13 Temmuz 2007 Meclis Gündemi

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI´NDAN,

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi 5216 Sayılı Kanunun 13. Maddesi gereğince 13/07/2007 Cuma Günü saat 15.00´da Belsa Plaza 9.Kat Meclis Salonunda toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

GÜNDEM
========

• Yoklama ve açılış
• 15/06/2007 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması


Meclise bilgi verilecek konuların sunumu

• 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 22.maddesindeki “Personelden Müdür ve Üstü unvanlı olanlar Belediye Meclisinin Bilgisine sunulur” hükmü ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının bilgi sunumu,


RAPORLAR

1- Şekerpınar Belediyesi İsimsiz Cadde ve Sokaklar ile ilgili Eğitim Kültür ve Türlü İşler Ortak komisyonu raporu,
2- Değirmendere Belediyesi İsimsiz Cadde ve Sokaklar ile ilgili Eğitim Kültür ve Türlü İşler Ortak komisyonu raporu,
3- Kandıra Belediyesi İsimsiz Cadde ve Sokaklar ile ilgili Eğitim Kültür ve Türlü İşler Ortak komisyonu raporu,
4- Uzunçiftlik Belediyesi İsimsiz Cadde ve Sokaklar ile ilgili Eğitim Kültür ve Türlü İşler Ortak komisyonu raporu,
5- Yuvacık Belediyesi İsimsiz Cadde ve Sokaklar ile ilgili Eğitim Kültür ve Türlü İşler Ortak komisyonu raporu,
6- Gebze Belediyesi İsimsiz Cadde ve Sokaklar ile ilgili Eğitim Kültür ve Türlü İşler Ortak komisyonu raporu,
7- Kandıra Mezarlık alanı ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,
8- Belediye Hizmet Binalarında bulunan çay ocaklarının kiralanması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,
9- Yalakdere Belediyesi Kültür alanı 1474 parsel tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,
10- İşyerleri satışı ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,
11- Araç Gereç yardımı ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,
12- Toplu taşıma hattı kiralanması ile ilgili Hukuk ve Ulaşım ortak komisyonu raporu,

13- Kocaeli sınırları içerisinde kent ve kent halkı için tehlike arz eden rafineri dolum tesisi kimyasal üretim alanlarının bölgede oluşturduğu tehlike ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu,
14- Mezarlık Şube Müdürlüğünün ek tarifesi ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
15- Müzeler Şube Müdürlüğünün ek tarifesi ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
16- Park Bahçeler Şube Müdürlüğünün Araç ihtiyacı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu,
17- Geçici işçilerin kadroya aktarılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu,
18- Acısu Belediyesi, G.24.d.03.a, G24.d.03.b nazım imar planı, G.24.d.03.a.03.d, G.24.d.03.a.04.c, G24.d.03.b.01.b, G24d.03.b.02.a uygulama imar planı paftalarını kapsayan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
19- Bahçecik Belediyesi, G23c09a nazım imar planı, G23c09a2b uygulama imar planı paftası, 865 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
20- Bekirpaşa Belediyesi, 20 O nazım imar planı, 20OId uygulama imar planı paftası, İstanbul-Ankara TEM Otoyolu ile Yeni Kandıra Yolu arasında kalan alanda Nato Boru Hattı güzergahının planlara işlenmesi ile ilgili uygulama imar planı değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
21- Bekirpaşa Belediyesi, Mehmetalipaşa Mahallesi, 19N nazım imar planı, 19NIIa-19NIIb uygulama imar planı paftaları, 542 adada yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
22- Bekirpaşa Belediyesi, Tavşantepe Islah İmar Planları yapılması ile ilgili uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
23- Bekirpaşa Belediyesi, 20.N nazım imar planı, 20.N-IV.b uygulama imar planı paftası, 3738 ada, 3, 4, 5, 6 nolu parseller ile 3739 ada, 12 nolu parsel arasında yer alan imar yolunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
24- Çayırova Belediyesi, G22b18b ve G22b19a nazım imar planı, G22b18b2d-2c ve G22b19a4b uygulama imar planı paftaları, 566 ada, 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
25- Derince Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G23b22a-22d nazım imar planı, G23b22a4c-3d, G23b22d1b uygulama imar planı paftası, 1851,1981,2010 ve 2067 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
26- Darıca Belediyesi, Osmangazi Mahallesi, 30 K nazım imar planı, 30KIIIc uygulama imar planı paftası,1374 ada, 4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
27- Darıca Belediyesi, Bağlarbaşı Mahallesi, 28L nazım imar planı, 28L1a uygulama imar planı, 10238,4985,5011,5012 ve 5013 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
28- Darıca Belediyesi, 30 K nazım imar planı, 30K3c uygulama imar planı paftası, 1434 ada 1 nolu parsel ve 1379 ada, 7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
29- Darıca Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi, Pavlıtepe Mevki, 29L-29K nazım imar planı, 29L4a, 29K4d uygulama imar planı paftalarında yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
30- Darıca Belediyesi, 29L nazım imar planı, 29L1d uygulama imar planı paftası, 331 ada, 13 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
31- Gölcük Belediyesi, Saraylı Köyü, 19L nazım imar planı, 19LIIIa uygulama imar planı paftası, 152 ada, 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
32- Gölcük Belediyesi, Saraylı Köyü, G23c02c nazım imar planı, G23c02c4b-4c, G23c02c3a-3d uygulama imar planı paftaları, 166 ada, 7,8 ve 9 nolu parseller ile 604, 605, 606, 607, 608, 637, 2568,2569,2570,2571,2572,2573,3252,3553,3554 ve 3555 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
33- Gölcük Belediyesi, Kavaklı Mahallesi, G23c02c nazım imar planı, G23co2c2a-4a uygulama imar planı paftaları,393 ada, 6 ve 7 nolu parseller, 606 ve 608 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
34- Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, 25 pafta, 521, 522, 523, 524 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
35- Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, 41 pafta, 820 ve 822 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
36- Gebze Belediyesi, Balçık Köyü , G22b14c nazım imar planı, G22b14c3b uygulama imar planı paftası, 578,752,775,777 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
37- Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, G22b14b nazım imar planı, G22b14b4b-4c uygulama imar planı paftaları, 540 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
38- Gebze Belediyesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c2d uygulama imar planı paftası, 5107 ada, 5 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
39- Gebze Belediyesi, Abdi İpekçi Mahallesi, G22b24a-24d nazım imar planı paftaları, 1724 ve 1725 nolu parseller ve Darıca Belediyesi, 840 ada, 2,3 parsel ve 839ada 1 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
40- Gebze Belediyesi, Barış Mahallesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b4d uygulama imar planı paftası, 1183 ada, 7,8 ve 9 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
41- Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b20d nazım imar planı, G22b20d4b uygulama imar planı paftası, 5131 ada, 7,8,17 ve 18 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
42- Gebze Belediyesi, Arapçeşme Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c2c uygulama imar planı paftası, 3678 ada, 1 ve 2 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
43- Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c2c uygulama imar planı paftası, 3666 ada 6 ve 13 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
44- Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c3a uygulama imar planı paftası, 3639 ada 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
45- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b1d uygulama imar planı paftası, 1904 ada 5 ve 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
46- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a2c uygulama imar planı paftası, 2758 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
47- Gebze Belediyesi, Pelitli Köyü, G22b15d nazım imar planı, G22b15d2c uygulama imar planı paftası, 229,231,1893,1902ve 1966 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
48- Gebze Belediyesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b2a-2b uygulama imar planı paftası, 5678 ada 9ve 10 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
49- Kullar Belediyesi, Vezirçiftliği Mahallesi, G23c05a nazım imar planı, G23c05a1b uygulama imar planı paftası, 220 ada, 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
50- Kuruçeşme Belediyesi, Trafo yerlerinin planlara işlenmesi ile ilgili yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
51- Köseköy Belediyesi, Fatih Mahallesi,G24a01a nazım imar planı, G24a01a3c uygulama imar planı paftasında yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
52- Köseköy Belediyesi, G24a21 nazım imar planı, G24a21c4d uygulama imar planı paftası, 3576 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
53- Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23b21b nazım imar planı, G23b21b4c-4d uygulama imar planı paftaları, 1178 ada 1,2,3,4,5 ve 6 nolu parseller ile 1076 ada 5 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
54- Maşukiye Belediyesi, Soğuksu Mahallesi, G24d03c nazım imar planı, G24d03c03a-03d uygulama imar planı paftalarında yapılan uygulama imar planı tadilatına yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
55- Uzunçiftlik Belediyesi, G24d01d, G24d02a, G24d22d, G24a21c ve G24a21d nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
56- Yeniköy Belediyesi, G23c08b nazım imar planı, G23c08b2b uygulama imar planı paftası, 601 ve 807 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
57- Yuvacık Belediyesi, G23c05d nazım imar planı, G23c05d1d uygulama imar planı paftası, 420, 421,343 ve 337 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
58- Yalakdere Belediyesi, 32L nazım imar planı, 32L- 1.b, 1.c, 2.a, 2.d, 3.a, 4.b uygulama imar plan paftaları, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
59- Belediyemiz sınırları dahilinde ekte listede yer alan Orman Köylerinde 1/5000 ölçekli halihazır haritalar üzerinde belirlenen Kırsal Konut Alan Sınırları ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

KOMİSYON YAZILARI

60- TOKİ Protokol yetkisi ile ilgili Hukuk Komisyonunun yazısı,
61- Alikahya Belediyesi Fatih mah.G23b25b,G24a21a nazım imar planı G23b25b3d-3a-3b-3c3d,G24a21a4a-4d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
62- Kullar Belediyesi Ovacık mah. G23c05b-25c nazım imar planı G23c05b1b-2a, G23b25c3d-25c4d-25c4c uygulama imar planı paftaları 245, 246, 247, 248, 249 ve 250 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,


TEKLİFLER:

63- Bekirpaşa Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, 19N nazım imar planı, 19NIIb uygulama imar planı paftası, 1907 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi
64- Bekirpaşa Belediyesi, Mehmetalipaşa Mahallesi, 20NIIIc –IIId uygulama imar planı paftaları, 3230 ada, 23 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´ nın teklifi
65- Bekirpaşa Belediyesi, Mehmetalipaşa Mahallesi, 20OIVd uygulama imar planı paftası, 4708 ada, 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´ nın teklifi
66- Bekirpaşa Belediyesi II. Etap Kentsel Dönüşüm alanında dairemizce hazırlanan 1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi
67- Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a4a uygulama imar planı paftası, 736 ada 1 ve 2 nolu parseller ile 733 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´ nın teklifi
68- Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b3a-4b uygulama imar planı paftaları, 1174 ada, 23,24,25,26,27,28,ve 29 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´ nın teklifi
69- Çayırova Belediyesi, G22b19d nazım imar planı, G22b19d1b uygulama imar planı paftası, 1635 ada, 1 nolu parsel ve 1646 ada 7 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´ nın teklifi
70- Çayırova Belediyesi, G22b18c nazım imar planı, G22b18c2a uygulama imar planı paftası, 1323 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´ nın teklifi
71- Darıca Belediyesi, Pirireis Mahallesi, 29K nazım imar planı, 29K2c uygulama imar planı paftası, 1089,1090 ve 1091 nolu adalar arasında yolun genişletilmesi ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi
72- Darıca Belediyesi, Pirireis Mahallesi, 29K nazım imar planı, 29K2d uygulama imar planı paftası, 1265 ada ve 10240 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi
73- Darıca Belediyesi, Piri Reis Mahallesi, 29K nazım imar planı, 29K2a-2b-2d uygulama imar planı paftaları, 1067 nolu adada hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik DairesiBaşkanlığı teklifi
74- Darıca Belediyesi, 29L nazım imar planı, 29LIa uygulama imar planı paftası, 612 ada, 19 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi
75- Değirmendere Belediyesi, G.23.c.01.c nazım imar planı, G.23.c.01.c.-03.c uygulama imar plan paftalarında Saraylı Köyünde yer alan Kentsel Sit Alanında dairemizce hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi
76- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a1c uygulama imar planı paftası, 5666 ada 1,4,5,6,7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi
77- Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, 4545ada, 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi
78- Gebze Belediyesi, Çayırova Mahallesi, G22b18c nazım imar planı, G22b18c4a uygulama imar planı paftası, 1405 ada, 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi
79- Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c3a uygulama imar planı paftası, 4201 ada, 9,10,11,12,13,14,15,16 ve 17 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´ nın teklifi
80- Gebze Belediyesi, Pelitli Köyü, G22b15d nazım imar planı, G22b15d2c uygulama imar planı paftası, 214 ve 219 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´ nın teklifi
81- Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c3d uygulama imar planı paftası, 452 ada, 6 ve 21 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´ nın teklifi
82- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a2c uygulama imar planı paftası, 2748 ada, 3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´ nın Ttklifi
83- Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c3d uygulama imar planı paftası, 84 ada, 10 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´ nın teklifi
84- Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b4b-4d uygulama imar planı paftaları, 1184, 1104 ve 1098 nolu adalarda yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´ nın teklifi
85- Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b20d nazım imar planı, G22b20d4d uygulama imar planı paftası, 4513 ada, 9 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´ nın teklifi
86- Gebze Belediyesi, Ovacık Köyü, G23a06a nazım imar planı, G23c06a2c uygulama imar planı paftası, 761 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´ nın teklifi
87- Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b25a nazım imar planı, G22b25a1b uygulama imar planı paftası, 4536 ada, 8 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´ nın teklifi
88- Gölcük Belediyesi, Örcün Köyü, G23c02d nazım imar planı, G23c02d4a-4b uygulama imar planı paftası, 994 ve 1115 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´ nın teklifi
89- Gölcük Belediyesi, Uygulama İmar Planı, Plan Notlarında yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´ nın teklifi
90- Gölcük Belediyesi, Saraylı Köyü, G.23.c.07.a ve G23.c.06.b nazım imar planı ve G.23.c.07.a.1.a.ve G.23.c.06.b.2.b uygulama imar plan paftalarında yer alan Kentsel Sit Alanında dairemizce hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi
91- Hereke Belediyesi, 30, 31 J nazım imar plan, 30J -1.b,2.a ve 31J 1.b uygulama imar plan paftaları“Şirinyalı- Tavşancıl Bölünmüş Yol Projesi Nuh Çimento Önü Liman Kavşağı” projesi kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi
92- Karamürsel Belediyesi, Hacıömerağa Mahallesi, 7 pafta, 75 ada, 29 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´ nın teklifi
93- Kullar Belediyesi, G23c25d nazım imar planı, G23c25d3b-4a uygulama imar planı paftaları, 241 ada, 6 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi
94- Kullar Belediyesi, G23c05a nazım imar planı, G23c05a4a-4b-1d-1c uygulama imar planı paftaları, 643 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi
95- Kuruçeşme Belediyesi, Nazım imar planı Revizyonu ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´ nın teklifi
96- Körfez Belediyesi, G23b21b-21c-22a-22d nazım imar planı, G23b21b3c-21c2b-22a4d-22d1a-22d1d-22a4c uygulama imar planı paftaları, Toplu Konut Alanı nda yapılan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´ nın teklifi
97- Körfez Belediyesi, G.23.b.21.b. nazım imar planı, G.23.b.21.b.3.d uygulama imar planı paftasına, “İsale Hattı Koruma Kuşağı”nın ve Yapı Yasaklı Alan taramasının işlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi.
98- Körfez Belediyesi G.23.b.21.c nazım imar planı, G.23.b.21.b.4.b uygulama imar planı paftası, 936 ada, 10 ve 7nolu parsellerde İmar ve Şehircilik dairesi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik DairesiBaşkanlığı teklifi
99- Körfez Belediyesi, G.23.b.21.a nazım imar planı, G.23.b.21.a.3.c uygulama imar planı paftası, 1444 ada 4-13 nolu parsellerde İmar ve Şehircilik dairesi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi
100- Saraybahçe Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, 19m nazım imar planı, G23b24d1a-1d uygulama imar planı paftaları, 4414 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ve 11 nolu parseller ve 4412 ada 6 ve 11 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi
101- Saraybahçe Belediyesi, Ömerağa Mahallesi, G23b24c nazım imar planı, G23b24c4a uygulama imar planı paftası, 283 ada, 44 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´ nın teklifi
102- Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 19N nazım imar planı, G23b25d4b uygulama imar planı paftası, 1857 ada 3 nolu parsel ve 1863 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´ nın teklifi
103- Saraybahçe Belediyesi, 19.N nazım imar planı, G.23.b.25.d.1.c-1.d uygulama imar planı paftaları, Rafet Karacan Caddesine cepheli parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi
104- Saraybahçe Belediyesi, 4307 ada 1 nolu parselde İmar ve Şehircilik dairesi tarafından hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi
105- Şekerpınar Belediyesi, G22b13c-13d nazım imar planı, G22b13c4a, G22b13d2c-2d-3a-3b uygulama imar planı paftaları, toplu Konut alanında yapılan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´ nın teklifi
106- Şekerpınar Belediyesi uygulama imar planına yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´ nın teklifi
107- Uzunçiftlik Belediyesi, G24a21c nazım imar planı, G24a21c4b-4c uygulama imar planı paftaları, 170 ada, 2 ve 3 nolu parseller ile 187 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´ nın teklifi
108- Yuvacık Belediyesi, G23c4c nazım imar planı, G23c4c2a uygulama imar planı paftası, 77 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´ nın teklifi
109- Saraybahçe Belediyesi, Kemalpaşa Mahallesi, G23b-24d nazım imar planı, G23b-24d-2c uygulama imar planı paftası, 4 kadastro pafta, 219 ada, 5-6-7-8-9-12-13-16-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-48-49-50-54-56-58 nolu parsellerde hazırlanan koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi
110- Saraybahçe Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23b-24d nazım imar planı, G23b-24d-1d uygulama imar planı paftası, 1128 ada 20 nolu parselde yapılan koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi
111- Saraybahçe Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, 19M, 20M nazım imar planı, 19M-Ib ve 20M-IVc uygulama imar planı paftaları üzerinde III. Derece arkeolojik sit alanı olarak ilan edilen 2174 ve 2175 adalarda hazırlanan koruma amaçlı nazım imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi
112- Saraybahçe Belediyesi, Yenidoğan ve Kozluk Mahalleleri, 19M nazım imar planı paftası üzerindeki Seka ve Çevresi III. Derece arkeolojik sit alanında yapılan koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi
113- Gölcük Belediyesi, Saraylı Köyü, Kentsel Sit ve Kentsel Sit Etkileşim Alanı´nda yapılan koruma amaçlı nazım imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi
114- Gebze Belediyesi, Pelitli Köyü sınırları içerisinde isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi teklifi
115- Kullar Belediyesi, Ovacık Mahallesi sınırları içerisinde, mükerrer olan sokak isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi teklifi
116- Saraybahçe Belediyesi, Orhan Mahallesi sınırları içerisinde, Spor Kompleksine isim verilmesi ile ilgili ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi teklifi
117- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Orman Köylerinde Uygulanacak İmar Yönetmeliği Geçici 2.maddesine metin eklenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,
118- Komisyon üyeliği seçimi ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
119- Sepetli Araç ihtiyacı ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
120- Darıca Belediye Başkanlığı´nın ek ödeneği ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
121- Direk Çakma Aparatlı Rogar kapağı Montaj ve Yenileme makinesi alımı ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
122- Dilovası-İzmit Yolcu ücreti ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
123- Sürekli işçi boş kadro düzenlemesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
124- Sözleşmeli personel çalıştırılması izni ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
125- Sözleşmeli personel ücretleri ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
126- İptal-İhdas ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının bilgi sunumu,
127- İşletme Devri ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
128- Arsa Devri ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
129- Seka 1. Etap proje kapsamında bulunan spor tesisleri içerisindeki kafeteryanın Belde A.Ş. tarafından kiralanması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
130- Burslar ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının teklifi,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım