12 EKİM 2017 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN,

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 12/10/2017 Perşembe günü, saat: 15.00’ da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi, Sanayi Fuarı 4. Caddesi, No: 39’daki (Fuariçi) Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda Ekim ayı olağan meclis toplantısı 1. Birleşimi için toplanarak gündemindeki konuları görüşecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış,
14/09/2017 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

Meclise Bilgi Verilecek Konuların Sunumu

· Meclis üyesi istifası ile ilgili bilgi sunumu.

GÜNDEM

==============

SEÇİMLER:

1.Eksilen Encümen üyeliğine yeni üye seçimi,

2.Eksilen Birlik üyeliğine yeni üye seçimi.

RAPORLAR:

3.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Karamürsel İlçesi, Camiatik Mahallesi, 103 ada dahilinde bulunan Kültür Merkezi Binasının, kat mülkiyeti işlemleri tamamlandıktan sonra Tedaş ve Maliye Hazinesine devir edilecek bölümler hariç olmak üzere Karamürsel Belediyesine devir edilmesi ile ilgili raporu,

4.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait muhtelif yerlerde bulunan 4 adet işyerinin Belde A.Ş.’ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili raporu,

5.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kartepe Belediye Başkanlığı’nın Ek Ödeneği ile ilgili raporu,

6.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Çayırova Belediye Başkanlığı’nın Ek Ödeneği ile ilgili raporu,

7.Plan ve Bütçe ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Belediyemiz ile Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Deneyerek Öğreniyorum Projesi kapsamında protokol yapılması ile ilgili raporu,

8.Plan ve Bütçe ile Ulaşım Ortak Komisyonu’nun, Kocaeli ili genelinde yapılacak olan yolların bakım, onarım ve yapım işinde kullanılmak üzere kiralanan iş makinaları ihalesinin yıllara sari hizmet alımı yöntemiyle yapılması ile ilgili raporu,

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

9.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Aydınkent, Yuvacık Yakacık, Fatih ve Paşadağ Mahalleleri kapsamında B12 nolu Gelişme Konut Alanı ve çevresinde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 17.11.2016 tarih ve 605 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

10. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Damlar Mahallesi, G23c.04c nazım imar planı paftası, 350 ada 7 ve 8 nolu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

11. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi, G23c.08b nazım, G23c.08b.2c uygulama imar planı paftası, 810, 1570, 1581, 2587, 3595, 3596, 3597 ve 3598 nolu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

12. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Başiskele Belediyesi, Fatih ve Paşadağ Mahalleleri, G23.c.10.b.1.a-1.b-1.c-1.d-2.a, G23.c.10.a.2.c uygulama imar plan paftaları, 497600-499300 yatay ve 4506100-4507300 dikey koordinatları arasında yer alan yaklaşık 52.6 hektarlık alanı kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili raporu,

13. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22b.18a-18b-18d nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

14. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Çayırova Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi G22.b.18.a nazım, G22.b.18.a.2.b-2.c uygulama imar plan paftaları, 410, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769 ve 770 adalarını kapsayan ve 21.04.2017 tarih ve 9940 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına istinaden ilan edilen Riskli Alanın imar planına aktarılmasını içeren, Belediyemiz Meclisinin 15.06.2017 tarih ve 336 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili raporu,

15. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Yeni Mahalle, 28L-1D uygulama imar planı paftası, 5220, 5224, 7159, 7414 ve 10571 nolu parsel ve güneyindeki tescil harici alanda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 16.03.2017 tarih ve 139 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içersinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

16. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Yavuz Sultan, İbnisina ve Fatih Sultan Mahalleleri, 1397 ada 1 nolu parsel, 1985 ada 1 nolu parsel , 1419 ada 1 nolu parsel, 2923 ada 8 nolu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

17. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Sırrıpaşa ve İbni Sina Mahalleleri, G23b.22d ve 22c nazım imar planı paftası, 1615 ada 1 nolu parsel ile 2667 ada 53 nolu parsel ve batısında kalan tescil harici alanda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 11.05.2017 tarih ve 260 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

18. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Tepecik Mahallesi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili raporu,

19. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Köseler Mahallesi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili raporu,

20. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Tavşancıl Mahallesi, G23a.22d nazım, G23a.22d.2b uygulama imar planı paftası, 1652, 1660, 1681, 1695 nolu parsellerde hazırlanan koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

21. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G22b.19a nazım, G22b.19a.3c, 3d uygulama imar planı paftaları, 526 ada 1 nolu parsel, 527 ada 3 nolu parsel, 533 ada 1 nolu parsel ve 4808 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

22. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Beylikbağı, Köşklüçeşme, İstasyon Mahalleleri, Darıca Belediyesi, Emek ve Osmangazi Mahalleleri, 1/50000 ölçekli G22.b. Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli G22.b.4, G22.b.3, 1/5000 ölçekli G22.b.18.d-18.c-23.a-23.b-24.a nazım imar plan paftaları, 446700-449800 yatay ve 4517200-4520000 dikey koordinatları arasında yer alan yaklaşık 335 hektarlık alanda Kocaeli 1.İdare Mahkemesinin kararına istinaden hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

23. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, GK7 ve GK10 nolu gelişme konut alanında yer alan “Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi” ne ilişkin hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili raporu,

24. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Balçık Mahallesi, G22.b.14.a nazım, G22.b.14.a.3.b uygulama imar planı paftası, 756, 1072 ve 1096 nolu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

25. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22b.18c ve G22b.19c nazım, G22b.18c.3a- 3b ve G22b.19c.4b uygulama imar planı paftası, 4188 adanın güneydoğusunda kalan tescil harici alan, 4679 ada 1 nolu parsel, 4758 ada 6 nolu parselin kuzeyinde kalan tescil harici alanlarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile raporu,

26. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Köşklüçeşme Mahallesi, G22.b.23.b nazım, G22.b.23.b.2.b uygulama imar planı paftası, 4966 ada 1 nolu parsel, 141 ada 44 ve 48 nolu parseller ve çevresinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

27. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Eskihisar Mahallesi, G22b.24c. nazım, G24b.24c.1a. ve G24b.24c.1d. uygulama imar planı paftasında yer alan Eskihisar Balıkçı Barınağı Koruma Amaçlı ve Dolgu Amaçlı İmar Planına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı raporu,

28. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Yukarı Mahalle, G.23.c.01.c nazım, G.23.c.01.c.3.a, 3.b uygulama imar planı paftaları, 319 ada 7, 8, 9 nolu parseller, 325 ada 2, 3 nolu parseller ile 2052 nolu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

29. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Merkez Mahallesi, G23c1 ve G23c2d nazım imar planı paftası, 15 ada 6, 8, 10, 11 nolu parseller ile 15 ada 11 nolu parselin batısında kalan tescil harici alanda hazırlanan 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

30. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Turgut Mahallesi, G23.b.24.a-24.b-24.d nazım imar planı paftası, 4541 ada 1 nolu parsel ve civarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

31. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Çukurbağ Mahallesi, G23b.24c nazım, G23b.24c.1c uygulama imar planı paftası, 417 ada 6 nolu parsel ve 427 ada 72 nolu parselde hazırlanan koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

32. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yenişehir, Doğan, Yenidoğan ve Gündoğdu Mahalleleri, G23.b3 ve G23b.25d, G23b.23c, G23b.25a, G23b.24a nazım imar planı paftaları, 1742 ada 84 nolu parsel, 2105 ada 12 nolu parsel, 997 ada 144 nolu parsel ve 736 adanın doğusunda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 15.06.2017 tarih ve 354 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

33. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Çayırköy Mahallesi, G23b çevre düzeni planı, G23b3 ve G23b-20c ve G24a-16d nazım imar planı paftalarında muhtelif parsellere ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni ve 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

34. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi, G23.b.19.c nazım, G23.b.19.c.1.a-1.b-2.a uygulama imar planı paftaları “Sekbanlı-Sepetçi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilen alanda yer alan İ-18 İzmit Planlama Bölgesine yönelik hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 13.07.2017 tarih ve 432 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

35. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Kıncıllı Mahallesi, G24.d.09.c nazım, G24.d.09.c.3a - 3b uygulama imar planı paftaları dahilinde, koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

36. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Çalköy Mahallesi, Seyrek Mevkii, F24.d.12.b-13.a nazım imar planı paftalarında yaklaşık 45 hektarlık alanda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 15.06.2017 tarih ve 362 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

37. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Kıncıllı Mahallesi, Kerpe Mevkii F24.d.09.c-10.d-14.b-15.a nazım imar planı paftalarında yaklaşık 43 hektarlık alanda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 15.06.2017 tarih ve 365 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

38. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Cebeci Mahallesi, F24.d.10.b-F24.c.06.a nazım imar planı paftalarında yaklaşık 150 hektarlık alanda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 15.06.2017 tarih ve 367 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

39. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, 1/25000 ölçekli G.24.a.4, G23.b.3 ve 1/5000 ölçekli G.23.b.25.c, G.24.a.21.d nazım, 1/1000 ölçekli G.23.b.25.c2.c-3.b, G.24.a.21.d.1.d-4.a uygulama imar planı paftaları 3678 ve 3680 nolu parseller ile 343 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

40. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Sarımeşe ve Fatih Sultan Mehmet Mahalleleri, G24.d.01-02 nazım, G24.d.02.d.1.a-01.b.3.c-01.b.4.c uygulama imar planı paftaları, 124 ada 7 nolu parsel, 127 ada 4 nolu parsel, 389 ada 1 nolu parsel ve 443 ada 14 nolu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

41. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G24.a4 ve G24a.21d nazım imar planı paftaları, 420 ada 1 nolu parsel ile parselin doğusunda bulunan 15.00m’lik imar yoluna ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

42. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G24.a.21.d nazım, G24.a.21.d.3.a-3.d uygulama imar planı paftaları, 1196 ve 1197 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

43. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi, G23c.01b nazım, G23c.01b.1b uygulama imar planı paftası, 2561 ada 2 nolu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

44. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Hacı Osman Mahallesi, G23.b.21.d nazım imar planı paftası, 303 ada 23 nolu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

45. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Belediyemiz sınırları içersinde yer alan yaya üst geçidinin planlara işlenmesi adına hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

46. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun İzmit, Gebze, Kartepe, Başiskele, Derince, Kandıra, Dilovası, Körfez, Karamürsel, Darıca, Çayırova ve Gölcük ilçe sınırları içerisinde Kocaeli Kentsel Dönüşüm Master Planı kapsamında belirlenen ve dönüşüme tabi olacak alan sınırlarının plana aktarılması ile bu alanlarda yapılacak uygulamalara yol gösterici plan notlarının meri nazım imar planı notlarına eklenmesini içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili raporu,

SÜRE UZATIMI:

47. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Seymen Mahallesi, G23c.04d nazım, G23c.04d.1c, 1d, 4a imar planı paftaları, 164 ada 1-2-3-11 ve 12 nolu parseller, 165 ada 1-4-5-11-12-13 ve 14 nolu parseller, 174 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 nolu parseller, 175 ada 1-2-5 nolu parseller, 183 ada 1-2-12 nolu parseller, 185 ada 1-2-3-4 nolu parseller, 186 ada 1-13-14-15-16 ve 17 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

48. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Ovacık Mahallesi, G23b.25d nazım, G23b.25d.3a uygulama imar planı paftalarında hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

49. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi, Körfez ve Sanayi Mahalleleri, G23.b.24.c-25.d, G23.c.04.b-05.a nazım imar plan paftaları, G23.b.24.c.3.b-3.c, G23.b.25.d.4.b-4.d, G23.c.05.a.1.a-1.b-4.d, G23.c.04.b.2.d-3.c-3.d uygulama imar plan paftaları, Kocaeli Kent Merkezi Projesi(MİA) sınırları içerisinde yer alan muhtelif ada ve parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

TEKLİFLER:

50. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Körfez ve Sahil Mahalleleri, G23c04c-04d nazım imar planı paftaları, 264 ada 1 nolu parsel ve 106 ve 107 adaların kuzeyinde yer alan tescil harici alana ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

51. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Doğantepe, B-10 Gelişme Konut Bölgesinde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 16.03.2017 tarih ve 133 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,

52. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Altınkent Mahallesi, G23c.09.b.2.a uygulama imar planı paftası, 269 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

53. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Paşadağ Mahallesi, G23c05c nazım imar planı paftası, 5605 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

54. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Kılıçaslan Mahallesi, G23c.09d.2c uygulama imar planı paftaları, 1787 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

55. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Vezirçiftliği, Karadenizliler, Ovacık, Tepecik, Yaylacık, Mehmetağa ve Kullar Yakacık Mahalleleri, G23b.25d, G23c.05a, G23c.05b, G23c.05c nazım imar planı paftalarını kapsayan alanda muhtelif parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi,

56. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediye, Sepetlipınar Mahallesi, G23.c1, G23.c2, G23c.03.c, 03.d ölçekli nazım imar planı paftaları, BY-4 Nolu "KÇA-Depolama Alanı-Sanayi Alanı" ve çevresinde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi,

57. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, G22b.19a nazım imar planı paftası, 751 ada 1 parsel ile 738 adada yer alan tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi,

58. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar ve Cumhuriyet Mahalleleri, G22.b.13.c-13.d-18.b nazım, G22.b.13.c.2.d, G22.b.13.d.3.b ve G22.b.18.b.2.b uygulama imar planı paftaları, 778 adanın kuzeyindeki, 567 adanın kuzeyindeki, 744 adanın batısındaki tescil harici alanlar ile 749 ada 5 nolu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi,

59. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Cami Mahallesi, G22b.23c nazım, 28K-2b uygulama imar planı paftası, 1784 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

60. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi sınırları dahilindeki yağmursuyu ve atıksu hatlarının planlara işlenmesi ve Bağlarbaşı Mahallesi, 259 ada 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi,

61. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi, G22b.24a nazım, 29L.2d uygulama imar planı paftası, 502 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 13.07.2017 tarih ve 410 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,

62. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, Sırrıpaşa Mahallesi, G23b.22c nazım, G23b.22c.4a uygulama imar planı paftası, 4508 ada 11 nolu parselde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 13.07.2017 tarih ve 412 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,

63. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi, Demirciler Mahallesi, G23a4 ve G23a.16c-17d nazım imar planı paftaları, 861, 863, 841, 866 ve 722nolu parsellerde hazırlanan 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

64. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi, Kayapınar Mahallesi,G23.a.22.a. nazım, G23.a.22.a.4.a uygulama imar planı paftası,4586, 4587 nolu parsellerin doğusundaki tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

65. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi, Orhan Gazi, Mimar Sinan, Cumhuriyet ve Turgut Özal Mahallelerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi,

66. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi, Çerkeşli Mahallesi, G23a.17a nazım, G23a.17a.3c uygulama imar planı paftası, 393 ada 30 nolu parselin güneyinde kalan tescil harici alanda hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili teklifi,

67. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi, Fatih Mahallesi, Adatepe Mevkii, G23.a.21.c nazım, G23.a.21.c.1b-2a uygulama imar planı paftaları, 17 ada 42, 91, 92, 105 ve 110 nolu parsellerin bulunduğu alanda hazırlanan Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı teklifi,

68. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Adem Yavuz Mahallesi, G22b.18c nazım imar planı paftası, 3935 ada 27 ve 28 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

69. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, sınırları içersindeki "TEM Şekerpınar gişeleri ile TEM Gebze Doğu Kavşağı arası Kuzey Güney Yanyollar Tek Yön 1. Etap Uygulama Projesi" nin imar planlarına aktarılması ile ilgili 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

70. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G.22.b.19.c nazım, G.22.b.19.c.4.a, 4.b, 4.c imar planı paftaları, 4280 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi,

71. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Hatipler Mahallesi, G22.b.05.d nazım, G22.b.05.d.2.c imar planı paftası, 1027 parsel ve etrafındaki tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

72. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22.b.18c nazım, G22.b.18c.3a uygulama imar planı paftası, 4715 ada 20 nolu parselin kuzeyindeki tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

73. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi, G22b.18.c.2.d uygulama imar planı paftası, 3762 ada 13 ve 16 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

74. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Mudarlı, Yağcılar, Ovacık Mahalleleri sınırları dahilinde, kırsal yerleşim alanlarında hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili teklifi,

75. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, G.22.b.18.c nazım, G.22.b.18.c.2.d imar planı paftası, 3744 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi,

76. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze, Darıca, Çayırova Belediyeleri sınırları içerisindeki Gebze - Darıca hafif raylı sistem hattının imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 15.06.2017 tarih ve 337 sayılı kararı ile onaylanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,

77. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22b.17.c-18.d nazım, G22.b.17.c.2.c-3.b, G22.b.18.d.1.d-4.a uygulama imar planı paftaları, 4 ada 39 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

78. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Donanma Mahallesi, G23c.02d nazım imar planı paftası, 320 ada 6 nolu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

79. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Çiftlik Mahallesi, G23.c.02.c nazım, G23.c.02.c.3.b uygulama imar planı paftası, 89 ada 1, 2, 3, 6, 7, 8 ve 9 nolu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi,

80. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Örcün, Atatürk ve Topçular Mahalleleri, G23.c.02.d.1.d-01.c.3.b-01.c.3.c uygulama imar planı paftaları, 472 ada 4 nolu parsel, 332 ada 2 nolu parsel ve 332 ve 333 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

81. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Hisareyn Mahallesi, G23c.08a.4a uygulama imar planı paftası, 266 ada 3 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi,

82. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Karaköprü Mahallesi, G23.c.03.d.4.b, G23.c.03.d.4.c uygulama imar planı paftası, 656 ada 3 ve 4 nolu parseller, 657 ada 3 ve 4 nolu parseller, 658 ada 4, 5 ve 6 nolu parseller, 666 ada 5, 6, 7 ve 8 nolu parseller, 667 ada 7, 8, 9, 10,11 ve 12 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

83. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Çiftlik Mahallesi, G.23.c.02.c nazım, G23c.02c.2c uygulama imar planı paftası, 2531, 2539, 2540 ve 2784 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi,

84. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Donanma Mahallesi G23.c.02.d.1.c uygulama imar paftası, 223 ada 80, 81, ve 82 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili teklifi,

85. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Serdar Mahallesi, G23b23c nazım, G23b23c2a uygulama imar planı paftası, 244 ada 1 nolu parsel, 245 ada 1 nolu parsel, 246 ada 1 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

86. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi, G23b.24.c nazım, G23b.24.c.2.d-G23b.24.c.1.c uygulama imar planı paftaları, 5086 ada 1 nolu parsel ve parselin güneyinde kalan tescil harici alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

87. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Serdar Mahallesi, G23b.23c nazım, G23.b.23.c.2.c uygulama imar planı paftası, 3327 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

88. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Kozluk Mahallesi sınırları dahilinde, 176 ada 16 nolu parselde hazırlanan koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili teklifi,

89. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Tavşantepe Mahallesi sınırları dahilinde, G.23.b.25.a nazım, G.23.b.25.a.3.d uygulama imar paftasında kalan, 230 ada 9, 13 ve 14 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili teklifi,

90. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit ve Kandıra Belediyeleri, Akmeşe ve Terziler Mahalleleri, G24a, G24b çevre düzeni, G24-a1, G24-a2, G24-a3, G24-a4, G24-b1, G24-b4, G24a-15d, G24a-20a nazım imar planı paftaları, Akmeşe Barajı Koruma Alanlanı ve Akmeşe Barajı Sulama Alanının güncellenmesi amacıyla hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni ve 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

91. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, Hacılar Mahallesi, F24.d4, F24.d.17.c-22.b nazım, F24.d.17.c.4c-4d, F24.d.22.b.1a-1b uygulama imar planı paftaları dahilinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

92. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, Kefken Mahallesi sınırları dahilinde, F24d.10c nazım, 34N.2D-3A uygulama imar paftasında kalan, 136 nolu adanın doğusundaki tescil harici alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili teklifi,

93. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, G24d.01a nazım imar planı paftası, 526 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi,

94. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe ve İzmit Belediyeleri sınırları içersindeki "Köseköy koridoru ve Stadyum yolu projesi" nin imar planlarına aktarılması ile ilgili 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

95. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Hacı Akif, Agah Ateş, Yukarı Hereke, 17 Ağustos, Kışladüzü, Şirinyalı ve Kirazlıyalı Mahallelerini kapsayan alanda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 13.07.2017 tarih ve 438 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,

96. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Ulaşlı Yalı Mahallesinde bulunan Ayhan Bermek Caddesi isminin değiştirilmesi ile ilgili teklifi,

97. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra İlçesi, Nasuhlar Mahallesinde bulunan Budala Mevkii Küme Evleri isminin, Zenginler Mevkii Küme Evleri olarak değiştirilmesi ile ilgili teklifi,

98. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Belediyemizce Rehabiliteye Hazırlık Maksatlı Dolgu işlemi için Bakanlık Makamı tarafından kesin izin verilen İzmit İlçesi, Bayraktar Mahallesi sınırlarında kalan 16.669,75m² lik ormanlık alanın İzmit Belediye Başkanlığına devri ile ilgili meclis kararının iptal edilmesi ile ilgili teklifi,

99. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Mülkiyeti Belediyemize ait Gölcük İlçesi, Yazlık Mahallesi, 268 ada 6 parsel sayılı taşınmazın Gölcük Kaymakamlığına tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

100.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, mülkiyeti Dilovası Belediyesine ait 26 adet taşınmazın Belediyemizce devir alınması ile ilgili teklifi,

101.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Mülkiyeti Belediyemize ait, Merkez Meyve ve Sebze Hal Tesislerinde boş bulunan 28 nolu işyerinin 31/12/2023 tarihine kadar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kiralanması ile ilgili teklifi,

102.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Gölcük İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, Atatürk Bulvarı, 81 Ada/123 Parsel üzerinde bulunan Gölcük Belediye Hizmet Binası içerisindeki 3-4-5-7-8-9 nolu işyerlerinin İSU Genel Müdürlüğü’ne kiralanması ile ilgili teklifi,

103.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Kocaeli İli Kartepe İlçesinde bulunan, Milli Savunma Bakanlığına tahsisli, tapuda Kartepe İlçesi, Uzunbey Kumlaçiftliği, 3679 parsel nolu, Maliye Hazinesi adına tescilli taşınmazın, imar planlarına göre yol ve park alanında kalan kısmının tapu kaydından terkin edilmesine yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yatırım protokolü ve ek protokollerin yapılabilmesi ile ilgili teklifi,

104.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe İlçesi, Eski Eşme Mahallesi, 104 ada 159 parsel numaralı tescil harici alanda bulunan Belediyemize ait 2 adet yapı ile kantar alanının Kartepe Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

105.Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifi,

106.Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, 2018 Yılı Gelir Tarifesi ile ilgili teklifi,

107.Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, Ulaşım Dairesi Başkanlığına 5018 Sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu’nun 21. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36.maddesi gereğince aktarma yapılabilmesi ile ilgili teklifi,

108.Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, Ulaşım Dairesi Başkanlığına 5018 Sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu’nun 21. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37.maddesi gereğince ek ödenek yapılabilmesi ile ilgili teklifi,

109.Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile işbirliği yapılması ile ilgili teklifi,

110.Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın, Bilge Şehir Kocaeli projesi kapsamında çeşitli faaliyetlerde bulunabilmesi amacı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapılması ile ilgili teklifi,

111.İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal ve ihdası ile ilgili teklifi,

112.Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Darıca İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi 10842 sayılı parselde ilçe sakinlerinin istifade edeceği Kapalı Spor Salonu yapım işinin Belediyemiz ile ortak proje kapsamında yapılması ile ilgili teklifi,

113.Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz ve Kocaeli Halk Sağlığı Müdürlüğü işbirliğinde “ Erken Teşhis Yolunda Taranmayan Kalmasın Gezici Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Projesi” ile ilgili teklifi,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım