İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Körfez Körfez İlçesi, Güney Mahallesi, G23.c.21.c- 21.d nazım G23.b.21.d.03.b ve G23.b.21.c.04.a uygulama imar planı paftaları, 2654 ada ve civarına ilişkin hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Güney 1/5000-1/1000 41 2023-05-11 290 2023-06-21 2023-07-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele İlçesi, Yeniköy Mahallesi, G23.c.03.c, G23.c.08.b nazım imar planı paftalarında kalan 405 ada 3, 4, 5, 6, 9 ve 10 parseller ile 453 ada 3 ve 4 No’lu parsellere ilişkin hazırlanan, Belediyemiz Meclisi'nin 16.02.2023 tarih ve 101 sayılı kararı ile kabul edilen nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Yeniköy 1/5000 405/3, 405/4, 405/5, 405/6, 405/9, 405/10, 453/3, 453/4 1 2023-05-17 297 2023-06-21 2023-07-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, G22.b.24.a.4.c uygulama imar planı paftaları, 728 ada 6 No’lu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Fevzi Çakmak 1/1000 728/6 4 2023-05-17 300 2023-06-21 2023-07-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit İlçesi, Durhasan Mahallesi, G24.a.21.a.1.c uygulama imar planı paftası, 7180 ada 100 No’lu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Durhasan 1/1000 7180/100 7 2023-05-17 303 2023-06-21 2023-07-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit İlçesi, Kulfallı Mahallesi, G23.b.23.b nazım G23.b.23.b.2.b imar planı paftası, 6036 ada 58 ve 59 No’lu parseller ile tescil harici alana ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kulfallı 1/1000 6036/58, 6036/59 10 2023-05-17 306 2023-06-21 2023-07-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele İlçesi, Fatih Mahallesi, G23.c.10.a nazım imar planı paftası, 813 ada 2,3 ve 4 No’lu parsellere hazırlanan, Belediyemiz Meclisinin 12.01.2023 tarih ve 22 sayılı kararı ile onaylanan ve 17.02.2023-17.03.2023 tarihleri arasında askıya çıkarılan nazım imar planına yasal askı süreci içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Fatih 1/5000 813/2, 813/3, 813/4 16 2023-05-11 267 2023-06-21 2023-07-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince İlçesi, Yenikent Mahallesinde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 12.01.2023 tarih ve 28 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Yenikent 1/1000 20 2023-05-11 270 2023-06-21 2023-07-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze İlçesi, Tavşanlı Mahallesi, G23.a.16.d nazım G23.a.16.d.1.d uygulama imar planı paftaları, 304 ada 2 ve 4 No’lu parsellere cephe açılmış imar yolunun düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporu, Tavşanlı 1/5000-1/1000 304/2, 304/4 26 2023-05-11 275 2023-06-21 2023-07-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesi, G23.b.24.d nazım, G23.b.24.d.3a-2d uygulama imar planı paftaları, 212 ada, 5 No’lu (eski 42 ada, 2 parsel) parsel için Kocaeli KVKBK'nun 23.11.2022 tarih ve 6171 sayılı kararı ve eki paftada gösterildiği şekliyle revize edilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kozluk 1/5000-1/1000 212/5, 42/2 30 2023-05-11 279 2023-06-21 2023-07-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit İlçesi, Sanayi Mahallesi, G23.c.02, G23.b.03, G23.c.24.c ve 04.b nazım, G23.b.24.c.03.a- 03.b- 03.c- 03.d, G23.c.04.b.02.a- 02.b uygulama imar planı paftalarında kalan 3414 ada 2 No’lu parsel ve kuzeyindeki tescil harici alan ile, 482 ada 7 No’lu parsel ve civarına ilişkin hazırlanan, Belediyemiz Meclisi'nin 12.01.2023 tarih ve 57 sayılı kararı ile kabul edilen 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım, 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Sanayi 1/25000-1/5000-1/1000 3414/2, 482/7 32 2023-05-11 281 2023-06-21 2023-07-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe İlçesi, İstasyon Mahallesi, Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum Bağlantı Yolu Projesinin planlara aktarılmasına ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, İstasyon 1/25000-1/5000-1/1000 34 2023-05-11 283 2023-06-21 2023-07-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, G24d.01a-G24a.21d nazım, G24d.01a.2a - G24a.21d.3b uygulama imar planı paftaları, 751 ada 1 ve 918 ada 1 No’lu parselin batısında yer alan tescil harici alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Dumlupınar 1/5000 751/1, 918/1 36 2023-05-11 285 2023-06-21 2023-07-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe İlçesi, Emekevler Mahallesi, 1/50000 ölçekli G24.d çevre düzeni planı, 1/25000 ölçekli G24.d.02 ve 1/5000 ölçekli G24.d.02.a-02.b nazım, G24.d.02.a.2.b-2.c, G24.d.02.b.1.a-1.c-1.d uygulama imar plan paftaları, mülkiyeti Belediyemize ait 871 ada 49, 50, 51, 54, 55, 58, 59, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 No’lu parsellerde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile plan notu değişikliği ile ilgili raporu, Emekevler 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 871/49, 871/50, 871/51, 871/54, 871/55, 871/58, 871/59, 871/62, 871/65, 871/66, 871/67, 871/68, 871/69, 871/70, 871/71, 871/72, 871/73, 871/74, 871/75, 871/76, 871/77 39 2023-04-13 250 2023-06-20 2023-07-28 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze, Darıca Gebze İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1/5000 ölçekli G22.b.17.c-22.b nazım, 1/1000 ölçekli G22.b.17.c.3.c-G22.b.22.b.2.b uygulama imar planı paftaları, 2 ada 19 No’lu parsel ile Darıca Belediyesi, Bayramoğlu Mahallesi, 1/5000 ölçekli G22.b.22.b-23.a nazım, 1/1000 ölçekli G22.b.22.b.2.b, G22.b.23.a.1.a uygulama imar planı paftaları, 2019 ada 2 No’lu, 2010 ada 1 No’lu ve 2011 ada 1 No’lu parsellerden kuzey-güney doğrultusunda geçen 15.00 metre genişliğindeki yaya yolunun 15.00 metre genişliğinde taşıt yolu olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cumhuriyet, Bayramoğlu 1/5000-1/1000 2/19, 2019/2, 2010/1, 2011/1 47 2023-05-11 296 2023-06-20 2023-07-28 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit İlçesi, Fatih Mahallesi, G23.b.24.a.4.c uygulama imar planı paftası, 4869 ada 18 No’lu parsel ve civarına ilişkin hazırlanan koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Fatih 1/1000 4869/18 8 2023-05-17 304 2023-06-09 2023-07-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze İlçesi, Balçık Mahallesi, 1/50000 ölçekli G22.b Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli G22.b.2, G22.b.3 ve 1/5000 ölçekli G22.b.14.b-14.c nazım ile 1/1000 ölçekli G22.b.14.b.3.c-3.d-4.c, G22.b.14.c.1.b-1.c-2.a-2.b-2.c-2.d uygulama imar plan paftaları yaklaşık 95 hektarlık alanda hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Balçık 1/1000, 1/5000, 1/25000, 1/50000 46 2023-05-11 295 2023-06-05 2023-07-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kartepe Belediyesi, Ataşehir ve Arslanbey Mahalleleri, G24.d.01.c, G24.d.01.d ve G24.d.06.b nazım G24.d.01.c.4.d, G24.d.01.d.3.d ve G24.d.06.b.1.a uygulama imar planı paftaları, 150 ada 1 No’lu, 154 ada 1 No’lu ve 414 ada 5 No’lu parsellere ilişkin hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu Ataşehir, Arslanbey 1/5000-1/1000 150/1, 154/1, 414/5 13 2023-03-21 209 2023-06-02 2023-07-02 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez, Derince, İzmit, Kartepe Körfez, Derince, İzmit, Kartepe Belediyesi sınırları dâhilinde Kocaeli Hat-41K Güzergâh ve Proje Hazırlanması işi ile yapılan düzenlenmelerin planlara aktarılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000-1/1000 28 2022-12-15 717 2023-05-30 2023-06-30 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit İlçesi, Yahyakaptan Mahallesi, G23.b.25.a-25.d nazım imar planı paftası, 3573 ada 3 No’lu parsele ilişkin Belediyemiz Meclisin 12.01.2023 tarih ve 50 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına yapılan itiraza ilişkin nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yahyakaptan İzmit 3573/3 33 2023-05-11 282 2023-05-25 2023-06-25 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince İlçesi, Derince Belediyesi, Yenikent Mahallesi, 1/50000 ölçekli G23.b çevre düzeni planı, 1/25000 ölçekli G23.b.4 ve 1/5000 ölçekli G.23.b.22.a-21.b nazım, G.23.b.22.a.4.a.-4.b- 4.c.-4.d, G.23.b.21.b.3.c-3.d uygulama imar planı paftaları, “Derince-Körfez Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” kapsamında hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yenikent 1/50000, 1/25000, 1/5000, 1/1000 132 2023-04-13 249 2023-05-16 2023-06-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Başiskele İlçesi, Damlar Mahallesi, G23.c.09.a nazım imar planı paftası, 557 ada 1 No’lu parsel ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Damlar 557/1 18 2023-04-13 230 2023-05-12 2023-06-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Başiskele İlçesi, Doğantepe ve Paşadağ Mahalleleri, G23.c.10.b. nazım imar planı paftası, 155 ada 6 ve 9 No’lu, 156 ada 6 ve 7 No’lu parseller ile 4069 No’lu parsel ve civarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu Doğantepe, Paşadağ 155/6, 155/9, 156/6, 156/7 19 2023-04-13 231 2023-05-12 2023-06-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Başiskele İlçesi, Fatih Mahallesi, G23.c.05.d nazım imar planı paftası, 1153 ada 8 No’lu parsel ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Fatih 1153/8 20 2023-04-13 232 2023-05-12 2023-06-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Dilovası İlçesi, Diliskelesi Mahallesi, G23.a.21.d nazım imar plan paftası, 585 ada, 1 No’lu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu Diliskelesi 585/1 23 2023-04-13 234 2023-05-12 2023-06-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım