İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Kartepe Kartepe Belediyesi, Nusretiye Mahallesi, G24.d.02.c nazım imar planı paftası, 101 ada 19 No’lu parselde hazırlanan 1/5000 nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Nusretiye 1/5000 101/19 56 2021-05-24 249 2021-06-30 2021-07-30 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Yeniköy ve Kılıçaslan Mahalleleri, G23c08b, G23c09a nazım imar planı paftalarını kapsayan alanda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 11.03.2021 tarih ve 124 sayılı kararı ile kabul edilen nazım imar planı değişikliği teklifine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Yeniköy, Kılıçaslan 1/5000 2 2021-05-28 257 2021-06-30 2021-07-30 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Akçakoca Mahallesi, G23.b.24.d.2.c uygulama imar planı paftası, 375 ada 30 No’lu parsele ilişkin hazırlanan 08.04.2021 tarihli 5145 Kurul Kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Akçakoca 1/1000 375/30 11 2021-05-28 266 2021-06-30 2021-07-30 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23.b.24.a nazım, G23.b.24.a.4.c ve G23.b.24.a.4.d uygulama imar planı paftaları, x: 4515733.189 – 4515875.651, y: 491990.525 – 492508.278 koordinatları arasında hazırlanan 08.04.2021 tarihli 5144 Kurul Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Fatih 1/5000-1/1000 12 2021-05-28 267 2021-06-30 2021-07-30 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Yeniköy Mahallesi, g23c03c-g23c08b nazım, g23c03c3a- g23c03c3b- g23c03c3c- g23c03c3d- g23c08b2a- g23c08b2b-g23c08b2d uygulama imar plan paftası, İsimsiz Dere'nin planlara aktarılması ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik raporu, Yeniköy 1/5000-1/1000 3 2021-03-11 121 2021-06-29 2021-07-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının, plan notlarının ve lejant paftasının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 8 2021-03-11 126 2021-06-29 2021-07-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele İlçesi, Tepecik Mahallesi, G23c.05c nazım, G23c.05c.2a/2b/2c/2d uygulama imar planı paftaları, Zorlu Sokağın güneyinden geçen Zorlu Dere güzergâhının planlara işlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Tepecik 1/5000-1/1000 12 2021-04-15 163 2021-06-29 2021-07-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Mahmutpaşa Mahallesi, G23.c.05.a nazım, G23.c.05.a.3.a, 3.d, 4.a, 4.b, 4.c, 4.d uygulama imar planı paftası, Başiskele Emniyet Binası Ulaşım Projesi’nin planlara işlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Mahmutpaşa 1/5000-1/1000 17 2021-04-15 168 2021-06-29 2021-07-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, Demirciler Mahallesi, G23a.12.d-16.b-17.a nazım imar plan paftaları, Bakanlık Olur’u ile belirlenen Rezerv Yapı Alanlarına ait sınırların plana aktarılmasını içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Demirciler 1/5000 35 2021-05-24 228 2021-06-22 2021-07-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Karamürsel Karamürsel Belediyesi, Karamürsel İlçesi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/25000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile bu plan revizyonlarına ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişiklikleri ile ilgili raporu, 1/50000-1/25000-1/5000 32 2021-04-15 183 2021-06-17 2021-07-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Balçık Mahallesi, 1/50000 ölçekli G22.b Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli G22.b.2, G22.b.3 ve 1/5000 ölçekli G22.b.14.b-14.c nazım imar plan paftaları ile 1/1000 ölçekli G22.b.14.b.3.c-3.d-4.c, G22.b.14.c.1.b-1.c-2.a-2.b-2.c-2.d uygulama imar plan paftalarında yaklaşık 95 hektarlık alanda hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Balçık 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 40 2021-05-24 233 2021-06-15 2021-07-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Nasuhlar Mahallesi, G23.b çevre düzeni, G23.b.2 nazım imar planı paftası, 113 ada 28 parselin kuzeyinde hazırlanan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Nasuhlar 1/50000-1/25000 113/28 10 2021-03-16 150 2021-06-09 2021-07-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Damlar Mahallesi, G23.c.09.a nazım, G23.c.09.a.2.c uygulama imar planı paftası, 1516 ada 1 ve 5 No’lu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Damlar 1/5000 1516/1, 1516/5 13 2021-04-15 164 2021-06-09 2021-07-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23.c.05.d nazım, G23.c.05.d.4.c uygulama imar planı paftası, 6098 No’lu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Fatih 1/5000 0/6098 14 2021-04-15 165 2021-06-09 2021-07-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22.b.24. nazım imar planı paftası, 4424 ada 1 No’lu, 4423 ada 5 ve 6 No’lu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Osmanyılmaz 1/5000 4424/1, 4423/5, 4423/6 26 2021-04-15 177 2021-06-09 2021-07-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Karabaş Mahallesi, 1/50000 ölçekli G.22.b çevre düzeni, 1/25000 ölçekli G.22.b.3 ve 1/5000 ölçekli G.22.b.24.c nazım, 1/1000 ölçekli G.22.b.24.c.3.a-4.b uygulama imar planı paftaları, “İzmit Fuar Alanı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanında” hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, plan notu değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Karabaş 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 50 2021-05-24 243 2021-06-08 2021-07-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Belediyemiz Kandıra İlçesi sınırlan içerisinde yer alan Kandıra Rüzgar Enerji Santrali Projesi kapsamında 3 adet türbin ve bağlantı yollarını içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği değerlendirilerek 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi uyarınca onaylandığı belirlenen söz konusu plan hususunda ; 1/5000-1/1000 2021-05-26 2021-05-27 2021-06-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı
Körfez Körfez Belediyesi, Yukarı Hereke ve Cumhuriyet Mahalleleri, muhtelif parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yukarı Hereke 1/5000 23 2021-03-11 140 2021-05-27 2021-06-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi sınırları dahilinde, Belediyemiz Meclisinin 12.11.2020 tarih ve 423 sayılı kararı ile onaylanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, 1/50000-1/25000-1/5000 11 2021-04-15 162 2021-05-25 2021-06-25 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, 1/50000 ölçekli G.22.b çevre düzeni, 1/25000 ölçekli G.22.b.3 ve 1/5000 ölçekli G.22.b.19.c-20.d- 25.a nazım, 1/1000 ölçekli G.22.b.19.c.3.c, G.22.b.20.d.4.a-4.b-4.c-4.d, G.22.b.25.a.1.a uygulama imar planı paftaları, eski Askeri Kışla alanı ve çevresinin, Millet Bahçesi ve çeşitli kullanımlara ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve plan notu değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Sultanorhan 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 28 2021-04-15 179 2021-05-06 2021-06-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Osmangazi Mahallesi, G22.b.23.a nazım, G22.b.23.a.3.b uygulama imar planı paftası, 1657 ada 17 No’lu parsel ve çevresinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Osmangazi 1/5000-1/1000 1657/17 22 2021-02-11 82 2021-05-06 2021-06-06 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Atatürk, Özgürlük ve Yeni Mahalleleri, 5480 ada 15, 16, 17 No’lu parseller, 1265 ada 9 No’lu parsel ve 1987 adanın batısında kalan tescil harici alana ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Atatürk, Özgürlük, Yeni 1/5000 5480/15, 5480/16, 5480/17, 1265/9 7 2021-03-11 125 2021-05-06 2021-06-06 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, 1/25000 ölçekli G24.d1, 1/5000 ölçekli G24.d.01.b nazım ve G24.d.01.b.1.c-4.b uygulama imar plan paftaları, “Kartepe Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” sınırı içerisinde yer alan 562 ada 3 ve 5 No’lu parseller ve yakın çevresinde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliği ile ilgili raporu, Fatih Sultan Mehmet 1/25000-1/5000-1/1000 562/3, 562/5 37 2021-04-15 188 2021-05-03 2021-06-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca İlçesi, Darıca Belediyesi, Bağlarbaşı Mahallesi, G.22.b.24.d nazım, G.22.b.24.d.4.a uygulama imar plan paftası, 449390- 449650 yatay, 4513930-4514130 düşey koordinatları arasında yaklaşık 30.500 m² büyüklüğündeki, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında hazırlanan Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan notu değişikliği ile ilgili raporu, Bağlarbaşı 1/5000-1/1000 20 2021-04-15 171 2021-04-29 2021-06-20 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım