12 MAYIS 2011 MECLİS GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN,

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 12/05/2011 Perşembe günü, saat: 16.00’ da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi Salim Dervişoğlu Cad. No: 80’deki Belediye Hizmet Binası 1. kat’ta bulunan Meclis Salonunda toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış,
14/04/2011 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

GÜNDEM

========

RAPORLAR:

1- İlimiz Kartepe İlçesi, Köseköy Beldesi 496 ada, 13 parsel sayılı 818,17 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde yaklaşık 273,00 m2 yüzölçümlü binanın Kartepe Belediyesine olan tahsisinin kaldırılarak, Kartepe Kaymakamlığı İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu’nun raporu,

2- Dilovası Belediyesi, Çerkeşli Köyünde bulunan isimsiz sokağa “Halil Çavuş Sokak” isminin verilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonu’nun raporu,

3- Kartepe Belediyesi, Soğuksu ve Çınarlı Mahallelerinden geçen Kaşmir Caddesinin isminin değiştirilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonu’nun raporu,

4- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/b maddesine uygun olarak Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşları ve kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıflarla protokol yapılması ile ilgili Türlü İşler Komisyonu’nun raporu,

5- Yurt Dışı görevlendirmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonu’nun raporu,

6- 2011 yılı Ek Karayolu Yolcu Terminali Tavan Ücret Tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu,

7- Vektör Yayılımı Önleme Hizmetleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu,

8- Teşkilat Şeması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu,

9- Dilovası Katı Atık Berttaraf Tesisi İlave Lot Yapım İşi ihalesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu,

10- TOKİ ile Belediyemiz arasında yapılan arsa devrine karşılık konut verilmesine ilişkin protokol gereği kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedel üzerinden, kamulaştırma bedeli karşılığında trampa edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu,

11- İzmit İlçesi Serdar Mahallesi Güneş Caddesi Plajyolu adresinde bulunan 1 adet Çay Bahçesi-Restoran ve 1 adet Çay Bahçesi-Kafeterya işyerinin kira sözleşmelerinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu,

12- İzmit İlçesi Kemalpaşa Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi No:38 adresinde bulunan 1 adet Çaybahçesi-Kafeterya işyerine ait kira sözleşmesinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu,

13- D-130 Müfit Saner Yaya Üst Geçidi yapım işi ile ilgili Ulaşım Komisyonu’nun raporu,

14- Değirmendere Girişi Köprülü Kavşağı yapım işi ile ilgili Ulaşım Komisyonu’nun raporu,

15- Kocaeli Yıldızlar Yüzme Kulübü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında engellilere yönelik yüzme eğitimine dair esas ve usulleri kapsayan protokol yapılması ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun raporu,

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

16- Başiskele Belediyesi, G23c.05c.4b uygulama imar plan paftası, 4373, 4474, 4476 no’lu parseller ile 4571, 4572, 4573 ve 4574 no’lu parseller arasında yer alan 10.00 m’lik imar yolunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

17- Başiskele Belediyesi, G23c.09a.1b uygulama imar plan paftası, 20.00 m’lik imar yolunun 4191 nolu parsel üzerinde devamlılığının sağlanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

18- Çayırova Belediyesi, G.22.b.18.c nazım imar planı, G.22.b.18.c.1.b uygulama imar plan paftası, 1382 ada 8 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

19- Çayırova Belediyesi, G22b.19.a nazım G22.b.19.a.3.a-4.a-4.b uygulama imar planı paftaları 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 567, 574, 575, 576, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

20- Darıca Belediyesi, 30.J-3.C uygulama imar plan paftası, 10733 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

21- Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, G22.b.24.d Nazım, 29 L-3.b uygulama imar plan paftası, 1042, 1704 ve 2392 nolu imar adalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

22- Derince Belediyesi, G23b22c nazım imar planı, G23b22c3a uygulama imar planı paftası, 2723 ada, 8 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

23- Dilovası Belediyesi, Tavşancıl ve Yahyakaptan Mahalleleri ile Çerkeşli Köyü, G22a17a-17c-17d, G23a22a-22b nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

24- Dilovası Belediyesi, Dilovası Küçük Sanayi ve Depolama Bölgesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

25- Gebze Belediyesi, Mevlana Mahallesi, G22b19d nazım imar planı, G22b19d3a-3b-2d uygulama imar planı paftası, 48, 3040, 3041, 3221, 3222 nolu adalar ile 321 ada, 45, 83, 37, 38, 30, 34, 84, 39, 35, 36, 25, 85, 86, 94, 24, 26, 29, 23, 24, 27, 94, 93, 2, 95, 95 ve 91 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

26- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a4b uygulama imar planı paftası, 1287 ada, 5,6,7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

27- Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi G22b24b nazım imar planı, G22b24b1b. uygulama imar planı paftası, 672 ada, 31 ve 32 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

28- Gebze Belediyesi, Eskihisar Yaya üst geçidinin planlara işlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

29- Gölcük Belediyesi, nazım imar planı revizyonuna yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

30- Gölcük Belediyesi, 1/1000 ölçekli revizyon ve ilave uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

31- İzmit Belediyesi, Orhan Mahallesi, G23b24b nazım imar planı, G23b24b4d uygulama imar planı paftası, 3466 ada, 15 ve 16 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

32- İzmit Belediyesi, Çayırköy-Yassıbağ Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Alanı ilan edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

33- İzmit Belediyesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi, G23b25d nazım imar planı, G23b25d1a uygulama imar planı paftası, 3622 ada, 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

34- İzmit Belediyesi, G23.b.20.c nazım imar planı, G23.b.20.c.3.a ve G23.b.20.c.3.d uygulama imar planı paftaları, 4441 no’lu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

35- İzmit Belediyesi, G23.b.24.b, G23.b.24.c ve G23.b.24.d nazım, G23.b.24.b.4.d, G23.b.24.c.1.a ve G23.b.24.d.2.b uygulama imar planı paftaları, 3481 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nolu parseller ile 3469 ada 2, 3, 4, 5, 6 nolu parsellerde ve söz konusu adaların güneyinde yer alan tescilli sur duvarı için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

36- Kandıra Belediyesi, Turizm Bölgesi sınırları içerisinde kalan köylerde Köy Yerleşik Alan sınırının belirlenmesi ve Pelitpınar Köyünün Köy Yerleşik Alan Sınırının yeniden düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

37- Karamürsel Belediyesi, Hacıömerağa Mahallesi G23d08a nazım imar planı, G23d08a2d uygulama imar planı paftası, 457 ada, 173 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

38- Kartepe Belediyesi, G24a21c nazım imar planı, 322 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

39- Kartepe Belediyesi, Sarımeşe, Hürriyet, Köseköy, Fatih ve 17 Ağustos Mahalleri sınırları dahilinde Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

40- Kartepe Belediyesi, G23c05b nazım imar planı, G23c05b3d-2a uygulama imar planı paftaları, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1653 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

41- Kartepe Belediyesi, Sarımeşe Hürriyet Mahallesi, G24d1a-1b nazım imar planı paftaları, Hipodrum Alanında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

42- Kartepe Belediyesi, K-7 Gelişme Bölgesine ait uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

43- Kartepe Belediyesi, Arslanbey uygulama imar planı revizyonuna yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

44- Körfez Belediyesi, G23a25a nazım imar planı, G23a25a4c uygulama imar planı paftası, 1359 ada, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

45- Körfez Belediyesi, G22b22a-22d nazım imar planı, G23b22a4d-22d1a uygulama imar planı paftaları, 1914, 1915, 1919 nolu parsellerin güneyinde bulunan imar yolunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

46- Körfez Belediyesi, Belediyemiz Meclisi’nin 18.02.2011 tarih ve 121 sayılı kararına yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

SÜRE UZATIMI:

47- Dilovası Çevre Sorunları hakkında verilen 14/01/2011 tarihli Önerge ile ilgili Hukuk ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun ortak yazısı,

48- Başiskele Belediyesi, Barbaros Mahallesi, G23c04c nazım imar planı, 191 ada, 3 nolu parsel, 232 ada, 8 nolu parsel ve 324 ada 12 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,

49- Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik, Atakent Mahallesi, G2401b-02a, G24a22d nazım imar planı paftaları, 150 ada, 20 nolu parsel ile 384 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,

50- Körfez Belediyesi, G23a25b-25c -21d nazım imar planı paftaları, Petkim Kavşağı Projesine ait nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,

DAİRESİNDEN GELEN TEKLİFLER:

51- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2010 Yılı Analitik Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi,

52- 2010 Yılı Analitik Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili Yuvam İzmit Konut Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nün teklifi,

53- Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde düzeltme yapılması ile ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

54- Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği ile Balkan Kültür Evi’nin ortak hizmet projesi doğrultusunda kullanımı, kültürel sosyal etkinlikler ve işletmesi ile ilgili protokollerin yapılması ve Başkanlık Makamının yetkili kılınması ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

55- Evsel Nitelikli Katı Atıkların Aktarma İstasyonundan Bertaraf Tesisine Nakil İşi ihalesi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

56- İlimiz İzmit İlçesi Hakkaniye Köyü, 325 parsel sayılı, 2.560,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Kültür Merkezi yapılmak üzere devrinin alınması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

57- İlimiz, Başiskele İlçesi, Servetiye Cami Köyü, 137 ada, 1 sayılı, 151,25 m2 yüzölçümlü taşınmazın sosyal tesis yapılmak üzere devrinin alınması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

58- Aile Hekimliği Uygulamasına geçilinceye kadar Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen binaların, Aile Hekimliği uygulamasına geçilmesi nedeni ile yeni yapılan protol gereği tahsislerinin kaldırılması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

59- Başiskele Belediyesi, Servetiyekarşı köyü Köy Yerleşik alan sınırında düzenleme yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

60- Darıca Belediyesi, G22b22b nazım, 30K4d uygulama imar planı paftası, 2322 ada, 6 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

61- Darıca Belediyesi, Nenehatun Mahallesi 420, 611, 637 nolu adalarda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

62- Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi 2265 ada 1, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 nolu parsellerde hazırlanan plan değişikliği değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

63- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi 2446 ada 8 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

64- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi 4960 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 4961 ada 1, 2, 3, 4, 7, 8 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

65- Gebze Belediyesi, 4778 ve 4479 nolu adalarda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

66- Gebze Belediyesi, 189 ada 43 ve 482 ada 56 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

67- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a1d uygulama imar planı paftası, 1660 ada, 1, 2, 3, 4 nolu parseller ile 1661 ada, 12 nolu parselde hazırlanana nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

68- Gebze Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi’nin 17.03.2011 tarih ve 175 sayılı kararı ile onaylanan meclis kararına yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

69- Gölcük Belediyesi, Hisareyn Köylerine 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

70- İzmit Belediyesi, G23b.23.c-24.d nazım imar planı, G23b.23.c.2.c-3.b, G23.b.24.d.1.c-1.d-2.d-3.a-4.a-4.b uygulama imar planı paftalarında 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

71- İzmit Belediyesi, G23.b.25.a.2.c.-3.b, G23.b.24.b.1.a-1.b-1.c-1.d-4.a-4.b uygulama imar planlarında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

72- İzmit Belediyesi Yeşilova Mahallesi G23.b.25.a.2.c uygulama imar plan paftası 152 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

73- İzmit Belediyesi Karabaş Mahallesi 1026 nolu yapı adasında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

74- İzmit Belediyesi Alikahya Fatih Mahallesi 205, 206, 207, 2793, 2794, 2795, 2783 nolu yapı adalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

75- İzmit Belediyesi, G23b25d nazım imar planı, G23b25d2d uygulama imar planı paftası, 4815 ada, 2 ve 3 nolu parseller ile 4786 ada, 9 nolu parsel ile 4808 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

76- İzmit Belediyesi, G23b24d nazım imar planı, G23b24d2a uygulama imar planı paftası, 4274 ada, 12 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

77- İzmit Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi, G23b25d nazım imar planı paftası, 1560 ada, 4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

78- Karamürsel Belediyesi, Ereğli Kentsel Sit Alanına Ait Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planına yasal askı sürelerinde yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

79- Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik, G24d02a nazım imar planı paftasında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

80- Körfez Belediyesi, Hacıosman Mahallesi, G23a25c nazım imar planı, G23a25c uygulama imar planı paftası, 220 ada, 11, 12, 13, 14 ve 22 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

81- Körfez Belediyesi, G23b21d nazım, G23b21d1b-2a uygulama imar planı paftalarında Dubaiport kavşağına ait nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

82- Körfez Belediyesi, Şemsettin Köyüne ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

83- Büyükşehir Belediyesi, Konut Gelişme alanlarının yoğunluk ve donatı alanlarında değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım