İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Gebze Gebze Otoyol Kuzeyi Planlama Bölgesinde hazırlanarak Belediyemiz Meclisi’nin 13.06.2018 tarih ve 336 sayılı kararı ile itirazları değerlendirilen ve ikinci kez askıya çıkartılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna yasal askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, 1/5000 32 2019-02-14 69 2019-06-19 2019-07-19 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Barbaros ve Körfez Mahalleleri, G23.c.04.c ve G23.c.04.d nazım, G23.c.04.c.4.a ve G23.c.04.d.3.a uygulama imar planı paftaları 238 ada 2 nolu parsel ve 437 ada 1 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Barbaros, Körfez 1/5000-1/1000 238/2, 437/1 5 2019-05-16 153 2019-06-13 2019-07-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Yeni Mahallesi, G22.b.23.c nazım imar planı paftası, 2654 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yeni 1/5000 2654/4 12 2019-05-16 160 2019-06-13 2019-07-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Adem Yavuz Mahallesi, G22.b.18.c nazım, G22.b.18.c.1.d uygulama imar planı paftası, 3935 ada 34 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Adem Yavuz 1/5000 3935/34 18 2019-05-16 166 2019-06-13 2019-07-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G.22.b.19.a nazım, G.22.b.19.a.3.d uygulama imar planı paftası, 4784 ada 8 nolu parselin güney batısında bulunan tescil harici alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yenikent 1/5000-1/1000 4784/8 21 2019-05-16 169 2019-06-13 2019-07-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Adem Yavuz Mahallesi, G22.b.18.c nazım, G22.b.18.c.1.a - 1.d uygulama imar planı paftaları, 5230 ada 1 nolu parsel ve çevresindeki tescil harici alanlarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Adem Yavuz 1/5000 5230/1 25 2019-05-16 173 2019-06-13 2019-07-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22.b.24.a nazım, G22.b.24.a.4.b uygulama imar planı paftası, 1282 ada 1, 2, 3, 4, 7 ve 8 nolu parseller ile bu alanın güneydoğusundaki tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, İstasyon 1/5000 1282/1, 1282/2, 1282/3, 1282/4, 1282/7, 1282/8 26 2019-05-16 174 2019-06-13 2019-07-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23.d.10.a nazım, G23.d.10.a.1.a-1d uygulama imar planı paftaları, 1208 ada 27 ve 31 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ulaşlı Yavuz Sultan Selim 1/5000-1/1000 1208/27, 1208/31 34 2019-05-16 181 2019-06-13 2019-07-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi, G23b.24c nazım, G23b.24c.1c uygulama imar planı paftası, 450 ada 2 nolu parselin doğusunda yer alan tescil harici alanda (eski 450 ada 4 ve 8 nolu parseller) hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cedit 1/5000-1/1000 450/2 37 2019-05-16 182 2019-06-13 2019-07-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23b.24.d nazım, G23b.24d.1.a-1.d. uygulama imar planı paftaları, 2174 ve 2175 nolu adalarda hazırlanan koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yenidoğan 1/5000-1/1000 38 2019-05-16 183 2019-06-13 2019-07-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G23.b.25.a nazım imar planı paftası, 772 ada 7 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Gündoğdu 1/5000 772/7 39 2019-05-16 184 2019-06-13 2019-07-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Karamürsel Karamürsel Belediyesi, 4 Temmuz Mahallesi, G.23.d.08.a nazım, G.23.d.08.a.3.a-3.d uygulama imar planı paftaları, 535 ada 4 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 4 Temmuz 1/5000-1/1000 535/4 41 2019-05-16 186 2019-06-13 2019-07-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Derbent Mahallesi, G24.d.1 ve G24.d.03.d ve G24.d.08.a nazım, G24.d.03.d.3.d ve G24.d.08.a.2.a uygulama imar planı paftaları 44 nolu parsel ve çevresinde hazırlanan 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Derbent 1/25000-1/5000 0/44 43 2019-05-16 188 2019-06-13 2019-07-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik Mahallesi sınırları dahilinde, ıslah çalışmaları tamamlanan Bahçeli Deresinin planlara işlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Uzunçiftlik 1/5000-1/1000 44 2019-05-16 189 2019-06-13 2019-07-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Uzuntarla ve Maşukiye Mahalleleri, G24D. çevre düzeni, G24d2. ve G24d.04a. ile G24d.03c. nazım imar planı paftası, TEİAŞ yatırım programında 16D001510 proje numarası ile yer alan 154 kV Sapanca TM İrtibatları Enerji İletim Hattının planlara işlenmesi ile ilgili 1/50.000 ölçekli çevre düzeni, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Uzuntarla, Maşukiye 1/25000-1/5000 46 2019-05-16 191 2019-06-13 2019-07-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Maşukiye Mahallesi, G24.d.08.b nazım, G24.d.08.b.01.d uygulama imar planı paftalarında kalan 132 ada 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Maşukiye 1/5000-1/1000 132/1 49 2019-05-16 194 2019-06-13 2019-07-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Hacı Halil Mahallesi, G22.b.24.b nazım ve G22.b.24.b.01.b uygulama imar planı paftaları 667 ada 1 nolu, 666 ada 6 nolu ve 61 ada 32 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Hacı Halil 1/5000-1/1000 667/1, 666/6, 61/32 30 2018-11-15 587 2019-04-12 2019-05-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Ulaşlı Yalı ve Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahalleleri, G23.d çevre düzeni planı G23.d2, G23.d.04.c-G23.d.09.b nazım imar planı paftaları dahilinde, 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ulaşlı Yalı, Ulaşlı Yavuz Sultan Selim 1/50000-1/25000-1/5000 90 2019-02-14 73 2019-04-12 2019-05-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22.b.24.b nazım, G22.b.24.b.1.a uygulama imar planı paftası, 348 ada 234 nolu parsel ve çevresinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Hacıhalil 1/5000-1/1000 348/234 28 2019-01-17 28 2019-04-11 2019-05-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi sınırları içerisinde yer alan "Sekapark-Plajyolu Tramvay Hattı" projesinin planlara aktarılmasına yönelik hazırlanan, Belediyemiz Meclisi'nin 14.12.2017 tarih ve 739 sayılı kararları ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, 1/5000-1/1000 95 2019-02-14 76 2019-04-11 2019-05-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Arızlı Mahallesi, G23.b.23.b nazım imar planı paftası, 2047 nolu parselin doğusunda, tescil harici alanda yer alan çeşme yapısına ilişkin koruma alanı sınırının plan üzerine aktarılmasına ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Arızlı 1/5000 0/2047 65 2019-02-14 82 2019-04-11 2019-05-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Karamürsel Karamürsel Belediyesi, Ereğli ve Tepeköy Mahalleleri, G23.d.08.b, G23.d.04d nazım ve G23.d.04.d.03.d, G23.d.08.b.02.b uygulama imar planı paftaları, 282 ada 23 nolu parsel ile 104 ada 24 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ereğli, Tepeköy 1/25000-1/5000 282/23, 104/24 67 2019-02-14 84 2019-04-11 2019-05-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Mehmetağa, Kullar Tepecik, Kullar Yakacık Mahalleleri ile çevresindeki alana ilişkin yoğunluk değerlerinin düzenlenmesine yönelik nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Mehmetağa, Kullar Tepecik, Kullar Yakacık 1/5000 58 2019-03-14 112 2019-04-11 2019-05-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Damlar Mahallesi, G23.c.09.a nazım imar planı paftası, 4584 ve 4585 nolu parsellerden geçen 20.00m.'lik imar yoluna ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Damlar 1/5000 0/4584, 0/4585 59 2019-03-14 116 2019-04-11 2019-05-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı