13 EYLÜL 2012 MECLİS GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN,

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 13/09/2012 Perşembe günü, saat: 16:00’ da Karabaş Mahallesi Salim Dervişoğlu Cad. No: 80’deki Belediye Hizmet Binası Kat:1 Kocaeli-İzmit, adresinde bulunan Meclis Salonunda toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış,
16/08/2012 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

GÜNDEM

========

RAPORLAR:

1- Çayırköy-Deretepe Kentsel Gelişim Kamulaştırma alanında kalan 28, 45, 60, 143, 163, 180, 267, 317, 357, 367, 380, 403, 461, 506, 658 ve 1055 parsellerin kamulaştırma bedellerine karşılık Belediyemize ait Karamürsel Kayacık Mh. daireler ile trampa edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

2- İzmit İlçesi, Yenidoğan Mh. 3314 ada 2 parsel üzeri Seka Park Spor Tesisleri yanında bulunan işyerinin Kafeterya ve Çay Bahçesi olarak kullanılmak üzere Belde A.Ş.’ ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

3- Darıca İlçesi, Nene Hatun Mh. 617 ada 4 parsel üzerinde yer alan işyerinin Kafeterya ve Çay Bahçesi olarak kullanılmak üzere mevsimlik olarak Belde A.Ş.’ ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

4- İzmit İlçesi, Kozluk Mh. Sümer Sk. No:8 adresli taşınmazın sosyal tesis olarak kullanılmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisince belirlenecek süre ve aylık kira bedeli üzerinden Belde A.Ş.’ ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

5- Körfez Belediyesinin 2012 Mali Yılı Bütçesinden Kurumsal ve Fonksiyonel sınıflar Arası aktarma yapması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

6- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Haller Şube Müdürlüğü 2012 yılına ait ek gelir tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

7- Kadro İptal ve İhdası ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

8- Kartepe İlçesi, Ş. Hikmetiye Köyü 110 ada 1 parsel sayılı taşınmazda yer alan 132,80 m2’lik Kartepe Bld. ait hissenin Belediyemiz adına bedelsiz olarak devir alınması ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,

9- İzmit İlçesi, Cedit Mh. 1848 ada 5 parsel alanında kalan taşınmazın Kocaeli Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası yapımı için Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu adına tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,

10- İzmit İlçesi, Yenidoğan Mh. 4400 ada 52 parsel üzerinde okul binası yapılmak üzere Kocaeli İl Özel İdaresine tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,

11- İzmit İlçesi, M. Ali Paşa Mh. 3254 ada 2 parsel sayılı taşınmazın İzmit Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ ne tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,

12- Yol Bakım Onarım ve Yapım Şb. Md. bünyesindeki 41 KK 431 plakalı Vidanjör kamyonunun bedelsiz olarak Giresun Bulancak Belediyesi’ne verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,

13- Yol Bakım Onarım ve Yapım Şb. Md. bünyesindeki 41 10 110 plakalı Greyderin bedelsiz olarak Kırşehir Akpınar Belediyesi’ne verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,

14- Müdahale Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan 1978 model Bedford marka itfaiye aracının Gümüşhane İli Köse İlçe Belediyesine bedelsiz devri ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,

15- Çayırova İlçesi Aksa Mh. 471. sokakta bulunan Belediyemize ait Prefabrik Örnek Kesim Yerinin Çayırova Belediyesine bedelsiz olarak tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,

16- Seyahat kartları yönetmeliğinin değiştirilmesi ile ilgili Ulaşım Komisyon raporu,

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

17- Belediyemiz Meclisinin 11.08.2011 tarih ve 473 sayılı kararında yapılan sehven hatanın düzeltilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

18- Belediyemiz Meclisinin 15.03.2012 tarih ve 148 sayılı kararında yapılan sehven hatanın düzeltilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

19- Başiskele Belediyesi G23.c.10.a nazım, G23.c.10.a.2.d uygulama imar planı paftası 589 ada 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

20- Başiskele Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi’nin 15.03.2012 tarih ve 106 sayılı kararına yapılan itirazla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

21- Başiskele Belediyesi, G23c05d nazım imar planı paftası, 518 ve 519 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

22- Başiskele Belediyesi, Yuvacık, G23c04c nazım imar planı paftası,4033,4034, 4035,4036,46,47 ve 48 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

23- Başiskele Belediyesi, G23c05c,G23c01b nazım imar planı paftaları, B-5 Konut Gelişme Bölgesinde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

24- Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı paftası, 1192 ada, 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

25- Çayırova Belediyesi, G22b18b-19a nazım imar planı paftaları, 841 ada, 2 nolu parsel ile 2090 adada ki tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

26- Çayırova Belediyesi, G22.b.18.b.3.b uygulama imar planı paftası 2061 ada 2 nolu parsel ve G22.b.19.a.3.d uygulama imar planı paftası 2102 adanın doğusunda kalan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

27- Darıca Belediyesi 30K-3B uygulama imar planı paftası 2158 ada, 1nolu ile 2159 ada, 2 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

28- Darıca Belediyesi, 29L-2D uygulama imar planı paftası 480 ada 10 nolu parsel, 29L-4B uygulama imar planı paftası 373 ada 11 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

29- Derince Belediyesi, G23b23a nazım imar planı paftası, 779,780,781,782,783,784, 785,787,788,789 ve 790 nolu parselleri kapsayan alanda kamu yararı kararı alınması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

30- Derince Belediyesi, G23b22d nazım imar planı paftası, 2090 adanın güneyinde kalan otopark alanı ile 1578 ada 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

31- Dilovası Belediyesi, G23a13d nazım imar planı paftası, İzmit Körfez Geçiş Köprüsü Kara Tarafı Güvenlik Koridorunun planlara işlenmesine ait nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

32- Dilovası Belediyesi, Tepecik köyü, G23a13d nazım imar planı paftasında hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

33- Gebze Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi’nin 14/06/2012 tarih ve 316 sayılı kararına yapılan itirazla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

34- Gebze Belediyesi, Yenikent Mah. G22b19a-19d nazım imar planı paftası, 4835 ada 5 nolu parsel ile 4808 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

35- Gebze Belediyesi, G22b20c nazım imar planı paftası, 945,946,954,955,2276 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

36- Gebze Belediyesi G22.b.19.d. nazım, G22.b.19.d.2.d. uygulama imar planı paftası 72 ada 3 nolu parselde bulunan mezarlık alanının batı kısmında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

37- Gebze Belediyesi, uygulama imar planı plan notlarında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

38- Gebze Belediyesi, G22.b.19.c nazım, G22.b.19.c.3.a uygulama imar planı paftası, 4204 ada 1, 2, 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

39- Gebze Belediyesi, G22.b.24.a. nazım, G22.b.24.a.2.c uygulama imar plan paftası, 1936 ada 17 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

40- Gebze Belediyesi, Mevlana Mahallesi, G22.b.19.d.2.c-2.d-3.a-3.b uygulama imar planı paftaları, 48 ada 1 parsel ve 321 ada 91, 93, 94 nolu parsellerin bir kısmında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

41- Gölcük Belediyesi, G23.c.02.d.2.c uygulama imar planı paftası 96 ada 45 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

42- İzmit Belediyesi, G23b24c nazım imar planı paftası, 348 ada, 2, 84 ve 85 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

43- İzmit Belediyesi, G23a23b nazım imar planı paftasında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

44- İzmit Belediyesi, Çayırköy İ-1, Arızlı İ-9, Akpınar İ-10 Gelişme Konut Alanlarında hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

45- İzmit Belediyesi, G23b24c nazım imar planı, G23b24c2d uygulama imar planı paftası, Teleferik Ana istasyonunun planlara işlenmesi ile ilgili nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

46- İzmit Belediyesi, M.Alipaşa Mahallesi, G23b25a nazım imar planı paftası, 2522 ada, 20 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

47- İzmit Belediyesi, G23b24c nazım imar planı, G23b24c 2c uygulama imar planı paftası, 3209 ada 25 ve 26 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

48- İzmit Belediyesi, Yenimahalle, G23.b.23.d.1.c ve G23.b.23.d.2.d uygulama imar planı paftaları 1274 ada 9 parsel ve 27 ada 461 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

49- İzmit Belediyesi, G23.b.25.a nazım, G23.b.25.a.3.b uygulama imar planı paftası 167 ada, 9, 170 ada 19, 169 ada 5, 6, 168 ada 12, 24, 3034 ada 1, 7 ve 8 nolu parseller ile birlikte 8838, 8839 ve 8840 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

50- İzmit Belediyesi, G.23.b.25.c nazım, G.23.b.25.c.1d uygulama imar plan paftası, 1554 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

51- İzmit Belediyesi, Malta Mahallesi, G23.b24.b.4.a uygulama imar planı paftası, 204 ada 19 nolu parsel ile 205 ada 18 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

52- İzmit Belediyesi, G23.b.25.a nazım, G23.b.25.a.3.c uygulama imar planı paftası 4985 ada 1 nolu parsel,4983 ada 4 nolu parsel ile 4986 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

53- İzmit Belediyesi, Erenler Mah, G23.b.24.c nazım ve G23.b.24.c.2.b uygulama imar planı pafta, 3699 ada, 1,2,3,4,5 ve 6 nolu parselleri kapsayan Koruma Alanı sınırının uygulama imar planlarına işlenmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

54- İzmit Belediyesi, Tepecik Mahallesi, G23.b.24.d nazım, G23.b.24.d.2.c uygulama imar planı paftası 228 ada, 41 parsel, 225 ada 1, 2, 3,4, 43, 32, ve 33 nolu parseller, 233 ada 21, 24, 25 ve 6 nolu parsel ile 236 ada 15 ve 17 parseli kapsayan Koruma Alanı sınırının uygulama imar planlarına işlenmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

55- İzmit Belediyesi, Çayırköy (İ-1), Arızlı (İ-9), Akpınar (İ-10) Gelişme Konut Alanlarına ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

56- Kandıra Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu itirazları ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

57- Karamürsel Belediyesi G23.d.08.b nazım, G23.d.08.b.1.d uygulama imar planı paftası, 140 ada 34, 35, 36 nolu parsellerde, hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

58- Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik Mevkii, G24.a.21.c.1.d-4.a uygulama imar planı paftaları, 697 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

59- Kartepe Belediyesi, G24.d.01.b.2.d-2.c-3.b, G24.d.02.a.4.a uygulama imar planı paftalarında hazırlanan plan değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

60- Kartepe Belediyesi, G24.a.01.b.4.a, G24.d.01.a.3.b uygulama imar planı paftaları, 343 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

61- Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik Mevkii, G24.a.21.c.4.c-4.d, G24.d.01.b.1.a-1.b-1.c-2.a-2.d uygulama imar planı paftaları dahilinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

62- Kartepe Belediyesi, Acısu G24.d.03.a-d nazım ve G24.d.03.d.1.c-2.d ve G24.d.03.a.4.d uygulama imar plan paftalarında yer alan dere yatağının planlara işlenmesi ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

63- Kartepe Belediyesi, Köseköy Mevkii, G24.a.21.d. nazım, G24.a.21.d.3.a uygulama imar plan paftası, 3609 ve 3610 nolu parseller ile Sarımeşe Mevkii, G24.d.01.b. nazım, G24.d.01.b.4.b uygulama imar plan paftası, 186 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

64- Kartepe Belediyesi, Acısu Mevkii, G24.d.03.d. nazım, G24.d.03.d.2.d uygulama imar plan paftası, 1544 (Eski 1217) nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

65- Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik Mevkii, G24.a.21.c. nazım, G24.a.21.c.3.d uygulama imar plan paftası, 299 ada 5 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

66- Kartepe Belediyesi, G24d1, G24d02d nazım imar planı paftaları, 3075 ve 3220 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

67- Kartepe Belediyesi, G24d02c-3d nazım imar planı paftaları, 104 ada 1 nolu parsel ile 105 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

68- Kartepe Belediyesi, G24d01c nazım imar planı paftası, 1083 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

69- Kartepe Belediyesi, Arslanbey, G24d01d,G24d06a nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

70- Körfez Belediyesi, Sevindikli Köyü 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

71- Körfez Belediyesi, G23.b.21.d nazım, G23.b.21.d.1.a uygulama imar planı paftası, 261 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde ile 249 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

72- Körfez Belediyesi, G23.a.25.a.4.c ve G23.a.25.a.3.d uygulama imar planı paftaları, 1358 ada 5 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

73- Gebze Belediyesi, “Gebze-Güzeller Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” sınırının planlara işlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

74- Derince Belediyesi, “Derince-Gişeler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” sınırının planlara işlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

75- Derince ve Körfez Belediyeleri, “Derince-Körfez Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” sınırının planlara işlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

76- İzmit Belediyesi, “Yenimahalle Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” sınırının planlara işlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

77- İzmit Belediyesi, “Kocaeli Fuar Alanı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” sınırının planlara işlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

78- Cephe iyileştirme projelerinin İlçe Belediyelerince de yapılabilmesi hususunda yetki verilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

79- Onarım-Güçlendirme ruhsatı almış orta hasarlı binalara yapı kullanım izni verilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

SÜRE UZATIMI:

80- Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisi Tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon yazısı,

81- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2012 yılı Tarife Cetveli’ nin, “Koltuk Artırım Bedelleri” maddesinin tekrar değerlendirilmesi ile ilgili Ulaşım Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu ortak yazısı,

82- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları yenilenecek alanlara ait plan hükümlerinde değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,

83- Dilovası Belediyesi, Çerkeşli Köyü, Katı Atık Bertaraf Tesisine ilave yapılması ile ilgili 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,

DAİRESİNDEN GELEN TEKLİFLER:

84- Başiskele Belediyesi, B-5 Planlama Bölgesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

85- Başiskele Belediyesi, G23c04d nazım imar planı paftası, 161 nolu adada hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

86- Başiskele Belediyesi, G23c09a nazım imar planı, G23c09a2c-2d uygulama imar planı paftaları, 2475 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

87- Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı paftası, 254 ada, 12 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

88- Darıca Belediyesi, G22b23c nazım imar planı paftası, 6492 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

89- Darıca Belediyesi, G22b23a nazım imar planı paftası, 1616 ada, 19 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

90- Darıca Belediyesi, 28L-1A uygulama imar planı paftası, 1773 ada 1 nolu, 1774 ada 1 nolu parseller ile 29K-3B uygulama imar planı paftası, 301 ada 10 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

91- Derince Belediyesi, G23.b.22.c nazım, G23.b.22.c.3.a uygulama imar planı paftası, 2723 ada, 8 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

92- Derince Belediyesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarında hazırlanan plan notu değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

93- Derince Belediyesi, G23.b.22.c nazım, G23.b.22.c.4.d uygulama imar planı paftası, 3947 ada, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

94- Derince Belediyesi, G23b23d nazım imar planı paftası, 918 ada, 20 ve 22 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

95- Derince Belediyesi sınırları içerisinde taşkın alan sınırlarının düzenlenmesine ait nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

96- Dilovası Belediyesi, Tavşancıl ve Yahyakaptan Mahalleleri ile Çerkeşli Köyü sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

97- Gebze Belediyesi, Gebze Otoyol Güneyinde kalan merkez mahallelerinin; 1/5000 ölçekli nazım imar planında yenilenecek alan olarak gösterilen alanlar, 2B arazilerinin bulunduğu Hürriyet, Yavuz Selim Mahalleleri ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ilan edilen İnönü Kentsel Dönüşüm alanı hariç alanlarında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

98- Gebze Belediyesi sınırları içerisinde, Yenilenecek Alan kapsamında 2.derece MİA sınırlarında düzenleme yapılmasına ait 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

99- Gölcük Belediyesi, G23.c.01.d. nazım, G23.c.01.d. 2.d uygulama imar planı paftası, 5875 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

100- Gölcük Belediyesi, Hisareyn, Batakdere Mevkii, G23.c.03.d nazım, G23.c.03.d.4.b uygulama imar planı paftası, 215 nolu adada hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

101- Gölcük Belediyesi, İhsaniye Mevkii, Çiftlik Mahallesi, G23.c.02.c nazım, G23.c.02.c.3.d uygulama imar planı paftası, 254 ada, 1 nolu parsel ile 234 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

102- Gölcük Belediyesi, G23.c.02.c nazım, G23.c.02.c.1.d uygulama imar planı paftası, 82 ada 194, 117 ve 147 nolu parseller arasında kalan çıkmaz sokakla ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

103- Gölcük Belediyesi, G23.c.02.d nazım, G23.c.02.d.3.c ve G23.c.02.d.3.d uygulama imar planı paftası, 316 ve 4105 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

104- Gölcük Belediyesi, Halıdere Mevkii, G23.d.05.c nazım, G23.d.05.c.4.b uygulama imar planı paftası, 2097. sokağa ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

105- Gölcük Belediyesi, Değirmendere Mevkii, G23.c.01.c nazım, G23.c.01.c.1.c uygulama imar planı paftası, 201, 207, 218 adalarda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

106- Gölcük Belediyesi, Hisareyn Mevkii, G23.c.03.d nazım, G23.c.03.d.4.c uygulama imar planı paftası, 194 ada 8, 9, 134 ada 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ve 136 ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

107- Gölcük Belediyesi, Kavaklı Mahallesi, G23.c.02.c nazım, G23.c.02.c.1.b uygulama imar planı paftası, 403 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller ile 404 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

108- Gölcük Belediyesi, Değirmendere Mevkii, G23.c.01.c nazım, G23.c.01.c.3.a uygulama imar planı paftası, 321 ada 5, 9 ve 13 nolu parseller ile 322 ada 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

109- İzmit Belediyesi, G23.b.24.b nazım, G23.b.24.b.4.b-4.c. uygulama imar planı paftası, 4051 ada, 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

110- İzmit Belediyesi, G23b25d nazım imar planı paftası, 2537 ada, 16 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

111- İzmit Belediyesi, G23b24c nazım imar planı paftası, 14 metrelik imar yolu güzergahında değişiklik yapılmasına ait nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

112- İzmit Belediyesi, G23b23b nazım imar planı paftası, 1625,1697 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

113- İzmit Belediyesi, G23b24a nazım imar planı paftası, 176 ada,1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

114- Kandıra Belediyesi, Selametli Köyü, F23c24c nazım imar planı, F23c24c2a uygulama imar planı paftası, 153 ada, 71 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

115- Karamürsel Belediyesi, G23d08a nazım imar planı paftası, 95 ada, 2,3,4,6,9 ve 10 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

116- Karamürsel Belediyesi, Ereğli, Arif-Hoca Mahallesi sınırları dahilinde, G24.d.04.d. nazım, G24.d.04.d. 4.c. uygulama imar planı paftaları, 1977 ve 1980 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

117- Kartepe Belediyesi, G24.d.03.c nazım, G24.d.03.c.1.c-1.d uygulama imar planı paftaları dahilinde jeolojik formasyona ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

118- Kartepe Belediyesi, G24.d.02.a nazım, G24.d.02.a.1.b. uygulama imar planı paftası, 196 ada 9 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

119- Kartepe Belediyesi, G24b03b nazım imar planı, G24b03b3c uygulama imar planı paftası, 165 ada, 281 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

120- Başiskele Belediyesi, Seymen Mahallesi sınırları içerisindeki bazı cadde ve sokakların isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi,

121- Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesinde mükerrer olan sokak isminin değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi,

122- İzmit Belediyesi, Sanayi Mahallesi, İzmit Sanayi Sitesi içindeki caddelerin başına “İzmit” ibaresi getirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi,

123- İzmit Belediyesi,Yeni Mahalle sınırları içerisinde bulunan isimsiz sokağa “Gül Nida Sokak” isminin verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi,

124- Kandıra Belediyesi, Çamkonak Köyündeki mevcut 20 adet kadastro yoluna isim verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi,

125- Dilovası İlçesi, Demirciler Köyü ile Köseler Köyü Mevkiinde bulunan alanın Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları ile Rehabiliteye Hazırlık Maksatlı Dolgu Sahası olarak kullanılmak üzere alınabilmesi için Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü’ne başvuru yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

126- Gölcük İlçesi, Ulaşlı Sahilinde yer alan tek katlı yapının Kafeterya olarak kullanılmak üzere Gölcük Belediyesine bedelsiz olarak tahsis edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

127- Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

128- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında düzenlenen “Her Öğrenciye Bir Tablet PC Projesi” ile ilgili Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

129- Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait Olimpik Buz Sporları Tesislerinin Protokolü ile ilgili Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım