12 MAYIS 2016 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 12/05/2016 Perşembe günü, saat: 15.00’ da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi, Sanayi Fuarı 4. Caddesi, No: 39’daki (Fuariçi) Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda Mayıs ayı olağan meclis toplantısı 1. Birleşimi için toplanarak gündemindeki konuları görüşecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış,
14/04/2016 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

GÜNDEM

========

RAPORLAR:

1.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İmar Bilgi Sistemi çalışmalarında kullanılmakta olan yazılımların güncellenmesi, bakımı ve ek modül alımlarının yıllara sari ihale edilerek hizmet alımı yöntemiyle sürdürülmesi hususunda yetki verilmesi ile ilgili raporu,

2.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Orman Kanunu’nun 16. maddesinin Uygulama Yönetmeliğine istinaden Belediyemize Kazı Fazlası Stok Sahası işlemi için Bakanlık tarafından kesin izin verilen İzmit İlçesi, Sepetçiler Mahallesi sınırlarında bulunan 82.883,92 m2 lik ormanlık alanın işletim hakkının Kent Konut’a devredilmesi ile ilgili raporu,

3.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Erikli Tepe Tabiat Parkı Gelişme Planının ve parkın yapım işinin ortak proje kapsamında gerçekleştirilmesi ile ilgili raporu,

4.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2016 Yılı Gelir Tarifesinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,

5. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı bütçesinden Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bütçesine aktarma yapılması ile ilgili raporu,

6.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bütçesinden Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bütçesine aktarma yapılması ile ilgili raporu,

7.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediye Başkanlığımız ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşbirliğinde yürütülecek olan “Tablet Bilgisayar Projesi” ile ilgili raporu,

8.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz, Dilovası İlçesi, Tavşancıl Mahallesi,1781 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan tarihi binanın Dilovası Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

9. Hukuk Komisyonu’nun, Birinci Hukuk Müşavirliği’nin, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili raporu,

10.İsimlendirme Komisyonu'nun, Dilovası İlçesi, Çerkeşli Mahallesinde yeni oluşturulan 6 adet isimsiz imar yoluna isim verilmesi ile ilgili raporu,

11.İsimlendirme Komisyonu'nun, Başiskele İlçesi, Yeşilyurt Mahallesinde yeni oluşturulan bulvara isim verilmesi ile ilgili raporu,

12. İsimlendirme Komisyonu'nun, Kartepe Uzuntarla Mahallesinde bulunan Sultan Beyazıt Caddesi ile 326. Sokak arasında kalan isimsiz imar yollarına isim verilmesi ile ilgili raporu,

13. İsimlendirme Komisyonu'nun, Kandıra İlçesi, Orhan ve Aydınlık Mahalleleri sınırında yer alan “Tabakhane Caddesi” nin adının “Çakmak Caddesi” olarak değiştirilerek isim verilmesi ile ilgili raporu,

14. İsimlendirme Komisyonu'nun, Darıca İlçesi, Cami Mahallesinde bulunan isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili raporu,

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

15. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yaylacık Mahallesi, G23c.05b nazım, G23c.05b.4d uygulama imar planı paftası, 1030 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

16 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Mahmutpaşa Mahallesi, G23c.05d nazım, G23c.05d.2a uygulama imar planı paftası, 438 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

17.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi, G23c.05d nazım imar planı paftası, 786 ada 9 parsel, 267 ada 5, 6 parsel ve 268 ada 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

18. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Karadenizliler Mahallesi, G23c.05a nazım imar planı paftası, 3400 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

19. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.10b nazım imar planı paftası, 5377 nolu parsel ile batısındaki tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

20.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi, G23c.04c nazım, G23c.04c.2a uygulama imar planı paftası, 76 ada 1 nolu parsel, 77 ada 13 nolu parsel ile 79 ada 4 ve 9 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

21. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Barbaros Mahallesi, G23c.04c nazım imar planı paftası, 488 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9 nolu parseller ile 488 ada 1 nolu parselin bir kısmında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

22.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Paşadağ Mahallesi, G23c.05d nazım, G23c.05d.3c uygulama imar planı paftası, 358 ada 15 ve 16 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili raporu,

23.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yeşilkent Mahallesi, G23c.09b nazım, G23c.09b.4a uygulama imar planı paftası, 331 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili raporu,

24.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b.13c, 13d, 18b nazım imar planı paftaları, 457 adanın batısında, 567 adanın kuzeyinde, 744 adanın bitişiğinde ve 749 ada 5 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

25.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Emek Mahallesi, G22b.23a nazım imar planı paftası, 2381 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

26.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Yeni Mahalle, G22b.23c nazım imar planı paftası, 5195 nolu parsel ile 7145 ve 7146 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

27.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi, G22b.22b ve 23a nazım imar planı paftası, 10301, 10511 nolu parseller ile 2326 ada 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

28.mar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Demirciler Mahallesi, G23a.17a nazım imar planı paftasında kalan 1684 nolu parseli de kapsayan alan ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği raporu,

29.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Ademyavuz Mahallesi, G22.b.18.c-18.d-19.d nazım, G22.b.18.c.1.a-1.b, G22.b.18.d.2.b-2.c, G22.b.19.d.3.d uygulama imar plan paftaları, 5226 ada 10-11-12-13-14 nolu parseller, 3712 ada 14 ve 15 nolu parseller, 5229 ada 1 nolu parsel, 3174 ada 1 nolu parsel, 5228-5236-5237 nolu imar adaları ile 5596 ada 1 nolu parsel ve bu parselin güneyindeki tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

30.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, G22b.18c nazım, G22b.18c.2d uygulama imar planı paftası, 3762 ada 14 ve 15 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

31.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Tavşanlı Mahallesi, G22.b.20.c nazım, G22b.20c.4c, G22b.20c.3a, G22b.20c.3d uygulama imar planı paftası, 923, 924, 925, 926, 927, 1965, 1966, 2276, 2689 nolu parseller ile 927, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 nolu parsellerin güneyinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

32.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Tavşanlı Mahallesi, G22.b.20.c nazım imar planı paftası, 923, 924, 925, 926, 927, 1965, 1966, 2276, 2689 nolu parseller ile 927, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 nolu parsellerin güneyinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

33.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23c.02c nazım, G23c.02c.1d uygulama imar planı paftası, 263 ada 10, 146 ve 153 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

34.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, İhsaniye Mahallesi,G23c1, G23c.07b nazım imar planı paftası, 826 ada 2,6 ve 7 nolu parsellerin bir kısmında kalan alan ile ilgili hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

35. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Piyalepaşa Mahallesi, G23c.02c nazım, G23c.02c.3a uygulama imar planı paftası, 155 ada 4 ve 15 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

36.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Şehitler Mahallesi, G23c.02c nazım, G23c.02c.1d uygulama imar planı paftası, 153 ada 75 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

37.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Alikahya-Durhasan ve Turgut Mahalleleri, G24a.21d nazım imar planı paftası, 124 ada 4 nolu parsel ile 4268 ada 13 ve 16 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

38.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Çayırköy Mahallesi, G24a.16d nazım, G24a.16d.4d uygulama imar planı paftası, 140 ada 1 nolu parsel ,141 ada 1 nolu parsel, 142 ada 3, 4, 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

39.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Güvercinlik Mahallesi, G24a Çevre Düzeni, G24a2 nazım imar planı paftasında 512786,358- 513688.858 düşey, 4527473,689- 4526945.006 yatay koordinatları arasında kalan alana ilişkin hazırlanan 1/50.000 öleçkli Çevre Düzeni Planı ile 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

40.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, M.Alipaşa Mahallesi, G23b.25c, 25d nazım, G23b.25c.1a-4a, G23b.25d.3b uygulama imar planı paftaları, 3065 ada 2 nolu parsel ile 774 ada 15 parsel civarında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

41.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Mehmetalipaşa Mahallesi, G23b.24b, G23b.25a ve G23b.25d nazım imar planı, G23b.24b.3c, G23b.25a.4d ve G23b.25d.1a uygulama imar planı paftalarında, “KBB İzmit İlçesi Adnan Menderes Bulvarı Yol ve Dere Islahı Projeleri Hazırlama Hizmet İşi” kapsamında Kuşak Sokak ve devamında hazırlanan yol ve dere ıslahı projesinin imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

42.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Tepecik Mahallesi, 223 ada, 26,29,32 nolu parseller, 224 ada, 7,11,19,20,24 ve 28 nolu parseller, 225 ada, 5, 6, 15 ve 21 nolu parsellerin bulunduğu alanın 3. derece arkeolojij sit alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

43. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yenimahalle, G23b.23d nazım, G23b.23d.4b uygulama imar planı paftası, 48 ada 45 nolu parsel ve 3547 ve 3558 nolu adaların arasında kalan imar yolunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

44.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, K1,K2,K3 ve K4 planlama bölgelerinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

45. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Belediyemiz Meclisi'nin 15.10.2015 tarih ve 607 sayılı kararı ile onaylanan K1, K2, K3 ve K4 Gelişme Bölgeleri olarak tanımlanan alanlar kapsamında hazırlanan uygulama imar planına yapılan itirazlarla ilgili raporu,

46.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Akçat Mahallesi, G23d.13c nazım, G23d.13c.1a uygulama imar planı paftası, 125 ada 43 nolu parsel ile 126 ada 21, 22, 23, 24, 25 ve 27 nolu parsellerin bir kısımları ve tescil harici alan hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

47.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Akçat Köyü, 120 ada, 29 parselde koruma alan sınırının belirlenmesine ilişkin Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararının imar planlarına aktarılmasına yönelik nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

48.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Kayacık Mahallesi, G23d.07a nazım, G23d.07a.2c, 3b uygulama imar planı paftası, 37 ada 55 nolu parsel, 408 ada102, 147, 148, 159 nolu parseller, 408 ada 159 nolu parselin güneyinde yer alan tescil harici alan, 410 ada 4, 5 nolu parseller ve 613 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

49.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, 4 Temmuz Mahallesi, G23d.08a nazım, G23d.08a.1b uygulama imar planı paftası, 511 ada 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

50.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Ataevler Mahallesi, G24d.01b nazım, G24d.01b.2d uygulama imar planı paftası, 371 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

51.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Maşukiye Mahallesi, G24d.08b nazım, G24d.08b.1a uygulama imar planı paftası, 3887 nolu parsel, 921 nolu parsel ile doğusunda yer alan tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

SÜRE UZATIMI:

52. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele İlçesi, Fatih Mahallesi, G23c.05d nazım imar planı paftası, 536, 592, 596, 3408 ve 5866 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

53.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Belediyemiz Meclisi'nin 14.07.2015 tarih ve 380 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı plan hükümlerine yapılan itirazlara ait 05.01.2016 tarih ve 01 sayılı kararı ile ilgili yazısı,

54.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b.24a nazım imar planı paftası, 898 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

55.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Şehitler Mahallesi, G23c.02d nazım imar planı paftası, 96 ada 45 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

56.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Atatürk Mahallesi, G24a.4 ve G24a.21b nazım, G24a.21.b.1.c-1.d-4.a-4.b uygulama imar planı paftalarında 502086-503571 yatay, 4517430-4516357 dikey koordinatları arasında yer alan alanda ve plan notlarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

57. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Kabaoğlu ve Arızlı Mevkii, G23b3, G23b.19c-19d-24a nazım imar planı paftalarında yer alan Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlarda kamu yararı kararı alınması ile ilgili yazısı,

58. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Uzunbey, G24a21d 24a nazım imar planı paftasında yer alan Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kamu yararı kararı alınması ile ilgili yazısı,

TEKLİFLER:

59.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Atakent Mahallesi, G23c.2, G23c.03c nazım imar planı paftaları, 545 ada 9 nolu parsel ile 544 ada 9, 10, 11 ve 12 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

60.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Damlar Mahallesi, G23c.09a nazım imar planı paftası,492400-492500 yatay ve 4506600-4506700 dikey koordinatları ile 492900-493000 yatay ve 4506300-4506500 dikey koordinatları arasında kalan tescil harici alan ve 1832 nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

61.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Bahçecik Mahallesi, G23c.04d nazım imar planı paftası, 208 ada 7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

62.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Paşadağ Mahallesi, G23c.05.c-10.b nazım, G23c.05.c.4.d-10.b.1.a uygulama imar planı paftaları, 1287 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

63.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Karşıyaka Mahallesi, G23c.03c nazım, G23c.03c.3b uygulama imar planı paftası, 651 ada 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

64.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.10a nazım, G23c.10a.1b uygulama imar planı paftası, 405 ada 10 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

65.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi, G23c.05d nazım, G23c.05d.3a uygulama imar planı paftası, 475, 476, 479, 480, 5201 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

66.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Seymen Mahallesi, G23c.09a nazım, G23c.09a.1a,1b-1c-1d uygulama imar planı paftaları, 491620-492448 dikey, 4505877-4507217 yatay koordinatları arasında yer alan bölgede hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

67. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi,G23c.10a ve G23c.10b nazım, G23c.10a.2b-2c, G23c.10b.1a-1d uygulama imar planı paftaları, 1337, 1338 ve 5326 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

68. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Kılıçarslan Mahallesi, G23c.09a nazım, G23c.09a.4c uygulama imar planı paftası, 633 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

69.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Mahmutpaşa Mahallesi, G23c.05d nazım, G23c.05d.1a uygulama imar planı paftası, 400 ada 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

70.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Sepetlipınar Mahallesi, G23c1,G23c03d nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi,

71. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b.14a nazım imar planı paftası, 184, 186 ve 187 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

72.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b.13c nazım imar planı paftası, 588 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

73.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G23c.13c nazım imar planı paftası, 533 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

74.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova ve Gebze Belediyeleri sınırları içerisinde Çayırova Kavşağı Yol ve Sanat Yapıları Proje Hazırlama İşi kapsamında hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

75.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Uygulama imar planı plan hükümlerinde değişiklik yapılmasını içeren uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

76.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, Fatih Sultan ve Sırrıpaşa Mahalleleri, G23b.22a, 22b, 22c, 22d nazım imar planı paftaları, 2971 ada 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 nolu parseller, 3006 ada 1, 2, 4, 5 nolu parseller, 2924 ada 1, 2, 3, 5 nolu parseller, 2937 ada 1 nolu parsel, 3141 ada 100 nolu parsel ve 107, 431, 871,872, 873 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

77.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi, Diliskelesi Mahallesi, G23.a.21.a nazım, G23.a.21.a.2a-2d-3a-3b uygulama imar planı paftaları dahilinde ve plan notlarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

78.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Köşklüçeşme Mahallesi, G22b.24a nazım, G22b.24a.2a uygulama imar planı paftası, 4411 ve 4412 nolu adalar arasından geçen imar yolu ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

79.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b.24a nazım imar planı paftası, 2436 ada 1, 2, 3 nolu parseller ve 2435 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

80.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gebze İlçesi, Çayırova Mahallesi, G22.b.18.d nazım imar planı paftası 1 ada 2 nolu parselde nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

81.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23c.02c nazım, G23c.02c.1d uygulama imar planı paftası, 86 ada 175 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

82.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Düzağaç Mahallesi, G23c Çevre Düzeni, G23c.1 ve G23c.07a nazım imar planı paftaları, 4249 ve 4251 nolu parsellerde hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

83.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Halıdere Mahallesi, G23c.01c nazım, G23c.01c.2c uygulama imar planı paftası, 113 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

84.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Hisareyn Mahallesi, G23c.08a nazım, G23c.08a.1c uygulama imar planı paftası, 1200 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

85.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Y.Ulaşlı Mahallesi, G23d Çevre Düzeni, G23d.2 ve G23d.10a nazım imar planı paftaları, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 47, 50, 51, 52, 53, 56, 57 ve 79 nolu parsellerde hazırlanan 1/50000 Çevre Düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

86.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde yapımı devam eden "Sekapark-Otogar Arası Tramvay Hattı Yapım İşi" kapsamında Seka Devlet Hastanesi-İzmit Eski Cezaevi mevkiine kadar olan tramvay uzatma hattının Kozluk ve Yenidoğan Mahalleleri, Seka 3 derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalan kısmının imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

87.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, D-100 Karayolu İzmit Kent Geçişi Projesi kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

88.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Durhasan Mahallesi, G23b.25a nazım imar planı paftası, 4069 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

89.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Erenler Mahallesi, G23b.24b, 24c nazım imar planı paftaları, "Akçakoca Toplu Konut Alanı" planlama bölgesinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

90.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a nazım, G23b.25a.4a, 4d uygulama imar planı paftaları, 798 ada 7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

91.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Orhan, Hacıhasan, Veliahmet, Akçakoca ve Kozluk Mahallelerinde hazırlanan ve Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 02.03.2016 tarih ve 2443 sayılı kararı ile uygun olarak karar verilen koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

92.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Yahyakaptan ve Karadenizliler Mahallesi, G23b.25a ve G23b.25b nazım imar planı paftaları, 4985 ve 4983 nolu adaların arasında kalan tescil harici alanlar ile 190 ada 1, 2, 3, 12 nolu parsellerin tamamı 190 ada 4 ve 11 nolu parsellerin bir kısmında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

93.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Yahya Kaptan Mahallesi, G23b.25c nazım, G23b.25c.4b uygulama imar planı paftası, 4964 ada 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

94.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Yenimahalle G23b.23c nazım, G23b.23c.2a uygulama imar planı paftası, 1779 parsel ve tescil harici alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

95.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit İlçesi, G23.b.19.c.1.a-b, G23.b.19.c.2.a uygulama imar plan paftaları İ-18 İzmit Planlama Bölgesinde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

96. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, Aydınlık Mahallesi, F24d.19a nazım imar planı paftası, 448 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

97.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi Atalar Mahallesi, G23a.25a nazım imar planı paftası dahilinde 166 ada 29 ve 30 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

98.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Şemsettin Köyü, Gümüşoba Mevkii, G23.a.15.a.3b-3c, G23.a.15.b.4a-4d, G23.a.15.d.2a, G23.a.15.c.1a uygulama imar planı paftaları dahilinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

99.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Belediyemize, kazı fazlası dolgu işlemi için Bakanlıkca kesin izin verilen, Kartepe İlçesi, Eşmeahmediye Mahallesi Sınırlarında kalan ormanlık alanın, Kartepe Belediye Başkanlığına devredilmesi ile ilgili teklifi,

100.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İhsaniye Kent Meydanına Şehit İsmi verilmesi ile ilgili teklifi,

101.Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı'nın, Toplu Taşıma Hattı Kiralama ile ilgili teklifi,

102.Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı'nın, Hibe Otobüs ile ilgili teklifi,

103.Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, 2015 Yılı Analitik Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili teklifi,

104.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Mülkiyeti Belediyemize ait Belediyemiz Kandıra Hizmet binasının zemin katında bulunan işyerinin işletilmesinin Belde A.Ş.’ye devredilmesi ile ilgili teklifi,

105.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Tasarufu Belediyemize ait İzmit ilçesi, Yenidoğan Mahallesi, Salim Dervişoğlu cad. no:18 de bulunan kafeterya ve çaybahçesinin 2012/ 475 sayılı meclis Kararı ile Belde A.Ş’ye olan işletiminin devri ile ilgili Meclis Kararının iptal edilmesi ile ilgili teklifi,

106.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Mülkiyeti belediyemize ait İzmit İlçesi, Durhasan Mahallesi, 121 parsel ve 123 parsel sayılı taşınmazların İSU Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım