10 HAZİRAN 2008 MECLİS GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi 5216 Sayılı Kanunun 13. Maddesi gereğince 10/06/2008 Salı Günü saat 15.00'da Belsa Plaza 9.Kat Meclis Salonunda toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış
20/05/2008 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması
Meclise bilgi verilecek konuların sunumu

*5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 22. maddesindeki “Personelden Müdür ve Üstü unvanlı olanlar Belediye Meclisinin Bilgisine sunulur” hükmü ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının bilgi sunumu,

* Kassel Teknik Gezi Raporu ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığının Bilgi Sunumu,

GÜNDEM

========

RAPORLAR:


1- 2008 yılı Belediyelerin gruplara göre ortalama arsa rayiç bedellerinin belirlenmesi ile ilgili Tarifeler Komisyon raporu,

2- K.B.B Taksi Durakları ve Ticari Taksi Taşımacılık Esasları Yönetmeliği'nin bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili ile Ulaşım+Hukuk Komisyon ortak raporu,

3- İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,

4- Tahsis İptali ve İhale ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,

5- Belde A.Ş ‘nin kiralama teklifi ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,

6- Protokol ve Devir Yetkisi ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,

7- Kocaeli Spora yapılacak bağışla ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

8- Alikahya Belediyesi Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları içinde bulunan isimsiz sokağa “Can Sokak” isminin verilmesi ile ilgili Türlü İşler+Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyon ortak Raporu,

İMAR KOMİSYONU RAPORLARI


9- Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b3a-3b uygulama imar planı paftaları, 1174 nolu ada, 1175 nolu ada ve 1221 ada 16 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

10- Darıca Belediyesi, 30K nazım imar planı, 30KIIIa-IIIb uygulama imar planı paftaları, 1337 ada, 16 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

11- Darıca Belediyesi, 29L nazım imar planı, 29LIa uygulama imar planı paftası, 612 ada 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

12- Darıca Belediyesi, 30K nazım imar planı, 2183 ada, 2 nolu parsel ve 1343 ada, 9 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

13- Gebze Belediyesi, Pelitli Köyü, 1995 ve 220 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

14- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a2b uygulama imar planı paftası, 2461 ada, 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

15- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a1c-1d uygulama imar planı paftaları, 1251 ada 1 nolu, 1267 ada 1 nolu, 120 ada 11 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

16- Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a2c uygulama imar planı paftası, 1881 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

17- Gebze Belediyesi, Çayırova Mahallesi, G22b17c nazım imar planı, G22b17c2c-2d uygulama imar planı, 4 ada, 24 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

18- Gebze Belediyesi, Pelitli Köyü, G22b15a-15d nazım imar planı, G22b15a4c-15d1b uygulama imar planı paftaları, 1732 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

19- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a3b uygulama imar planı paftası, 903 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

20- Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b20d nazım imar planı, G22.b.20.d.3.a-3.b-04.b-4.d uygulama imar planı paftaları, 82 ada, 1, 15, 17, 20, 82, 184, 186 ve 176 nolu parseller ile 4475 ve 4154 adalarda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

21- Gebze Belediyesi, G22b19c nazım imar planı, G22b.19.c.3.a-3.d uygulama imar planı paftaları, 4620 ada, 1-8-9 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

22- Gölcük Belediyesi, Saraylı Köyü, G23c02d nazım imar planı, G23c02d4c uygulama imar planı paftası, 194,195,195,196,197,198,251 ve 252 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

23- Halıdere Belediyesi, G23d05c nazım imar planı, G23.d.05.c.2.c uygulama imar planı paftası, 1445, 2243, 2391 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

24- Hisareyn Belediyesi, 1/1000 ölçekli revizyon ve ilave uygulama imar planı teklifi ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

25- Karamürsel Belediyesi, Kayacık Mahallesi, G.23.d.08.a nazım imar planı, G.23.d.08.a.1.a.-1.b uygulama imar planı paftaları 173 ada 34 parsel ile 174 ada 1 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

26- Karamürsel Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

27- Körfez Belediyesi, Barbaros Mahallesi, G23b21c nazım imar planı, G23b21c1d uygulama imar planı paftası, 728 ada, 26 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

28- Kuruçeşme Belediyesi, G23b23d nazım imar planı, G23b23d2c uygulama imar planı paftası, 27 ada 443 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

29- Saraybahçe Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesine ait onaylanan ilave ve revizyon nazım imar planına yapılan itirazla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

30- Saraybahçe Belediyesi Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesine ait uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

31- Suadiye Belediyesi sınırları dahilinde İller Bankası 1.Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

32- Şekerpınar Belediyesi, G22b13c nazım imar planı, G22b13c1d uygulama imar planı paftası, 467 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

33- Uzunçiflik Belediyesi, G24.a.21 c ve G24.a.22.d nazım imar planı paftaları, G24.a.21.c.2.a-2.b-2.c ve G24.a.22.d.1.a uygulama imar planı paftaları 1705 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

34- Yuvacık Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c10a nazım imar planı, G23c10a1b-1c-1d-2a-2d-3a-4d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

35- Yuvacık Belediyesi, G23c4c nazım imar planı, G23c4c2b uygulama imar planı paftası, 56 ada, 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

36- Büyükşehir Belediyesi yetki alanına giren yol,bulvar ve meydan gibi alanlara bakan binaların cephelerinin bakımının yapılması ve boyanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

37- Saraybahçe Belediyesi, Çukurbağ Mahallesi, G23b24c1d uygulama imar planı paftası, 426 ada, 2 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

SÜRE UZATIMLARI

38- Mülkiyeti Gayri Hak Tesisi ile ilgili Hukuk+Çevre ve Sağlık ortak Komisyonunun yazısı,

39- Gebze - Darıca, Çayırova ve Güzeltepe çeveresinde bulunan ve özellikle yerleşim bölgelerine yakın olan sanayi kuruluşlarından, kaynaklanan çevre kirliliği ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyon yazısı,

DAİRESİNDEN GELEN TEKLİFLER


40- Başiskele Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın Teklifi

41- Bekirpaşa ve Saraybahçe Belediyeleri sınırları içerisinde yer alan, G23.b.24.b-24.c nazım imar planı, G23.b.24.b.3.a-3.b-3.c-3.d ve G23.b.24.c.2.a uygulama imar planı paftaları, 5007 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile 5008 ada, 1 ve 7 nolu parseller arasında yer alan 10m'lik imar yolu, 4098 ada, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nolu parsellerin 20m'lik imar yoluna cepheli kısımları, 4091 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nolu parseller, 4092 ada, 1, 2, 3, 4 nolu parseller, 4093 ada, 1, 2, 3, 4, 11 nolu parseller, 4094 ada, 1, 5 nolu parseller, 4095 ada, 1 nolu parselde yer alan konut alanında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın Teklifi

42- Bekirpaşa Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi, 20O nazım imar planı, G23b25d2b uygulama imar planı paftası,3061 ada, 7 nolu parsel,191 ada 18 nolu parsel, 140 ada, 4 nolu parsel, 104 ada 9 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Teklifi

43- Bekirpaşa Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, 19N nazım imar planı, G23b25d1c uygulama imar planı paftası, 1906 ada, 4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Teklifi

44- Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b3a-3b uygulama imar planı paftaları, 2061 ada, 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Teklifi

45- Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b3b uygulama imar planı paftası, 2058 ada, 9 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

46- Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a3a-4b uygulama imar planı paftası, 2093 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

47- Çayırova Belediyesi, G22b18b-19a nazım imar planı, G22b18b2c-2d, G22b19a4b uygulama imar planı paftaları, 566 ada 2 nolu parsel ile 2069 adada hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

48- Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a1d uygulama imar planı paftası, 2071 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

49- Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a4a-1c uygulama imar planı paftaları, 2075 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

50- Çayırova Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın Teklifi

51- Darıca Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın Teklifi.

52- Dilovası Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın Teklifi

53- Derince Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın Teklifi

54- Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23b22a nazım imar planı, G23b22a3b-3c uygulama imar planı paftaları, 1655 ada, 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Teklifi

55- Derince Belediyesi, Yavuz Sultan Mahallesi, G23b22d nazım imar planı, G23b22d4b uygulama imar planı paftası, 1384 ada 24,25 ve 46 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Teklifi

56- Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23b22c nazım imar planı, G23b22c1a uygulama imar planı paftası, 2954 ada 10,11 nolu parseller ile 2959 ada 5,6 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Teklifi

57- Derince Belediyesi, Çenedağ Mahallesi, G23b22c nazım imar planı, G23b22c4b uygulama imar planı paftası, 4619 ada, 1,2 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Teklifi

58- Derince Belediyesi, Deniz Mahallesi, G23b22c nazım imar planı, G23b22c4c uygulama imar planı paftası, 2335 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 nolu parseller ile 2336 ada 3 nolu parslelerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Teklifi

59- Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22b20d nazım imar planı, G22b20d1d-4a uygulama imar planı paftaları, 3453 ada, 5,6,7 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Teklifi

60- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a2d uygulama imar planı paftası, 5672 ada, 1 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Teklifi

61- Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a2c-2d-3a-3b uygulama imar planı paftaları, 912 ada, 14,15 ve 23 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

62- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b18ca nazım imar planı, G22b18a3c uygulama imar planı paftası, 5465 ada, 7,8,9 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Teklifi

63- Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b19c-24b nazım imar planı, G22b19c3d-24b2a uygulama imar planı paftaları, 631 ada, 17 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Teklifi

64- Gebze Belediyesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a1a uygulama imar planı paftası, 5765 ada, 2,3,4,5,6 nolu parseller ve 5768 ada, 1,2,3,7,8 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Teklifi

65- Gebze Planlama Bölgesi, 1/25000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın Teklifi.

66- Gebze Otoyol Güneyi Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın Teklifi.

67- Gebze Otoyol Kuzeyi Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın Teklifi

68- Gölcük Belediyesi, Yenimahalle Mahallesi, G23c02d nazım imar planı, G23c02d1c uygulama imar planı paftası, 222 ada, 3,4 ve 36 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Teklifi

69- Gölcük Belediyesi, Saraylı Köyü, G23c02d nazım imar planı, G23c02d3b uygulama imar planı paftası, 152 ada, 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Teklifi

70- İzmit-Merkez Planlama Bölgesi, 1/25000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın Teklifi

71- İzmit Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın Teklifi

72- Kartepe Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın Teklifi

73- Körfez Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın Teklifi

74- Körfez Belediyesi, Atalar Mahallesi, G23a25a nazım imar planı, G23a25a3c-3d uygulama imar planı paftaları, 1750 ada, 12 ve 13 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

75- Saraybahçe Belediyesi, 20 N nazım imar planı, G23b24b4d uygulama imar planı paftası, 3460 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

76- Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 19N nazım imar planı, G23c05a1a uygulama imar planı paftası, 4836 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Teklifi

77- Saraybahçe Belediyesi, Cedit Mahallesi, 20N nazım imar planı, G23b24b4c uygulama imar planı paftası, 4076 ada, 2,3,4,5,20 nolu parseller, 4083 ada, 2,3,4,5,6,7,8 nolu parseller ile 4084 1,2,3,4,5,6,7,8,9 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Teklifi

78- Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 18N nazım imar planı, G23c04b3c-3d uygulama imar planı paftaları, 4209 ada, 11 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Teklifi

79- Sarımeşe Belediyesi, G24d01b nazım imar planı, G24d01b4b uygulama imar planı paftası, 176 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Teklifi

80- Şekerpınar Belediyesi, G22b13d nazım imar planı, G22b13d3a-3b-3c-3d uygulama imar planı paftaları, 401 ada, 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Teklifi

81- Şekerpınar Belediyesi, G22b13c nazım imar planı, G22b13c1b-1c-2a-2d uygulama imar planı paftaları, 320 ada 6 nolu, 321 ada, 1 nolu parsel ile 322 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Teklifi

82- Şekerpınar Belediyesi, G22b13c nazım imar planı, G22b13c1d uygulama imar planı paftaları, 326 ada, 3,6 ve 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Teklifi

83- Uzunçiftlik Belediyesi, G24a22d, G24a02a nazım imar planı, G24a22d3d, G24d02a2a uygulama imar planı paftaları, 549 ada 1 nolu parsel, 551 ada 10 nolu parsel ve 552 ada 11 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Teklifi

84- Yazlık Belediyesi, Yeni Mahalle, G23c03d nazım imar planı, G23c03d3a-3d uygulama imar planı paftası, 214 ada 1 nolu parsel, 219 ada 1 nolu parsel, 255 ada 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Teklifi

85- Yazlık Belediyesi, G23c03c, G23c03d nazım imar planı, G23c03c4d, G23c03d3c uygulama imar planı paftaları, 267,268,270,271,272,273,356,363 adalar ve 362 ada 13 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

86- Yeniköy Belediyesi, G23c03c nazım imar planı, G23c03c3b uygulama imar planı paftası, 621 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

87- Uzunçiftlik Belediyesi, Hasanpaşa Mahallesindeki “Yaşarmış Sokak” ile “Lozan Sokak'ın” ayrıca “Çakır Sokak” ile “Öğretmen Sokak'ın” isimlerinin yerlerinin değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi.

88- Kandıra Belediyesi, Kefken Köyünde isimsiz sokaklardan 1.isimsiz sokağa “Kışla Sokak”, 2.isimsiz sokağa “Atıl Sokak” isimlerinin verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi.

89- Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesindeki isimsiz sokağa “İlçe Sokak” adının verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi.

90- Kullar Belediyesi Yaylacık Mahallesi, Yaylacık Caddesinde taranan sokağa “Karlı Sokak” adının verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi.

91- Saraybahçe Belediyesi, Terzibayırı Mahallesi, G23b-24c-1a, G23b-24c-1b uygulama imar planı paftaları, 4183 ada, 11, 12, 13 nolu parseller ve 4184 ada 13, 17, 18 nolu parsellerin arkeolojik sit derecesinin değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

92- Saraybahçe Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23b-23c nazım imar planı paftası, G23b-23c-2c,3b uygulama imar planı paftaları, 3323 ada 1 nolu parsel ve 3324 ada 1 nolu parselde hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

93- Arsa Devri ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

94- Arsa Devri ve Yetki ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

95- Tahsis ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

96- Kalıcı İşyeri Tahsisi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

97- Hasta Nakil Ücretleri ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

98- Vektör yayılımını önleme ile ilgili Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

99- Misafir Güzergah İzin Belgeleri Ücreti ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım