11 NİSAN 2013 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 11/ 04/ 2013 Perşembe günü, saat: 15.00’ da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi, Sanayi Fuarı 4. Caddesi, No: 39’daki (Fuariçi) Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda olağan toplanarak gündemindeki konuları görüşecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış,
14/ 03/ 2013 tarihli toplantı tutanak özetinin okunması ve oylanması,

Meclise bilgi verilecek konuların sunumu:

Denetim Komisyonu raporu bilgi sunumu.

GÜNDEM

========

SEÇİMLER:

1- Encümen Üyeleri Seçimi,

2- İhtisas Komisyonları kurulması ve seçimleri,

Birliklere Üye Seçimleri,

3- Kocaeli Kartepe (Keltepe) Turizm Merkezi Birliği,

4- Kocaeli Kandıra Kıyı Bandı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Merkezi Birliği,

RAPORLAR:

5- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Körfez ilçesi, 17 Ağustos Mahallesinde atık suların uzaklaştırılması amaçlı proje kapsamında Orman izinlerinin alınması ile ilgili raporu,

6- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Kandıra İlçesi, Çarşı Mahallesi 294 ada, 87 nolu parselde kayıtlı taşınmazda belediyemize ait hissenin, diğer hissedarlara satılması, satış bedelinin tespiti ve tapu devri ile ilgili raporu,

7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 5393 sayılı Belediye Kanunun Diğer Kuruluşlarla İlişkiler başlıklı 75. maddesinde belirtilen geçici görevlendirme ile ilgili raporu,

8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü bünyesindeki 41 KH 27 plakalı 1998 model BMC Fatih marka kamyonun Sakarya İli Kaynarca Belediyesine hibe edilmesi ile ilgili raporu,

9- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Fotokopi Cihazları Hizmet alımı ile ilgili raporu,

10- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Belediyemiz demirbaşına kayıtlı 4 (Dört) adet VERTEX VX 427 UHF marka model el telsizlerinin Kocaeli Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğüne hibe edilmesi ile ilgili raporu,

11- Hukuk Komisyonunun, Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik ile ilgili raporu,

12- Hukuk Komisyonunun, Başiskele, Kullar Mahallesinde mevcut 7008 sayılı parselin, üzerine spor salonu yapılmak üzere belediyemiz adına bedelsiz olarak devralınması ile ilgili raporu,

13- Hukuk Komisyonunun, mülkiyeti belediyemize ait olan Akçakoca Mahallesi 368 ada, 4 nolu parselin imar planı ilkeleri ve “Akçakoca Meydan ve Cephe Düzenlemesi” projesi kapsamında değerlendirilmek üzere İzmit Belediyesine tahsisine ilişkin raporu,

14- Hukuk Komisyonunun, İzmit, Kozluk Mahallesi, 3317 ada ve 1 parsel sayılı 231.876,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamı üzerinde Film Platosu yapmak üzere sınırlı ayni hak (üst hakkı) tesisi suretiyle ihale edilmesi ile ilgili raporu,

15- Hukuk Komisyonunun, Ardahan ve Kars şehirleri ile kardeş şehir olunması ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanına Kardeş şehir protokolü imzalama yetkisi verilmesi ile ilgili raporu,

16- Hukuk Komisyonunun, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği Revizyonu ile ilgili raporu,

17- İsimlendirme Komisyonun, Başiskele ilçesi, Barbaros ve Sahil mahallelerinin sınırında bulunan Kütükçüdayı Sokak isminin, Bade Sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,

18- İsimlendirme Komisyonun, Darıca Belediyesi sınırlarındaki mahallelerde bulunan 8 adet isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili raporu,

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yuvacık, G23c04c nazım, G23c04c 3a-2d uygulama imar planı paftası, 108 ada 8 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yuvacık, G23c5d-5c nazım imar planı, G23c5d2a-2b-2c-2d, 5d4b, 5d3a-3b-3c-3d,5c4a uygulama imar planı paftalarında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Döngel Mahallesi, G23c04c nazım, G23c04c4c uygulama imar planı paftası, 524 ada, 18 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Döngel, G23c09b nazım imar planı paftası, 2914 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı paftası, 2058 ada, 9,10,11,12,13,14 ve 15 nolu parseller ile 6101 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, G23b13d3a uygulama imar planı paftası, 4735 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, G23b22d3d uygulama imar planı paftası, 1357 ada, 55 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b19c1b uygulama imar planı paftası, 5105 ada, 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G23a16c nazım imar planı, G23a16c4a-4b-4c uygulama imar planı paftaları, Atıksu Arıtma Tesisi ve Terfi Merkezinde hazırlanan nazım ve uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu,

28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Beylikdağı, G22b19d nazım imar planı paftası, G22b19d3a-3b uygulama imar planı paftası 321 ada, 91 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, İnönü ve Gaziler Mahalleleri, dahilinde, G.22.b.19.b. ve G.22.b.19.c. nazım, G.22.b.19.b.4.d.-4.c.-3.d., G.22.b.19.c.1.a.-1.b.-1.c.-2.a.-2.b.-2.c.-2.d. uygulama imar planı paftalarında, "Gebze-Güzeller Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” na yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, G23c02d2b uygulama imar planı paftası, 59 ada 5 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, G23c1, G23c08a nazım imar planı paftaları, 318 ada, 15 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, uygulama imar planı plan hükümlerine ilave yapılması ile ilgili raporu,

33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, G23c02d2c uygulama imar planı paftası, 83 ada, 5 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, G23c02c nazım imar planı paftası, 2808 ve 3189 nolu parseller ile donatı tablosundan hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi,G23b24c nazım imar planı, G23b24c3d. uygulama imar planı paftası, 3411 ada 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 16.08.2012 tarih ve 463 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili raporu,

37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b25b3a uygulama imar planı paftası, 187 ada ,188 ada, 6,7, ve 8 nolu parseller ile 4161 nolu parselde hazırlanana uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b23c nazım imar planı paftası, 132 ada, 1 nolu parsel, 130 ada, 2 nolu parsel, 125 ada, 5,6,ve 7 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b çevre düzeni planı, G23b3, G23b24a24b-19c-19d nazım imar planı paftaları, İ-6-İ7-İ8 nolu bölgelerde hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde MİA sınırları ve plan hükmünde yapılan düzenlemeye ait 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Akçakoca Mahallesi, G23.b.24.d.2.c uygulama imar planı paftası, 187 ada 5 nolu parselde hazırlanan koruma amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Arızlı Köyü G23.b.19.d.4.c uygulama imar plan paftası, 1526 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği raporu,

43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Ereğli Arif Hoca Mahallesi, G24.d.04.d. nazım, G24.d.04.d.4.c uygulama imar plan paftası, Ereğli Kentsel Sit Alanı sınırları dahiline 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı değişikliği raporu,

44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Yalakdere Hürriyet Mahallesi, G23.d.12.d nazım, 32 L-I.c,II.d uygulama imar plan paftası, 1653 nolu parselde yer alan tescilli çınar ağacının yerinin uygulama imar planına aktarılması ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği raporu,

45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi'nin 11.10.2012 tarih ve 596 sayılı kararına yapılan itirazla ilgili raporu,

46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Acısu, G24d03d-03c nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Uzuntarla, G24d03b nazım imar planı paftası, 319 ada, 1 nolu parselin kuzeyinden geçen 15.00 mt imar yolunda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi'nin 13.09.2012 tarih ve 532 sayılı kararına yapılan itirazlarla ilgili raporu,

49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Köseköy, G24a21d3d uygulama imar planı paftası, 1827 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik, G24d01b2a-2b uygulama imar planı paftaları, 637 ada, 14 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Sarımeşe, Kızılcıklık Mahallesi, G24d02a4a-4d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, G23a25a nazım imar planı paftası, 961 ada 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Belediyemiz Meclisi’nin 12.07.2012 tarih ve 404 sayılı kararında sehven yapılan hatanın düzeltilmesi ile ilgili raporu,

SÜRE UZATIMI

54- Çevre ve Sağlık Komisyonunun Kartepe ilçesine bağlı Maşukiye’de çalıştırılması düşünülen taşocağı hakkındaki önerge ile ilgili yazısı,

55- Hukuk Komisyonunun, İzmit, Kadıköy Mahallesi Katlı Otopark Projesi kapsamında protokol yapılması ile ilgili yazısı,

56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları yenilenecek alanlara ait plan hükümlerinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,

DAİRESİNDEN GELEN TEKLİFLER:

57- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele ve Kartepe Belediyeleri sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi'nin 17.01.2013 tarih ve 42 sayılı kararıyla onaylanan nazım imar planına yapılan itiraz ile ilgili teklifi,

58- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, G23c09a nazım imar planı paftası, 1001 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

59- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, G23c05c4d-4c uygulama imar planı paftaları, 1664 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

60- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar, G22b13c nazım imar planı paftası, 703 ada, 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

61- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, G22b19a1a-1b uygulama imar planı paftaları, 420 ada, 26 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

62- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı paftası, 860,861 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

63- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, G22b14d nazım imar planı paftası, 477 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

64- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, G22b23a nazım imar planı paftası, 1685 ada, 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

65- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, 28L1D, 29K2A uygulama imar planı paftaları, 7283,7284,7285 nolu parseller ile 988 ada 2nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

66- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, G23b22c nazım imar planı paftası, 4643 ada, 2 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

67- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23b23d nazım imar planı paftasında yer alan donatı alanlarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

68- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı yolu ) kapsamında hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

69- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi, Muallimköy Dilüstü mevkii, G23a21a1d-1c-2a-2c-2d-3a-3b-3c-3d-4b-4c-4d, G23a21b4a-4d, G23a21c1a, G23a21d1b-2a-2b-2c-2d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan ilave ve revizyon uygulama imar planı ile ilgili teklifi,

70- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi, G23a22a1c-4b uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

71- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi, G23a21b nazım imar planı, G23a21b3a uygulama imar planı paftası, 122 ve 92 nolu adaların güney batısında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi,

72- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi,G22b20d nazım imar planı paftası, 75 ada,61 nolu parsel ile 86 nolu parselin güneyinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

73- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b19a nazım imar planı paftası, 4787 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

74- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi'nin 11.10.2012 tarih ve 581 sayılı kararı ile onaylanan revizyon uygulama imar planı revizyonuna yapılan itirazlarla ilgili teklifi,

75- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Hisareyn, G23c03d nazım imar planı paftası, 178 ada, 1 nolu parsel, 183 ada, 1 nolu parsel ile 184 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

76- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Değirmendere, G23c01, G23c01c nazım imar planı paftaları, 2082,2083, 2094,2097,3267,3268 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

77- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, G23b23b nazım imar planı paftası, İ-9 Arızlı Bölgesi Gelişme Konut Alanında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

78- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 13.12.2012 tarih ve 695 sayılı kararına yapılan itiraz ile ilgili teklifi,

79- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, G23b25d1c-2d uygulama imar planı, paftaları 4801 ada, 1,2,3,4 5,6,7,8,9 (yeni 11,12,13,14,15,16) nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

80- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, G23b25c2b uygulama imar planı paftası, 437 ada, 8 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

81- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, G23b24c nazım imar planı paftası, 4162 ada, 2 ve 3 nolu parseller ile 4163 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

82- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Alikahya, G23b25c1b uygulama imar planı paftası, 5044 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

83- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, G23d07a4b uygulama imar planı paftası, 674 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

84- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, Camiatik Mahallesi, 1/5000 ölçekli G23.d.08.a nazım imar planı paftasına, Karabali Camii'nin koruma alanı sınırının işlenmesi ile ilgili teklifi,

85- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, 1/50000 ölçekli G23.b Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli G23.b.3 ve 1/5000 ölçekli G23.b.24.d nazım imar planı paftalarında, I. Derece Arkeolojik Sit Alanının bir kısmın II. Derece Arkeolojik sit alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili teklifi,

86- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, G24d03c nazım imar planı paftası, 2395,1021,1022,1024 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

87- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, G24d21d nazım imar planı paftası, 1201 nolu parsel ve doğusunda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

88- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, G24d08b nazım imar planı paftası, 237 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

89- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Suadiye, G24d07a nazım imar planı paftası, Kent Meydanı Projesi kapsamında 15.00 mt imar yolunda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

90- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Uzuntarla, G24d03b nazım imar planı paftası, 181 ada, 14,16,18 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

91- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Uzuntarla, G24d03b4c uygulama imar planı paftası, 181 ada, 18 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

92- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, G24d01a4c-3c-3d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

93- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, G24d01a4d-4c-3c-3d, G24d01d2a-2b-1a-1b-1c-2c-2d-3a-3b-3d-4b , G24d01d3c,G24d06a2b,G24d06b1a-2a uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

94- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, G24d01c4a-4b uygulama imar planı paftaları, 172 ada,1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

95- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, G24d03b2d uygulama imar planı paftası, 106 ada, 68 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

96- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, G23a25a3c-3d uygulama imar planı paftaları, 1750 ada, 11 ve 37 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

97- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, G23b21d1a uygulama imar planı paftası, 250 ada, 1 nolu parsel ve kuzeyindeki tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

98- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, G23b21a3c-21b4c-21c3d uygulama imar planı paftaları, 872 ada, 4 nolu parsel, 1134 ada, 1,2,3 nolu parseller, 1017 ada, 1 nolu parsel ile 1213 ada 5 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

99- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanlarında İlçe Belediyelerine yetki devri yapılması ile ilgili teklifi,

100- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, Çavuşlu Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili teklifi,

101- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Kargalı Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili teklifi,

102- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Ümmiye Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili teklifi,

103- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Selimiye Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili teklifi,

104- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Eseler Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili teklifi,

105- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Karaabdülbaki Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili teklifi,

106- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Sapakpınar Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili teklifi,

107- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Süleymaniye Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili teklifi,

108- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, Akçakese Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili teklifi,

109- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, Ballar Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili teklifi,

110- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, Beylerbeyi Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili teklifi,

111- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, Kaymaz (Araman) Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili teklifi,

112- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, Avcı Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili teklifi,

113- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, İnebeyli Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili teklifi,

114- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, Hayriye Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili teklifi,

115- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, Karaahmetli Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili teklifi,

116- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Avluburun Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili teklifi,

117- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Kalburcu Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili teklifi,

118- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Sipahiler Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili teklifi,

119- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Başiskele İlçesi, Yeşilyurt Mahallesinde bulunan Çuhadar Caddesi isminin Anadolu Caddesi olarak değiştirilmesi ile ilgili teklifi,

120- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gebze İlçesi, Balçık Köyünde bulunan Mezarlık Sokak isminin Karslı Paşa Sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili teklifi,

121- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yahya Kaptan Mahallesi, İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali B1 Blok Zemin kat No:5 adresindeki 24,75 m2’lik işyerinin Belde A.Ş’ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili teklifi,

122- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Gölcük İlçesi, Örcün, 495 ada, 54 parsel sayılı taşınmazındaki 3/8 oranında (294,57 m2) belediyemize ait hissenin, diğer hissedara satışı ile ilgili teklifi,

123- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, mülkiyeti belediyemize ait olan ilimiz, İzmit İlçesi, Kadıköy mahallesi, 5085 ada, 1 parsel sayılı, imar planlarında katlı otopark ve kapalı Pazar alanında kalan taşınmaz üzerinde kat karşılığında inşaat yaptırılması ile ilgil teklifi,

124- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Kocaeli ili, Kartepe İlçesi, maşukiye mevkii ‘İçmesuyu Arıtma Tesisi ve Bağlantı Hatları Projesinin’ bulunduğu orman alanında arıtma alanı ve bağlantı hattı orman izinlerinin alınması ile ilgili teklif,

125- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit İlçesi, Mehmet Ali Paşa mahallesi 3340 ada 1 paresel, 3343 ada 7 parsel, Kartepe Arslanbey 138 ada 5 parsel üzerindeki taşınmazların ve Mehmet Ali Paşa mahallesi 4964 ada 5 parsel sayılı taşınmazın satışı ile ilgili teklif,

126- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Dilovası İlçesi, Fatih mahallesinde bulunan ve belediyemiz tarafından düzenlenen Adatepe mesire alanı ve üzerindeki yapı ve muhdesatlarının Dilovası Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili teklif,

127- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesi, Seka Park Girişi Batı Terminali adresinde bulunan işyerinin Altınnal A.Ş’ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili teklif,

128- Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit Belediyesi tarafından Yahya Kaptan mahallesinde yapımını planlamış olduğu “ Kapalı Pazar yeri ve otoparkı” projesinin Büyükşehir Belediyesi ile ortak proje kapsamına alınması ile ilgili teklifi,

129- Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında düzenlenen “Her Öğrenciye Bir Tablet PC Projesi” ile ilgili teklifi,

130- Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Otobüs temizlik ihalesi ile ilgili teklifi,

131- Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü’ nde ihtiyaç fazlası bulunan 10 adet doğalgazlı körüklü otobüsün alınması ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü ile karşılıklı sözleşme imzalanması ve bütçeden ödeme yapılabilmesi ile ilgili teklifi,

132- Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında “Gün Işığı Projesi” kapsamında kurumlar arası veri paylaşımı ile ilgili teklifi,

133- Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Türk Kızılayı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında, deprem, sel, doğal afet gibi olağanüstü durumlara müncer olmak üzere işbirliği protokolü imzalaması ile ilgili teklifi,

134- Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Derince Belediye Başkanlığı’nın Derince İlçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi hastalara dağıtılmak üzere talep ettiği hasta bezlerinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilerek verilmesine ilişkin işbirliği protokolü ile ilgili teklifi,

135- Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü’nün devlet eli ile bakımı sağlanan vatandaşlara dağıtılmak üzere talep ettiği hasta bezlerinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilerek verilmesine ilişkin işbirliği protokolü ilgili teklifi,

136- Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında “Bilinçli Gençlik Güvenli Gelecek” protokolü ile ilgili teklifi,

Başkanlık Divanına Meclis Başkan Vekilinin geçmesi:

137- 2012 Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım