İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Çayırova Çayırova Belediyesi G22.b.13.c nazım, G22.b.13.c.3.c uygulama imar planı paftası, 703 ada 6 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 703/6 20 2014-11-13 633 2014-12-12 2015-01-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Cami Mahallesi, G22.b.23.c nazım imar planı pafta, 1109 ada 20 nolu ve 133 ada 6 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cami 1/5000 1109/20, 133/6 21 2014-11-13 634 2014-12-12 2015-01-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Osman Yılmaz Mahallesi, G22.b.18.c nazım imar planı pafta, 4639 ada, 10, 11 ve 12 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Osman Yılmaz 1/5000 4639/10, 4639/11, 4639/12 26 2014-11-13 639 2014-12-12 2015-01-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, G22.b.18.c-23.b-24.a. nazım, G22.b.18.c.4.a-4.b, G22.b.23.b.2.b, G22.b.24.a.1.a uygulama imar plan paftaları, 4077 adanın güney- batısındaki tescil harici alan, 4081 ada 1 nolu parsel ve batısında yer alan tescil harici alan, 4086 ada 1 nolu parsel, 1403 nolu parsel ve bu parselin güneyinde yer alan tescil harici alan, 2808 ada 1 ve 6 nolu parsel, 4977 ada 1 nolu parsel ve bu parsellere komşu tescil harici alanlarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 4081/1, 4086/1, 0/1403, 2808/1, 2808/6, 4977/1 27 2014-11-13 640 2014-12-12 2015-01-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Muallimköy mevkii, Atıksu Arıtma Tesisi yapılabilmesi amacıyla yapılan 1/50000 ölçekli Kocaeli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Muallimköy 1/1000 28 2014-11-13 641 2014-12-12 2015-01-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi, G22.b.3 ve G22.b.20.a nazım imar planı paftaları, 1522 nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Pelitli 1/5000-1/25000 0/1522 31 2014-11-13 644 2014-12-12 2015-01-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük, Başiskele Gölcük ve Başiskele Belediyeleri, G23c2b-2c-3d nazım imar planı paftaları, Asar deresi ıslah projesinin planlara işlenmesi ile nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/1000-1/5000 34 2014-11-13 647 2014-12-12 2015-01-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Yazlık Yenimahalle mevkii, G23.c.03.d nazım imar planı paftası, 244 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yazlık 1/5000 244/2 35 2014-11-13 648 2014-12-12 2015-01-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, İhsaniye Mevkii, G.23.c çevre düzeni, G.23.c.1 ve G.23.c.07.b Nazım imar planı paftaları, 862 ada 8 nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, İhsaniye 1/5000-1/25000 862/8 36 2014-11-13 649 2014-12-12 2015-01-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Saraylı Mevkii, G23.c.02.d-G23.c.07.a nazım imar plan paftaları, Örcün Köyü, G23.c.02.d nazım imar plan paftası, 185 ada 2, 242 ada 1 nolu parseller ile 559 ada 3 nolu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Saraylı 1/5000 185/2, 242/1, 559/3 43 2014-11-13 656 2014-12-12 2015-01-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G23.b.25.a nazım imar plan paftası, 180 ada 10 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Gündoğdu 1/5000 180/10 48 2014-11-13 661 2014-12-12 2015-01-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Karamürsel Karamürsel Belediyesi, İnebeyli Köyü, Taşağıl Mahallesi, 337 parsel ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 26.08.2014 tarih ve 1628 sayılı kararının 1/25000 ölçekli nazım ve 1/50000 ölçekli çevre düzeni planına işlenmesi ile ilgili raporu, Taşağıl 1/25000-1/50000 51 2014-11-13 664 2014-12-12 2015-01-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Karamürsel Karamürsel Belediyesi, 4 Temmuz Mahallesi, G23.d.08.b nazım G23.d.08.b.1.a uygulama imar planı paftası, 138 ada 1 nolu, 142 ada 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 4 Temmuz 1/1000-1/5000 138/1, 142/2, 142/3, 142/4, 142/5, 142/6 52 2014-11-13 665 2014-12-12 2015-01-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Ş.çiftlik Mahallesi, G24.a.21.c nazım, G24.a.21.c.4.b uygulama imar planı paftası 168 ada 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 168/3 54 2014-11-13 667 2014-12-12 2015-01-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Hacıosman Mahallesi, G23.a.25.b ve G23.b.21.d nazım imar planı paftaları, 82 ada 26 nolu parsel ve 311 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Hacıosman 1/5000 82/26, 311/4 57 2014-11-13 670 2014-12-12 2015-01-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Çayırköy Merkez Mahallesi, G23.b.20.c-25.b, G23b.20c.3a-3b-3c-3d ve G23.b.25.b.2.a uygulama imar planı paftaları dahilinde yer alan "Çayırköy Yassıbağ Kentsel Gelişim Projesi Alanı" na ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çayırköy Merkez 1/1000-1/5000-1/25000 45 2014-11-13 658 2014-12-04 2015-01-04 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, “Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilen alan sınırları içerisinde yoğunlukların dengelenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/1000-1/5000 53 2014-11-13 666 2014-12-04 2015-01-04 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze, Darıca Gebze Belediyesi, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Beylikbağı, Köşklüçeşme, İstasyon, Tatlıkuyu Mahalleleri ve Darıca Belediyesi, Emek, Osmangazi Mahalleleri, G22.b.17.c-18.c-18.d-23.a-23.b-24.a-24.b-19.c nazım imar planı paftalarında yer alan doğalgaz hatlarının ve emniyet mesafelerinin güncellenmesi ile ilgili nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Beylikbağı, Köşklüçeşme, İstasyon, Tatlıkuyu, Emek, Osmangazi 1/5000 32 2014-11-13 645 2014-12-02 2015-01-02 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Değirmendere Mevkii, Eskiyalı Mahallesi, koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı revizyonu ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 18.06.2014 tarih ve 1563 sayılı kararı ile ilgili raporu, Eskiyalı 1/1000-1/5000 39 2014-09-11 553 2014-11-19 2014-12-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, G22.b.20.d. nazım imar planı paftası, 2637 ada 1 nolu parsel ile 2638 ada 8 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 2637/1, 2638/8 28 2014-10-16 595 2014-11-19 2014-12-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Ulaşlı, G23d04c nazım, G23d04c3d uygulama imar planı paftaları, 219 ada, 1 nolu parsel, 214 ada 1,2 ve 3 nolu parseller ile 826 ve 828 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu, Ulaşlı 1/1000-1/5000 219/1, 214/1, 214/2, 214/3, 0/826, 0/828 30 2014-10-16 597 2014-11-19 2014-12-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Durhasan Mevkii, G24.a, Çevre Düzeni Planı, G24.a4 nazım, G24.a.21.a-21.b nazım, imar planı paftalarında hazırlanan, 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli ve 1/5000 nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu, Durhasan 1/5000-1/25000 33 2014-10-16 600 2014-11-19 2014-12-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Mehmetalipaşa Mahallesi G23.b.25.c.4.b uygulama imar plan paftası, 4964 ada 5 nolu parsel ve üzerinden geçen Enerji Nakil Hattında hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Mehmet Ali Paşa 1/1000 4964/5 34 2014-10-16 601 2014-11-19 2014-12-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi, G23b.24.b nazım imar plan paftası, 4100 ada 4 nolu parsel, 4086 ada 17 nolu parselde hazırlanan nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Cedit 1/5000 4100/4, 4086/17 35 2014-10-16 602 2014-11-19 2014-12-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım