12 Ocak 2007 Meclis Gündemi

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI´NDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi 5216 Sayılı Kanunun 13. Maddesi gereğince 12/01/2007 Cuma Günü saat 15.00´da Belsa Plaza 9.Kat Meclis Salonunda toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI


GÜNDEM
========

Yoklama,
1. 19/12/2006 tarihli tutanak özetinin okunması,
2. Denetim komisyonu oluşturulması ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı´nın yazısı
3. Ulaşım Dairesi Başkanı Selami AYDIN´ın yurt dışı görevlendirilmesi ile ilgili bilgilendirme yazısı,
4. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının Sosyal Hizmetler ve Yardım Esasları Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,
5. Saraybahçe Belediyesi Tepecik Mahallesindeki Depo Satışı ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,
6. Saraybahçe Belediyesi hudutları dahilinde kalan Şirintepe mahallesi Çamlık Parkı ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,
7. Körfez Belediyesine ait Yarımca Köyü Atalar Mahallesinde “Sosyo-Kültürel Tesis” in devri ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,
8. Yalakdere Belediyesine ait Köy içi mevkiinde “Kültürel Tesisin” taşınmazı ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,
9. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının “Geçici İşçiler” ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,
10. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının Kadro ve Derece değişiklikleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,
11. Aykome Yönergesi ile ilgili Altyapı ve Büyük Yatırımlar Komisyon raporu,
12. Alikahya Belediyesinde isimsiz cadde ve sokaklar, aynı ismi taşıyan cadde ve sokaklar ile ilgili Türlü İşler ve Eğitim Kültür Komisyonu Ortak raporu,
13. Alikahya Belediyesinde yapılan plan tadilatı nedeniyle cadde ve sokaklarda isim değişikliği ile ilgili Türlü İşler ve Eğitim Kültür Komisyonu Ortak raporu,
14. Darıca Belediyesinde cadde ve sokak isimleri ile ilgili Türlü İşler ve Eğitim Kültür Komisyonu Ortak raporu,
15. Değirmendere Belediyesinde cadde ve sokak isimleri ile ilgili Türlü İşler ve Eğitim Kültür Komisyonu Ortak raporu,
16. Derince Belediyesinde cadde ve sokak isimleri ile ilgili Türlü İşler ve Eğitim Kültür Komisyonu Ortak raporu,
17. Bahçecik Belediyesinde cadde ve sokak isimleri ile ilgili Türlü İşler ve Eğitim Kültür Komisyonu Ortak raporu,
18. Dilovası Belediyesi Eski Çöp Sahası ile ilgili Çevre –Sağlık ve Türlü İşler komisyonu Ortak raporu,
19. Akmeşe Belediyesi, Atatürk Mahallesi, G24a19b, G24a20a nazım imar planı, G24a19b2c, G24a20a1a uygulama imar planı paftaları, 2233 ve 1515 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
20. Alikahya Belediyesi, Akarca Mahallesi, G23b25b ve G23b25c nazım imar planı, G23b25b3d-4c, G23b25c1b-2a uygulama imar planı paftaları, 4841 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
21. Alikahya Belediyesi, Atatürk Mahallesi, G23b21a ve G23b21d nazım imar planı, G23b21a3d-4c, G23b21d1b-2a uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
22. Bahçecik Belediyesi, G23c04d nazım imar planı, 212 ada, 1 nolu parsel, 214 ada 1 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
23. Bekirpaşa Belediyesi, 28 Haziran Mahallesi, 20N nazım imar planı, 20NIIIa uygulama imar planı paftası, 3618 ada, 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
24. Bekirpaşa Belediyesi, Yahya Kaptan Mahallesi, 19 O nazım imar planı, 19OIb uygulama imar planı paftası, 1553 ada, 1 nolu parsel, 1531 ada, 1 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
25. Çayırova Belediyesi uygulama imar planı plan notlarında yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
26. Darıca Belediyesi, 29K nazım imar planı, 29KIb uygulama imar planı paftası, 1015 ada, 13 parsel, 1017 ada 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
27. Darıca Belediyesi 29L nazım imar planı, 29LIc uygulama imar planı paftası, 2256 ada, 1 parsel, 665 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
28. Darıca Belediyesi 30K nazım imar planı, 30K4d uygulama imar planı paftası, 2299 ada, 30 parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
29. Darıca Belediyesi Kazım Karabekir Mahallesi, 29L nazım imar planı, 29LIc uygulama imar planı paftası, 650 ada 1 nolu parsel ve 651 ada 4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
30. Darıca Belediyesi, 30K nazım imar planı paftası, 30K.3a.3b uygulama imar planı paftası, 1337 ada, 14 (15,16) parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
31. Dereköy Belediyesi, G23d07a nazım imar planı, G23d07a4a uygulama imar planı paftası, 102 ada, 2 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
32. Dereköy Belediyesi, G23d07a nazım imar planı, G23d07a3c uygulama imar planı paftası, 144 ve 645 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
33. Değirmendere Belediyesi, nazım imar planı revizyonuna yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu ,
34. Gebze Belediyesi , G22.b.19.c ve G22.b.24.b nolu nazım imar planı paftaları, G22.b.19.c.4.c, G22.b.19.c.4.d, G22.b.24.b.1.a ve G22.b.24.b.1.b nolu uygulama imar planı paftaları, Çoban Mustafa Paşa Camii ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı ve Gebze Tarihi Kent Merkezini kapsayan alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
35. Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b24a nazım imar planı paftası, 930 ada, 18(eski 3,11,12,13, ve 14) nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
36. Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b18c nazım imar planı, G22b18c4d uygulama imar planı paftası, 1867 ada 5 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
37. Köseköy Belediyesi, G24d01a nazım imar planı, G24d01a1c uygulama imar planı paftası, 416 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
38. Köseköy Belediyesi, G24a21d nazım imar planı, G24a21d4d uygulama imar planı paftası, 344 ada 10 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
39. Körfez Belediyesi, uygulama imar planı plan notlarına ilave yapılması ile ilgili uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
40. Körfez Belediyesi, yapı yaklaşma mesafesinin düşürülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
41. Karamürsel Belediyesi, Tepeköy Nazım imar planı Revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
42. Maşukiye Belediyesi, G24d08b nazım imar planı, G24d08b1a-1d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan ilave uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
43. Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 19N nazım imar planı, 8 kadastro pafta, 605 ada, 1,2,3,4,5,6,7 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
44. Saraybahçe Belediyesi, Orhan Mahallesi, Gaspralı Caddesi, 20N nazım imar planı, 20NId uygulama imar planı paftası, 3451, 3455, 3456, 3454, 3459 3465, 3458 nolu adalarda yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
45. Saraybahçe Belediyesi, Cedit Mahallesi, 19N-20N nazım imar planı, 19NIb, 20NIVc uygulama imar planı paftaları, 437 ada 31 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
46. Saraybahçe Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, 19M-20M nazım imar planı, 19MIb, 20MIVc uygulama imar planı paftaları, 3916 ada 2 nolu parsel ve 3918 ada 2 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
47. Şekerpınar Belediyesi, G22b13c2d nazım imar planı, G22b13c2d1c uygulama imar planı paftası, 547 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
48. Tavşancıl Belediyesi, Yahya Kaptan mahallesi, 50L ve 51L nolu nazım imar planı paftaları, 51L-IIIc, 50L-IIb nolu uygulama imar planı paftası, 2 kadastro pafta, 497 ve 4789 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
49. Dilovası Belediyesi, G.23.a.17.d nazım imar planı paftası, G.23.a.17.d.4.a-d uygulama imar plan paftalarında yer alan 20 metrelik imar yolunun genişletilmesi amacıyla hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
50. Gölcük Belediyesi ve Değirmendere Belediyesi sınırları içerisinde, G23.c.02.d nazım imar planı paftası, G.23.c.02.d.4.a uygulama imar planı paftasında yer alan Park ve Ağaçlandırılacak Alan sınırları içinde bulunan eski kanalizasyon hattının yenilenmesi ve yeni ishale hattı ile ilgili hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
51. Hereke Belediyesi sınırları içerisinde yapılacak olan “Şirinyalı–Tavşancıl Bölünmüş Yol Projesi -Nuh Çimento Önü Liman Kavşağı” projesinin mevcut imar planlarına aktarılmasını içeren nazım ve uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
52. Suadiye Belediyesi sınırları dahilindeki 1/5000 ölçekli revizyon ve ilave nazım imar planları ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
53. Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, 41 pafta, 820 ve 822 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı,
54. Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, 25 pafta, 521, 522, 523, 524 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı
55. Kullar Belediyesi, uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı
56. Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b2c-2d-3a-3b uygulama imar planı paftaları, 2061, 2062, 2065, 2066, 2067, 2069 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Yazısı,
57. Bekirpaşa ve Saraybahçe Belediyesi, G23b24c-24b3a nazım imar planı, G23b24c2a, G24b3a-3d-4a-4b-4c uygulama imar planı paftasında bulunan 20 mt lık yolun güzergahı ile ilgili yapılan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı
58. Arslanbey Belediyesi G.24.d.01.c-d, 02.b, 06.a-b-c nazım imar planı paftaları ile sınırlı alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Yazısı
59. Ereğli Belediyesi sınırları içerisinde bulunan 956 ve 957 numaralı parseller ile ilgili Hukuk Komisyonu yazısı,
60. Reklam ilan ve tanıtım Yönetmeliği ile ilgili Hukuk ve İmar ve Bayındırlık Komisyonu Ortak yazısı,
61. Bekirpaşa Belediyesi, 28 Haziran Mahallesi, 20N nazım imar planı, 20NIId uygulama imar planı paftası, 3629 ada, 20 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
62. Bekirpaşa Belediyesi Erkan Sokak´ta yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Dairesi Başkanlığı yazısı
63. Büyükderbent Belediyesi, G24d03d nazım imar planı, G24d03d4a- 4b uygulama imar planı paftası, 376 ve 392 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
64. Darıca Belediyesi, 28K nazım imar planı, 28KIIc uygulama imar planı paftası, 10546 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
65. Darıca Belediyesi, 28L pafta, 28LIa uygulama imar planı, 2006 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
66. Değirmendere Belediyesi, G23c02d nazım imar planı, G23c02d4a-4d uygulama imar planı paftaları, 393 ada 2 ve 3 nolu parseller, 392 ada 4 nolu parsel, 394 ada 2 nolu parsel, 512 ada da yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
67. Gölcük Belediyesi, G23c02c nazım imar planı, G23c02c1c- 1d uygulama imar planı paftaları, 225 ada, 15 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
68. Gölcük Belediyesi, G23c02d nazım imar planı, G23c02d1c uygulama imar planı paftası, 222 ada, 3,4,7,21,22,35 ve 36 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı
69. Gölcük Belediyesi, Kavaklı Mahallesi, G23c02c nazım imar planı, G23c02c2d uygulama imar planı, 480 ada, 4 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı
70. Gölcük Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23c02d nazım imar planı, G23c02d2c uygulama imar planı, 223 ada, 4 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı
71. Gebze Belediyesi, Arapçeşme Mahallesi, G22b20d nazım imar planı, G22b20d4a uygulama imar planı, 3637 ada da yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
72. Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a3a uygulama imar planı paftası, 1289 ada 11 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı
73. Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b2a uygulama imar planı paftası, 4523 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı
74. Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b18c nazım imar planı, G22b18c3d uygulama imar planı, 4909 ada, 15 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı
75. Gebze Belediyesi. Gebze-Şile Turistik Yolu kapsamında yapılan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı
76. Sarımeşe Belediyesi, Hürriyet Mahallesi G24d01a nazım imar planı, G24d01a3b, 3c, 4a ve 4d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın yazısı,
77. Uzunçiftlik Belediyesi, G24a22d nazım imar planı, G24a22d4c uygulama imar planı, 528 nolu adada yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı
78. Uzunçiftlik Belediyesi, G24d01d, G24d02a, G24d22d, G24a21c ve G24a21d nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı
79. Yeniköy Belediyesi, Merkez Mahallesi, G23c09a nazım imar planı, G23c09a1a-1d uygulama imar planı paftaları, 3682 ve 3695 nolu adalarda yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı
80. Bekirpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 20 N nazım imar planı paftası, 20 N -I.c-II.d-III.a-IV.b uygulama imar planı paftalarında yer alan nazım ve uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı
81. Derince Belediyesi sınırları içerisinde, G.23.b.22.d nazım imar planı paftası, G.23.b.22.d.3.b uygulama imar planı paftası, 1630 ada, 1 nolu parselin Konut Alanı olan kullanımının imar yolu kullanımına dönüştürülmesi ile ilgili hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı
82. Gebze Belediyesi G22.b.19.c ve G22.b.24.b nolu nazım imar planı paftaları, G22.b.19.c.4.c, G22.b.19.c.4.d, G22.b.24.b.1.a ve G22.b.24.b.1.b nolu uygulama imar planı paftaları, Çoban Mustafa Paşa Camii ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı ve Gebze Tarihi Kent Merkezini kapsayan alanda hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı
83. Darıca Beldesinde bulunan Nene Hatun Parkı içerisinde bulunan 125 m2 lik kapalı ve 90 m2 lik açık alanı bulunan çay bahçesinin Belde A.Ş. tarafından kiralanması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı,
84. Mülkiyeti Gölcük Belediyesine ait Saraylı mevkii,G23C02C3A pafta, 159 ada, 3 parsel sayılı 6046.00 m2 yüzölçümlü olan ve imar planlarında Belediye Hizmet alanında kalan taşınmazın Gölcük Belediye meclisinin ilgi kararı üzerine mezbaha tesisleri yapılmak üzere belediyemize bedelsiz olarak devri ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı,
85. Mülkiyeti Gölcük Belediyesine ait Dumlupınar Mahallesi, 23 pafta, 81 ada, 123 parsel sayılı 3875,75 m2 yüzölçümlü olan ve imar planlarında Belediye Hizmet Alanında kalan taşınmaz üzerindeki Kültür Merkezi binasında bulunan 7 adet kat irtifaklı taşınmazların bedelsiz olarak belediyemize devredilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı,
86. Gölcük Belediyesine ait İlimiz Gölcük İlçesi, Yeni Mahalle, 19 pafta, 102 ada, 243 parsel nolu 1936,66 m2 yüzölçümlü olan ve imar planlarında Terminal Alanında kalan taşınmazın şehir içi minibüs terminal binası yapılmak üzere belediyemize devri ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı,
87. Gölcük Belediyesine ait 14 pafta,363 parselde spor alanı olarak düzenlenen taşınmazın spor alanı olarak değerlendirilmek üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesine 15 yıl süreyle ve bedelsiz olarak tahsis edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı,
88. Karamürsel Belediyesine ait Tabakhane Mahallesi, 15 pafta, 171 ada, 2 parsel sayılı 4400,00 m2 yüzölçümlü olan ve imar planlarında Turizm Alanında kalan taşınmazın bedelsiz olarak belediyemize devredilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı,
89. Saraybahçe Belediyesi, Kemal Paşa Mahallesi, 19M-IIc Pafta, 256 ada, 5432,41 m2 yüzölçümlü 56 numaralı parselde yer alan Metropol İş Merkezi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı,
90. İzmit Yeni mahalle 19 L.1.B pafta,1839 ada 3 parseldeki taşınmaz ile ilgili Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı,
91. Karamürsel Belediyesi aktarması ile ilgili Hesap İşleri Dairesi Başkanlığının yazısı,
92. Genel Sekreter Yardımcısı Ersin YAZICI ve Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Kemal ALTUNEL´in yurt dışı görevlendirmesi ile ilgili Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı´nın yazısı,
93. Özürlüler Meclisinin karar iptali isteği ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı´nın yazısı,
94. TBMM üstün hizmet ödülü ile ilgili Yazı İşleri Kararlar Dairesi Başkanlığı´nın yazısı,
95. Sözleşmeli personellere ödenecek ücretin belirlenmesi ve 5393 Sayılı Kanunun 49.maddesine göre 2007 yılında çalıştırılması düşünülen sözleşmeli personele ilişkin Belediyemizde münhal bulunan boş kadrolara sözleşmeli personel atanabilmesi için Belediye Başkanımız Sayın İbrahim KARAOSMANOĞLU´na yetki verilmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı´nın yazısı,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım