İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
İzmit İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi, ‘’Sekbanlı- Sepetçi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı’’ sınırında kalan 470 ada, 1 No’lu parsel ve civarında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kabaoğlu 1/5000-1/1000 470/1 57 2020-11-12 461 2020-11-26 2020-12-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kocaeli Kocaeli İli sınırları içerisinde yer alan muhtelif mahallelerin Meskûn Konut Alanı (Kırsal Nitelikli) sınırlarının revize edilmesi ve yapılan düzenlemenin 1/25000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi ile ilgili raporu, 1/25000 49 2020-10-15 403 2020-11-25 2020-12-25 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze, Dilovası, Körfez, İzmit, Derince Gebze, Dilovası, Körfez, İzmit ve Derince Belediyeleri sınırları içerisinde yer alan İSKİ sorumluluğundaki derelerin 100 mt’lik koruma bandının, İski İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği’nin ilgili hükmü gereği kaldırılmasına yönelik 1/50.000 ölçekli çevre düzeni, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği raporu, 1/50000-1/25000 32 2020-08-13 291 2020-11-18 2020-12-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit, Kartepe İzmit ve Kartepe Belediyeleri sınırları içerisinde "Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum Yolu Kesin Projesine" ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/25000-1/5000-1/1000 47 2020-08-13 306 2020-11-18 2020-12-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Barbaros, Güney, Fatih, Esentepe, Yeniyalı, Çamlıtepe, Mimar Sinan, Atalar, Hacı Osman ve Yavuz Sultan Selim sınırları dahilinde muhtelif parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Barbaros, Güney, Fatih, Esentepe, Yeniyalı, Çamlıtepe, Mimar Sinan, Atalar, Hacıosman, Yavuz Sultan Selim 1/5000 52 2020-08-13 311 2020-11-18 2020-12-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Balçık Mahallesi, G22.b.14.b. nazım imar planı paftası 214 ada 1 ve 9 No’lu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Balçık 1/5000 214/1, 214/9 22 2020-10-15 376 2020-11-18 2020-12-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Yağcılar Mahallesi, G23.a çevre düzeni, G23.a.2 nazım imar planı paftası, 148 ada 1 No’lu parsel ve çevresinde hazırlanan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yağcılar 1/50000-1/25000 148/1 23 2020-10-15 377 2020-11-18 2020-12-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Gebze Otoyol Kuzeyi Planlama Bölgesinde zemin etütlerinin planlara aktarılması ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 25 2020-10-15 379 2020-11-18 2020-12-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Şirinköy Mahallesi, G23.c.07.b. nazım ve G23.c.07.b.1.a uygulama imar planı paftası 277 ada 1 No’lu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Şirinköy 1/5000-1/1000 277/1 32 2020-10-15 386 2020-11-18 2020-12-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, İhsaniye Mahallesi, G23.c.02.c nazım imar planı paftası 89 ada 3 No’lu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, İhsaniye 1/5000 9/3 33 2020-10-15 387 2020-11-18 2020-12-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, İhsaniye Mahallesi, G23.c.02.c nazım imar planı paftası 96 ada 3 ve 12 No’lu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, İhsaniye 1/5000 96/3, 96/12 35 2020-10-15 389 2020-11-18 2020-12-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Atatürk Mahallesi, G24.a. 21.d nazım imar planı paftası, 124, 125 ve 126 No’lu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Atatürk 1/5000 36 2020-10-15 390 2020-11-18 2020-12-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Akdurak Mahallesi, F24.d.19.d nazım imar planı paftası 108 ada 4 ve 51 No’lu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Akdurak 1/5000 108/4, 108/51 37 2020-10-15 391 2020-11-18 2020-12-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Kefken Mahallesi, F24.d.10.c nazım imar planı paftası 132 No’lu ve 116 No’lu adaların güneyinde yer alan tescil harici alanlara ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kefken 1/5000 41 2020-10-15 395 2020-11-18 2020-12-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Sarımeşe Mahallesi, 156 ada 1 No’lu parsel ve 120 ada 4 No’lu parselin doğusunda kalan tescil harici alanda hazırlanan nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Sarımeşe 1/5000 156/1, 120/4 42 2020-10-15 396 2020-11-18 2020-12-18 Askı Süresi Dolmuş
Kartepe Kartepe Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G24.a.21.d nazım imar planı paftası, 372 ada 21 No’lu parsel ve güneyinde kalan tescil harici alana ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Dumlupınar 1/5000 372/21 45 2020-10-15 399 2020-11-18 2020-12-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Esentepe Mahallesi, G23.b.21.c nazım, G23.b.21.c.2.c-2.d uygulama imar planı paftası, 671 ada 17 ve 18 No’lu parseller ve doğusundaki tescil harici alana yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Esentepe 1/1000 671/17, 671/18 48 2020-10-15 402 2020-11-18 2020-12-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Yuvacık Yakacık Mahallesi, B12 gelişme bölgesine ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yuvacık Yakacık 1/5000 19 2020-09-10 330 2020-11-06 2020-12-06 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince Belediyesi, Deniz Mahallesi, 1/25000 ölçekli G23.b.4 ve 1/5000 ölçekli G23.b.22.c nazım imar planı paftaları, Fevzi Çakmak Caddesi ile Liman Otoban Bağlantı Yolu arasında kalan 16,2 hektarlık alana ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı notu değişikliği ile ilgili raporu, Deniz 1/25000-1/5000 21 2020-10-15 375 2020-10-30 2020-11-30 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi sınırlarında, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı arasındaki farklılıkların giderilmesi amacıyla hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 12.09.2019 tarih 351 sayılı kararı ile kabul edilen imar planlarına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu, 1/5000-1/1000 41 2020-06-18 179 2020-10-08 2020-11-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Sahil Mahallesi, G23.c.04.c nazım, G23.c.04.c.1.d uygulama imar plan paftası, 107 ada 3,4,5,6,7 ve 8 nolu parsellerin III.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak ilan edildiği alanın plan onama sınırından çıkarılması ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Sahil 1/5000 107/3, 107/4, 107/5, 107/6, 107/7, 107/8 21 2020-08-13 280 2020-10-08 2020-11-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Paşadağ Mahallesi, G23.c.05.c-05.d nazım, G23.c.05.c.4.d ve G23.c.05.d.3.c uygulama imar planı paftaları, 358 ada ve 1276 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Paşadağ 1/5000-1/1000 358/1276 26 2020-08-13 285 2020-10-08 2020-11-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi, G23.b.24.c nazım, G23.b.24.c.1.b-1.c uygulama imar planı paftası, 447, 451, 452, 454, 457, 460, 461, 816, 817 ve 818 nolu adalarda kalan alanda KTVKK'nun 19.12.2017 tarih ve 3292 sayılı kararına istinaden plan onama sınırından çıkarılması ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cedit 1/5000 447/0, 451/0, 452/0, 454/0, 457/0, 460/0, 461/0, 816/0, 817/0, 818/0 42 2020-08-13 301 2020-10-08 2020-11-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Serdar, Yenimahalle, Doğan ve Cumhuriyet Mahalleleri, G23.b3-b4, G23b.23.c-23.d nazım ve G23.b.23.c.1.c-1.d-2.d, G23.b.23.d.2.c-3.a uygulama imar planı paftaları, 489334-490947 yatay, 4514462- 4514195 düşey koordinatları arasında yer alan “Kuruçeşme Tramvay Hattı Yapım Projesi” ile "Kuruçeşme D-100 geçişi Projesi"nin planlara işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Serdar, Yenimahalle, Doğan, Cumhuriyet 1/25000-1/5000-1/1000 43 2020-08-13 302 2020-10-08 2020-11-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım