12 TEMMUZ 2012 MECLİS GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN,

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 12/07/2012 Perşembe günü, saat: 16:00’ da Karabaş Mahallesi Salim Dervişoğlu Cad. No: 80’deki Belediye Hizmet Binası Kat:1 Kocaeli-İzmit, adresinde bulunan Meclis Salonunda toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış,
14/06/2012 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

GÜNDEM

========

RAPORLAR:

1- Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı’na bütçe aktarması yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

2- Körfez Belediyesinin 2012 Mali Yılı Bütçesinden Kurumsal ve Fonksiyonel sınıflar Arası aktarma yapması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

3- İzmit Şirintepe Mh. Federal Mogul ile Koruma Tarım Fabrikası arası sahil kıyısının temizlenebilmesi için gerekli olan hizmet alımı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

4- Belediyemiz iştiraklerinden Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sosyal Hizmetler Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret Anonim şirketinin sermayesinin çıkartılması ve belediyemiz hissesine düşen sermayenin karşılanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

5- Kartepe İlçesi İstasyon Mh. Gündüz Sok. No:57 adresinde bulunan binanın “İSU-Kartepe Müdürlüğü” birimi olarak kullanılmak üzere İSU Genel Müdürlüğü’ne kiralanması ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,

6- İzmit İlçesi Doğu Kışla arazisi 696 ada üzerinde yer alan işyerinin, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne olan tahsisin kaldırılması ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,

7- Kandıra Kerpe sahili, 125 ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan işyerinin sosyal tesis olarak kullanılmak üzere mevsimlik olarak işletilmesinin Belde A.Ş’ ye devri ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,

8- Kandıra 491 ada 1 parselde yer alan, Kandıra Kaymakamlığı’na tahsisli işyerinin tahsisinin kaldırılması ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,

9- Karamürsel Sarıkum Mh. 234 ada 3, 65, 66 nolu parseller üzerinde yer alan müştemilatın, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ ne tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,

10- İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali zemin katta bulunan 13 adet işyerinin büfe-çay bahçesi/kafeterya-sosyal tesis olarak kullanılmak üzere işletilmesinin Belde A.Ş.’ ye devri ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,

11- İzmit 1470 ada 1 parselde bulunan taşınmazın park olarak kullanılmak üzere İzmit Belediyesine devir edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,

12- İzmit Tepecik Mahallesi, Salim Dervişoğlu Caddesi, No:72 adresinde bulunan işyerinin sosyal tesis-çay bahçesi olarak kullanılmak üzere işletilmesinin Belde A.Ş’ ye devri ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,

13- Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü bünyesindeki 41 FU 378 plakalı kamyonun Erzurum İli Aşkale Belediyesi’ne hibe edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,

14- Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü bünyesindeki 41 KZ 936 plakalı kamyonun Trabzon İli Sürmene Belediyesi’ne hibe edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,

15- Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü bünyesindeki 41 FU 253 plakalı kamyonun Rize İli Çaykent Belediyesi’ne hibe edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,

16- “İtfaiye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Protokolü” ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,

17- Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın “Gençlik Meclisi Yönetmeliği” ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,

18- Özürlülerin yasal haklarının yerine getirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu ortak raporu,

19- İzmit Belediyesi, Kozluk Mahallesi, Sekapark içinde kalan, 3321 ada, 1 nolu parselin güneyindeki iskeleye “Amsterdam İskelesi” isminin verilmesi ile ilgili İsimlendirme Komisyon raporu

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

20- Başiskele Belediyesi, G23c03d nazım imar planı paftası, 162 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

21- Başiskele Belediyesi, G23c05d nazım imar planı paftası, 744 ada, 7 nolu parsel ile 501 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

22- Çayırova Belediyesi, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alan sınırlarının planlara işlenmesi ile ilgili nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

23- Çayırova Belediyesi, G22.b.18.b nazım ve G22.b.18.b.4.a-4.d uygulama imar planı paftaları, 1051 ada, 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

24- Darıca Belediyesi, Piri Reis Mahallesi, 30K-4C uygulama imar planı paftası, 974 ada 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

25- Darıca Belediyesi, 30K-3D uygulama imar planı paftası, 2138 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

26- Darıca Belediyesi, G22.b.24.a nazım, 29.L.2.A uygulama imar planı paftası, 741 ada 14, 15 ve 17 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

27- Darıca Belediyesi, G22b23c nazım imar planı paftası, 5222,10568, 5224,7414,7159 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

28- Darıca Belediyesi, G22b23c nazım imar planı paftası, 301 ada 10 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

29- Derince Belediyesi, G22b22c nazım imar planı paftası, 3947 ada, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

30- Derince Belediyesi, Sopalı Mahallesi G23.b.22.a-22.c nazım G23.b.22.a.4.c-22.c.2.b uygulama imar plan paftaları, 5062 ada 1 nolu parsel ve 4009 ada 12 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

31- Derince Belediyesi, Terziler Köyü 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

32- Dilovası Belediyesi, Eynerce Mevkii, G23.a.21.c.1.b-1.c-2.a-2.b paftaları, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında hazırlanan 1/1000 ölçekli dolgu imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

33- Dilovası Belediyesi, Çerkeşli Köyü sınırlarında, G23.a.17.d. – 16.c nazım imar planı paftalarında yer alan Dİ17 Bölgesinin bir kısmı ve Dİ13 Bölgesi içerisinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

34- Dilovası Belediyesi, G23a21b nazım imar planı paftası, 115 ada 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

35- Dilovası Belediyesi, G23a4, G2316c nazım imar planı paftasında hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

36- Gebze Belediyesi, G22b20d nazım imar planı paftası, 4154 ada, 1 nolu parsel, 4475 ada 7 ve 8 nolu parseller, 82 ada, 235,245,240 nolu parseller, 5775 ada, 1 nolu parsel, 5776 ada 1 nolu parsel ve tescil harıcı alanlarda hazırlanan 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

37- Gebze Belediyesi, G22b25b nazım imar planı paftası, 3465 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

38- Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G.22.b.20.d nazım, G.22.b.20.d.4.b uygulama imar plan paftası, 5133 nolu ada 1 nolu parselin bir kısmında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

39- Gebze Belediyesi Barış Mahallesi, G.22.b.24.b nazım, G.22.b.24.b.4.c uygulama imar plan paftası, 1169 adanın batısında, 1168 ada 24 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

40- Gebze Belediyesi Hacıhalil Mahallesi, G22.b.19.c nazım, G22.b.19.c.4.c uygulama imar planı paftası, 669 ada 37 parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

41- Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22.b.19.d nazım ve G22.b.19.d.3.a-3.b uygulama imar planı paftaları, 321 ada, 321 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

42- Gebze Belediyesi, Arapçeşme Mahallesi, G.22.b.19.c nazım, G.22.b.19.c.3a uygulama imar plan paftası, 5950 ada, 14 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

43- Gölcük Belediyesi, Hisareyn Merkez Mahallesi, G23.c.07.b nazım, G23.c.07.b.2.b-2.c uygulama imar planı paftası 101 ada 3 ve 4 nolu, 103 ada 6 nolu, 104 ada 11, 12 ve 13 nolu, 105 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

44- Gölcük Belediyesi, Değirmendere, Eski Yalı Mahallesi Kentsel Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

45- Gölcük Belediyesi, Şirinköy Mahallesi, G23.02.d. nazım, G23.02.d.3.d. uygulama imar planı paftası, 192 nolu parselin tamamı ile birlikte 190 nolu parselin bir kısmında ve 192, 191 ve 190 nolu parseller arasında kalan tescil harici alanlarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

46- Gölcük Belediyesi, Örcün Köyü, G23.c.02.d nazım ve G23.c.02.d.4.a-4d uygulama imar planı paftaları, 502 ada, 10 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

47- Gölcük Belediyesi, İcadiye Köyü 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

48- Gölcük Belediyesi, İrşadiye Köyü 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

49- İzmit Belediyesi, Tepeköy Mahallesi G23.b.25.b. nazım ve G23.b.25.b.1.a. uygulama imar planı paftası 116 ada 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

50- İzmit Belediyesi, Yenimahalle, G23.b.23.c nazım, G23.b.23.c.4.b ve G23.b.23.c.1.c uygulama imar planı paftaları, 1021 ada 104 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

51- İzmit Belediyesi, Arızlı Köyü 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

52- İzmit Belediyesi, Balören Köyü 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

53- İzmit Belediyesi, Bayraktar Köyü 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

54- İzmit Belediyesi, Durhasan Köyü 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

55- İzmit Belediyesi, Kulfallı Köyü 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

56- İzmit Belediyesi, Yassıbağ Köyü 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

57- İzmit Belediyesi, G23b25d nazım imar planı paftası, 4783 ada 6,7,12 ve 13 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

58- İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi,G23b24b nazım imar planı paftası, 5023 nolu adada yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

59- İzmit ve Kandıra İlçeleri sınırları içerisinde İSU ya ait projelerde Kamu yararı kararı alınması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

60- İzmit Belediyesi, G23b25a nazım imar planı paftası, 795 ada 1 nolu parsel ile 798 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

61- İzmit Belediyesi, G23b25d nazım imar planı paftası, 4964 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

62- İzmit Belediyesi, G23b25d nazım imar planı paftası, 1742 ada 40 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

63- İzmit Belediyesi, M.Alipaşa Mahallesi, G23b25d nazım imar planı paftası, 4796 ada, 3 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

64- İzmit Belediyesi, G23b24d nazım, G23b24d1c uygulama imar planı paftası, Miralay Mümtaz Cad. 4411 ada 7 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

65- Kartepe Belediyesi, G24d02a nazım imar planı, G24d02a1b uygulama imar planı paftası, 195 ada, 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

66- Kartepe Belediyesi, G23b25c nazım imar planı, G23b25c3a uygulama imar planı paftası, 344 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

67- Kartepe Belediyesi, Suadıye Kavşağı bağlantı yolunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

68- Kartepe Belediyesi, Maşukiye Mevkii, G24.d.09.a ve G24.d.04.d nazım, G24.d.09.a.1.a ve G24.d.04.d.4.d uygulama imar planı paftaları sınırları dahilinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

69- Kartepe Belediyesi, Ketenciler Köyü 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

70- Kartepe Belediyesi, Maşukiye Mevkii, G24.d.08.a nazım ve G24.d.08.a.2.b uygulama imar planı paftasında yer alan “Konut Alanı” kullanımlarına ilişkin hazırlanan plan notu değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

71- Karamürsel Belediyesi, G23d08a nazım imar planı paftası, 323 ada 23 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

72- Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde bulunan kavşakların planlara işlenmesine ait nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

73- Körfez Belediyesi, Sevindikli Köyü 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

74- Büyükşehir Belediyesi, Reklam İlan Yönetmeliği revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

SÜRE UZATIMI:

75- Kandıra Sarıhocalar mevkiinde yer alan Çevre ve Orman Bakanlığı Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü Orman İşletmesi sorumluluk alanında yer alan toplam 170.000.00 m2 yüzölçümlü alan üzerinde hayvan barınak yeri yapılması ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonu ortak yazısı,

76- İzmit Belediyesi, G23b24c nazım imar planı, G23b24b4c uygulama imar planı paftasında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,

77- İzmit Belediyesi sınırları içerisinde MİA sınırları ve plan hükmünde yapılan düzenlemeye ait 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,

DAİRESİNDEN GELEN TEKLİFLER:

78- Başiskele Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi’nin 15.03.2012 tarih ve 106 sayılı kararına yapılan itirazla ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

79- Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı paftası, 1226 ada 18 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

80- Çayırova Belediyesi, G22b18d nazım imar planı paftası, 1817 ada, 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

81- Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım ve G22b18b3d uygulama imar planı paftası 492 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

82- Darıca Belediyesi, G22b24a–23b nazım, 29L2.D–30K3C uygulama imar plan paftaları, 476 ada 8, 478 ada 1 ve 1379 ada 15 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

83- Derince Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G23b22ad uygulama imar planı paftası 4744 ada 1 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

84- Gölcük Belediyesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

85- Gebze Belediyesi, G22b24a nazım imar planı paftası, 5726 ada 2, 3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

86- Gebze Belediyesi, G22b20a nazım imar planı, G22b20a2a-2d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

87- Gebze Belediyesi, Yenikent Mah. G22b19a-19d nazım imar planı paftası, 4835 ada 5 nolu parsel ile 4808 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

88- Gebze Belediyesi, G22b18d nazım imar planı paftası, 4 ada 22 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

89- Gebze Belediyesi, G23a4, G23a16d nazım imar planı paftası, 2515 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

90- Gebze Belediyesi, G22b24b nazım imar planı paftası, 767 ada, 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

91- Gebze Belediyesi, G22b20c nazım imar planı paftası, 945,946,954,955,2276 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

92- Gölcük Belediyesi, G23c08b nazım imar planı paftasında bulunan 20 mt lık yolda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

93- İzmit Belediyesi, Kadıköy Mah.G23b24b3d uygulama imar planı paftası, 4451 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

94- İzmit Belediyesi, G23b24c nazım imar planı, G23b24c4a uygulama imar planı paftalarında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

95- İzmit Belediyesi, G23b24c nazım imar planı, G23b24c 2c uygulama imar planı paftası, 3209 ada 25 ve 26 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

96- İzmit Belediyesi, G23b24c nazım imar planı, G23b24c2a-2b-2c-2d uygulama imar planı paftaları, 3746,3688,3687,3689,3690,3691 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

97- İzmit Belediyesi, G23b25c nazım imar planı, G23b25c1d uygulama imar planı paftası, 3076 ada, 16 ve 17 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

98- İzmit Belediyesi, G23b20c nazım, G23b20c3a-3d uygulama imar planı paftaları, 4441 no’lu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

99- İzmit Belediyesi, Ömerağa Mahallesi, G23b24.c nazım ve G23b24c1d uygulama imar planı paftası 273 ada 69 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

100- İzmit Belediyesi, G23b24a ve G23b24.b nazım, G23b24a3b ve G23b24b1c uygulama imar planı paftaları, 169 ada 26 no’lu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

101- İzmit Belediyesi, G23b24d nazım, G23b24d2c uygulama imar planı paftası, 363 ada 15, 18 ve 23 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

102- İzmit Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23b25b nazım, G23b25b4d uygulama imar planı paftası, 876 ada 1 no’lu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

103- İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, SEKA ve Çevresindeki 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları içerisinde, G23b24d nazım, G23b24d1d. uygulama imar planı paftası, 3306 ada 1 ve 3307 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

104- Karamürsel Belediyesi, G23d08a nazım, G23d08a2c uygulama imar planı paftası, 331 ada 25, 26, 27 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

105- Karamürsel Belediyesi, Tepeköy Mahallesi sınırları dahilinde, G23.d.08.b.- G23.d.09.a nazım, G23d09a1a uygulama imar planı paftaları, 1528, 1529, 1530 ve 1455 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

106- Karamürsel Belediyesi, G23d16d nazım imar planı paftası, 1332, 1331, 1333, 1334 ve 1352 nolu parseller ile 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480 ve 1481 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

107- Kartepe Belediyesi, G24d03c nazım imar planı paftasında bulunan park alanında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

108- Körfez Belediyesi, Kent Merkezini kapsayan alanlar için yapılan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planına yasal askı süresi içinde yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

109- Körfez Belediyesi, Çamlıtepe Mahallesi, G23b21a4c uygulama imar planı paftası 100 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

110- Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi, G23b21c4b-3a uygulama imar planı paftası 757 ada 3 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

111- Körfez Belediyesi, G23b21b-21c nazım imar planı paftaları, 669 ada 36 nolu parsel ile 1095 ada 1 ve 9 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

112- Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde konut ve ticaret alanlarında yoğunluk değerlerinde düzenleme yapılmasına ait nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

113- Büyükşehir Belediyesi 2012 yılı Gelir Tarifesi İmar Plan Hizmeti Ücretlerinde değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

114- Karamürsel Belediye Başkanlığına Ek Ödeme yapılması ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

115- Darıca Belediye Başkanlığına Ek Ödeme yapılması ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

116- K.B.B. Elektronik Haberleşme ve Geçiş Hakkı Ücreti hakkında ek tarife ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

117- Kadro İptal ve İhdası ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’ nın teklifi,

118- Çayırköy-Deretepe Kentsel Gelişim Kamulaştırma alanında kalan, Deretepe Tapu Kütüğüne kayıtlı 316 ve 345 no.lu parsellerin kamulaştırma bedellerine karşılık Belediyemize ait Gündoğdu 482 ada 1 no.lu parsel B10 Blok 15 no.lu daire ile trampa edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ nın teklifi,

119- Derince İlçesi Yenikent Mh. 8 pafta, 2119 parsel sayılı taşınmazın İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmetinde kullanılmak üzere Derince Kaymakamlığı’ na bedelsiz olarak tahsis edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ nın teklifi,

120- Yunus Emre Cemevi ve Kültür Merkezinin zemin katında yer alan toplam 32,16 m2 yüzölçümlü iki adet odanın kültürel faaliyetlerde kullanılmak üzere İzmit Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ nın teklifi,

121- İzmit İlçesi, Orhan Mh. 331 ada 16 no.lu parsel ile bu parselin kamulaştırma bedeline karşılık Belediyemize ait Karamürsel Merkez Kent Konutlarından B4 Blok Zemin Kat 3 no.lu daire ile trampa edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ nın teklifi,

122- Gebze İlçesi, Sultanorhan Mh. 93 ada 4 nolu parsel üzerindeki tescili tarihi yapının “Gebze Evi ve Turizm Bürosu” olarak kullanılmak üzere bedelsiz olarak tahsis edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ nın teklifi,

123- Kandıra İlçesi, Sarnıçlar Köyü Katçalı Mh. ile Hacılar Köyü Zurnacılar Mahallesine bağlanan yol güzergahının bir kısmı orman alanında kalmakta olduğundan bahisle anılan yol güzergahının, yol geçiş izninin alınması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ nın teklifi.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım