mahallesi, G24d01a nazım, G24d01a1c uygulama imar planı paftaları, 604 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

99.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Uzuntarla Mahallesi, G24d.03b nazım, G24d.03b.3.c uygulama imar planı paftası, 165 ada 280 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

100.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Hacıosman ve Fatih Mahalleleri, G23b.21d, 21c nazım, G23b.21d.2a ve G23b.21c.3b uygulama imar planı paftaları, 1733 ada 10, 11 nolu parseller ile 1910 ada 7,8 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

101.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, G23b.21d nazım, G23b.21d.1a uygulama imar planı paftası, 261 ada 4 nolu (eski 1-2-3) parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

102.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Hereke-Şirinyalı- Kirazlıyalı Planlama Bölgeleri ile 17 Ağustos Mahallesini kapsayan alanda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi,

103.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz sınırları içerisinde gelen yıkım taleplerinin karşılanabilmesi için, ilgili kanunlar çerçevesinde yapılacak “Yıkım Çalışmaları ve Enkazın Kaldırılmasında Kullanılacak İş Makineleri ve Damperli Kamyon Kiralanması Hizmet İşi” nin açık ihale yöntemi ile yıllara sari ihale edilerek sürdürülmesi hususunda yetki verilmesi ile ilgili teklifi,

104.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez İlçesi Yarımca (İlimtepe) Mahallesi 1540 ada 1 nolu parsel üzerinde yer alan 21 adet iş yerinin satın alınması ile ilgili teklifi,

105.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Mülkiyeti Körfez Belediyesine ait Körfez İlçesi Yarımca Mahallesi 2563 ada 2 nolu parseldeki hissenin bedelsiz olarak Belediyemiz adına devir alınması ile ilgili teklifi,

106. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Belediyemiz ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında Devir Trampa ve protokol yapılması ile ilgili teklifi,

107.İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın Kadro iptal ihdası ile ilgili teklifi,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım