10 MAYIS 2012 MECLİS GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN,

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 10/05/2012 Perşembe günü, saat: 15.00’ da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi Salim Dervişoğlu Cad. No: 80’deki Belediye Hizmet Binası 1. kat’ta bulunan Meclis Salonunda toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış,
12/04/2012 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

Meclise bilgi verilecek konuların sunumu

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 22. maddesindeki “Personelden Müdür ve Üstü unvanlı olanlar Belediye Meclisinin Bilgisine sunulur” hükmü ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın bilgi sunumu,

GÜNDEM

========

RAPORLAR:

1- 2012 Yılı Bütçe Hazırlık çalışmalarında, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Bütçe Teklif Dosyası T Cetveline sehven dahil edilmeyen “Elektrikli Motorlu Binek Tipi Araç” alımının, 2012 Bütçesi T Cetveline işlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

2- Kent Mezarlığı kamulaştırma alanında kalan Deretepe Tapu Kütüğüne kayıtlı 1174 nolu parselin Karamürsel Merkez Kent Konutlarındaki dairemiz ile trampa edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

3- İlimiz genelinde yer alan 835 ada 16 nolu, 1713 ada1 nolu, 1775 ada 14 nolu, 3225 ada 15 nolu, 3517 ada 10,11, 12, 13 nolu, 3519 ada 8 nolu, 3877 ada 7, 9 nolu, 3878 ada 1, 2 nolu, 3881 ada 3 nolu, 4979 ada1, 5, 6, 7 nolu, 3547 ada 2 nolu, 2205, 2395 parsel nolu, 2243 ada 13 nolu, 1609 ada 1 nolu, 1624 ada 1 nolu taşınmazların satılması, satış hususunda bedellerin belirlenmesi, tapu devrinin yapılması konularında Büyükşehir Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

4- İlimiz sınırları dahilinde yer alan 187 ada 3 nolu parsel, 608 ada 13 nolu parsel ve 332 ada 1 nolu parsel sayılı belediyemiz taşınmazların üzerindeki yapı ve müştemilatıyla birlikte satılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

5- Belediyemiz Karşıyaka Balık Hali’ne ait trafonun işletme bakım karşılığında iz bedel üzerinden SEDAŞ’ a devri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

6- Zemin tahrip birim fiyatları ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

7- Özel Güvenlik Hizmet Alım İhalesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

8- Ulaşım Dairesi Başkanlığı Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü’nün 2012 yılına ait ek gelir tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

9- Kadro İptal ve İhdası ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

10- “İzmit Köylerinde Tarımsal Uygulamaların Modernizasyonu” konulu işbirliği protokolü imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

11- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Mehmet Ali Paşa Mah. 3348 ada 3 parsel üzerinde yer alan Cumhuriyet İş Merkezi zemin kat 9 nolu cep sineması tescilli taşınmazın, Türk Kızılay’ına tahsisinin kaldırılması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

12- Sapanca yolu projesinde M.S.B.’ye ait bina, tesisler ve müştemilatların yenilerinin inşa edilmesine ilişkin protokol yapılması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

13- İzmit İlçesi Yenidoğan Mah. Seka eski fabrika alanı içinde, 3315 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan binanın “80. Yıl Çocuk Gençlik Merkezi” olarak kullanılmak üzere Kocaeli Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bedelsiz olarak tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

14- Gebze İlçesi, Güzeller Mah. 4620 ada 12 parsel sayılı taşınmaz ile üzerindeki bina ve müştemilatın İSU Genel Müdürlüğü’ne bedelsiz olarak tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

15- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

16- Mezarlık Alanı Tahsis iş ve işlemlerinin yürütülmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı’na ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

17- Ulaşım alanındaki yenilikleri takip etmek amacı ile Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliğine üye olunması ile ilgili Ulaşım Komisyonu raporu,

18- 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında dağıtılacak olan mini dizüstü bilgisayarlar ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ortak raporu,

19- Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz İzmit İlçesi Yeni Mahalle 1839 ada 3 parseldeki taşınmazın Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne olan tahsisinin iptal edilerek, anılan taşınmazın Kocaeli Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu ortak raporu,

20- Teşkilat Şeması ile ilgili Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu ortak raporu,

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

21- Başiskele Belediyesi, G23c04c nazım imar planı paftası, 112 ada, 19 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

22- Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22.b.18.b nazım, G22.b.18.b.3.b ve G22.b.18.b.3.c uygulama imar plan paftaları, 6101 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

23- Çayırova Belediyesi, G22.b.18.b nazım, G22.b.18.b.4.b uygulama imar plan paftaları, 1176 ve 1192 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

24- Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b13c nazım imar planı, G22b13c2d uygulama imar planı paftası, 562 ada 6 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

25- Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b4a-4b-4c-4d uygulama imar planı paftaları, 1490 adada bulunan park alanı, 1188 ada 3 nolu parsel ve 2034 adadaki park alanında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

26- Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b4b uygulama imar planı paftası, 1010 ada ile 1014 ada arasında kalan tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

27- Darıca Belediyesi, G22b18d nazım imar planı, G22b18d3a-3c-3d uygulama imar planı paftaları, 2359 adada hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

28- Darıca Belediyesi, G22b24a nazım imar planı, 29l2d uygulama imar planı paftası, 480 ada 10 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

29- Darıca Belediyesi, G22.B.23.D nazım, 28K-1C uygulama imar planı paftası 36 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

30- Derince Belediyesi, G23.B.23.D nazım, G23.b.23.d.1.d-4.a uygulama imar planı paftası 3041 ada 1, 2 nolu parseller ve 918 ada 16 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

31- Derince Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi’nin 12.01.2012 tarih ve 24 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

32- Dilovası Belediyesi Kayapınar Mahallesi, G23.a.22.a nazım , 51L-III.b uygulama imar plan paftası, 338 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

33- Gebze Belediyesi, Pelitli, G22b15d nazım imar planı paftası, 218 ve 220 nolu parseller arasındaki yolda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

34- Gölcük Belediyesi sınırları içerisinde 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

35- Gölcük Belediyesi, G23c02d nazım imar planı paftası 96 ada 45 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

36- Gölcük Belediyesi, G23c01c nazım imar planı paftası 350 ada 1 nolu parsel ile 514 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

37- Gölcük Belediyesi, Karaköprü Mahallesi, Denizevler Mahallesi, Kavaklı Mahallesi, G23.c.03.d.4.a-4.b-4.c-4.d, G23.c.02.c.1.b-2.a-2.b-2.c-2.d, G23.d.03.d.1.c uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

38- Gölcük Belediyesi, Çiftlik Mahallesi, 198 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

39- İzmit Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi, G23.b.25.c nazım, G23.b.25.c.1.a-1.d uygulama imar planı paftaları 3076 ada 17 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

40- İzmit Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, G23b.25d nazım, G23b.25.d.1.d uygulama imar planı paftası, 1707 nolu adanın yapılaşma koşuluna yönelik Meclis Kararı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

41- İzmit Belediyesi, Erenler Mahallesi, G23.b.24.c nazım, G23.b.24.c.2.b uygulama imar planı paftası, 3699 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

42- İzmit Belediyesi, Yeşilova Mahallesi, G23.b.25.b nazım, G23.b.25.b.1.d uygulama imar planı paftası, 4426 ve 4427 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

43- İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23.b.24.d nazım, G23.b.24.d.1.c uygulama imar planı paftası, 1213 ada 1 nolu parselin kullanım kararına yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

44- İzmit Belediyesi, G23.b.25.d nazım, G23.b.25.d.1.c-2.d uygulama imar planı paftaları, 4815 ada 2 ve 3 nolu parseller, 4786 ada 9 nolu parsel ve 4808 ada 2 nolu parselin batısında yapılan plan ve Belediyemizin 13.10.2011 tarih ve 588 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğine yasal askı süresinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

45- İzmit Belediyesi, Tepecik Mahallesi, G23b24d nazım imar planı, G23b24d2c uygulama imar planı paftası, 228 ada, 1,2,3,4,41,43,32 ve 33 nolu parsel, 233 ada, 21,24,25 ve 6 nolu parsel, 236 ada 15 ve 17 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

46- İzmit Belediyesi, G.23.b.25b nazım imar plan paftası, 165 ada 7,8,9,10,11,12 ve 14 nolu parseller, 166 ada 1,2,3 ve 13 nolu parseller ve 167 ada 1,2,3,4,13 ve 14 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

47- İzmit Belediyesi, Alikahya, 2795 ada, 58 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

48- İzmit Belediyesi, Turgut Mahallesi, G23b24a-24d nazım imar planı, G23b24a3d-24d 3a uygulama imar planı paftaları, 4339 ada 5 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

49- İzmit Belediyesi, G23b24c nazım imar planı, G23b24c1d uygulama imar planı paftası, 300 ada 44 nolu parselde nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

50- İzmit Belediyesi, YahyaKaptan Mahallesi G23b25c nazım imar planı paftası, 1557 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

51- Kartepe Belediyesi, G24d08a nazım imar planı, G24d08a2c uygulama imar planı paftası, 110 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

52- Karamürsel Belediyesi, G23d08b nazım, G23d08b1d uygulama imar planı paftası, 140 ada 34 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

53- Karamürsel İlçesi, Karamürsel Planlama Bölgesi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı donatı tablosu değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

54- Körfez Belediyesi, G23b21a nazım, G23b21a4c uygulama imar planı paftası, 100 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

55- Körfez Belediyesi, G23c01b nazım imar planı, G23c01b2a uygulama imar planı paftası, 1234 ada 12,16,19 ve 21 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

56- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İmar Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

SÜRE UZATIMI:

57- Kandıra İlçesi Sarıhocalar mevkiinde yer alan Çevre ve Orman Bakanlı Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü Orman İşletmesi sorumluluk alanında yer alan toplam 170.000.00 m2 yüzölçümlü alan üzerinde hayvan barınak yerinin yapılması ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonu ortak yazısı,

58- Gebze Belediyesi, yenilenecek alanlarda kalan tesislerin değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık ile Çevre ve Sağlık Komisyonu ortak yazısı,

59- Büyükşehir Belediyesi, Reklam İlan Yönetmeliği revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,

60- Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi, G23c01b-2a nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,

61- Darıca Belediyesi sınırları içerisinde bazı alanlarda kamu yararı kararı alınması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,

62- Gölcük Belediyesi sınırları içerisinde bazı alanlarda kamu yararı kararı alınması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,

63- Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde bazı alanlarda kamu yararı kararı alınması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,

DAİRESİNDEN GELEN TEKLİFLER:

64- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2011 Yılı Analitik Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi,

65- 2011 Yılı Analitik Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili Yuvam İzmit Konut Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nün teklifi,

66- Gölcük İlçesi Merkez Mah. 53 ada 101 parselde yer alan Belediyemize ait taşınmazların Gölcük Belediyesi’ne olan tahsisinin kaldırılması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

67- Gölcük Belediyesi hisar deresi islahı protokol yapılması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

68- İzmit İlçesi Tepeköy Mah. 243 ada 9 nolu parsel üzerinde “Tepeköy Kültür Merkezi Projesi” kapsamında yapımı tamamlanan sosyal tesisin Belde A.Ş.’ ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

69- Başiskele İlçesi Kullar Köyü 1447 ve 1448 sayılı taşınmazların “Toptancı Hali” kurulması amacıyla bedelsiz olarak Belediyemiz adına devir alınması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

70- İtfaiye Dairesi Başkanlığında kullanılmakta olan 2003 model Ford marka 41 NB 023 ve 2000 model Fiat marka 41 NV 520 plakalı araçların İl Emniyet Müdürlüğü’ne devrinin yapılması ile ilgili İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

71- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Belde A.Ş arasında düzenlenen iş ortaklığı protokolünün imzalanabilmesi için, Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yetkili kılınması ile ilgili Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

72- Gebze İlçesi Güzeller Mah. Bulunan Metin OKTAY Spor Kompleksinin, ihale bedelinin 3/1’lik kısmının Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılanması ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

73- Seka 1. Kağıt Fabrikası Koruma Onarım ve Yeniden İşlevlendirme Yapım İşi Danışmanlık Hizmet alımı ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

74- İzmit Belediyesi, Alikahya Fatih Mahallesinde bulunan isimsiz sokağa “Arıcanlar Sokak” isminin verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

75- İzmit Belediyesi, Tepeköy Mahallesinde bulunan 7 adet isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

76- Başiskele Belediyesi, G23c04c nazım imar planı, G23c04c4b uygulama imar planı paftası, 268 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

77- Başiskele Belediyesi, Yuvacık Mevkii, G23.c.04.c nazım, G23.c.04.c.2.a-2.b-2.c-2.d-1.b-1.c uygulama imar planı paftaları, Astakos Antik Kenti 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanında hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

78- Başiskele Belediye Başkanlığı’nın 05.04.2012 tarih ve 21 sayılı Meclis Kararının düzeltilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

79- Çayırova Belediyesi, G22.b.18.b nazım, G22.b.18.b.1.c-4.a.-4.b.4.d uygulama imar planı paftaları, 1400, 1421, 1422, 1441, 1442, 1438, 1051, 1039, 1190, 2033, 2034, 998 nolu adalarda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi’nin 15.12.2011 tarih ve 662 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

80- Çayırova Belediyesi, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alan sınırlarının planlara işlenmesi ile ilgili nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

81- Çayırova Belediyesi, G22b18a-18d nazım imar planı paftası, yan yol düzenlenmesi ile ilgili nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

82- Darıca Belediyesi, G22b23a nazım imar planı, 30KIIIa uygulama imar planı paftası, 1711 ada, 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

83- Darıca Belediyesi, Yalı Mahallesi, G22.b.23.c nazım, 28L-1d (G22.b.23.c.4.c) uygulama imar planı paftaları 5292 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

84- Darıca Belediyesi, G22.b.23.c nazım, 28.L-II.d uygulama imar planı paftası, 6196 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

85- Derince İlçesi, Sopalı Mahallesi G23.b.22.a-22.c nazım G23.b.22.a.4.c-22.c.2.b uygulama imar plan paftaları, 5062 ada 1 nolu parsel ve 4009 ada 12 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

86- Derince Belediyesi, Sırrıpaşa Mahallesi, G23b22d nazım imar planı, G23b22d3b uygulama imar planı paftası, 4479 ada 6 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

87- Derince Belediyesi,G23b22c nazım imar planı, G23b22c1b uygulama imar planı paftası, 3181 ada 8 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

88- Dilovası Belediyesi, G23a21b-17d-16c nazım imar planı paftaları, OSB 1.kısım bağlantı yolu planlara işlenmesine ait nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

89- Dilovası Belediyesi, Tavşancıl Mevkii, Yahya Kaptan Mahallesi, G23.a.22.d nazım, 50.M-I.b uygulama imar plan imar planı paftası, 886 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

90- Gebze Belediyesi, G22b24a-24b nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

91- Gebze Belediyesi, Belediyemiz Meclisi’nin 16.02.2012 tarih ve 69 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

92- Gebze Belediyesi, Tavşanlı Köyü, G23a4, G23a16d nazım imar planı paftası, 2612 nolu parsel ve sit alan sınırlarında hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

93- Gebze Belediyesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a2c uygulama imar planı paftası, 1936 ada 17 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

94- Gebze Belediyesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c3a uygulama imar planı paftası, 4204 ada, 1,2,5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

95- Gebze Belediyesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c3c-3d uygulama imar planı paftası, 437 ada, 16,17,18 nolu parseller ile 721 nolu adanın kuzeyindeki tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

96- Gebze Belediyesi, Otoyol güneyi revizyon nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

97- Gebze Belediyesi, G22b2, G22b15b nazım imar planı paftası, 70 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

98- İzmit Belediyesi, 16.02.2012 tarih ve 75 sayılı meclis kararına yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

99- İzmit Belediyesi, G23b24d nazım, G23b24d1c uygulama imar planı paftası, Miralay Mümtaz Cad. 4411 ada 7 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

100- İzmit Belediyesi, G23b24b nazım, G23b24b3a-3b uygulama imar planı paftaları, Eski İstanbul Yolu-Gündoğdu Konutları bağlantı yoluna ait nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

101- İzmit Belediyesi, G23b24c nazım imar planı, G23b24c2d uygulama imar planı paftası, Teleferik Ana istasyonunun planlara işlenmesi ile ilgili nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

102- İzmit Belediyesi, G23b23c nazım imar planı paftası, 1021 ada, 104 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

103- İzmit Belediyesi, Akpınar Köyü Köy yerleşik alanının belirlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

104- İzmit Belediyesi, G23b19c nazım imar planı, G23b19c1b-2a uygulama imar planı paftaları, 398,399,400, 2035 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

105- İzmit İlçesi, Alikahya Fatih Mahallesi, G23.b.25.b nazım, G23.b.25.b.4.d uygulama imar planı paftası, 207 ada 32, 38 ve 39 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

106- Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik Mevkii, G24.d.01.b nazım, G24.d.01.b.1.a uygulama imar planı paftasında yer alan “Ticaret Alanı” kullanımlarına ilişkin hazırlanan plan notu değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

107- Kartepe Belediyesi, Köseköy Mevkii, G24.d.01.b-1.c nazım, G24.d.01.c.1.a-1.b, G24.d.01.b.4.c-4.d uygulama imar planı paftaları 502100-502800 yatay ve 4510300-4509900 dikey koordinatları arasında kalan alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

108- Kartepe Belediyesi, Sarımeşe Mevkii G24.d.02.a nazım, G24.d.02.a.3.a-4.b uygulama imar planı paftaları 579 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

109- Kartepe Belediyesi, Acısu Mevkii, G24.d.03.d nazım, G24.d.03.d.2.d uygulama imar planı paftası, ölçeğinde K-157 ve K-158 nolu bölgelerin bir kısmı ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

110- Kartepe Belediyesi, Acısu Mevkii, Maşukiye Mevkii, Büyükderbent Mevkii, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

111- Kartepe Belediyesi, G24.d.08.a nazım, G24.d.08.a.1.a. uygulama imar planı paftası 3171 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

112- Kartepe Belediyesi, G24.a.21.c nazım, G24.a.21.c.3.d. uygulama imar planı paftası 299 ada 8 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine, 299 ada 5 nolu parsel sahibince yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

113- Kartepe Belediyesi, G24.d.03.a nazım, G24.d.03.a.2.d ve G24.d.03.a.3.a uygulama imar planı paftaları 181 ada 1 ve 2 parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

114- Kartepe Belediyesi, G24.d.01.a-1.b nazım, G24.d.01.a.2.b-2.c, G24.d.01.b.1.a-1.b-1.c-1.d-2.d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 15.12.2011 tarih ve 697 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içinde yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

115- Kartepe İlçesi, G24.d.01.b nazım, G24.d.01.b.2.b uygulama imar plan paftası, 662 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

116- Kartepe Belediyesi, G24a21c nazım imar planı paftasında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

117- Karamürsel Belediyesi, Belediyemiz Meclisi’nin 16.02.2012 tarih ve 87 sayılı kararına yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

118- Körfez Belediyesi, Kirazlıyalı Mahallesi, G23a25a nazım imar planı, G23a25a4c-3d uygulama imar planı paftaları, 1358 ada, 5 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

119- Körfez Belediyesi, G23b22a -22d nazım imar planı paftaları, 1204-1205 1206-1208 1209-1210-1196-1197 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

120- Körfez Belediyesi, G23b21c nazım imar planı paftası, 757 ada, 3 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

121- Körfez Belediyesi, G23.a.25.a. nazım, G23.a.25.a.3.d. uygulama imar planı paftası 1752 ada, 13, 14, 16, 17, 18, nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

122- Belediyemiz Meclisi’nin 16.02.2012 tarih ve 88 sayılı meclis kararına yapılan itirazlar ile ilgili ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

123- Gebze İlçesi, Tavşanlı Köyü Mevkiinde Rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu işlemi için kesin izin verilen ormanlık alanın işletim hakkının Belediyemiz tarafından İzaydaş A.Ş.’ye devredilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın teklifi.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım