14 Eylül 2007 Meclis Gündemi

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI´NDAN


Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi 5216 Sayılı Kanunun 13. Maddesi gereğince 14/09/2007 Cuma Günü saat 15.00´da Belsa Plaza 9.Kat Meclis Salonunda toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

• Yoklama ve açılış
• 16/08/2007 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması


Meclise bilgi verilecek konuların sunumu

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 22.maddesindeki “Personelden Müdür ve Üstü unvanlı olanlar Belediye Meclisinin Bilgisine sunulur” hükmü ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının bilgi sunumu,
29 Ağustos – 2 Eylül 2007 tarihleri arasında, Almanya´nın Kassel Şehrinde yapılan Sanat Fuarına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İbrahim KARAOSMANOĞLU, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Hasan KIRLI, Tarifeler Komisyonu Başkanı Mustafa ATEŞ, Encümen Üyesi Kenan KAHVECİ ve Özel Kalem Müdürlüğü Personeli Arif USTA katılması ile ilgili Yazı İşleri Dairesi Başkanlığının bilgi sunumu,

GÜNDEM
========


RAPORLAR


1. Körfez Belediye sınırları içerisinde yer alan Hacı Osman Mahallesinde tesbit edilen isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili Türlü İşler ve Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Ortak Komisyon raporu,
2. Saraybahçe Belediye sınırları içerisinde yer alan sokağa isim verilmesi ile ilgili Türlü İşler ve Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Ortak Komisyon raporu,
3. Gölcük hizmet binası zemin katta bulunan 3,4 ve 5 numaralı büroların İZGAZ A.Ş tarafından kullanılmak üzere tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,
4. Gölcük hizmet binası zemin katta bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan 7,8,9 numaralı ofislerin, İSU Genel Müdürlüğü tarafından Gölcük Şube Müdürlüğüne işyeri olarak kiralanması ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,
5. Mülkiyeti Gölcük Belediyesine ait olup, 31 L.III d pafta, 200 ada 8 parselde kayıtlı 1272,40 m2 yüzölçümlü,imar planlarında İtfaiye alanı olarak görünen arsa vasıflı taşınmaz ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,
6. Uzunçiftlik Belediyesi G23CO3C3d pafta, 387 ada, 1 parselde kayıtlı ve imar planlarında ticaret alanı olarak düzenlenen birinci kat 11 nolu işyerinin muhtarlık hizmetinde kullanılması ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,
7. Yeniköy Belediyesi G23CO3C3d pafta,325 ada,1 parselde kayıtlı ve imar planlarında ticaret alanı olarak düzenlenen ikinci kat 1/51 arsa paylı 38 nolu ve 1/51 arsa paylı 49 nolu işyerlerinin sığınakların bakım onarım ve diğer giderlerinin Belediyesi tarafından karşılanması kaydıyla Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,
8. MOBESE Protokolü ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,
9. Servis taşımacılığı yapan esnafın ruhsatlandırma ve plaka devir ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili Ulaşım Komisyon raporu,
10. Saraybahçe Belediyesi Başkanlığının bütçe aktarımı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,
11. Uzunçiftlik Belediyesi Başkanlığının bütçe aktarımı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,
12. UCLG-MEWA üyeliği ile ilgili Türlü İşler Komisyon raporu,
13. Burslarla ilgili Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyon raporu,
14. Alikahya Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23b25b, G24a2a nazım imar planı, G23b253d-3a-3b- 3c-3d, G24a21a4a-4d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
15. Acısu Belediyesi, G.24.d.03.a, G24.d.03.b nazım ve G.24.d.03.a.03.d, G.24.d.03.a.04.c, G24.d.03.b.01.b, G24d.03.b.02.a uygulama imar plan paftalarını kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
16. Bekirpaşa Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, 19N nazım imar planı, 190Ia uygulama imar planı paftası, 4803 ada, 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
17. Bahçecik Belediyesi, G23c04d nazım imar planı, G23c04d4d uygulama imar planı paftası, 142 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
18. Çayırova Belediyesi, G22b19d nazım imar planı, G22b19d1b uygulama imar planı paftası, 1635 ada, 1 nolu parsel ve 1646 ada 7 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
19. Derince Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23b22d nazım imar planı, G23b22d4b uygulama imar planı, 1315 ada, 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
20. Dilovası Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, G23a22a nazım imar planı, G23a22a1a uygulama imar planı paftası, 3888 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
21. Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b20d nazım imar planı, G22b20d1c uygulama imar planı paftası, 1220 ada ve 4489 adada yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
22. Gebze Belediyesi, Adem Yavuz Mahallesi, G22b18c nazım imar planı, G22b18c1b uygulama imar planı paftası, 3731 ada, 1,2,3,4,5,24,25,26,27,28 ve 29 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
23. Gebze Belediyesi, Pelitli Köyü, 33MIVc, 32MIb uygulama imar planı paftaları, 1708 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
24. Gebze Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, G22b18c nazım imar planı, G22b18c1c-4b uygulama imar planı paftaları, 3822 ada, 1-7 nolu parseller ile 3821 ada, 1-10 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
25. Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c2b uygulama imar planı paftası, 3273 ada, 13 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
26. Gebze Belediyesi, Eskihisar Köyü, 29M nazım imar planı, 29MIc, 29MIVb uygulama imar planı paftaları, 1163 ada, 18 nolu parsel, 1163 ada, 1167 ada 12 nolu parsel, 1162 ada 5 nolu parsel, 1692ada 8 ve 9 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
27. Gebze Belediyesi, Gebze Tarihi Kent Merkezi Çoban Mustafapaşa Camii ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı Tadilatına yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
28. Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c3d uygulama imar planı, 84 ada, 146 ve 147 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
29. Gebze Belediyesi, Arapçeşme Mahallesi, G22b20d nazım imar planı, G22b20d4a uygulama imar planı, 3460 ada 1 parsel ile 3637 adada hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
30. Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, G22b14b nazım imar planı, G22b14b4a-4b-4c-4d uygulama imar planı paftaları, 540, 541,542 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
31. Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, G22b14b nazım imar planı, G22b14b4b uygulama imar planı paftası, 521,522,523,524 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
32. Gebze Belediyesi, 5683 ada 1 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/25000 ölçekli nazım imar planı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
33. Gölcük Belediyesi, Yenimahalle G23c02d nazım imar planı, G23c02d2d uygulama imar planı paftası, 104 ada, 22 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
34. Gölcük Belediyesi, Saraylı Köyü, G23c02d nazım imar planı, G23c02d4c uygulama imar planı paftası, 4456 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
35. Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23b22a nazım imar planı, G23b22a4d uygulama imar planı paftası, 1203 ada 4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
36. Köseköy Belediyesi, G24d01a nazım imar planı değişikliği, G24d01a2a-2b uygulama imar planı paftaları, 3030, 3031 ve 3032 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
37. Kullar Belediyesi, Mahmutpaşa Mahallesi, G23c05a, G23c04b nazım imar planı, G23c05a4d, G23c04b3c, G23c04b3d uygulama imar planı paftaları, 493 ada, 2 parsel ve 509 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
38. Karamürsel Belediyesi,Tabakhane Mahallesi, G.23.d.08.b nazım imar planı, G.23.b.08.b.1.a-1b uygulama imar plan paftaları, 15 kadastro pafta, 171 ada , 2 nolu parsele ait uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
39. Kızderbent Belediyesi, 30 K I.c uygulama imar planı, 1221,1222,1223 ve 1363 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
40. Kızderbent Belediyesi, 30 K I.c uygulama imar planı, 1221,1222, ve 1223 nolu parseller ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
41. Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 18N nazım imar planı, G23c05a1a uygulama imar planı paftası, 1903 ada, 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
42. Saraybahçe Belediyesi, Hacıhızır Mahallesi, G23b24c1a, G23b24c1d uygulama imar planı paftaları, 409 ada, 20, 21,22,24 ve 25 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
43. Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 19 N nazım imar planı, G23b25d4d uygulama imar planı 479 ada 12 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
44. Saraybahçe Belediyesi, Hacıhızır Mahallesi, G23b24c nazım imar planı, G23b24c1a uygulama imar planı paftası, 4167 ada 1 nolu parsel ve 4163 ada 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
45. Saraybahçe Belediyesi, G23b24d2a uygulama imar planı paftası, 4307 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
46. Sarımeşe Belediyesi, Kızılcık ve Bakırlı Mahallesi, G24d01b, G24d01c, G24d02a, G24d02d, nazım imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
47. Sarımeşe Belediyesi, G24d01b, G24d01c, G24d02a, G24d02d, nazım imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
48. Uzunçiftlik Belediyesi, G24a21c, G24d01b nazım imar planı paftaları, G24a21c3c, G24d01b2b uygulama imar planı paftaları, 5282, 5659, 5660, 5661 ve 5662 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
49. Uzuntarla Belediyesi, G.24.d.3.b nazım imar planı, G.24.d.3.b.4.a uygulama imar planı paftası, 182 ada, 7 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
50. Uzunçiftlik Belediyesi, G.24.a.22.d nazım imar planı, G.24.a.22.d.1.a-b-c-d uygulama imar plan paftaları 136,137,162, ve 1715 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
51. Yuvacık Belediyesi, G23c05c, G23c10b nazım imar planı, G23c05c4d- G23c10b1a uygulama imar planı paftaları, 1272, 1281 ve 1282 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
52. Yuvacık Belediyesi, G.23.c04.c,05.d nazım imar plan, G.23.c.04.c.2.b, G.23.c.05.d.1.a uygulama imar plan paftaları “Yuvacık- Başiskele Eş Düzey Kavşağı” projesinin mevcut nazım ve uygulama imar planlarına aktarılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
53. Yuvacık Belediyesi, G.23.c.05.d nazım imar planı, G.23.c.05.d.3.b, 3.c, 4.a, 4.d uygulama imar planı paftaları, 110, 111, 112, 113 ve 114 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

SÜRE UZATIMLARI

54. Saraybahçe Belediyesi, G.23.b.24.c nazım imar planı, G.23.b.24.c.2.c uygulama imar planı paftası, 2549,4962,4961,3203,3204,3206 nolu adaların tamamında 1199 ada 2, 3, 36, 37, 38, 39,40,41,42,43 ve 44 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı
55. Merkez İlçesi Körfez Mahallesinde 3209 ada, 6 parsel sayılı, 1.692,00 m2 yüzölçümlü ve mülkiyeti belediyemize ait olan taşınmazın trampa edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyon yazısı
56. Köseköy Beldesi Merkez Mahallesinde Park alanı içinde bulunan 88.40 m2 lik kullanım alanlı bir adet kafeteryanın,Belde A.Ş ye kiralama talebi ile ilgili Hukuk Komisyon yazısı,
57. Hibe cep telefonları ile ilgili Hukuk Komisyon yazısı,
58. Özel Halk Otobüsü, Minibüs ve Dolmuş Taksileri Toplu Taşıma Araçları Çalışma Yönetmeliğinin 10.maddesinde yapılacak olan değişiklik ile ilgili Ulaşım- Hukuk Ortak Komisyon yazısı,
59. Körfez ilçesi Tütünçiftlik beldesi sahil kısmına Tüpraş tarafından, hafriyat dökülerek yapılan dolgu malzemesinin içinde bulunan atıkların araştırılması ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyon yazısı,
60. En güzel bahçesi olan binalı arsa sahiplerinin ödüllendirilmesi ile ilgili Çevre ve Sağlık –Eğitim,Kültür,Gençlik ve Spor Ortak Komisyon yazısı,


DAİRE BAŞKANLIKLARINDAN GELEN TEKLİFLER

61. Bekirpaşa Belediyesi, Mehmetali paşa Mahallesi, 19 N nazım imar planı, 19NIIb uygulama imar planı paftası, 3265 adada hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,,
62. Bekirpaşa Belediyesi uygulama imar planı sayısallaştırılmasına ait uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
63. Bekirpaşa Belediyesi, 20 N nazım imar planı, G23b24b3a uygulama imar planı paftası, 510 ada, 155 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı ve uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
64. Bekirpaşa Belediyesi Gündoğdu Mahallesi 435 ada 1 nolu parsel ve 725 ada 1 nolu parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
65. Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b2c- 18b3a uygulama imar planı paftaları, 2043 ada ve 2061 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi ,
66. Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b4c- 18b1b uygulama imar planı paftaları, 1382 ada 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
67. Çayırova Belediyesi, G22b18a-b nazım imar planı, G22b18a2c, G22b18b1d uygulama imar planı paftaları, D-100 Şekerpınar Tem Otoyolu Gişeleri Bağlantı Yolu Çayırova Bağlantısına ait uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi ,
68. Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b1c-2d-3a-3b uygulama imar planı paftaları, 819 ada,1,2,3,4,5,6 ve 7 nolu parseller, 830 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12 nolu parseller, 831 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 ve 18 nolu parseller, 789 ada, 1 nolu parseller, 813 ada ve 482 adada hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi ,
69. Çayırova Belediyesi, G22b19d nazım imar planı, G22b19d1a-1b uygulama imar planı paftaları, 1617 ada, 1,2,3 nolu parseller, 1623 ada, 1,2,3 nolu parseller, 1624 ada, 1,2,3 nolu parseller ile 1626 ada 2,3,4,5,6,7,10 ve 11 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi ,
70. Darıca Belediyesi, 29 L nazım imar planı, 29LIVb uygulama imar planı paftası, 921 ada, 13,14,15 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
71. Darıca Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, 30 K nazım imar planı, 30 K3a uygulama imar planı paftası, 2380 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,
72. Dilovası Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, G23a21b nazım imar planı, G23a21b2d-3a uygulama imar planı paftaları,168 ada, 3,4,5,6 ve 7 nolu parseller, 170 ada, 1,2 ve 12 nolu parseller ile 171 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´ nın teklifi
73. Gebze Belediyesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a1a uygulama imar planı paftası, 5646,5647 ve 5648 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´ nın teklifi
74. Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a2c uygulama imar planı paftası, 1901 ada 1,2,3 ve 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi ,
75. Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c3c uygulama imar planı paftası, 82 ada, 222 ve 223 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi ,
76. İhsaniye Belediyesi, 30L nazım imar planı, 30LIId uygulama imar planı paftası, 269 ada, 4 ve 5 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,
77. Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 9 kadastro pafta, 541 ada, 81 ve 82 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
78. Saraybahçe Belediyesi, Cedit Mahallesi, 20NId-20NIc uygulama imar planı paftaları, 4052,4053, 4055, 4057, 4058, 4059,4060 ve 4190 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
79. Saraybahçe Belediyesi, Cedit Mahallesi, uygulama imar planı revizyonuna yapılan itirazla ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
80. Saraybahçe Belediyesi, Orhan Mahallesi, 20M, 20N nazım imar planı, G23b24a3c-24b4d uygulama imar planı paftaları, 3438 ada, 1 nolu parsel ve 3466 ada 21 ve 16 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
81. Yuvacık Belediyesi, Başiskele Mahallesi, G23c05d nazım imar planı, G23c05d4b uygulama imar planı paftası, 621 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
82. Bekirpaşa Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
83. Kuruçeşme Belediyesi, Spor Kompleksi ve Kapalı Halı Sahaya isim verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
84. Araç İhtiyacı ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının teklifi,
85. İhale Onayı ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının teklifi,
86. Toplu Taşıma Hattı Kiralanması ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığının teklifi,
87. Terminaller ve Hallerin Temizlik Hizmet Satın Alımı ile ilgili Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının teklifi,
88. Dilovası Belediyesi Başkanlığının ek Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi,
89. Kandıra İlçesi Akdurak mahallesi 11 pafta,41 ada,6 parsel 211 m2 alan üzerinde bulunan zemin + 3 normal kattan oluşan Kandıra Hizmet Binası yerinin İSU Genel Müdürlüğü tarafından kiralanması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının Teklifi,
90. İptal-İhdas ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifi

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım