11 AĞUSTOS 2016 MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 11/08/2016 Perşembe günü, saat: 15.00’ da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi, Sanayi Fuarı 4. Caddesi, No: 39’daki (Fuariçi) Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda Ağustos ayı olağan meclis toplantısı 1. Birleşimi için toplanarak gündemindeki konuları görüşecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış,
14/07/2016 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

GÜNDEM

========

RAPORLAR:

1.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Türk Dünyası Belediyeler Birliğince Issık-Göl bölgesi içerisinde yer alan Bulan-Sögöttü köyünde cami inşa edilmesinin planlandığı ve konu ile ilgili Belediyemizden destek talebi ile ilgili raporu,

2.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. Md. ile 26313 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliği 16/A(1). Md. ve “Kocaeli Kent Konseyinin Desteklenmesi Protokolü” ne istinaden, belediyemiz bütçesinden Kocaeli Kent Konseyi’ne yapılacak yerel katkının, UCLG MEWA’nın hesabına katkı payı olarak yatırılabilmesi ile ilgili raporu,

3. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Arızlı Mahallesi 337 ada 1 parsel ve 348 ada 1 parsel sayılı taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılması ile ilgili raporu,

4.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olup, İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali B1 blok zemin katta bulunan 5 nolu işyerinin (büfe) işletmesi Belediye Meclisinin 2013/231 sayılı kararı ile Belde A.Ş. ye devri ile ilgili alınmış olan Meclis Kararının iptali ile ilgili raporu,

5.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Tasarrufu Belediyemize ait olan Kartepe İlçesi, Uzuntarla Mahallesi, Çamkonak Caddesi, No:95 Seka Kampı Mesire Alanı içinde bulunan 220 m2 kullanım alanlı işyerinin Çay Bahçesi ve Büfe olarak kullanılmak üzere işletilmesinin Belde A.Ş. ye devir edilmesi ile ilgili raporu,

6. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Kartepe İlçesi, Arslanbey Mahallesi 951 parsel sayılı, 637,00 m² yüzölçümlü taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılması ile ilgili raporu,

7.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Dilovası İlçesi, Çerkeşli Mahallesi, 16 ada, 16 ve 20 parsel sayılı, niteliği arsa olan taşınmazlardan 1081,93 m² yüzölçümlü 16 parselin 2399/2400 oranında hissesi Belediyemize, 1/2400 oranında hissesi Karayolları Genel Müdürlüğü adına, 726,34 m² yüzölçümlü 20’nolu parselin 70765/72634 oranında hissesi Belediyemize, 1869/72634 oranında hissesi Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescilli olup, parsellerin ifraz, tescil ve taksim işlemleri ile ilgili raporu,

8. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz, Körfez İlçesi, Sevindikli Mahallesi, 2810 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki 1 katlı kültür merkezi binasının kültür hizmetlerinde kullanılmak üzere; Körfez Belediyesi Başkanlığına tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

9.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz, Kandıra İlçesi, Karaağaç Mahallesi, 139 ada 38 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki 1 katlı kültür merkezi binasının kültür hizmetlerinde kullanılmak üzere; Kandıra Belediyesi Başkanlığına tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

10.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilimiz Gölcük ilçesi, Örcün mahallesi, 565 ada 1 parsel sayılı taşınmazda yer alan 1. kat 20-24-25-26 numaralı bağımsız bölümlerin, Gölcük Kaymakamlığına 2016/81 sayılı Belediyemiz Meclis kararı ile olan tahsisin kaldırılması ile ilgili raporu,

11.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilimiz İzmit İlçesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi, 4846 ada 1 parsel sayılı, taşınmaz üzerinde bulunan 1.katlı binanın müftülük hizmetlerinde kullanılmak üzere; Kocaeli Valiliği-İl Müftülüğü’ne tahsis ile ilgili raporu,

12.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Namazgah rekreasyon alanına Kandıra Belediyesi ile yapılacak ortak proje kapsamında, Namazgah Mesire Alanı uygulama projelerinin ve Kandıra İlçesi sahillerinde bulunan Mesire alanlarının çevre düzenlemelerinin Kandıra Belediyesi ile ortak proje kapsamında yapılması ile ilgili raporu,

13.Plan ve Bütçe ile Eğitim, Kültür, Gençlik Ve Spor Komisyonu’nun, Mülkiyeti İlim Yayma Cemiyetine ait olan İzmit ilçesi, Körfez mahallesi, 619 ada dahilinde bulunan 157 sayılı parsel üzerinde yapımı planlanan Yurt Binasına, Belediyemizin ortak proje kapsamında proje desteği vermesi ile ilgili raporu,

14.Plan ve Bütçe ve Hukuk Komisyonu’nun, Kocaeli ili; Kandıra İlçesi, Kurtyeri Mahallesi, 147/3 Parselin 2827 m2 alanında Belediyemizce yapılması planlanan Futbol ve Sahası ve Soyunma-Duş Binası alanının düzenlemesinin yapılması ile ilgili raporu,

15.Plan ve Bütçe ile Ulaşım Komisyonu’nun, P Plaka Ruhsat Bedeli ile ilgili raporu,

16.İsimlendirme Komisyonu’nun, Kartepe Acısu Mahallesinde bulunan ve Kızılay Caddesi ile Şehit Hakan İmamoğlu Caddesini birbirine bağlayan 12.00 metrelik isimsiz imar yoluna isim verilmesi ile ilgili raporu,

17.İsimlendirme Komisyonu’nun, Kartepe İlçesinin Uzunçiftlik Mahallesindeki isimsiz sokağa Beril Sokak isminin verilmesi ile ilgili raporu,

18.İsimlendirme Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Yahyakaptan Mahallesinde bulunan ve 4964 ada, 6 nolu parselin kuzeyindeki isimsiz imar yoluna “Kanal Sokak” isminin verilmesi ile ilgili raporu,

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

19.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.05d nazım imar planı paftası, 632 ada 3,4 ve 5 nolu parseller, 633 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parseller ile 634 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 nolu parsellerde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 14.04.2016 tarih ve 205 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresinde yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

20.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Döngel Mahallesi, G23c.09b nazım imar planı paftası, 373 ada1 nolu parsel ve 376 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 14.04.2016 tarih 210 sayılı kararı ile kabul edilen nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresinde yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

21.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi'nin 17.03.2016 tarih ve 145 sayılı meclis kararı ile onaylanan B-12 bölgesi nazım imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

22.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, İnönü Mahallesi, G22b.19a nazım imar planı paftası, 1587 ada 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği raporu,

23. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Özgürlük Mahallesi, G22b.18a, 18b nazım imar planı paftaları, 1420 ada 1 nolu parsel, 788, 789, 790 nolu adaların bir kısmı, 1037 ada 1 nolu parsel, 1420, 1421, 1422, 1441 nolu adaların bir kısmı ile 5331, 5332, 5334 nolu adaların bir kısmında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

24. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova, Darıca, Gebze Belediyeleri, 4,518575-4,527378 yatay, 445684-451793 düşey koordinatları arasında kalan alanda 154 kv 2 x1272 MCM Tepeören-Gebze OSB-Tuzla enerji nakil hattının yenilenmesine ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

25.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, 486126-487010 yatay ve 4513086-4513955 dikey koordinatları arasında kalan alanda D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu bağlantısını sağlayacak kavşak projesinin imar planlarına işlenmesini içeren 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

26.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi'nin 11.02.2016 tarih ve 98 sayılı meclis kararı ile onaylanan uygulama imar planı revizyonuna yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

27.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Çerkeşli Mahallesi sınırları içerisinde, G23a.17c nazım imar planı paftasında yer alan Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlarda kamu yararı alınması ile ilgili raporu,

28.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Çerkeşli Mahallesi, G23a.21b nazım imar planı paftası, 148 ada 14 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

29.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Merkez Mahallesi, G22.b.20.c-G23.a.16.d nazım imar plan paftaları, 574, 575, 1436, 1437, 1438, 1446, 1448, 1449, 1480, 2643, 2757, 2775, 2776, 2777, 2781 nolu parseller ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

30.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi sınırları dahilinde Belediyemiz Meclisi'nin 17.12.2015 tarih ve 703 sayılı kararı ile onaylanan Otoyol Kuzeyi nazım imar planı revizyonuna yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

31.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b.24a nazım imar planı paftası, 2436 ada 1, 2, 3 nolu parseller ve 2435 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

32.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Muallimköy Mahallesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 14.01.2015 tarih ve 51 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili raporu,

33.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b.24a nazım imar planı paftası, 1201 ada 20 nolu parsel ile 1249 ada 10, 11, 12, 13, 14, 15 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

34.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b.24a nazım, G22b.24a.4a uygulama imar planı paftası, 1227 ada 2, 3, 5 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği raporu,

35.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b.24a nazım imar planı paftası, 1306 ada 1 nolu parselde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 14.04.2016 tarih ve 231 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresinde yapılan itiraz ile ilgili raporu,

36.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Şehitler Mahallesi, G23c.02d nazım imar planı paftası, 96 ada 45 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

37.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Şehitler Mahallesi, G23.c.02.c.4.a uygulama imar planı paftası, 2053, 2054, 2055, 2060 ve 2061 nolu parsellerde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 11.02.2016 tarih ve 109 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planına yapılan itiraz ile ilgili raporu,

38.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Kabaoğlu ve Arızlı Mevkii, G23b3, G23b.19c-19d-24a nazım imar planı paftalarında yer alan Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlarda kamu yararı kararı alınması ile ilgili raporu,

39.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yahyakaptan ve Karadenizliler Mahallesi, G23b.25a ve G23b.25b nazım imar planı paftaları, 4985 ve 4983 nolu adaların arasında kalan tescil harici alanlar ile 190 ada 1, 2, 3, 12 nolu parsellerin tamamı 190 ada 4 ve 11 nolu parsellerin bir kısmında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

40.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23b.25c nazım imar planı paftası, 4833 ada, 1 nolu parselde yer alan NATO akaryakıt boru hattının deplase edilmesine ilişkin nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

41.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi, G23b.24b nazım, G23b.24b.1b uygulama imar planı paftası, Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun 12.04.2016 tarih 2487 sayılı kararı ile 1362 ve 1363 nolu parsellerin koruma alanı olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

42. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23.b.24.d nazım, G23.b.24.d.1.d uygulama imar planı paftası, 3308 ada 2 ve 3 nolu parsel, 3309 ada 1 nolu parsel ile söz konusu adalar arasında kalan kadastro harici alanda hazırlanan koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

43.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Akdurak Mahallesi, F24d.19d nazım planı paftası, 410 ada 21 nolu parsel ile 428 ada 17 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

44.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Kayacık ve Karapınar Mahalleleri, G23d.08a nazım, G23d.08a.4c uygulama imar planı paftası, 30 ada 14 nolu parsel ile 101 ada 26 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

45.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Uzunbey, G24a21d 24a nazım imar planı paftasında yer alan Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kamu yararı kararı alınması ile ilgili raporu,

46.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi sınırları dahilinde hazırlanarak, Belediyemiz Meclisi’nin 12.11.2015 tarih ve 648 sayılı kararı ile onaylanan “1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna yasal askı süresi içinde yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

47.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Uzuntarla Mahallesi, G24d.04a nazım, G24d.04a.4b uygulama imar planı paftası, 153 ada 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

48.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Kuzey Mahallesi, G23b.21c nazım imar planı paftası, 653 ada 24 nolu parselin kuzeyindeki tescil harici alan ile 677 ada 22 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

49.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Hacıosman Mahallesi, G23b.25b nazım imar planı paftası, 221 ada 15, 16, 17 ve 18 nolu parseller, 128 ada 23,24 parseller ile 127 ada 15 nolu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

50.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Hacıosman Mahallesi, G23b.21d nazım, G23b.21d.1b imar planı paftası, 300 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

51.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Yeniyalı Mahallesi, G23.b.21.c nazım,G23.b.21.c.1.d uygulama imar planı paftası, 730 ada 34 ve 35 nolu parselde Belediyemiz Meclisi'nin 15.10.2015 tarih ve 614 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planına yapılan itiraz ile ilgili raporu,

52.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Belediyemiz Meclisi'nin 14.01.2016 tarih ve 65 sayılı meclis kararı ile onaylanan Belediyemiz sınırları içerisindeki Ağaçlandırılacak Alanlara ait 1/50000 ölçekli ÇDP ve 1/25000-1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliklerine yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

SÜRE UZATIMI

53. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.05d nazım imar planı paftası, 536, 592, 596, 3408 ve 5866 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

54.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Sepetlipınar Mahallesi, G23c1,G23c03d nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,

55.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Belediyemiz Meclisi'nin 14.07.2015 tarih ve 380 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı plan hükümlerine yapılan itiraza ait 05.01.2016 tarih ve 01 sayılı kararı ile ilgili yazısı,

56.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Uygulama imar planı plan hükümlerinde değişiklik yapılmasını içeren uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

57.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Atatürk Mahallesi, G24a.4 ve G24a.21b nazım, G24a.21.b.1.c-1.d-4.a-4.b uygulama imar planı paftalarında 502086-503571 yatay, 4517430-4516357 dikey koordinatları arasında yer alan alanda ve plan notlarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı

TEKLİFLER:

58.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Yaylacık Mahallesi, G23c.05b nazım, G23c.05b.4d uygulama imar planı paftası, 1030 ada 1 nolu parselde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 12.05.2016 tarih ve 267 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresinde yapılan itiraz ile ilgili teklifi,

59. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22b.13c nazım, G22b.13c.1b ve G22b.13c.1c uygulama imar planı paftaları, 4526754-4526069 yatay, 448196-447821 düşey koordinatları arasında yer alan Özgürlük Caddesi'ne ait yol projesinin imar planlarına işlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

60. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Çayırova Mahallesi, G22.b.18.d nazım imar planı paftası, 5593 ada 8 nolu parseli kapsayan alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

61. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Emek Mahallesi, G22b.19d nazım imar planı paftası, 556 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

62. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Bayramoğlu Mahallesi, G22b.22b nazım, 30K.4d uygulama imar planı paftası, 10272, 10273, 10274, 10275, 10276, 10277, 10301, 10302, 10303, 10304, 10305, 10306 ve 10511 nolu parseller ile 2326 ada 2 nolu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

63. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Bayramoğlu Mahallesi, 30K4B-4C uygulama imar planı paftaları, 2177 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

64. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Kazım Karabekir ve Yeni Mahalleleri, G22b.23c nazım, 28L.1d ve 29K.3b uygulama imar planı paftaları, 229 ada 11 nolu parsel, 230 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nolu parseller, 5195, 7045, 7046 nolu parseller ile 229 ve 230 adalar arasında yer alan imar yolunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

65. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23.b.22.d nazım, G23.b.22.d.3.c uygulama imar plan paftası, 1347 ada 5 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

66. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, Fatih Sultan ve Sırrı Paşa Mahalleleri, G23.b.22c, 22d nazım, G23.b.22c.1d, ve G23b.22d.2a, 2b, 2c uygulama imar plan paftaları, 2924 ada 1, 2, 3, 5 nolu parseller, 2937 ada 1 nolu parsel, 2971 ada 1, 13 ila 19 nolu parseller, 3006 ada 1, 2, 4, 5 nolu parsel, 3141 ada 100 nolu parsel ile 107, 431, 871, 872 ve 873 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi,

67. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, Sırrıpaşa Mahallesi, G23b.22c, 22d nazım imar planı paftaları, 976 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 21 nolu parseller, 3139 ada 100 nolu parsel ve 3142 ada 12 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

68. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G23b.22a nazım, G23b.22a.3d uygulama imar planı paftası, 4745 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

69. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi, Orhangazi, Mimar Sinan, Cumhuriyet, Turgut Özal Mahallerinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

70. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi, Çerkeşli, Dİ-9,Dİ-10 planlama bölgesinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

71. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Barış Mahallesi, G22b.25a nazım, G22b.25a.1d uygulama imar planı paftası, 4533 ada 15 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

72. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Eskihisar Mahallesi, G22b.24b, 24c nazım, G22b.24b.4c, 4d ve G22b.24c.1b uygulama imar planı paftaları, 1194 nolu adanın güneyinde bulunan tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

73. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Hacıhalil ve Barış Mahalleleri, G22b.20d, 24b, 25a nazım, G22b.20d.3d, G22b.24b.2a, 2b ve G22b.25a.1a uygulama imar planı paftaları, "Gebze D-100 Karayolu Geçişi Yol ve Sanat Yapıları" projesinin planlara işlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

74. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b.24.a nazım, G22b.24.a.3.a uygulama imar planı paftası, 1306 ada 1 nolu parsel ile kuzeyinde yer alan tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

75. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Kadıllı Mahallesi, G22b.2 ve G22b.10a nazım, G22b.10a.3c, G22b.10b.4d uygulama imar planı paftaları, 125 ve 493 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

76. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Tatlıkuyu Mahallesi, G22b.24b nazım, G22b.24b.2d uygulama imar planı paftası, 925 ada 19 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

77. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22b.18c nazım, G22b.18c.3b uygulama imar planı paftası, 4682 ada 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

78. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Atatürk Mahallesi, G23.c.01.c. nazım imar planı paftası, G23.c.01.c.2.d, 3.a uygulama imar planı paftaları, 573 ada 2 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

79. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Piyale Paşa ve Çiftlik Mahalleleri, G23.c.02.c nazım, G23.c.02.c.1.c-2.d, 3.a, 3.b uygulama imar plan paftaları, 486000-487000 yatay ve 4508200-4508900 dikey koordinatları arasında Gölcük-1 Kavşağı kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

80. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Topçular Mahallesi, G23c.01c nazım, G23c.01c.3b uygulama imar planı paftası, 374 ada 9 ve 17 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

81. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Yeni Mahalle, G23.c.1, G23.c.02d nazım imar planı paftaları, 3991 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

82. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi ve Başiskele İlçeleri, İzmit ve Başiskele Belediyeleri sınırları dahilinde, Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi olarak anılan imar yolunda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 14.04.2016 tarih ve 239 sayılı kararı ile kabul edilen1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına itiraz ile ilgili teklifi,

83. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Çayırköy Mahallesi, G23b.25a nazım, G23b.25a.3b uygulama imar planı paftası, 126 ada 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

84. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Durhasan Mahallesi, G23b.25a nazım G23b.25a.3b, 3c uygulama imar planı paftaları, 4069 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

85. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Kozluk Mahallesi, G23b.24d nazım G23b.24d.2d uygulama imar planı paftası, 210 ada 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

86. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23.b.25.d.4b uygulama imar planı paftası, 619 ada 157 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

87. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi, G23b.25c, 25d nazım, G23b.25c.1a-4a, G23b.25d.3b uygulama imar planı paftaları, 3065 ada 2 nolu parsel ile 774 ada 15 parsel civarında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 12.05.2016 tarih ve 292 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresinde yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

88. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23.b.24.d nazım imar planı paftası, 4433 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

89. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi,Erenler ve 28 Haziran Mahalleleri, G23.b.24.b-24.c nazım, G23.b.24.b.3.c-3.d, G23.b.24.c.2.a-2.b uygulama imar plan paftaları, Akçakova Toplu Konut Alanında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

90. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, Tepeköy Mahallesi, G23d.08b, 09a nazım, G23d.08b.2c ve G23d.09a.1d uygulama imar planı paftaları, 166 ada 20, 21, 22, 23 nolu parseller, 167 ada 12, 14 nolu parseller ile tescil harici alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

91.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze, Mustafapaşa Mahallesinde ekli haritada işaretlenen 742.Sokağa verilerek sokağın ismin “Şehit Ümit İnan Sokak” olarak değiştirilmesi ile ilgili teklifi,

92.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük İlçesi, Dumlupınar Mahallesinde ekli haritada işaretlenen 184.Sokağa verilerek sokağın ismin “Şehit Ufuk Baykal Sokak” olarak değiştirilmesi ile ilgili teklifi,

93.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük İlçesi, Karaköprü Mahallesinde ekli haritada işaretlenen, Karacaoğlan Caddesi ile Sedef Sokak arasında bulunan isimsiz imar yoluna “Köprü Sokak” isminin verilmesi ile ilgili teklifi,

94Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Akçakoca Mahallesi, 373 ada 21 nolu parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan Portakal Hafız Mescidinin müftülük hizmetlerinde kullanılmak üzere İzmit Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

95.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, mülkiyeti Belediyemize ait Derince İlçesi, Sopalıçiftliği Mahallesi, 1975 parsel sayılı taşınmazın imar planındaki amacına uygun olarak kullanılmak üzere Derince Belediye Başkanlığı’na tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

96.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, İlimiz, Dilovası İlçesindeki sanayi ve evsel abonelere kesintisiz su temin edilebilmesi için mülkiyeti Gebze Belediyesine ait olan Dilovası İlçesi, Çerkeşli Mahallesi, 1 ada 7 parsel sayılı, üzerinde su deposu bulunan taşınmazın, Belediyemize devir edilmesi ile ilgili teklifi,

97.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, İlimiz, Çayırova İlçesi, Çayırova Mahallesi 5549 ada içerisinde Camii ve Kültürel Tesis alanında Belediyemiz ile ortak proje kapsamında Camii ve Kültür Tesisi yapılması ile ilgili teklifi,

98.İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın, Teşkilat Şeması, Müdürlük Kurulması ve Kaldırılması ile ilgili teklifi,

99.Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi Başkanlığı’nın, Bütçe Ek Ödeneği ile ilgili teklifi,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım