10 Ekim 2007 Meclis Gündemi

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI´NDAN,

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi 5216 Sayılı Kanunun 13. Maddesi gereğince 10/10/2007 Carşamba Günü saat 15.00´da Belsa Plaza 9.Kat Meclis Salonunda toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI


• Yoklama ve açılış
• 14/09/2007 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması

Meclise bilgi verilecek konuların sunumu
.5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 22.maddesindeki “Personelden Müdür ve Üstü
unvanlı olanlar Belediye Meclisinin Bilgisine sunulur” hükmü ile ilgili İnsan Kaynakları ve
Eğitim Dairesi Başkanlığının bilgi sunumu,GÜNDEM
========

RAPORLAR

1. Araç ihtiyacı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,
2. Dilovası Belediyesi Ek Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,
3. Kandıra İlçesi Akdurak mahallesi Kandıra Hizmet Binası yerinin İSU Genel Müdürlüğü tarafından kiralanması ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,
4. Merkez İlçesi Körfez Mahallesinde 3209 ada: 6 parsel sayılı, 1.692,00 m2 yüzölçümlü ve mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazın trampa edilmesi ilgili Hukuk Komisyon raporu,
5. Köseköy Beldesi Merkez Mahallesinde Park Alanı içinde bulunan 88.40 m2 lik kullanım alanlı bir adet kafeteryanın Belde A.Ş ye kiralanması ile ilgili Hukuk Komisyon raporu
6. Özel Halk Otobüsü,Minibüs ve Dolmuş taksileri Toplu Taşıma Araçları Çalışma Yönetmeliğinin 10.maddesindeki değişiklik ile ilgili Ulaşım+Hukuk Ortak Komisyon raporu
7. Toplu Taşıma Hattı Kiralanması ile ilgili Ulaşım+Hukuk Ortak Komisyon raporu
8. Servis Taşımacılığı yapan esnafın ruhsatlandırma ve plaka devir ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili Ulaşım+Tarifeler Ortak Komisyon raporu,
9. İhale Onayı ile ilgili Çevre ve Sağlık + Hukuk Ortak Komisyonu raporu,
10. Terminaller ve Hallerin Temizlik Hizmet Satın Alımı ile ilgili Çevre ve Sağlık + Hukuk Ortak Komisyonu raporu,
11. Spor Kompleksi ismi ile ilgili Eğitim,Kültür,Gençlik ve Spor Komisyonu raporu,
12. Bekirpaşa Belediyesi Gündoğdu Mahallesinde tespit edilen isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili Eğitim,Kültür,Gençlik ve Spor + Türlü İşler Ortak Komisyonu raporu,
13. Saraybahçe Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Fatih Mahallesinde tespit edilen isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili Eğitim,Kültür,Gençlik ve Spor + Türlü İşler Ortak Komisyonu raporu,
14. En güzel bahçesi olan binalı arsa sahiplerinin ödüllendirilmesi ile ilgili Çevre ve Sağlık +Gençlik ve Spor Ortak Komisyonu raporu,
15. Kuruçeşme Belediyesi, Nazım imar planı Revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu
16. Acısu Belediyesi sınırları dahilinde hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon ve ilave nazım imar planları ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu.
17. Bekirpaşa Belediyesi, Mehmetali paşa Mahallesi, 19 N nazım imar planı, 19NIIb uygulama imar planı paftası, 3265 adada hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu
18. Bekirpaşa Belediyesi uygulama imar planı sayısallaştırılmasına ait uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu
19. Bekirpaşa Belediyesi Gündoğdu Mahallesi 435 ada 1 nolu parsel ve 725 ada 1 nolu parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu.
20. Bekirpaşa Belediyesi, 20 N nazım imar planı, G.23.b.24.b.3.a uygulama imar planı 510 ada 155 nolu parselin bir kısmı ve TEM otoyolu arasında kalan alan ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu.
21. Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b2c- 18b3a uygulama imar planı paftaları, 2043 ada ve 2061 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu
22. Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b4c- 18b1b uygulama imar planı paftaları, 1382 ada 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu
23. Çayırova Belediyesi, G22b18a-b nazım imar planı, G22b18a2c, G22b18b1d uygulama imar planı paftaları, D-100 Şekerpınar Tem Otoyolu Gişeleri Bağlantı Yolu Çayırova Bağlantısına ait uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu
24. Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b1c-2d-3a-3b uygulama imar planı paftaları, 819 ada,1,2,3,4,5,6 ve 7 nolu parseller, 830 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12 nolu parseller, 831 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 ve 18 nolu parseller, 789 ada, 1 nolu parseller, 813 ada ve 482 adada hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu
25. Çayırova Belediyesi, G22b19d nazım imar planı, G22b19d1a-1b uygulama imar planı paftaları, 1617 ada, 1,2,3 nolu parseller, 1623 ada, 1,2,3 nolu parseller, 1624 ada, 1,2,3 nolu parseller ile 1626 ada 2,3,4,5,6,7,10 ve 11 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu
26. Darıca Belediyesi, 29 L nazım imar planı, 29LIVb uygulama imar planı paftası, 921 ada, 13,14,15 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu
27. Darıca Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, 30 K nazım imar planı, 30 K3a uygulama imar planı paftası, 2380 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu
28. Dilovası Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, G23a21b nazım imar planı, G23a21b2d-3a uygulama imar planı paftaları,168 ada, 3,4,5,6 ve 7 nolu parseller, 170 ada, 1,2 ve 12 nolu parseller ile 171 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu
29. Dilovası Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, G23a21b nazım imar planı, G23a21b2d-3a uygulama imar planı paftaları,168 ada, 3,4,5,6 ve 7 nolu parseller, 170 ada, 1,2 ve 12 nolu parseller ile 171 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu
30. Gebze Belediyesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a1a uygulama imar planı paftası, 5646,5647 ve 5648 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu
31. Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a2c uygulama imar planı paftası, 1901 ada 1,2,3 ve 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu
32. Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c3c uygulama imar planı paftası, 82 ada, 222 ve 223 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu
33. İhsaniye Belediyesi, 30L nazım imar planı, 30LIId uygulama imar planı paftası, 269 ada, 4 ve 5 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu
34. Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 9 kadastro pafta, 541 ada, 81 ve 82 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu
35. Saraybahçe Belediyesi, Cedit Mahallesi, 20NId-20NIc uygulama imar planı paftaları, 4052,4053, 4055, 4057, 4058, 4059,4060 ve 4190 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu
36. Saraybahçe Belediyesi, Cedit Mahallesi, uygulama imar planı revizyonuna yapılan itirazla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu
37. Suadiye Belediyesi sınırları dahilinde hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon ve ilave nazım imar planları ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu.
38. Karamürsel Belediyesi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu
39. Maşukiye Belediyesi, G24d03c nazım imar planı paftası, 2014, 1006, 1015, 2017, 2018, 1021,1022,1023,2395 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu
40. Uzunçiftlik Belediyesi, Atakent Mahallesi, G24a21c, G24d01b nazım imar planı, G24a21c3c-G24d01b2b uygulama imar planı paftaları, 5282, 5659,5660,5661 ve 5662nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
41. Yuvacık Belediyesi, Başiskele Mahallesi, G23c05d nazım imar planı, G23c05d4b uygulama imar planı paftası, 621 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu

SÜRE UZATIMLARI

42. Körfez ilçesi Tütünçiftlik beldesi sahil kısmına Tüpraş tarafından hafriyat dökülerek yapılan dolgu malzemesinin içinde bulunan atıkların araştırılması ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu yazısı,
43. Hibe cep telefonları ile ilgili Hukuk Komisyonu yazısı.

TEKLİFLER

44. Alikahya Belediyesi, Atatürk Mahallesi, G23b25c, G24a21d nazım imar planı, G23b25c2c,3b, G24a21d1a,1b,1c,1d,2a,2d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
45. Arslanbey Belediyesi, G24d.02.d nazım imar plan pafta 104 ada, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 ve 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2327, 2328 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi
46. Bekirpaşa Belediyesi sınırları dahilinde Cephanelik alanında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planları değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi
47. Bahçecik Belediyesi, G23c09a nazım imar planı, G23c09a3d uygulama imar planı paftası, 875 nolu parselde hazırlanan ilave uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
48. Bekirpaşa Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi, 20O nazım imar planı, 20OIVc –IVd uygulama imar planı paftaları, 1517 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
49. Bekirpaşa Belediyesi, Tepeköy Mahallesi, 21O nazım imar planı, 210IVd uygulama imar planı paftası, 1338 ve 1339 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
50. Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a1c uygulama imar planı paftası, 2083 ada 1nolu parsel ile 2084 ada 1 ve 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
51. Darıca Belediyesi, 29L nazım imar planı, 29L4a uygulama imar planı paftası, 331 ada, 13 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
52. Darıca Belediyesi, Bağlarbaşı Mahallesi, 28L nazım imar planı, 28L1a uygulama imar planı paftası 10238,4985, 5012 ve 5013 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
53. Derince Belediyesi, 19JIIc-19JIIIb nazım imar planı paftaları, 2011 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi
54. Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b23b nazım imar planı, G22b23b1b uygulama imar planı paftası, 5741 ada, 7 nolu parsel ve 5709 ada, 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi
55. Gebze Belediyesi, Uygulama imar planı plan notlarında değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
56. Gebze Belediyesi, G22b20d Nazım imar planı, G22b20d4a-4b uygulama imar planı paftaları, 5144 ada 2 nolu parsel ile 5125 ada, 4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
57. Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c2c uygulama imar planı paftası, 3678 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
58. Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b4d uygulama imar planı paftası, 1183 ada 7,8 ve 9 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
59. Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a2a-2b uygulama imar planı paftaları, 2764 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile 2453 ada, 8 nolu parsele hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
60. Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, G22b14b nazım imar planı, G22b14b4a uygulama imar planı paftası, 788 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
61. Gebze Belediyesi, Muallimköy, G22b25b nazım imar planı, G22b25b2a uygulama imar planı paftası, 90 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
62. Gebze Belediyesi, G22b24a-d nazım imar planı, G22b24a3d-2a uygulama imar planı paftaları, 1724 ve 1725 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
63. Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, G22b14a-14b nazım imar planı, G22b14a3b, G22b14b4a uygulama imar planı paftaları, 578, 752,777,778 ve 1641 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
64. Gölcük Belediyesi, Saraylı Köyü, G23c02c nazım imar planı, G23c02c4b-4c-3a uygulama imar planı paftaları, 166,604,605,606,607,608,637,2568,2569,2570, 2571,2572, 2573 3553,3554 ve 3555 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
65. İhsaniye Belediyesi, G23c07b nazım imar planı, G23c07b1b-1c-1d-2d uygulama imar planı paftaları, 284 ada, 1 nolu parsel ile 339,559,810,811 ve 812 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
66. İhsaniye Belediyesi, G23c02c nazım imar planı, G23c02c2c uygulama imar planı paftası, 46,47,48,49 ve 52 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
67. Kirazlıyalı Belediyesi, G23a25a nazım imar planı, G23a25a4d uygulama imar planı paftası, 1398 ada 1,2,3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
68. Saraybahçe Belediyesi, Veliahmet Mahallesi, 30 kadasto pafta, 348 ada 3 ve 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi
69. Saraybahçe Belediyesi, Topçular Mahallesi, 20 N nazım imar planı, G23b24b3d uygulama imar planı paftası, 3541 ada, 7 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
70. Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 19N nazım imar planı, G23b25d4b uygulama imar planı paftası, 1857 ada, 3 ve 4 nolu parseller ile 1863 ada 1 nolu parselde hazırlan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
71. Sarımeşe Belediyesi, G24d01b nazım imar planı, G24d01b4b uygulama imar planı paftası, 176 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi
72. Şekerpınar Belediyesi, G22b13c nazım imar planı, G22b13c2d uygulama imar planı paftası, 533 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
73. Uzunçiftlik Belediyesi, G24a21c- 21d nazım imar planı paftaları, G24a21c1c-1d-4a-3b, G24a21d3d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
74. Yazlık Belediyesi, G23c03c-03d nazım imar planı paftaları, G23c03c4d, G23c03c03d3d uygulama imar planı paftaları, 267,268,271,272,273,356 ve 363 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
75. Körfez Belediyesi Atalar Mahallesinde isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
76. Saraybahçe Belediyesi, Akçakoca Mahallesi, 19M nazım imar planı, 19M-IIb uygulama imar planı paftası, 86 kadastro pafta, 373 ada, Portakal Mescidinin doğusunda bulunan 20 ve 21 nolu parsellerde yapılan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
77. İşyeri Becayişleri ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının teklifi,
78. Arsa Devri ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının teklifi,
79. Belde A.Ş.nin kiralama teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının teklifi,
80. Seka Arazisi içinde 1.Etap Uygulama kapsamında Belediyemizce yaptırılan 3314 ada,2 parsel 3322 ada 1 parsel ve 144 ada 8 parsel üzerinde bulunan Uçurtma Tepesi kafe İnşaatı ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının teklifi,
81. 2007 yılı Geçici işci Vizesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifi,
82. Kefalet verilmesi ile ilgili Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının teklifi,
83. Uzunçiftlik Belediye Başkanlığının Fasıllar arası aktarma yapılması ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi,
84. Trafoların devri ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığının teklifi,
85. Yurt dışı görevlendirilmesi ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığının teklifi,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım