İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Karamürsel Karamürsel Belediyesi, Tabakhane Mahallesi, G23d.08b.1d uygulama imar planı paftası, 140 ada 64 parsel No’lu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Tabakhane 1/1000 140/64 18 2022-04-19 233 2022-05-26 2022-06-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Yenimahalle Mahallesi G23.b.23.c.01.c- 01.d uygulama imar planı paftası 1003 ada 51 No’lu parsel ve civarına ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yenimahalle 1/1000 1003/51 11 2021-11-25 561 2022-04-28 2022-05-28 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Denizli Mahallesi, G23a çevre düzeni, G23.a1, G23.a.07.d ve G23a.12a nazım imar planı paftaları, Denizli Göleti'nin koruma alanında yer alan planlı sahalara ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu, Denizli 1/50000-1/25000-1/5000 30 2022-01-13 30 2022-04-28 2022-05-28 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Yeşilova Mahallesi, G23.b.25.a-G23.b.20.c nazım, G23.b.25.a.2.d-3.a ve G23.b.20.c.4.d uygulama imar planı paftaları, 157 ada 6 No’lu parsel,172 ada 1 No’lu parsel ile 173 ada 1 No’lu parsel ve aralarında kalan tescil harici alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yeşilova 1/5000-1/1000 157/6, 172/1, 173/1 46 2022-01-13 45 2022-04-28 2022-05-28 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Doğantepe Mahallesi'ne ilişkin hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 11.03.2021 tarih ve 120 sayılı kararı ile onaylanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliklerine yasal askı süresi içerisinde yapılan 3. itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Doğantepe 1/50000-1/25000-1/5000 13 2022-03-10 143 2022-04-28 2022-05-28 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Uzuntarla ve İbrikdere Mahalleleri, G24.d çevre düzeni, G24.d.2 nazım, G24.d.03.b-04.a nazım, G24d.03b.3a-3b, G24d.04a.4a- 4b uygulama imar planı paftaları, Uzuntarla ve Kızılcıklı Deresine ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Uzuntarla, İbrikdere 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 36 2022-03-10 165 2022-04-28 2022-05-28 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, G23c.05c, G23c.10b, G24d.01a ve G24d.01d nazım imar planı paftaları, B5, B6 ve B10 No’lu Gelişme Bölgeleri'nde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 21 2021-11-11 525 2022-04-13 2022-05-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Maşukiye Mahallesi, 1/25.000 ölçekli G24.d.02 nazım, 1/5.000 ölçekli G24.d.09.a, G24.d.03.c ve G24.d.04.d nazım, G24.d.09.a.01.c, G24.d.03.c.03.c ve G24.d.04.d.04.d uygulama imar planı paftaları, 254 ada 78 No’lu parselin batısından başlayarak 314 ada 2 No’lu parselin batısında son bulan Paçacık (Dağ) Deresinin bir kısmı ve civarına ilişkin hazırlanan 1/25.000, 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Maşukiye 1/25000-1/5000-1/1000 254/78, 314/2 52 2022-01-13 51 2022-04-13 2022-05-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi G22.b.19.d nazım imar planı paftası, 2040 ada 7, 8, 9, 10 ve 11 No’lu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Akse 1/5000 2040/7, 2040/8, 2040/9, 2040/10, 2040/11 15 2022-03-10 145 2022-04-13 2022-05-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Cami Mahallesi G22.b.23.d nazım imar planı paftası, 1883 ada 1 ve 2 No’lu parseller ile 1898 ada 1 No’lu parsel ve civarında yer alan doğalgaz boru hatlarına ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cami 1/5000 1883/1, 1883/2, 1898/1 18 2022-03-10 148 2022-04-13 2022-05-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Abdi İpekçi Mahallesi, G22.b.24.a nazım, G22.b.24.a.03.d uygulama imar planı paftası, 1011 ada 1 parsel ile 1009 ada 6 No’lu parseller ve civarına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Abdi İpekçi 1/5000-1/1000 1011/1, 1009/6 19 2022-03-10 149 2022-04-13 2022-05-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi, G22.b.19.b nazım imar planı paftası, 329 ada 6 No’lu parsel ile 325 ada 7 ve 8 (eski 1719) No’lu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Pelitli 1/5000 329/6, 325/7, 325/8 24 2022-03-10 153 2022-04-13 2022-05-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi, G22.b.15.d nazım, G22.b.15.d.1.d uygulama imar planı paftası, 223 ada 4, 6 ve 9 No’lu parseller ile tescil harici alanlara ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Pelitli 1/5000-1/1000 223/4, 223/6, 223/9 25 2022-03-10 154 2022-04-13 2022-05-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Yeniköy ve Havuzlubahçe Mahalleleri, G23c.08b, G23c.08c, G23c.09a ve G23c.09d nazım imar planı paftaları, B1 No’lu Gelişme Bölgesi'nde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yeniköy, Havuzlubahçe 1/5000 16 2021-11-11 520 2022-04-07 2022-05-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Akviran Mahallesi sınırları dahilinde, G22b.15b nazım imar planı paftası, meskun alanda imar uygulama sınırlarının ve plan kullanım kararlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan nazım imar planı değişikliği raporu, Akviran 1/5000 33 2022-01-13 33 2022-04-07 2022-05-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi sınırları dahilinde, G22b.15d nazım imar planı paftası, meskun alanda imar uygulama sınırlarının ve plan kullanım kararlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan nazım imar planı değişikliği raporu, Pelitli 1/5000 34 2022-01-13 34 2022-04-07 2022-05-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Balçık Mahallesi, G22b.14a/14b/14c/14d nazım imar planı paftaları, meskun alan ve gelişme bölgesi GK-2 Etaplama Bölgesi sınırları dahilinde, imar uygulama sınırlarının ve plan kullanım kararlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan nazım imar planı değişikliği raporu, Balçık 1/5000 35 2022-01-13 35 2022-04-07 2022-05-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23.b.21.b nazım imar planı paftası, 1082 ada 23, 24 No’lu parseller, 1082, 1083, 1084, 1085 No’lu adalar, 1076 ada 5 ve 1082 ada 29 No’lu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yavuz Sultan Selim 1/5000-1/1000 1082/23, 1082/24, 1076/5, 1082/29 31 2022-02-11 109 2022-04-07 2022-05-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Atatürk Mahallesi, G22b.18a- 18b nazım imar planı paftaları, 13210 No’lu parselde hazırlanan nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Atatürk 1/5000 0/13210 11 2022-02-11 89 2022-04-01 2022-05-01 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, İnönü Mahallesi, G22.b.19.c nazım, G22.b.19.c.1.b-1.c uygulama imar plan paftaları, “Gebze Güzeller Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” sınırları kapsamında, 6509, 6510 ve 6511 adaların tamamı ile 43 adanın bir kısmını kapsayan alan ve civarına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu, İnönü 1/5000-1/1000 29 2022-03-10 158 2022-03-23 2022-04-22 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, Tepecik Mahallesi, G23.a.01 ve G23.a.13.a nazım imar planı paftası, 113 ada 1,2,3,4,6 No’lu parseller ile 1573 No’lu parseli kapsayan alana ilişkin hazırlanan 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Tepecik 1/25000-1/5000 113/1, 113/2, 113/3, 113/4, 113/6, 0/1573 14 2022-02-11 92 2022-03-22 2022-04-22 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Yunus Emre Mahallesi G23.c.02.d-07.a nazım, G23.c.02.d.4.d-07.a.1.a uygulama imar planı paftaları 406 ada 29, 38 ve 46 No’lu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yunus Emre 1/1000 406/29, 406/38, 406/46 43 2022-01-13 42 2022-03-22 2022-04-22 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Karadenizliler Mahallesi G23.c.05.a nazım, G23.c.05.a.2.a uygulama imar planı paftası, 67, 87 ve 160 No’lu parseller ve civarında hazırlanan, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Karadenizliler 1/5000-1/1000 0/67, 0/87, 0/160 19 2021-11-11 523 2022-03-17 2022-04-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Atakent Mahallesi, G23.c.08.b nazım, G23.c.08.b.2.b uygulama imar planı paftası, 459 ada 28 No’lu parsel ve civarında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Atakent 1/5000-1/1000 459/28 20 2021-12-16 601 2022-03-17 2022-04-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım