İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Derince Derince Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G.23.b.21.b.3.c uygulama imar planı paftası, ‘’Derince-Körfez Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı’’ sınırları dahilinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yenikent 1/5000 9 2022-09-15 526 2022-11-02 2022-12-02 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskeke, Gölcük, Kartepe Başiskele, Gölcük ve Kartepe Belediyeleri sınırları dahilinde yer alan G23c ve G24d 1/50000 ölçekli çevre düzeni ve G23c2, G23c3, G23c4, G24d1 ve G24d4 1/25000 ölçekli nazım imar planı paftalarında yer alan Yuvacık Baraj Gölü Havzası sınırlarının güncel sayısal veriler doğrultusunda imar planlarına aktarılmasını içeren 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/50000-1/25000 3 2022-05-24 250 2022-10-20 2022-11-20 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Damlar Mahallesi, G23.c.09.a nazım imar planı paftası, 510 ada 3 No’lu parsel için hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 13.01.2022 tarih ve 17 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Damlar 1/5000 510/3 15 2022-07-21 362 2022-10-20 2022-11-20 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi G23.b.25.c nazım, G23.b.25.c.1.c - 1.d uygulama imar planı paftaları, 5088 ada, 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yahyakaptan 1/5000-1/1000 5088/1 7 2022-07-26 406 2022-10-20 2022-11-20 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Mollafenari Mahallesi, 173 ada, 1 parsel, 178 ada, 3 No’lu parsel ve 112 ada, 3 No’lu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Mollafenari 1/5000 173/1, 178/3, 112/3 24 2022-08-18 445 2022-10-20 2022-11-20 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Şirintepe Mahallesi, G23b.23.d nazım ve G23b.23.d.3.a uygulama imar planı paftası, 2818 ada 11 No’lu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Şirintepe 1/5000-1/1000 2818/11 6 2022-08-23 468 2022-10-20 2022-11-20 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Orhan Mahallesi, F24.d.18.c nazım imar planı paftası, 167 ada 3 No’lu parsel ve çevresinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Orhan 1/5000 167/3 8 2022-08-23 470 2022-10-20 2022-11-20 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi sınırları içerisinde yer alan "Hürler Caddesi -17 Ağustos Bulvarı Kesimi Kavşağı Projesi" nin planlara aktarılmasına yönelik 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yeşilyurt 1/5000-1/1000 12 2022-09-15 496 2022-10-20 2022-11-20 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Köşklüçeşme Mahallesi, G22.b.24.a Nazım imar planı paftası, 5642 ada 10 No’lu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Köşklüçeşme 1/5000 5642/10 17 2022-09-15 501 2022-10-20 2022-11-20 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22.b.24.b nazım,G22.b.24.b.1.b uygulama imar plan paftası 658 ada 6 No’lu parselin Koruma Alan Sınırının nazım imar planlarına aktarılmasına ilişkin hazırlanan nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Hacıhalil 1/5000 658/6 18 2022-09-15 502 2022-10-20 2022-11-20 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Kadıllı Mahallesi, G22.b çevre düzeni, G22.b.2 ve G22.b.10.b nazım imar planı paftaları, 136 ada 1 No’lu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni ve 1/25000 nazım imar planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapımı ile ilgili raporu, Kadıllı 1/50000-1/25000-1/5000 136/1 23 2022-09-15 506 2022-10-20 2022-11-20 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Erenler ve Ömerağa Mahalleleri, G23b.24c.1d, G23b.24b.3d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 10.03.2022 tarih ve 159 sayılı kararı ile onaylanan nazım ve uygulama imar planına yasal askı süreci içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Erenler, Ömerağa 1/5000-1/1000 28 2022-09-15 511 2022-10-20 2022-11-20 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi, G23a.25c nazım, G23a.25c.2b uygulama imar planı paftası, 1760 ada 1 No’lu parsel ile 214 ada 38 No’lu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Mimarsinan 1/5000-1/1000 1760/1, 214/38 34 2022-09-15 517 2022-10-20 2022-11-20 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Sepetçi Mahallesi, “Sepetçi-Sekbanlı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” sınırları içerisinde muhtelif adalarda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Sepetçi 1/25000-1/5000-1/1000 31 2022-09-15 514 2022-10-20 2022-11-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi sınırları dahilinde yer alan güncel Askeri Güvenlik Bölgesi Sınırlarının İmar Planlarına aktarılmasına ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/25000-1/5000-1/1000 1 2022-05-24 248 2022-10-20 2022-11-20 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi, G23.b.25.c-25.d nazım imar planı paftaları, 3066 ada, 1, 2, 3, 4 No’lu ve 446/PARK tescilli parsel ile 1540 ve 1542 adaların güneyinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yahyakaptan 1/5000 3066/1, 3066/2, 3066/3, 3066/4 27 2022-09-15 510 2022-10-13 2022-11-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince Belediyesi, Deniz Mahallesi, G23b.23d nazım imar planı paftası, 50 ada 103 No’lu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu, Deniz 1/25000-1/5000 50/103 13 2022-09-15 497 2022-10-11 2022-11-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Abdi İpekçi, Kazım Karabekir, Nene Hatun ve Sırasöğütler Mahalleleri, 'Atatürk Caddesi-Fatih Caddesi ve Battalgazi Caddesi Kesişimi ile Okul Caddesi - 1605. Sokak Kesişimi Koridor Projesi’ne ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Abdi İpekçi, Kazım Karabekir, Nenehatun, Sırasöğütler 1/5000-1/1000 21 2022-04-14 191 2022-10-04 2022-11-04 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Eskihisar Mahallesi, Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Sürdürülebilir Kontrollü Kullanım Alanı sınırlarının meri nazım imar planlarına aktarılmasına ilişkin hazırlanan 1/50000 çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Eskihisar 1/50000-1/25000-1/5000 15 2022-05-24 262 2022-10-04 2022-11-04 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Bağlarbaşı Mahallesi, G22.b.23.c.2.d uygulama imar planı paftası, 156 ada 5 No’lu parsel ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Bağlarbaşı 1/1000 156/5 23 2022-07-21 369 2022-10-04 2022-11-04 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Paşadağ Mahallesi G23.c.05.c nazım G23.c.05.c.3.c-3.d uygulama imar planı paftaları, 992 ada, 1 parsel batısı, 938 ada 5 parsel kuzeyindeki tescil harici alana ilişkin hazırlanan 1/5000 nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Paşadağ 1/5000-1/1000 992/1, 938/5 1 2022-07-26 400 2022-10-04 2022-11-04 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Piri Reis Mahallesi, G22.b.23.a-23.d nazım G22.b.23.a.1.d, G22.b.23.d.1.a-1.d uygulama imar planı paftası,1209 ada 1 No’lu parsel ve 2217 ada 1 No’lu parseli kapsayan alana ilişkin hazırlanan 1/5000 nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Pirireis 1/5000-1/1000 1209/1, 2217/1 19 2022-08-18 440 2022-10-04 2022-11-04 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Akviran Mahallesi, G23a-11a ve G22b-15b nazım imar planı paftalarında yer alan Gk-9 Etaplama Bölgesinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Akviran 1/5000 22 2022-08-18 443 2022-10-04 2022-11-04 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22.b.24.a nazım imar planı paftası, 253 ada 8 No’lu parsel ve civarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, İstasyon 1/5000 253/8 23 2022-08-18 444 2022-10-04 2022-11-04 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım