02 Temmuz 2004 Meclis Gündemi

İZMİT BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI´NDAN,

İzmit Büyükşehir Belediye Meclisi 3030 sayılı kanunun 12. maddesi gereğince 02.07.2004 Cuma günü saat 16.00´da Meclis salonunda olağan olarak toplanacaktır.

Aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Belsa Plaza 9. kat meclis salonunda toplantıya katılmanızı rica ederim.

İbrahim KARAOSMANOĞLU
Büyükşehir Belediye Başkanı


GÜNDEM :
========
1- Yoklama
2- 10.06.2004 tarihli tutanak özetinin okunması,
3- Büyükşehir belediye Başkanlığının 2003 yılı faaliyet raporu ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar daire Başkanlığının yazısı,
4- Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2003 yılı kesin hesap cetvelleri ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının 28.06.2004 tarihli yazısı,
5- Saraybahçe Belediye Başkanlığının 2003 yılı kesin hesap cetvelleri ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının 30.06.2004 tarihli yazısı,
6- Bekirpaşa Belediye Başkanlığının 2003 yılı kesin hesap cetvelleri ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının 30.06.2004 tarihli yazısı,
7- Yönetmelik değişikliği ile ilgili Yuvam İzmit Konut Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün yazısı,
8- Personel ve Eğitim Daire Başkanlığının liyakat zammı ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonunun raporu,
9- Fuar alanı içindeki belediyemize ait Leyla Atakan düğün Salonunun kiraya verilmesi konusunda belediye başkanına yetki verilmesi ile ilgili Emlak İstimlak Daire Başkanlığının 28.05.2004 tarih ve 548 sayılı yazısı,


GELEN EVRAK :
============
1- Saraybahçe Belediyesi Cumhuriyet Parkının kullanma hakkının devir talebi ile ilgili Emlak İstimlak Daire Başkanlığının yazısı
2- Kuruçeşme Belediyesi hudutları içerisindeki taşınmazların devir talebi hakkında Emlak İstimlak Daire Başkanlığının yazısı
3- Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit Kozluk Mah. 62 pafta,190 ada, 1304, 00 m2 miktarındaki 8 nolu parsel ile ilgili Emlak İstimlak Daire Başkanlığının yazısı
4- İzmit Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin geçici 6.maddesinin revizyonu ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı
5- Şehir Tiyatrosu Müdürlüğünün 2003 yılı kesin hesabı ile ilgili Eğitim Kültür Daire Başkanlığının yazısı
6- Bekirpaşa Belediye başkanlığının bağlı Akçakoca Toplu Konut Koordinatörlüğünün 2003 yılı kesin hesap cetvelleri ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı
7- Kadroları ile ilgili Personel ve Eğitim Daire Başkanlığının yazısı
8- SSK borç teminatı verilmesi ile ilgili İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığının yazısı

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım