İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Kartepe Kartepe Belediyesi, İbrikdere ve Uzuntarla Mahalleleri, G24.d çevre düzeni, G24.d2, G24.d.03.b-4a nazım imar paftaları dahilinde ve Eski K-9 Planlama Bölgesi olarak geçen alanda muhtelif parsellerde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni ve 1/25000 ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, İbrikdere, Uzuntarla 1/50000-1/25000-1/5000 36 2022-05-24 282 2022-08-03 2022-09-03 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze, Darıca Gebze Belediyesi, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Beylikbağı, Köşklüçeşme, İstasyon, Osman Yılmaz, Tatlıkuyu, Hacıhalil, Sultanorhan, Barış Mahalleleri, Darıca Belediyesi, Bayramoğlu, Emek, Osmangazi Mahalleleri, 1/25000 ölçekli G22.b.4, G22.b.3 ve 1/5000 ölçekli G22.b.17.c-18.c-18.d-19.c-20.c-20.d-22.b-23.a-23.b-24.a-24.b-25.a nazım imar plan paftaları, 456100-444400 yatay ve 4517000-4521300 düşey koordinatlar arasında kalan bölgede hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 13.01.2022 tarih ve 32 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve plan notları değişikliğine yasal askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Beylikbağı, Köşklüçeşme, İstasyon, Osmanyılmaz, Tatlıkuyu, Hacıhalil, Sultanorhan, Barış, Bayra 1/25000-1/5000 25 2022-06-09 317 2022-07-28 2022-08-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Arapçeşme Mahallesi, Sultanorhan Mahallesi, Köşklüçeşme Mahallesi ve İnönü Mahallesi sınırları içinde bazı bölgelerde, Köşklüçeşme Mahallesi, 2387 ada 3 No’lu parsel ile 2387 ada 4 No’lu parselde, Gaziler Mahallesi, 2973 ada, 6 ve 9 No’lu parseller, 2946 ada, 5, 6 ve 7 No’lu parseller, 2984 ada, 9, 10 ve 11 No’lu parseller ile, 2996 ada, 1 ve 20 No’lu parsellerde ve İbrahimağa Caddesi’nin 901 sok. ile kesişiminden Çamaşır Deresi (Şehitler Caddesi)’ne kadar olan hat ile, Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi’nde, Özel Sin Koleji’nden başlayıp 1816/1 sokağa kadar olan yol hattında hazırlanan nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Arapçeşme 1/5000 2387/3, 2387/4, 2973/6, 2973/9, 2946/5, 2946/6, 2946/7, 2984/9, 2984/10, 2984/11, 2996/1, 2996/20 23 2022-03-10 152 2022-07-26 2022-08-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Güney, Fatih, Yeniyalı, Çamlıtepe, Mimar Sinan, Atalar, Yavuz Sultan Selim Mahalleleri; G23.a.25.a, G23.a.25.c, G23.a.25.d, G23.b.21.a, G23.b.21.b, G23.b.21.c, G23.b.21.d nazım imar planı paftaları dahilinde yer alan muhtelif parsellerde ve tescil harici alanlarda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Güney, Fatih, Yeniyalı, Çamlıtepe, Mimar Sinan, Atalar, Yavuz Sultan Selim 1/25000-1/5000 37 2022-03-10 166 2022-07-26 2022-08-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, İlimtepe, Hacıosman, Yeni Yalı, Esentepe, Yavuz Sultan Selim Mahalleleri, Demirciler Pig - Adapazarı Pig Arası DGİBH ve Pazarcık Karadeniz-Ereğli Doğal Gaz İletim Boru Hattı (DGİBH)'nın koruma bandı genişliklerinin düzenlenmesi ile ilgili nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, İlimtepe, Hacıosman, Yeni Yalı, Esentepe, Yavuz Sultan Selim 1/5000 38 2022-03-10 167 2022-07-26 2022-08-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Akdurak Mahallesi, F24.d.19.d nazım imar planı paftası, 360 ada 13 No’lu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Akdurak 1/5000 360/13 32 2022-05-24 278 2022-07-06 2022-08-06 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, Tavşancıl ve Çerkeşli Mahalleleri, G23.a.22.a-22.b nazım imar plan paftaları ile sınırlı alanda ilan edilen yaklaşık 187,6 hektarlık Rezerv Yapı Alan sınırının 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi ile ilgili raporu, Tavşancıl, Çerkeşli 1/5000 23 2022-06-09 315 2022-07-01 2022-08-05 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Piyalepaşa ve Şirinköy Mahallesi G23c.02c, G23c.07a nazım, G23c.02c.4b, G23c.07a.2c uygulama imar planı paftası 3091 ve 5050 parseller ile 1026 ada 7 No’lu parsellere ilişkin hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Piyalepaşa, Şirinköy 1/5000-1/1000 0/3091, 0/5050, 1026/7 21 2022-02-11 99 2022-06-30 2022-07-30 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Çayırköy Mahallesi, İ-1 Gelişme Konut Alanında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 16.09.2021 tarih ve 440 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Çayırköy 1/5000 25 2022-02-11 103 2022-06-30 2022-07-30 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kocaeli Kocaeli İli sınırları içerisinde yer alan muhtelif mahallelerin Meskûn Konut Alanı (Kırsal Nitelikli) sınırlarının revize edilmesini içeren plan değişikliğinin 2. askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, 39 2022-03-10 168 2022-06-30 2022-07-30 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Mahmutpaşa Mahallesi, G23c.05a.4c-4d uygulama imar planı paftaları, 152 ada 9 No’lu parselin batısında yer alan tescil harici alana ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Mahmutpaşa 1/1000 152/9 15 2022-04-14 185 2022-06-30 2022-07-30 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G23.a.21.b nazım, G23.a.21.b.3.a - 4.b uygulama imar planı paftaları, 116 ada 2 No’lu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cumhuriyet 1/1000 116/2 24 2022-04-14 194 2022-06-30 2022-07-30 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a nazım imar planı paftası, 788 ada 1 No’lu, 787 ada 1 No’lu ve 802 ada 1 No’lu parseller ve civarına ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Gündoğdu 1/5000 788/1, 787/1, 802/1 16 2022-04-19 231 2022-06-30 2022-07-30 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G23.b.22.a nazım, G23.b.22.a. 3.d - 4.c uygulama imar planı paftaları, 4752 ada 4 No’lu parsel ve batısındaki tescil harici alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yenikent 1/5000-1/1000 4752/4 10 2022-05-24 257 2022-06-30 2022-07-30 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Cebeci Mahallesi, F24.c.06.a. nazım, F24.c.06.a.1.d uygulama imar planı paftası, 108 ada 1 ve 9 No’lu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cebeci 1/5000-1/1000 108/1, 108/9 34 2022-05-24 280 2022-06-30 2022-07-30 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Derbent ve Şirinsulhiye Mahalleleri, G24.d çevre düzeni planı, G24.d1 ve G24.d.08.a nazım imar planı paftası, 110 ada 1 No’lu parsel, 137 ada 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 No’lu parseller, 138 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 No’lu parseller, 139 ada 1, 2 No’lu parseller, 155 ada 1 No’lu parsel, 168 ada 2 No’lu parsel ve 250 ada 4, 5, 6, 7 No’lu parsellere yönelik hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Derbent, Şirinsulhiye 1/50000-1/25000-1/5000 110/1, 137/1, 137/2, 137/3, 137/4, 137/6, 137/7, 137/8, 137/9, 137/10, 137/11, 137/12, 137/13, 137/14, 137/15, 137/16, 137/17, 138/1, 138/2, 138/3, 138/4, 138/5, 138/6, 138/7, 138/8, 139/1, 139/2, 155/1, 168/2, 250/4, 250/5, 250/6, 250/7 35 2022-05-24 281 2022-06-30 2022-07-30 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, 1/50000 ölçekli G.22.b çevre düzeni, 1/25000 ölçekli G.22.b.3 ve 1/5000 ölçekli G.22.b.19.a-18.b nazım, 1/1000 ölçekli G.22.b.19.a.4.a-4.b-4.c-4.d-3.a uygulama imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve plan notu değişikliği ile ilgili raporu, Akse 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 7 2022-05-24 254 2022-06-29 2022-07-28 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G.23.b.22.a-21.b nazım, G.23.b.22.a.4.a-4.b.-4.c.-4.d, G.23.b.21.b.3.c-3.d uygulama imar planı paftaları, ‘’Derince-Körfez Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı’’ sınırları dahilinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yenikent 1/5000-1/1000 21 2022-06-09 313 2022-06-28 2022-08-02 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Balçık Mahallesi, G22b.14a, G22b.14b ve G22b.09c nazım imar planı paftalarında yer alan Gk-1 Etaplama Bölgesinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Balçık 1/5000 14 2022-05-24 261 2022-06-28 2022-07-28 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Sepetçi Mahallesi, G23.b.20.c-20.d nazım, G23.b.20.c.1.c-4.a, G23.b.20.d.2.d uygulama imar planı paftaları, 6560 ve 6570 No’lu imar adaları civarında imar yolu açılması ve imar uygulaması sonrasında tespit edilen bazı alanlarda teknik düzeltmeleri içeren 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Sepetçi 1/5000-1/1000 6560/0, 6570/0 30 2022-05-24 276 2022-06-28 2022-08-02 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Fatih ve Yuvacık Yakacık Mahalleleri, G23c.10a nazım imar planı paftası, 2708 ada 1 parsel, 2895 ada 1 parsel, 2896 ada 2 ve 4 parseller, 2941 ada 36 parsel, 567 ada 1 parsel, 568 ada 1, 2, 3, 4, 5 parseller, 164, 169, 170, 178, 194, 3336, 5023, 5024, 5395, 5396, 5964, 5965, 5966, 5967, 900, 901, 902, 904, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 913, 914, 915, 922, 943, 944, 945, 965 No’lu parsellere ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikleri ile ilgili raporu, Fatih, Yuvacık 1/25000-1/5000 2708/1, 2895/1, 2896/2, 2896/4, 2941/36, 567/1, 568/1, 568/2, 568/3, 568/4, 568/5, 0/164, 0/169, 0/170, 0/178, 0/194, 0/3336, 0/5023, 0/5024, 0/5395, 0/5396, 0/5964, 0/5965, 0/5966, 0/5967, 0/900, 0/901, 0/902, 0/904, 0/906, 0/907, 0/908, 0/909, 0/910, 0/911, 0/913, 0/914, 0/915, 0/922, 0/943, 0/944 4 2022-05-24 251 2022-06-24 2022-07-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Kılıçarslan Mahallesi, G23c.09d nazım imar planı paftası, 1771, 1772 ve 1774 No’lu imar adalarının bulunduğu alana ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kılıçarslan 1/5000 1771, 1772, 1774 5 2022-05-24 252 2022-06-24 2022-07-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Ömerağa Mahallesi, G23.b.24.c nazım imar planı paftası, 273 ada 10, 11, 148, 111 No’lu parseller, 1089 ada 15, 87, 98, 99, 146, 152 No’lu parseller, 352 ada 115 No’lu parsel, 405 ada 31 No’lu parsel, 278 ada 30, 31, 53 parsel, 578 ada 2, 15, 21, 23, 24, 34, 37 parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ömerağa 1/5000 273/10, 273/11, 273/148, 273/111, 1089/15, 1089/87, 1089/98, 1089/99, 1089/146, 1089/152, 352/115, 405/31, 278/30, 278/31, 278/53, 578/2, 578/15, 578/21, 578/23, 578/24, 578/34, 578/37 27 2022-05-24 273 2022-06-24 2022-07-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gölcük Belediyesi, Hisareyn Mahallesi, G23.c.08.a nazım imar planı paftası, 530 ada 1 No’lu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Hisareyn 1/5000 530/1 30 2022-06-09 322 2022-06-24 2022-07-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım