12 NİSAN 2012 MECLİS GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN,

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 12/04/2012 Perşembe günü, saat: 15.00’ da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi Salim Dervişoğlu Cad. No: 80’deki Belediye Hizmet Binası 1. kat’ta bulunan Meclis Salonunda toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış,
15/03/2012 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

Meclise bilgi verilecek konuların sunumu:

Denetim Komisyonu raporu bilgi sunumu.
GÜNDEM

========

SEÇİMLER:

1- Encümen Üyeleri Seçimi,

2- İhtisas Komisyonları kurulması ve seçimleri,

3- Birliklere Üye Seçimleri,

RAPORLAR:

4- Başiskele İlçesi, Yeniköy mevkiindeki 325 ada, 1 sayılı parsel üzerindeki A blok 44 ve 50 nolu kalıcı işyerleri ile 331 ada, 2 parsel üzerindeki B blok 35, 40 ve 70 numarada bulunan maliye hazinesine ait 5 adet Kalıcı İşyerinin Belediyemize ait 5 adet işyeri ile trampa edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,

5- Gebze İlçesi, İzmit Orman İşletme Müdürlüğü, Gebze serisi içerisinde kalan Beylikdağı Yolu ve Yumrukaya Yolunda bulunan 130.359,00 m2 yüzölçümlü orman alanının yol izinlerinin alınması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,

6- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Mezarlığı Kamulaştırma alanında kalan Deretepe Tapu Kütüğüne kayıtlı 1165 ve 1167 nolu parsellerin Gündoğdu Mahallesindeki, 485 ada 1 nolu 1/182 arsa paylı parsel üzerindeki CA7 2. Kat 13 nolu dairemizle trampa edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,

7- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Mezarlığı Alanı projesi kapsamında kalan, Deretepe Tapu Kütüğüne kayıtlı 74 nolu parselle, Gündoğdu Toki Konutlarında bulunan 485 ada 1 nolu 1/182 arsa paylı parsel CA6 1. Kat 8 nolu ile 485 ada 1 nolu 1/182 arsa paylı parsel üzerindeki CA6 2. Kat 12 nolu dairelerle trampa edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,

8- Gülen Yüzler projesi kapsamında ortak proje yürütülmesine yönelik olarak, ilgili kurumlar arasında protokol yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,

9- SEKA alanında kurulması planlanan, “Bilim Merkezi Tasarım ve Planlama” hizmetinin ihale edilerek hizmet alımı yöntemiyle sürdürülmesi hususunda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,

10- SEKA 2. Kağıt Fabrikası, Mamul Ambarı Binası Koruma, Onarım ve Yeniden İşlevlendirme Projesi için, Büyükşehir Başkanlığı’na yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,

11- Kadro İptal ve İhdası ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,

12- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü arasında Çocuk Şube Müdürlüğü Binasının Tadilatına ilişkin protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,

13- Kocaeli İli Derince İlçesi, 60 evler Sahili Anfi Tiyatro yanında bulunan 01 ve 02 nolu binalar ile Körfez İlçesi Tütünçiftlik Sahil Parkında bulunan 01 nolu binanın Sosyal Tesis olarak kullanılmak üzere, 10 yıl süre ile Belde A.Ş.’ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

14- Çayırova İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, 304 ada 1 parselde yer alan Kalıcı İş Merkezinin zemin katındaki 2, 4, 6, 9, 10, 11, 13 nolu işyerlerinin ‘Çocuk Kulübü Projesi’ kapsamında kullanılmak üzere Çayırova Belediye Başkanlığı’na bedelsiz tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

15- “BİYOGAZ” isimli proje için, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İZAYDAŞ Genel Müdürlüğü ve proje yöneticisi kurum ile proje yürütücü kurumlar arasında işbirliği protokolün yapılması hususunda Büyükşehir Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

16- “İzmit Köylerinde Tarımsal Uygulamaların Modernizasyonu” Konulu İşbirliği Protokolü imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

17- Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü bünyesindeki, 41 10 109 kapı nolu 2001 model FİAT-HİTACHİ Grayder’in bedelsiz olarak Batman İli Sason Belediyesi’ne verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

18- Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü bünyesindeki, 41 10 108 kapı nolu 2000 model FİAT-HİTACHİ Grayder’in bedelsiz olarak Kocaeli İli Dilovası Belediyesi’ne verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

19- Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü bünyesindeki, 41 FU 478 plakalı 2001 model BMC Fatih marka damperli kamyonun bedelsiz olarak Isparta İli Senirkent İlçesi Büyükkabaca Belediyesi’ne verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

20- Müdahale Şube Müdürlüğü bünyesindeki, 41 ED 429 plakalı 1985 model Ford Marka aracın Çorum İli Oğuzlar Belediyesi’ne bedelsiz olarak verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

21- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

22- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kandıra Belediye Başkanlığı arasında roman vatandaşlara yönelik kültür faaliyetlerinde kullanılacak hizmet alanının düzenlenmesine ilişkin protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu,

23- Gölcük Belediyesi, Düzağaç ve Şirinköy Mahallelerinde bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesi ve Düzağaç Mahallesindeki Sivritepe Caddesinin isminin Rauf Denktaş Caddesi olarak değiştirilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonu raporu,

24- Çayırova Belediyesi, Yenimahalle sınırları içerisinde bulunan 5115/1.Sokağın isminin “Abdurrahman Korhan Caddesi” olarak değiştirilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonu raporu,

25- Engelli ve Yaşlılar Yönetmeliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu ortak raporu,

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

26- Çayırova Belediyesi, G22b13c nazım imar planı, G22b13c1a-2a uygulama imar planı paftalarında bulunan dini tesis alanı ile yeşil alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

27- Çayırova Belediyesi, Belediyemiz Meclisinin 17.11.2011 tarih ve 616 sayılı Meclis Kararına yapılan itirazla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

28- Çayırova Belediyesi, G22b19a-18b nazım imar planı, G22b13a3d, G22b18b3b uygulama imar planı paftaları, 2061 ada, 2 nolu parsel ile 2103 adanın doğusunda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

29- Çayırova Belediyesi, Şekerpınar-GOSB kavsağının planlara işlenmesine ait hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

30- Darıca Belediyesi, G22b24a nazım imar planı, 29L2d uygulama imar planı paftası, 476 ada, 8 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

31- Darıca Belediyesi, Piri Reis Mah. 29K-II.a uygulama imar plan paftası, 1005 ada 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

32- Derince Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G23.b.22.d. nazım, 23.b.22.d.1.c, uygulama imar planı paftaları 2111 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

33- Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23.b.22.a nazım, G.23.b.22.a.3.c, uygulama imar planı paftası 2916 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

34- Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23.b.22.c. nazım, G23.b.22.c.2.d, uygulama imar planı paftası, 2733 ada 23 nolu parsel, 2587 ada 7 nolu parsel ve 2590 ada 5 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

35- Dilovası Belediyesi, Diliskelesi Mahallesi, G23.a.21.b nazım, G23.a.21.b.4.d uygulama imar plan paftası, 312 ada 1 nolu parselin bir kısmı ile 313 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

36- Dilovası Belediyesi, Diliskelesi Mahallesi, G23.a.21.d nazım, G23.a.21.d.2.b uygulama imar plan paftası, 3042, 3043 ve 3044 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

37- Gebze Belediyesi, meri nazım imar planında yoğunluğu ve yapı düzeni ve/veya fonksiyonu yenilenecek (düzeltilecek) alan sınırları içerisinde kalan E-5 üstündeki sanayi alanları ile konut alanları haricindeki Ademyavuz, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Yavuz Selim, Ulus, Beylikbağı, Mevlana, Osmanyılmaz, Köşklüçeşme, Mustafapaşa, Gaziler, Yenikent, İnönü, Güzeller, Arapçeşme, Sultanorhan, Barış, Tatlıkuyu, İstasyon ve Hürriyet Mahallelerinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

38- Gebze Belediyesi, G22.b.24.b nazım, G.22.b.24.b.1.d uygulama imar planı paftası 875 ada 7 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

39- Gebze Belediyesi, Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına işlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

40- Gebze Belediyesi, G23a16c nazım imar planı, G23a16c4a uygulama imar planı paftasında Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

41- Gebze Belediyesi, Denizli Göleti ve Koruma Havza sınırlarının yeniden düzenlenmesine ait 1/50000 ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

42- Gebze Belediyesi, merkez nazım imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

43- Gölcük Belediyesi, İhsaniye Mevkii, G23.c.07.b nazım, G23.c.07.b.1.c uygulama imar planı paftası, 284 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

44- Gölcük Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23.c.02.c nazım, G23.c.02.c.1.d uygulama imar planı paftası, 86 ada, 32, 130, 159 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

45- Gölcük Belediyesi, Saraylı Köyü, G23.c.07.a nazım, G23.c.07.a.2.a uygulama imar planı paftası, 1126 - 1127 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

46- Gölcük Belediyesi, sınırları içerisinde hazırlanan nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

47- İzmit Belediyesi, G23b25a nazım imar plan paftası, 167 ada 9 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

48- İzmit Belediyesi, G23b20d nazım imar planı, G23b20d3d uygulama imar planı paftası, 158 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

49- İzmit Belediyesi Tepeköy Mahallesi G.23.b.20.d, G.23.b.20.c, G.23.b.25.b nazım, G.23.b.20.d.3.d, G.23.b.20.c.4.d. ve G.23.b.25.b1.a uygulama imar planı paftaları, 158 ada 1 ve 187 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

50- Kandıra Belediyesi, G24a,G24a1, G24a07b-07c-08a nazım imar planı paftaları, K-6 ve K-7 bölgelerinin yerseçimi ile ilgili hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP ve 1/25000 ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliklerine ait İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

51- Kartepe Beledıyesi, Suadiye Mevkii, G24d01c-02d nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

52- Körfez Belediyesi, Belediyemiz Meclisi’nin 15.12.2011 tarih ve 701 sayılı kararına yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

53- Körfez Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, G23b21d nazım imar planı, G23b21d1a uygulama imar planı paftası, 261 ada 1 ve 2 nolu parseller ile 249 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

54- Körfez Belediyesi, Hacıosman Mahallesi, G23a25b-25c nazım imar planı, G23a25b3d-25c2a uygulama imar planı paftaları, 154 ada, 17 ve 18 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

55- Körfez Belediyesi, D-100 Kuzeyi, G23b21c nazım imar planı paftasında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

56- Körfez Belediyesi, G23.b.21.c nazım, G23.b.21.c.4.b-3.a uygulama imar planı paftaları, 757 ada 4, 13, 14 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

57- Körfez Belediyesi, İlimtepe Mahallesi, G23.b.16.d nazım, G23.b.16.d.3.d-4.c uygulama imar planı paftaları, 1806 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

58- Derince Belediyesi, Terziler Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

59- Gölcük Belediyesi, İcadiye Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

60- Gölcük Belediyesi, İrşadiye Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

61- İzmit Belediyesi, Arızlı Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

62- İzmit Belediyesi, Balören Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

63- İzmit Belediyesi, Bayraktar Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

64- İzmit Belediyesi, Durhasan Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

65- İzmit Belediyesi, Yassıbağ Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

66- İzmit Belediyesi, Kulfallı Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

67- Kartepe Belediyesi, Ketenciler Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

68- Körfez Belediyesi, Sevindikli Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,


SÜRE UZATIMI:

69- 2012 Yılı Bütçe Hazırlık çalışmalarında, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Bütçe Teklif Dosyası T Cetveline sehven dahil edilmeyen “5 Adet Elektrikli Motorlu Binek Tipi Araç” alımının, 2012 Bütçesi T Cetveline işlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu yazısı,

70- Dilovası Belediyesi, Çerkeşli Köyü, Katı Atık Bertaraf Tesisine ilave yapılması ile ilgili 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,

71- Gebze Belediyesi, Yenilenecek Alanlarda Kalan Tesislerin değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu ortak yazısı,

72- Büyükşehir Belediyesi, Reklam İlan Yönetmeliği revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,

DAİRESİNDEN GELEN TEKLİFLER:

73- Başiskele Belediyesi, G23c04c nazım imar planı paftası, 112 ada, 19 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

74- Başiskele Belediyesi, 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

75- Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22.b.18.b nazım, G22.b.18.b.3.b ve G22.b.18.b.3.c uygulama imar plan paftaları, 6101 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

76- Çayırova Belediyesi, G22.b.18.b nazım, G22.b.18.b.4.b uygulama imar plan paftaları, 1176 ve 1192 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

77- Çayırova Belediyesi, G22.b.19.a nazım, G22.b.19.a.3.a-4.a-4.b uygulama imar planı paftaları, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 567, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584 ve 586 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

78- Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b4a-4b-4c-4d uygulama imar planı paftaları, 1490 adada bulunan park alanı, 1188 ada 3 nolu parsel ve 2034 adadaki park alanında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

79- Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b4b uygulama imar planı paftası, 1010 ada ile 1014 ada arasında kalan tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

80- Darıca Belediyesi, G22b18d nazım imar planı, G22b18d3a-3c-3d uygulama imar planı paftaları, 2359 adada hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

81- Darıca Belediyesi, G22b24a nazım imar planı, 29l2d uygulama imar planı paftası, 480 ada 10 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

82- Darıca Belediyesi, G22.B.23.D nazım, 28K-1C uygulama imar planı paftası 36 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

83- Derince Belediyesi, G23.B.23.D nazım, G23.b.23.d.1.d-4.a uygulama imar planı paftası 3041 ada 1, 2 nolu parseller ve 918 ada 16 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

84- Derince Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi’nin 12.01.2012 tarih ve 24 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

85- Dilovası Belediyesi, G23.a.21.b nazım, G23.a.21.b.1.c uygulama imar plan paftası, 148 ada 14 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

86- Dilovası Belediyesi Kayapınar Mahallesi, G23.a.22.a nazım, 51L-III.b uygulama imar plan paftası, 338 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

87- Gebze Belediyesi, Pelitli, G22b15d nazım imar planı paftası, 218 ve 220 nolu parseller arasındaki yolda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

88- Gebze Belediyesi, G22b19d nazım imar planı, G22b19d2c-2d-3a-3b uygulama imar planı paftaları, 48 ada 1 nolu parsel, 321 ada, 86, 91, 93, 94 nolu parsellerin bir kısmı ile 321 ada 326 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

89- Gölcük Belediyesi sınırları içerisinde 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

90- Gölcük Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23c02d nazım imar planı paftası 96 ada 45 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

91- Gölcük Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23c01c nazım imar planı paftası 350 ada 1 nolu parsel ile 514 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

92- Gölcük Belediyesi, Çiftlik Mahallesi, 198 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

93- İzmit Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi, G23.b.25.c nazım, G23.b.25.c.1.a-1.d uygulama imar planı paftaları 3076 ada 17 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

94- İzmit Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, G23b.25d nazım, G23b.25.d.1.d uygulama imar planı paftası, 1707 adanın yapılaşma koşuluna ait Meclis Kararı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

95- İzmit Belediyesi, Erenler Mahallesi, G23.b.24.c nazım, G23.b.24.c.2.b uygulama imar planı paftası, 3699 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

96- İzmit Belediyesi, Yeşilova Mahallesi, G23.b.25.b nazım, G23.b.25.b.1.d uygulama imar planı paftası, 4426 ve 4427 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

97- İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23.b.24.d nazım, G23.b.24.d.1.c uygulama imar planı paftası, 1213 ada 1 nolu parselin kullanım kararına yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

98- İzmit Belediyesi, G23.b.25.d nazım, G23.b.25.d.1.c-2.d uygulama imar planı paftaları, 4815 ada 2 ve 3 nolu parseller, 4786 ada 9 nolu parsel ve 4808 ada 2 nolu parselin batısında yapılan plan ve Belediyemizin 13.10.2011 tarih ve 588 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğine yasal askı süresinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

99- İzmit Belediyesi, Turgut Mahallesi, G23b24a-24d nazım imar planı, G23b24a3d-24d 3a uygulama imar planı paftaları, 4339 ada 5 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

100-İzmit Belediyesi, Tepecik Mahallesi, G23b24d nazım imar planı, G23b24d2c uygulama imar planı paftası, 228 ada, 1, 2, 3, 4, 41, 43, 32 ve 33 nolu parsel, 233 ada, 21, 24, 25 ve 6 nolu parsel, 236 ada 15 ve 17 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

101- İzmit Belediyesi, G23b24c nazım imar planı, G23b24c1d uygulama imar planı paftası, 300 ada 44 nolu parselde nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

102- İzmit Belediyesi, YahyaKaptan Mahallesi G23b25c nazım imar planı paftası, 1557 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

103- İzmit Belediyesi, G23b24c nazım imar planı, G23b24b4c uygulama imar planı paftasında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

104- İzmit Belediyesi sınırları içerisinde MİA sınırları ve plan hükmünde yapılan düzenlemeye ait 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

105- İzmit Belediyesi MİA Alanında kalan tesislerin değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

106- Kartepe Belediyesi, Suadıye Kavşağı bağlantı yolunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

107- Kartepe Belediyesi, G24d08a nazım imar planı, G24d08a2c uygulama imar planı paftası, 110 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

108- Karamürsel Belediyesi, G23d08b nazım, G23d08b1d uygulama imar planı paftası, 140 ada 34 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

109- Karamürsel İlçesi, Karamürsel Planlama Bölgesi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı donatı tablosu değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

110- Körfez Belediyesi, Atalar Mahallesi, Çamlıtepe Mahallesi, G23b21a nazım, G23b21a4c uygulama imar planı paftası, 100 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

111- Körfez Belediyesi, G23c01b nazım imar planı, G23c01b2a uygulama imar planı patası, 1234 ada 12, 16, 19 ve 21 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

112- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İmar Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

113- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Mehmet Ali Paşa Mah. 3348 ada 3 parsel üzerinde yer alan Cumhuriyet İş Merkezi içinde bulunan zemin kat 9. nolu cep sineması olarak tescilli taşınmazın, Türk Kızılay’ına olan tahsisinin kaldırılması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

114- Sapanca yolu projesinde M.S.B.’ye ait bina, tesislerin ve müştemilatlarının yenilerinin inşa edilmesine ilişkin protokol yapılması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

115- İzmit İlçesi Yenidoğan Mah. Seka eski fabrika alanı içinde, 3315 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan binanın “80. Yıl Çocuk Gençlik Merkezi” olarak kullanılmak üzere Kocaeli Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bedelsiz olarak tahsis edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

116- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Mezarlığı kamulaştırma alanında kalan Deretepe Tapu Kütüğüne kayıtlı 1174 nolu parselin uzlaşılan bedel karşılığında Karamürsel Merkez Kent Konutlarındaki dairemizi belirtilen bedel üzerinden trampa edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

117- Gebze İlçesi, Güzeller Mah. 4620 ada 12 parsel sayılı taşınmaz ile üzerindeki bina ve müştemilatının İSU Genel Müdürlüğü’ne bedelsiz olarak tahsis edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

118- Kandıra ilçesi Kıncılı Köyü Kerpe Mah. 125 ada 1 parsel sayılı taşınmazın Sosyal ve Kültürel Tesis yapılmak üzere bedelsiz olarak devir alınması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

119- Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz İzmit İlçesi Yeni Mahalle 1839 ada 3 parseldeki taşınmazın Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne olan tahsisinin iptal edilerek, anılan taşınmazın Kocaeli Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

120- İlimiz genelinde yer alan 835 ada 16 nolu, 1713 ada1 nolu, 1775 ada 14 nolu, 3225 ada 15 nolu, 3517 ada 10,11, 12, 13 nolu, 3519 ada 8 nolu, 3877 ada 7, 9 nolu, 3878 ada 1, 2 nolu, 3881 ada 3 nolu, 4979 ada1, 5, 6, 7 nolu, 3547 ada 2 nolu, 2205, 2395 parsel nolu, 2243 ada 13 nolu, 1609 ada 1 nolu, 1624 ada 1 nolu taşınmazların satılması, satış hususunda bedellerin belirlenmesi, tapu devrinin yapılması konularında Büyükşehir Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

121- İlimiz sınırları dahilinde yer alan 187 ada 3 nolu parsel, 608 ada 13 nolu parsel ve 332 ada 1 nolu parsel sayılı belediyemiz taşınmazların üzerindeki yapı ve müştemilatları ile birlikte satılması ve konuyla ilgili işlemleri yürütmek üzere Büyükşehir Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

122- Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

123- Mezarlık Alanı Tahsis iş ve işlemlerinin yürütülmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı’na ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

124- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karşıyaka Balık Hali’ne ait trafonun işletme bakım karşılığında iz bedel üzerinden SEDAŞ’ a devri ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

125- Zemin tahrip birim fiyatları ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

126- Ulaşım alanındaki yenilikleri takip etmek amacı ile Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliğine üye olunması ile ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

127- Kocaeli Atık Yönetim Sistemi adlı proje ile ilgili Basın yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

128- Özel Güvenlik Hizmet Alım İhalesi ile ilgili Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

129-2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında dağıtılacak olan mini dizüstü bilgisayarlar ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

130- Ulaşım Dairesi Başkanlığı Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü’nün 2012 yılına ait ek gelir tarifesi öneri cetveli ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

131-Kadro İptal ve İhdası ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

Başkanlık Divanına Meclis Başkan Vekilinin geçmesi:
132- 2011 Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım