15 Aralık 2005 Meclis Gündemi

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi 5216 Sayılı Kanunun 13.Maddesi gereğince 15.12.2005 Perşembe Günü saat 14.00`da Meclis Salonunda toplanacaktır.

Aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Belsa Plaza 9.Kat Meclis Toplantı Salonunda toplantıya katılmanızı rica ederim.

İbrahim KARAOSMANOĞLU
Büyükşehir Belediye Başkanı

G Ü N D E M :
===============

1- Yoklama,

2- 17.11.2005 tarihli tutanak özetinin okunması,

3- Büyükşehir Beld.Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

4- Saraybahçe Beld.Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

5- Bekirpaşa Beld.Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

6- Kandıra Beld.Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

7- Yuvacık Beld.Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

8- Alikahya Beld.Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

9- Köseköy Beld.Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

10- Kullar Beld.Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

11- Uzunçiftlik Beld.Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

12- Derince Beld.Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

13- Acısu Beld.Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

14- Arslanbey Beld.Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

15- Eşme Beld.Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

16- Sarımeşe Beld.Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

17- Yeniköy Beld.Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

18- Akmeşe Beld.Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

19- Bahçecik Beld.Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

20- Karşıyaka Beld.Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

21- Kuruçeşme Beld.Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

22- Büyük Derbent Beld.Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

23- Maşukiye Beld.Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

24- Uzuntarla Beld.Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

25- Suadiye Beld.Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

26- Gebze Beld.Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

27- Darıca Beld.Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

28- Dilovası Beld.Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

29- Tavşancıl Beld.Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

30- Çayırova Beld.Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

31- Şekerpınar Beld.Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

32- Körfez Beld.Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

33- Hereke Beld.Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

34- Kirazlıyalı Beld.Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

35- Gölcük Beld.Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

36- Değirmendere Beld.Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

37- Halıdere Beld.Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

38- İhsaniye Beld.Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

39- Ulaşlı Beld.Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

40- Hisareyn Beld.Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

41- Yazlık Beld.Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

42- Karamürsel Beld.Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

43- Ereğli Beld.Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

44- Kızderbent Beld.Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

45- Yalakdere Beld.Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

46- Akçat Beld.Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

47- Dereköy Beld.Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

48- Şehir Tiyatrosu Müd.nün 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

49- Dilovası Belediyesi Ek Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

50- Şirket Sermaye Artırımı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

51- Mülkiyeti Akçat Belediyesine ait Akçat Beldesi Merkez Mahallesi GG23D13B4D pafta,126 ada,33 nolu 1009.30 m2 yüzölçümlü olan ve imar planlarında Beld.Hizmet alanında kalan arsanın Kocaeli Büyükşehir Belediyesine devri ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,

52- Demokrasi parkının Devri ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,

53- Uzunçiftlik Kültür Merkezi için yer tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,

54- Taşınmaz mal devri ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,

55- Devir ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,

56- Bina Tahsisi ilgili Hukuk Komisyon raporu,

57- Yeşil Körfez Su Birliği ilgili Hukuk Komisyon raporu,

58- İzaydaşa yer tahsisi ilgili Hukuk Komisyon raporu,

59- Eğitim Kültür Daire Başkanlığının Yönetmeliği ilgili Hukuk Komisyon raporu,

60- Yuvacık Belediyesi ile Ortak Proje Kapsamına Alınması Çalışmaların birlikte yürütülmesi ile ilgili Altyapı Büyük Projeler ve Hukuk komisyon ortak raporu,

61- Kocaeli Büyükşehir Beld. Sınırları içerisinde Uygulanacak İmar Hizm.ücret tarifesi ile ilgili Tarifeler Kom.raporu,

62- Büyükşehir Belediye Başkanlığı`nın tarife cetvelleri ilgili Tarifeler Komisyon raporu,

63- Serdar Mahallesinde isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili İmar Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyon Ortak raporu,

64- İhsaniye Belediyesinde 25 adet isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili İmar Bayınd.ve Türlü İşler Kom.Ortak raporu,

65- Cumhuriyet mahal.de isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili İmar Bayındırlık veTürlü İşler Komisyon Ortak raporu,

66- Çayırova Beld.2.cadde Alaattin KURT olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Bayınd.veTürlü İşler Kom.Ortak raporu,

67- Şekerpınar Belediyesi, G22b13c nazım imar planı paftası, 190 ada, 9 ve 10 nolu parsellerde nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

68- Şekerpınar Belediyesi, G.22.b.13.c nazım imar planı paftası, G.22.b.13.c.2.d ve1.b uygulama imar planı paftaları, 321 ada, 1 nolu parsel ile 322 ada, 1 nolu parsellerin konut olan kullanımının ticaret alanına dönüştürülmesini içeren nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

69- Şekerpınar Belediyesi, Revizyon uygulama imar planı plan notları ticaret alanı ve depolama alanlarındaki yapılaşma koşullarında değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

70- Darıca Belediyesi, 30.K.IV.d uygulama imar planı paftası, 2299 ada, 28 nolu parselin konut alanı olan kullanımının Özel Yurt Alanı olarak değiştirilmesini içeren nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayınd. Kom.raporu ,

71- Darıca Belediyesi, 30 K pafta, 1688 ada, 1 nolu parsel, 2127 ada, 2,3,4,5,6,7,8,9 nolu parseller,2138 ada, 1 nolu parsel, 2141 ada, 1 parsel, 2142 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

72- Darıca Belediyesi, Bayramoğlu mah. 32 kadastro pafta, 1825 nolu parselde plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayd. Komisyon Raporu,

73- Darıca Belediyesi, 29NIId 737 ada 1,2,3,13 nolu parsellerin kullanımın ticaret alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

74- Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı paftası, G22b18b3b uygulama imar planı, 1226 ada 17 nolu parselin cami olan kullanımının yetersiz olması nedeniyle 1226 ada 18 nolu parselin cami alanına ilave edilmesi şeklindeki uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

75- Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı paftası, G22b18b3d uygulama imar planı, 1301 ada 13 nolu parselin cami olan kullanımının yetersiz olması nedeniyle 1301 ada 5 nolu parselin cami alanına ilave edilmesi şeklindeki uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

76- Çayırova Belediyesi G22b18b4c-G22b18b4d uygulama imar planı, 1410 ada 32, 34 parseller, 1409 ada 2,3,9 parseller, 1408 ada 1,2,3,4,5,6 nolu parseller, 1407 ada 6,7,8 parseller, 1494 ada 1,7,8,9,10 nolu parseller, 1405 ada 11,12 nolu parseller, 1404 ada 10,11 nolu parsellerin konut olan kullanımının konut+ticaret olarak değiştirilmesi, şeklindeki uygulama imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

77- Çayırova Belediyesi, G22b18c nazım imar planı, G22b-18c2b uygulama imar planı, 1758 ada 1 nolu parsel mevcut imar planında İlköğretim Tesisi Alanı olan alanın yetersiz büyüklükte olması nedeniyle, bitişiğinde bulunan konut ve Pazar Yeri kullanımında olan 1757 ve 1759 nolu adalarında İlköğretim Tesisi Alanına ilave edilerek, Eğitim Tesisi Alanı olarak değiştirilmesi şeklinde ki uygulama imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

78- Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b3d uygulama imar planı, 1276 ada 5 nolu parselin Lise alanı olan kullanımının yetersiz olması nedeniyle 1276 ada 1,2,3,4 nolu parsellerin lise alanına ilave edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

79- Çayırova Belediyesi, G22b-19d1d uygulama imar planı, 1705 ada 1 nolu parsel mevcut imar planında İlköğretim Tesisi Alanı olup, bitişiğinde ki tescil harici park alanının okul alanına ilave edilmesi suretiyle okul alanının genişletilerek yeni alanın İlköğretim Tesisi Alanı olarak onaylanması şeklinde ki uygulama imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

80- Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b4c uygulama imar planı, 1495 ada, G22b18b3a uygulama imar planı, 1220 ada, 3 nolu parsel, G22b18b4a-4b uygulama imar planı, 2033 ada, 6 ve 10 nolu parseller, G22b18b3b uygulama imar planı, 2058 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

81- Çayırova Belediyesi, G22b18b,G22b19a ve G22b19d nazım imar planı paftası, 2042,2044 ada 2 ve 3 nolu parseller ile 1825 ada 4 nolu parsellerde yapılmak istenilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

82- Çayırova Belediyesi, Akse mah. G.22.b.19.a.3d uygulama imar planı paftası, 2106 ada, 1 nolu parselde kat artışı plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

83- Çayırova Belediyesi, Akse mahallesi, G.22.b.19.a.1c ve 4b uygulama imar planı paftaları, 2075 ada, 4 nolu parselde uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

84- Dilovası Belediyesi, Orhangazi Mahallesi, G23a 22b pafta, 62 ada, 9 parselin ticaret olan kullanımının otopark olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

85- Dilovası Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, G23a 21b 4b-1c-2d-3a-3b paftalar, Bağdat Caddesi ve Yavuz Sultan Selim caddeleri üzerinde bulunan ticaret alanlarının yapılaşma koşullarında değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

86- Dilovası Belediyesi, Diliskelesi Mahallesi, G23a 21b 4d uygulama imar planı, 312 ada, 10 nolu parsel, 313 ada, 1,23,4,5,6,7 ve 8 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Kom.Raporu,

87- Dilovası Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, G23a 21b 2d –3a uygulama imar planı paftası, 170 ada, 1,2,3 ve 12 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

88- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi,G23a22bnazım imar planı paftası, 2757 ada, 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 nolu parsellerin konut olan kullanımının ticaret alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

89- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b23b-2a nazım imar planı paftası, 5742 ada, 4 nolu parselin Akaryakıt İstasyonu olan kullanımının Akaryakıt Bakım ve LPG İstasyonu olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

90- Gebze Belediyesi, G22b19c4b-4c uygulama imar planı, 4272 ada, 8 nolu parselin Akaryakıt Bakım İstasyonu olan kullanımına LPG İkmal İstasyonu ilave edilerek yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

91- Gebze Belediyesi, G22b23b3a uygulama imar planı, 1552 ada, 2,3,4,5,6,7,8,9 ve 10 nolu parselin kullanımının Özel Yurt ve Sosyal Tesis Alanı olarak değiştirilmesine ait yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

92- Gebze Belediyesi, G22b18d2c uygulama imar planı, 2156 ada, 10 nolu parselin Akaryakıt Bakım İstasyonu olan kullanımına LPG İkmal İstasyonu ilave edilerek yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

93- Gebze Belediyesi, G12b19c1c uygulama imar planı, 3356 ada, 1 nolu parselin Akaryakıt Bakım İstasyonu olan kullanımına LPG İkmal İstasyonu ilave edilerek yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

94- Gebze Belediyesi, Sultanorhan mahallesi, G.22.b.20.d.3b uygulama imar planı paftası, 4478 ada, 3 nolu parselde uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

95- Gebze Belediyesi, Tavşanlı köyü, 24/1 pafta, 2151,2153,2155 ve 2157 nolu parsellerde uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

96- Gebze Belediyesi, Tavşanlı köyü, 24/1 pafta, 2125,2127,2129 nolu parsellerde uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

97- Arslanbey Belediyesi, 31L-IVa ve 31L-IVb uygulama imar planı paftası 113 ada, 1 parseldeki yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

98- Köseköy Belediyesi, 1/5000 revizyon nazım imar planı itirazları ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

99- Kandıra Belediyesi, Akdurak mahallesi, 8 kadastro pafta, 290 ada, 1 nolu parselde yer alan akaryakıt istasyonu alanına LPG ibaresinin eklenmesi uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

100- Kuruçeşme Belediyesi, G.23.b.23.d.2a uygulama imar planı paftasında uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

101- Saraybahçe Belediyesi Körfez Mahallesi, 18N-IIIa, 18N-IIIb uygulama imar planı paftası, 4205 nolu ada ve çevresinde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

102- Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 18N-IIa uygulama imar planı, 19 kadastro pafta, 480 ada, 658 nolu parselin bulunduğu alanda yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

103- Saraybahçe Belediyesi, Kemalpaşa Mahallesi, 19M-IIc ve 19M-IIb uygulama imar planı, 4 kadastro pafta, 219 ada, 1, 2, 3, 13, ve 22 nolu parsellerin bulunduğu alanda yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

104- Saraybahçe Belediyesi, Kozluk Mahallesi, 19M-IIc uygulama imar planı, 63 kadastro pafta, 204 ada, 7 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

105- Saraybahçe Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, (SEKA) 19M nazım imar planı, G23b-23c-2c, G23b-24d-2c, G23b-24d-4a, G23b-24d-4b, G23b-24d-1c, G23b-24d-3a, G23b-23c-3b, G23b-24d-3b, G23b-24d-1d, G23b-2dd-2d uygulama imar planları üzerinde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Kom.Raporu,

106- Saraybahçe Belediyesi, Hacıhızır Mahallesi, 19N-Ia ve 20N-IVd uygulama imar planı paftaları, 403 kadastro adasında yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

107- Saraybahçe Belediyesi, Kemalpaşa Mahallesi, 19M-IIc uygulama imar planı, 3 kadastro pafta, 257 ada, 5, 6, 7, 8 ve 9 nolu parsellerin bulunduğu alanda yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayd.Kom.raporu,

108- Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 19N nazım imar planı paftası, 19N-IIId uygulama imar planı, 3420 ada, 6 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

109- Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 19N nazım imar planı paftası, 19N-IIIa uygulama imar planı paftaları, 8 kadastro pafta, 479 ada, 12 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

110- Maşukiye Belediyesi, Soğuksu mahallesi, 36 kadastro pafta, 915 nolu parselde nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

111- Bekirpaşa Belediyesi, 28 Haziran (tapuda Gündoğdu) Mahallesi, 20N nazım imar planı, 19O-Ib uygulama imar planı paftası, 313 ada, 1 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

112- Sarımeşe Belediyesi, G.24.d.01.b nazım imar planı paftası, G.24.d.01.b.4b, 1c ve 3d uygulama imar planı paftaları 238,239,240,241,242,243 adalarda uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

113- B.derbent Beld.Nusretiye Köyü, G24d2c nazım imar planı paftası, G24d2c3a ve G24d-2c-3d uygulama imar planları, 201 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

114- Bekirpaşa Belediyesi, Yahya Kaptan Mahallesi, 19O-Ib uygulama imar planı paftası, 1555 ada, 1 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

115- Bekirpaşa Belediyesi, Tavşantepe Mahallesi, 20-O nazım imar planı paftası, 20O-Ia,Id uygulama imar planı paftaları üzerinde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

116- Kandıra Belediyesi, Orhan mahallesi, Ağva-İstanbul caddesi ile Ahmetli caddesi güzergah değişikliği revizyon nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

117- Köseköy Belediyesi, G.24.d.01.a,G24a.21d nazım imar planı paftaları, G.24.d.01.a.2a ve 2b,G24a.21d.3c ve 3d uygulama imar planı paftalarında Nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,

118- Hereke Belediyesi sınırları dahilinde, 31K nazım imar planı paftası,31K-IIa uygulama imar planı paftası, 2438 nolu parselin mevcut imar planında bir kısmının konut alanı bir kısmı da ilköğretim alanı olan kullanımının, ilköğretim alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

119- Derince ilçesi, Derince Belediyesi, İbn-i Sina Mah. G23-b-22-d nazım, G23-b-22-d-4-b uygulama imar planı paftası, 2002 ada 1,2,3,4,5,6 ve 7 nolu parseller ile 2003 ada 1,2,3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan plan değişikliğine ait itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

120- Körfez Belediyesi sınırları içerisinde,Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23-b-21-b Nazım imar planı paftası , G23-b-21-b-3-d uygulama imar planı paftası, 1170,1171,1211 nolu adalar ve 1165 ada, 9,10,11,12,13,14,15,16 no`lu parseller ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

121- Körfez Belediyesi sınırları içerisinde, Tütünçiftlik Mevkii, TEM otoyolu güney kesiminde G23-b-21-c ve G23-b-22-d nazım, G23-b-21-c-2-b ve G23-b-22-d-1-a uygulama imar planı paftaları 1 kadastro pafta, 1196, 3975-3981, 4234-4246, 4266-4288, 4311-4328, 4359, 4360, 4361, 4475, 4490, 4491, 4506, 4507, 4508, 4522-4533, 5188, 5189, 5190 nolu parsellerle ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

122- Derince Belediyesi,G23-b-22-c ve G23-b-22-d nazım imar planı paftası, G23-b-22-c-4-a, G23-b-22-c-4-b, G23-b-22-d-3-a ve G23-b-22-d-3-b, uygulama imar planı paftalarında yer alan “Derince D-100 Yolu Alt Geçişi ve Eş Düzey Kavşak Düzenlemesi Projesi” ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

123- Gölcük Belediyesi G.23.c.02.d nazım imar planı paftası G.23.c.02.d.2.d uygulama imar planı paftası, 14 kadastro pafta, 213 ada, 49 nolu parselin ilköğretim alanı olan kullanımının bir kısmının sağlık tesisi alanı olmasına yönelik uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

124- İhsaniye Belediyesi, G.23.c 02.c nazım imar planı paftası, 95 nolu imar adasındaki konut ve ticaret alan kullanımının ‘özel sağlık tesis alanı` olarak düzenlenmesine yönelik nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

125- Karamürsel Belediyesi, G.23.d.07.a..3.b uygulama imar planı paftası, 38 kadastro pafta, 408 ada, 102 nolu parseli ikiye bölen imar yolunun güzergahının değiştirilmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği ile. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

126- Ulaşlı Belediyesi G.23.d.04.c ve G.23.d.05.d nazım imar planı paftaları, G.23.d.04.c.3.b-3.c-3.d, ve G.23.d.05.d.4.a uygulama imar planı paftaları, 101 ada 3 nolu ,ve 758, 759, 760, 1271, 1258, 1261, 178,179, 259, 257, 1666, 255, 1267, 1662 nolu parselde uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

127- Karamürsel Belediyesi, Pazarköy Tepeyolualtı mevkii, G.23.d.08.a-8.b nazım imar planı paftaları G.23.d.08.a.3.b-2.c ve G.23.d.08.b.d.4.a-b.1.d uygulama imar planı paftaları, 1 kadastro pafta 37,38,39 nolu parsellerle ilgili mevzii imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

128- İhsaniye Belediyesi, Belediyelerine ait uygulama imar planı notların da değişiklik yapılması konusu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

129- Tavuk Kümesleri ruhsatlandırılması ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyon yazısı,

130- İzmitin Doğusunda bulunan Akarca-Kurudere Bıçkıdere Kilez derelerinde Uzunçiftlik ve Köseköy çevresinde Hava kirliliği ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyon yazısı,

131- Uyuşturucu ile mücadele Rehabilitasyon Merkezi kurulması ile ilgili Komisyon yazısı,

132- İzmit Körfez dahilinde yapılan Balık Avcılığının Problemlerini araştırma Komisyon yazısı,

133- Ulaşlı Belediyesi Yalı Mahallesinde bulunan isimsiz parka 29 Ekim CUMHURİYET PARKI isminin verilmesi ile ilgili İmar Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyon yazısı,

134- Kirazlıyalı Belediyesinde Park isimleri verilmesi ile ilgili İmar Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyon yazısı,

135- Cedit mahallesi Anıtpark ve Kocaeli Üniversitesi arasındaki açılan caddeye isim verilmesi ile ilgili İmar Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyon yazısı,

136- Şekerpınar Belediyesi, 5 pafta, 1652 ve 179 nolu parsellerin K.D.K.Ç.A içerisinde kalan kullanımının Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonu alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,

137- Darıca Belediyesi, 30 K nazım imar planı paftası, 1687 ada, 1,2,3,7,1 ve 13 nolu parseller, 1733 ada 14,15,16, nolu parseller, 1734 ada 3 parsel ve 1736 ada 1,2,3,16,17,18 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,

138- Çayırova mahallesi, G.22.b.19.a nazım imar planı paftası, G.22.b.19.a.2d uygulama imar planı paftası, 2097 adada nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,

139- Gebze Belediyesi, Osman yılmaz Mahallesi, G22b23b2b pafta, 4966 ada, 1 parsel bitişiğinde bulunan İlköğretim Alanının İSU Tesis Alanına dönüştürülmesi ve Nene hatun ve Bahar Dere Güzergahlarının ve 3422 ada 4 nolu parselin konut olan kullanımının terfi istasyonu olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,

140- Gebze Belediyesi, Tatlıkuyu Mahallesi, G22b24b nazım imar planı paftası, Tatlıkuyu Kavşağı ve Şehiriçi Geçişi 1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Kom.yazısı,

141- Gebze Belediyesi, Balçık köyü, G.22.b.14.a ve b Nazım imar planı paftaları, 578, 752, 775 ve 777 nolu parsellerde yapılan Nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,

142- Gebze Belediyesi, Osman yılmaz Mahallesi, G22b18c nazım imar planı paftası, G22b18c3a uygulama imar planı paftası, 4738 ada, 16 ve 21 nolu parsellerin konut alanı kullanımının ticaret alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,

143- Kandıra Belediyesi, Revizyon nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,

144- Saraybahçe Belediyesi, Kozluk Mahallesi, 19M-IIa, IIb, IIc ve IId uygulama imar planı paftaları, 64 kadastro pafta, 211 ada, 2 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,

145- Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi,19NIIc uygulama imar planı paftası, 1856 ada, 1 nolu parselin Akaryakıt İstasyonu olan kullanımına LPG ilave edilmesi şeklinde plan değişikliği yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,

146- Bekirpaşa Belediyesi, Gündoğdu köyiçi ile Yeşilova Mahalleleri arasında yer alan G23b-20c, G23b-20d, G23b-25a, G23b-25b nazım imar planı paftaları üzerinde hazırlanan nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Kom, yazısı

147- Bekirpaşa Belediyesi sınırları içerisinde otopark ihtiyacına cevap verebilmek amacıyla uygulama imar planı plan notlarına ilave edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,

148- Uzuntarla Belediyesi, G24d-03b, G24d-04a nazım imar planı paftaları, 175 ada, 54 nolu parselin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olan kullanımının Akaryakıt ve Servis İstasyonu ve LPG Alanı” olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,

149- Yuvacık Belediyesi, Başiskele Mahallesi, M.Akif Cad. ve Mahmutpaşa Cad. arasında yapılacak olan şuyulandırma çalışmalarına esas olmak üzere hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Kom. Yazısı,

150- Kandıra Belediyesi, Orhan Mahallesi, 30L nazım imar planı paftası, 30LIVa uygulama imar planı paftası, 480 ada, 1,2,3,4,9,10,11,12,13,14,15 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,

151- Saraybahçe Belediyesi, Yenimahalle, 19L nazım imar planı paftası, 19L-IIb uygulama imar planı paftası, 1824 ve 1834 nolu imar adalarının kuzeyinden geçen 17m.lik imar yolu güzergahında yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,

152- Saraybahçe Turgut Mahallesi, 20M nazım imar planı paftası, 20M-IIIc uygulama imar planı paftası, 3507 ve 308 nolu adalarda yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,

153- Saraybahçe Belediyesi, Veliahmet Mahallesi, 20N nazım imar planı paftası, 20N-IVd uygulama imar planı paftası, 348 ada, 3,4 ve 83 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Kom.yazısı,

154- Bekirpaşa Belediyesi, Yahya Kaptan Mahallesi, 20N ve 19O nazım imar planı paftalarında spor tesisi alanı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,

155- İhsaniye Belediyesi G23.c.03.d nazım imar planı paftası G23.c.03.d.4.a uygulama imar planı paftası 1,2,3,4 ve 7 nolu parsellerin bulunduğu 20 ada ve 4,8,9,10,15 ve 16 nolu parsellerin bulunduğu 34 nolu adanın ayrık nizam olan yapılaşma koşulunun Blok- Hmax = 9,50 olarak düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon yazısı,

156- Gölcük Belediyesi, G.23.c.02.c nazım imar planı paftası, G.23.c.02.c.2.d uygulama imar plan paftası,Kocaeli_Yalova Devlet yolu kalıcı konutların bağlantı yolları kapsamında, Gölcük 1.köprülü kavşağın kuzeydoğusunda, 486 500 – 486 700 dikey, 4 508 000 – 4 509 000 yatay koordinatları arasında yapılmak istenilen imar yolu ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,

157- İhsaniye Belediyesi, Çiftlik Mahallesi, G.23.c.02.c nazım imar planı pafta, G.23.c.02.c.2.c.-3.b uygulama imar plan paftaları, 200 ada, 5 nolu parsel de hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayınd.Kom.yazısı,

158- İhsaniye Belediyesi, G.23.c.07.b nazım mimar planı paftası, 84 ada, 5,8,9,10,11 nolu parsellerin park olan kullanımının kent meydanı olarak düzenlenmesine yönelik nazım imar planı değişikliğli ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,

159- Karamürsel Belediyesi bütününde yoğunluk artırılmasına yönelik nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,

160- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 37.maddesinin revizyonu ile ilgili İmar Daire Bşk.nın yazısı,

161- Saraybahçe Belediye sınırları içerisinde bulunan sokaklara isim verilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,

162- Şekerpınar Belediyesi, G22b13c-1d nazım imar planı paftaları, G22b13d2d-2c-3a-3b-4a uygulama imar planı paftaları, 743,744,745,746,747,748,750,756,763,1367,1368,1369,1370,1464 ve 1785 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,

163- Çayırova Belediyesi, Atatürk Mahallesi, G22b18b1c uygulama imar planı paftası, 783 ada, 2,5,6 parsel, 769 ada da hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,

164- Gebze Belediyesi, G22b18c nazım imar planı paftası, 1867 ada, 5 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,

165- Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, sanayi amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına 16 pafta, 252 nolu parsele ait yapılan itirazla ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,

166- Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, G22b14a3c uygulama imar planı paftası, 830 nolu parselde hazırlanan Akaryakıt Bakım İstasyonuna LPG ilave edilmesi ile ilgili uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başk.nın yazısı

167- Gebze Belediyesi ile Darıca Belediyesi sınırları arasında Darıca Osmangazi Köprüsünün planlara işlenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,

168- Hereke Belediyesi, sınırları içerisinde 3OL Nazım İmar Planı paftası, 30L 1-b uygulama imar planı paftası, 21 kadastro pafta, 5187 nolu parsel ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,

169- Hereke Belediyesi, 31J nazım imar planı, 31J-IIIb uygulama imar planı paftası, 16 kadasto pafta,1281,1285,3409 ve 3410 nolu parseller ile ilgili İmar Daire Başkanlığı`nın yazısı,

170- Saraybahçe Belediyesi, Arızlı mevkii, 20M nazım imar planı paftası, 20M-IVa uygulama imar planı paftası, 40 kadastro pafta, 1696 nolu parselde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başk.`nın yazısı,

171- Kullar Belediyesi, 18O nazım imar planı paftası(G23c-05a, G23c-05b), 18O-Ib uygulama imar planı paftası (G23c-05a-2b, G23c-05b-1a), 6693 nolu parselde teklif edilen nazım imar planı değişk.ile ilgili İmar Daire Bşk.nın yazısı,

172- Saraybahçe Belediyesi, Turgut Mahallesi, 19M-IIa uygulama imar planı , 4332 ada, 18 nolu parselin bulunduğu imar adasında yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,

173- Saraybahçe Belediyesi, Turgut Mahallesi, 20M-IIId uygulama imar planı paftası, 4267 ada, 4 nolu parselin bulunduğu imar adasında yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,

174- Saraybahçe Belediyesi, Arızlı mevkii, 19L-IIb ve 20L-IIIc uygulama imar planı paftaları, 152 adanın yapılaşma koşullarında yapılan değişiklik ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,

175- Saraybahçe Belediyesi, Ömerağa Mahallesi, 19N-Id uygulama imar planı paftası, 13 kadastro pafta, 300 ada, 22 ve 41 (yeni 44) nolu parsellerin bulunduğu kesimde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,

176- Saraybahçe Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, 20M-IIIa uygulama imar planı paftası, 109 kadastro pafta, 965 ada 114 nolu parsel ve 968 ada, 7 nolu parsellerde yapılan değişiklik ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,

177- Saraybahçe Belediyesi, Kozluk Mahallesi, 19M nazım imar planı paftası, 64 kadastro pafta, 211 ada, 2 nolu parselde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,

178- Mülkiyeti Acısu Belediyesine ait Acısu Beldesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde 7 pafta,1173 nolu,5335.00 m2 yüzölçümlü olan ve imar planlarında Sosyal Tesis Alanında kalan arazinin üzerinde çok amaçlı eğitim işyeri ve kültür merkezi yapılmak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devri ile ilgili Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığının yazısı,

179- Saraybahçe Belediyesi Kemal Paşa Mahallesi 19M-IIc pafta,256 ada,5432, 41 m2 yüzölçümlü 56 numaralı parselde yer alan Metropol İş Merkezinde dükkan satışı ile ilgili Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığının yazısı,

180- Bekirpaşa Belediyesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi 190-Ib pafta,1529 ada,2.165,34 yüzölçümlü 1 numaralı parselde bulunan Yahya Kaptan İş Merkezinde yer alan dükkan satışı ile ilgili Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığının yazısı,

181- Belde A.Ş.nin teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığının yazısı,

182- Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliğinin değişen maddeleri ile ilgili İtfaiye Daire Başkanlığının yazısı,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım