13 ŞUBAT 2014 MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 13/ 02/ 2014 Perşembe günü, saat: 15.00’ da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi, Sanayi Fuarı 4. Caddesi, No: 39’daki (Fuariçi) Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda Şubat ayı toplantısı için toplanarak gündemindeki konuları görüşecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış,
16/01/2014 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

================

RAPORLAR:

1- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ile yapılacak ortak hizmet projelerinin maliyetinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması ile ilgili raporu,

2- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gölcük, Başiskele ve Körfez ilçelerinde yer alıp, belediyemize ait kalıcı iş merkezlerinde bulunan taşınmazların eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Kocaeli Valiliği-İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

3- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti belediyemize ait Körfez İlçesi, Yarımca Mahallesi, 349 ada, 34 nolu taşınmaz üzerinde inşa edilen Körfez Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun Körfez Belediyesi’ne tahsis edilmesi, tahsis süre ve şartlarının belirlenmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi ile ilgili raporu,

4- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gölcük İlçesi, Aşağı Ulaşlı Mahallesi, 67 parsel sayılı taşınmazın belediyemize devir edilmesi ile ilgili teklifi ile ilgili raporu,

5- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti belediyemize ait 7 adet işyerinin Belde A.Ş’ye olan işletim sözleşmelerinin fesih edilmesi ile ilgili raporu,

6- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Hüseyin KÜÇÜKKESKİN’e ait, İzmit İlçesi, Turgut mahallesi (M. Mümtaz Cad.) park alanı kapsamında kalan 4339 ada 1 parsel nolu taşınmazın trampa edilmesi ile ilgili raporu

7- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kartepe ilçesi, pazarçayırı köyü sınırları içerisinde yer alan 3264,26 m2 yüzölçümlü orman alanının His Göleti projesi kapsamında orman izinin alınması ile ilgili raporu,

8- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 5 adet Kar Bıçaklı, Damperli Tuz Sericili ve Üst yapılı Kar Mücadele aracı alınması ile ilgili raporu,

9- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gölcük İlçesi, Hisareyn Köprüsü Mahallesi, Onur Caddesinde yer alan Spor Tesisi Yapım İşinin, Gölcük Belediyesi ve Belediyemiz ile ortak proje kapsamında yapılması ile ilgili raporu,

10- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2014 yılı tarife cetvelinin güncellenmesi ile ilgili raporu,

11- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde çalışan personele ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretine ilişkin teklif ile ilgili raporu,

12- Hukuk Komisyonu’nun, Başiskele İlçesi, Ovacık Mahallesi, KBB Sebze ve Meyve Hali’nin bulunduğu bölgede bulunan trafonun yer aldığı mülkiyeti belediyemize ait 7093 parsel sayılı taşınmaz üzerine, trafo alanı kullanılmak üzere TEDAŞ Genel Müdürlüğü lehine Daimi İrtifak Hakkı tesis edilmesi ile ilgili raporu,

13- Hukuk Komisyonu’nun, Aykome Çalışma Yönetmeliği ile ilgili raporu,

14- Hukuk Komisyonu’nun, Belediyemiz ile Kocaeli Engelsiz Yaşam Dayanışma Derneği arasında “Engelsiz Yaşam Koçluğu Projesi” kapsamında faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Doğu Kışla Parkında bulunan 30 numaralı dükkanın kullanılması ile ilgili raporu,

15- İsimlendirme Komisyonu’nun, Gölcük Belediyesi, Körfez Mahallesinde bulunan 2010. Sokağın isminin “Hacı Devşeci Mehmet Efendi Sokak”, Halıdere Yalı Mahallesinde bulunan 2005.Sokağın isminin “Hacı Muhittin Efendi Sokak” olarak değiştirilmesi ayrıca Körfez Mahallesinde bulunan İsmail Aykaç Caddesinin Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi ile birleştirilmesi ile ilgili raporu,

16- İsimlendirme Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Hacı Hasan Mahallesinde bulunan “Yeni Hamam Sokak” İsminin “Rıdvan ALYÜRÜK Sokak” olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22b18d-13c nazım imar planı paftaları, 15623, 15624, 15625’nolu parseller ile 204 ada 6’nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22b18a nazım imar planı paftası, 1224 ada, 12’nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22b13c nazım imar planı paftası, 453 ada, 7’nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22b18d2d uygulama imar planı paftası, 5588 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22b19a3a-3d uygulama imar planı paftaları, 2105 ada, 2,3,4,6 ve 7’nolu parseller ile 2099 ve 2100 nolu adalar arasındaki imar yolunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22b13c3b , G22b14d4a-4b-4d uygulama imar planı paftaları, 492,493,494,495,496,497, 498,499,500,501,502,503, 504,505, 506, 507, 508, 509, 510, 511’nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Belediyemiz Meclisi'nin 15.08.2013 tarih ve 475 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı plan hükümlerine yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, G22a23b nazım imar planı paftası, 1674, 1675, 1676, 1677’nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Belediyemiz Meclisi'nin 15.08.2013 tarih ve 481 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı plan hükümlerine yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, 30K4c uygulama imar planı paftası, 974 ada, 6’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, 28LIa uygulama imar planı paftası, 1773 ada, 2 ve 4’nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, G23b22a3d-4c-22d1a-1b uygulama imar planı paftaları, 4732 ada, 1’nolu parsel ile 2008 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Belediyemiz Meclisi'nin 11.07.2013 tarih ve 405 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı plan hükümlerine yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi sınırları içerisinde, 10.10.2013 tarih ve 637 sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile onaylanan Çavuşlu Köyü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b24b2a uygulama imar planı paftası, 631 ve 633’nolu adalar arasında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b19a3c uygulama imar planı paftası, 4814 ada, 1 ve 2’nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b19c3d uygulama imar planı paftası, 452 ada, 6,7 ve 21’nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b18c3d uygulama imar planı paftası, 4852 ada, 4’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b24a2c uygulama imar planı paftası, 1899 ada ile doğusunda ki park alanı arasında ki yolda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi sınırları içerinde, 10.10.2013 tarih ve 638 sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile onaylanan Kargalı Köyü 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Gebze Kent Merkezi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırlarında kalan Sultanorhan Mahallesi, 88 ada 20 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, G23c 1/50000, G23c1 1/25000 ölçekli ve G23c01c 1/5000 ölçekli nazım imar planı paftası, 359 ada, 45’nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP ve 1/25000 ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, G23c01c nazım imar planı paftası, 359 ada, 13’nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP ve 1/25000 ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, G23c02d-07a nazım imar planı paftaları, 198 ada, 1’nolu parsel, 196 ada, 1’nolu parsel, 185 ada, 2’nolu parsel, 242 ada, 1’nolu parsel ile 559 ada, 3’nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, G23c02d1d uygulama imar planı paftası, 472 ada, 4’nolu parsel ile 451 ada, 1’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, G23c02d1c-1d-4a uygulama imar planı paftaları, 611ada, 1’nolu parsel, 612 ada, 1’nolu parsel, 613 ada, 1’nolu parsel ve 1132’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, G23c02c3a uygulama imar planı paftası, 157 ada, 1’nolu parsel ile 170 ada, 1 ve 2’nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, G23c02d2c uygulama imar planı paftası, 249 ada, 80’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

45- İmar ve bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Belediyemiz Meclisi'nin 11.07.2013 tarih ve 423 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı plan hükümlerine yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b23d2d uygulama imar planı paftası, 3358 ada, 3’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b25b3b uygulama imar planı paftası, 4156 parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b23c1a. Uygulama imar planı paftası, 981’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b24d1a uygulama imar planı paftası, 192 ada, 49’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b25d2b uygulama imar planı paftası, 3053 ada,1’nolu parsel ile 3084 ada,7’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Belediyemiz Meclisi' nin 15.08.2013 tarih ve 499’nolu kararı ile onaylanan uygulama imar planı hükümlerine yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b25d -24c nazım imar planı, G23b24c2c, G23b25d1c-1d-4a-4b-3a uygulama imar planı paftaları, Kandıra Kavşağı Projesine ait hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b25a nazım imar planı paftası, 899 ve 919 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, G23b07a nazım imar planı paftası, 678, 679, 680, 682, 683 ve 1297’nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, G23d08a1d uygulama imar planı paftası, 358 ada, 307’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Belediyemiz Meclisi'nin 15.08.2013 tarih ve 503 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı plan hükümlerine yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, F24d21a-21b-21d-21c-22d nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı ile ilgili raporu,

58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Suadiye, G24d01c03c-3d, G24d02d03c-3d-4c-4d, G24d06b2a-2b, G24d07a1a-1b-2a-2b-2c-2d, G24d07b01a-01b uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Uzuntarla, G24d03b3d uygulama imar planı paftaları, 165 ada, 281’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, uygulama imar planı plan hükümlerine yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, G23b21c nazım imar planı paftası, 1069 ada, 14’nolu parsel ve 1142 ada, 11’nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, G23b21b4d-3d uygulama imar planı paftaları, 1168 ada, 1, 2, 4’nolu parseller ile 1169 ada, 7, 17, 18’nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, uygulama imar planı plan hükümlerine yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Barbaros Mahallesi sınırları dahilinde, 6306 sayılı afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca 23.08.2013 tarih ve 2013/5318 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 06.10.2013 tarih ve 28287 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Riskli Alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına işlenmesi ile ilgili raporu.

SÜRE UZATIMI

65- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Tarımsal Sulama Tesisleri ile ilgili yazısı,

66- Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, İzmit İlçesi Alikahya Mahallesinde Kurulu olan Posko ve Yıldız Sunta Fabrikalarının çevre kirliliğine neden olduğu ile ilgili yazısı,

67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, İnönü ve Gaziler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, G.22.b.19.b. ve G.22.b.19.c. nazım, G.22.b.19.b.4.d.-4.c.-3.d., G.22.b.19.c.1.a.-1.b.-1.c.-2.a.-2.b.-2.c.-2.d. uygulama imar planı paftaları dahilinde “Gebze-Güzeller Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilen alanda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yazısı,

68- Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b2 ve G22b24a-b nazım ve G22b24a3b, G22b24b4a-b, G22b24b3a, G22b24b1c-d, G22b24b2d uygulama imar plan paftalarında kalan rekreasyon alanında hazırlanan 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili yazısı, ilgili yazısı,

TEKLİFLER:

69- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Başiskele Belediyesi, G23b25d3c-05a2b-05b1a uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

70- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Başiskele Belediyesi, G23c05d3c uygulama imar planı paftası, 482,484,485 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

71- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Başiskele Belediyesi, G23c08b2a-2b uygulama imar planı paftaları, 461 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8 nolu parseller, 474 ada, 1,2,3,8 nolu parseller, 475 ada,1,2,3,4 nolu parseller ve tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

72- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Çayırova Belediyesi sınırları içerisinde, Marmara Geri Dönüşümcüler Sitesinde, Belediyemiz Meclisi'nin 14.11.2013 tarih ve 671 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili teklifi,

73- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Darıca Belediyesi, 29K3b-3c, 29L4a-4d uygulama imar planı paftaları, 224 ada, 2,3,4,5,6,7 ve 8 nolu parseller, 225 ada, 1,2,3,9 ve 10 nolu parseller, 227 ada, 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 nolu parseller, 243 ada, 5,6,7,8 ve 10 nolu parseller, 245 ada, 1,2,3,4,5,12 ve 13 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

74- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Darıca Belediyesi, G22b23c-4b-4c nazım imar planı paftalarında zemin formasyon yapısı ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

75- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Derince Belediyesi, G23b22c4b uygulama imar planı paftası, 2667 ada, 59 ve 93 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

76- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Derince Belediyesi, G23b22a3d uygulama imar planı paftası, 4745 nolu adada hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

77- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Dilovası Belediyesi, Köseler Köyü, Katı atık Bertaraf Tesisi ile ilgili 1/50000 ÇDP,1/25000 ve 1/5000 nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 uygulama imar planı ile ilgili teklifi,

78- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Dilovası Belediyesi, G23a21b3b uygulama imar planı paftasında bulunan yola ait hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

79- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Dilovası Belediyesi, G23a21b3a uygulama imar planı paftası, 59 ada, 1 nolu parselin doğusunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

80- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gebze Belediyesi, G22b24b4d uygulama imar planı paftası, 1186 ada, 12 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

81- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gebze Belediyesi, G22b24b nazım imar planı paftası, 459 ada, 6 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

82- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gebze Belediyesi, G22b24a1d uygulama imar planı paftası, 5755 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

83- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gebze Belediyesi, G22b24a4b uygulama imar planı paftası, 1279 ada, 10 nolu parsel ile 11 nolu parselin güneyindeki tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

84- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gölcük Belediyesi, G23c02d1d-4a uygulama imar planı paftaları, 470 ada, 5 nolu parsel, 471 ada, 2, 3 nolu parseller, 472 ada, 3 nolu parsel, 473 ada, 1 nolu parsel, 474 ada, 1 nolu parsel, 476 ada, 3 , 5 nolu parseller, 477 ada, 2,3,4 nolu parseller, 478 ada, 2,3 nolu parseller ile 479 ada, 1ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

85- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gölcük Belediyesi sınırları içerisinde, Halıdere, 398 nolu parselde Belediyemiz Meclisi'nin 14.11.2013 tarih ve 694 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili teklifi,

86- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit Belediyesi, G23b24d nazım imar planı paftası, 4411 ada, 7 nolu parsel ile 1049 nolu adada hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

87- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit Belediyesi, Gündoğdu, G23b19c nazım, G23b19c3c uygulama imar planı paftası, 431 ada, 1 nolu parsel, 432 ada, 1 nolu parsel ve 444 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

88- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit Belediyesi, G24a06d4a uygulama imar planı paftası, Hakkaniye atıksu arıtma tesisi ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

89- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23.b.23.c.3.b uygulama imar planı paftası, 3314 ada, 1 ve 5078 ada, 2 nolu parsellerde hazırlanan Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

90- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi sınırları dahilinde, G23.b.19.c.1.a-b, G23.b.19.c.2.a nolu uygulama imar plan paftaları, İ-18 İzmit Planlama Bölgesinde hazırlanan 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili teklifi,

91- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit ve Kartepe Belediyeleri sınırları içerisinde, "D-100 Yahya Kaptan Köprülü Kavşağı ile Köseköy TEM Kavşağı arasında D-100 Karayolu Yan yolları ile Güzergah ve Kavşaklarına ait Projesi "e ait nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

92- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Karamürsel Belediyesi, G23d08a uygulama imar planı paftası, 331 ada, 25 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

93- Karamürsel Belediyesi, 30KId uygulama imar planı paftası, 1331,1332,1333,1334 ve 1352, 1470,1471,1472,1473, 1474, 1475,1476,1477,1478,1479,1480 ve 1481 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

94- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kandıra Belediyesi, Kocakaymaz köyü, G24a07d nazım, G24a07d3c-3d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

95- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kartepe Belediyesi, G24d06a nazım imar planı paftası, 11 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

96- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Ketenciler Köyü, 154 ada 1 nolu parselin batısında yer alan tescil harici alan ile 153 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi,

97- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Körfez Belediyesi, İlimtepe, Dereköy, Belen Bölgelerini kapsayan alanda hazırlanan uygulama imar planı ve değişikliği ile ilgili teklifi,

98- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, 1/25000 ölçekli nazım imar planı plan hükümlerinde değişiklik yapılması ile ilgili teklifi,

99- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası İlçesi, Çerkeşli Köyü sınırları içerisinde ve İzmit Orman İşletme Müdürlüğü, Dilovası Orman İşletme Şefliği hudutları dâhilinde kalan ve Çerkeşli I Devlet Ormanı içinden geçen ulaşım yolu için, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İMES OSB Müdürlüğü arasında yapılacak protokol’le ilişkin yetki verilmesi ile ilgili teklifi,

100- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Mülkiyeti Belediyemize ait; 28 Haziran Mah. Alkan Sk. No:11 Mevlana Katlı Otopark ve Kültür Merkezinin içinde kalan, 3634 ada 1 parsel tapu kayıtlı taşınmazın sosyal tesis olarak işletilmesinin devredilmesi ile ilgili teklifi,

101- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe ilçesi Uzunçiftlik Atakent Mahallesinde, tapuda Ş.Çiftlik 129 ada 1 nolu tescil harici alan üzerinde inşa edilen spor kompleksinin tahsisi ile ilgili teklifi,

102- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, Daire Başkanlıklarımızın 2014 Yılı Gelir Tarifesine eklenmesi yönündeki talepleri ile ilgili teklifi,

103- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın, Sözleşmeli Personel ve Kadro İptal-İhdası ile ilgili teklifi,

104- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın, Belediyemiz teşkilat şemasına Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı’nın eklenerek Müdürlüklerinin belirlenmesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın Müdürlüklerindeki değişiklikler ile teşkilat yapısındaki son değişikliklerle düzenlenen ile ilgili teklifi,

105- Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı'nın, Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’de bulunan Belediyemiz Hisselerinin % 25 (yüzde yirmibeş)’nin Türk Standartları Enstitüsüne devredilmesi ile ilgili teklifi,

106- Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın, Kara Ulaşım Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan 41 NN 532 plakalı 1997 model MAN marka ve 41 KS 746 plakalı 1999 model ISUZU marka 2 adet Belediye tipi otobüsün hibe olarak Dilovası Belediyesi’ne verilmesi ile ilgili teklifi,

107- Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın, Kara Ulaşım Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan 41 EV 847 plakalı 1998 model MAN marka ve 41 KS 743 plakalı 1999 model ISUZU marka 2 adet Belediye tipi otobüsün hibe olarak Darıca Belediyesi’ne verilmesi ile ilgili teklifi,

108- Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın, Kara Ulaşım Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan 41 NN 531 plakalı 1997 model MAN marka ve 41 KS 787 plakalı 1999 model ISUZU marka 2 adet Belediye tipi otobüsün hibe olarak Derince Belediyesi’ne verilmesi ile ilgili teklifi,

109- Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın, Kara Ulaşım Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan 41 FU 206 plakalı 1994 model MERCEDES marka ve 41 KS 738 plakalı 1999 model ISUZU marka 2 adet Belediye tipi otobüsün hibe olarak Gebze Belediyesi’ne verilmesi ile ilgili teklifi,

110- Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın, Kara Ulaşım Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan 41 FU 204 ve 41 FU 207 plakalı 1994 model MERCEDES marka 2 adet Belediye tipi otobüsün hibe olarak Gölcük Belediyesi’ne verilmesi ile ilgili teklifi,

111- Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın, Kara Ulaşım Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan 41 FU 202 ve 41 FU 205 plakalı 1994 model MERCEDES marka 2 adet Belediye tipi otobüsün hibe olarak İzmit Belediyesi’ne verilmesi ile ilgili teklifi,

112- Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın, Kara Ulaşım Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan 41 FU 209 plakalı 1994 model MERCEDES marka ve 41 HP 353 plakalı 1995 model MERCEDES marka 2 adet Belediye tipi otobüsün hibe olarak Kartepe Belediyesi’ne verilmesi ile ilgili teklifi,

113- Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın, Kara Ulaşım Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan 41 KS 740 plakalı 1999 model ISUZU marka ve 41 KS 742 plakalı 1999 model ISUZU marka 2 adet Belediye tipi otobüsün hibe olarak Kandıra Belediyesi’ne verilmesi ile ilgili teklifi,

114- Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın, Kara Ulaşım Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan 41 FU 208 plakalı 1994 model MERCEDES marka ve 41 NN 529 plakalı 1997 model MAN marka 2 adet Belediye tipi otobüsün hibe olarak Karamürsel Belediyesi’ne verilmesi ile ilgili teklifi,

115- Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın, Kara Ulaşım Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan 41 HP 352 plakalı 1995 model MERCEDES marka ve 41 NN 530 plakalı 1997 model MAN marka 2 adet Belediye tipi otobüsün hibe olarak Körfez Belediyesi’ne verilmesi ile ilgili teklifi,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım