İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Belediyemiz Sınırları içerisindeki 12 adet ilçe Belediyesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan hükümlerinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu, 1/5000 62 2014-07-17 456 2014-08-18 2014-09-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Doğantepe Mevkii, B-10 nolu Gelişme Konut Bölgesinde hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Doğantepe 1/5000-1/25000-1/50000 31 2014-06-12 338 2014-07-17 2014-08-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Eskihisar Köyü, Eskihisar Kalesinin kuzeyinde hazırlanan “Eskihisar Kalesi ve Çevresi Rekreasyon Revizyon Projesi” kapsamında 1. Derece Doğal Sit Alanı sınırları içerisinde ve meri planda “Meskun Konut Alanı” kullanımında kalan alanın “R 1/25000-1/50000 55 2014-06-12 361 2014-07-14 2014-08-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Selimiye Köyü G23.c.06.c nazım, G23.c.06.c.02.b uygulama imar plan paftası, 510 ve 517 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/1000 0/510, 0/517 60 2014-06-12 366 2014-07-14 2014-08-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Hisareyn, G23c 1/50000, G23c1, G23c08a nazım imar planı paftaları, 459, 460, 543, 544 ve 545 nolu parsellerde hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu, 1/5000-1/25000 201/459, 201/460, 201/543, 201/544, 201/545 61 2014-06-12 367 2014-07-14 2014-08-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, İhsaniye, G23c02c nazım imar planı paftası, 201 ada, 1, 2, 3, 6 nolu parseller ile 202 ada, 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 201/1, 201/2, 201/3, 201/6, 202/5, 202/6 62 2014-06-12 368 2014-07-14 2014-08-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, G23c01c nazım imar planı paftası, 4121, 4212, 5446, 5447, 5535 ve 5536 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 0/4121, 0/4212, 0/5446, 0/5447, 0/5535, 0/5536 63 2014-06-12 369 2014-07-14 2014-08-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Alikahya, G24a4, G24a21d nazım imar planı, G24a21d2a uygulama imar planı paftasında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/1000-1/5000 66 2014-06-12 372 2014-07-14 2014-08-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, G23b25a3a uygulama imar planı paftası, 174 ada, 6 nolu parsel ile 190 ada, 1 nolu parselin doğusunda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 174/6, 190/1 67 2014-06-12 373 2014-07-14 2014-08-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, G23b24b nazım, G23b24b4c-3d uygulama imar planı paftaları, 4104 ada, 12 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/1000-1/5000 4104/12 68 2014-06-12 374 2014-07-14 2014-08-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, 13.02.2014 tarih ve 139 sayı ile onaylanan Eski Kandıra Kavşağı Revize Projesi kapsamında yapılan itirazlar ile ilgili raporu, 69 2014-06-12 375 2014-07-14 2014-08-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, G23b25b nazım imar planı paftası, 198 ada, 16 nolu parselin kuzeyinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 198/16 70 2014-06-12 376 2014-07-14 2014-08-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, G23b24d2a-2b nazım imar planı paftası, 873 ada, 1 nolu parsel, 308 ada, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 42, 76 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 873/1, 308/20, 308/21, 308/22, 308/26, 308/27, 308/28, 308/42, 308/76 72 2014-06-12 378 2014-07-14 2014-08-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, G23b23d nazım, G23b23d2c uygulama imar planı paftası, 2114 ada, 1, 2 ve 17 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/1000-1/5000 2114/1, 2114/2, 2114/17 73 2014-06-12 379 2014-07-14 2014-08-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Turgut Mahallesi, Tescilli Sur Duvarlarının koruma alanı sınırı ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 11.02.2014 tarih ve 1364 sayılı kararının 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi ile ilgili raporu, 1/5000 76 2014-06-12 382 2014-07-14 2014-08-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi, Tescilli Su Kemerinin koruma alanı sınırı ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 12.11.2013 tarih ve 1238 sayılı kararına istinaden 1/50000 ölçekli Çevre düzeni Planı ve 1/25000 ölçekli nazım imar pla 1/25000-1/50000 77 2014-06-12 383 2014-07-14 2014-08-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Orhan Mahallesi, 334 ada 23, 24, 25 ve 26 nolu parseller ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 15.04.2014 tarih ve 1471 sayılı kararının 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlar 1/5000-1/25000-1/50000 78 2014-06-12 384 2014-07-14 2014-08-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra İlçesi, Kandıra Belediyesi, Kefken Mahallesi, Belediyemiz Meclisi'nin 12.05.2011 tarih ve 300 sayılı kararı ile belirlenen "Kefken Köyü Köy Yerleşik ve Gelişme Alan Sınırının" revize edilmesi ile ilgili raporu, 1/5000 80 2014-06-12 386 2014-07-14 2014-08-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra İlçesi, Kandıra Belediyesi, Ballar Mahallesi, Belediyemiz Meclisi'nin 12.05.2011 tarih ve 300 sayılı kararı ile belirlenen "Ballar Köyü Köy Yerleşik ve Gelişme Alan Sınırının" revize edilmesi ile ilgili raporu, 1/5000 81 2014-06-12 387 2014-07-14 2014-08-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, F24c1, F24c12a- 11b-11a nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 nazım imar planı ile ilgili raporu, 1/5000-1/25000 83 2014-06-12 389 2014-07-14 2014-08-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, G24d02b nazım imar planı paftası, 101 ada, 28 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 101/28 84 2014-06-12 390 2014-07-14 2014-08-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, G24d01c nazım imar planı paftası, 501 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 0/501 85 2014-06-12 391 2014-07-14 2014-08-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, G24d02d nazım imar planı paftası, 103 ada, 12, 16 ve 17 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 103/12, 103/16, 103/17 86 2014-06-12 392 2014-07-14 2014-08-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 16.01.2014 tarih ve 84 sayı ile onaylanan "İlimtepe-Belen ve Dereköy Planlama Bölgeleri" ne yapılan itirazlarla ilgili raporu, 88 2014-06-12 394 2014-07-14 2014-08-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım