İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Gebze Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22.b.24.a nazım, G22.b.24.a.2.d uygulama imar planı paftası, 2435 ada 4 No’lu parsel ve 2436 ada 3 No’lu parselde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 13.08.2020 tarih ve 290 sayılı kararı ile kabul edilen nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Osmanyılmaz 1/5000 2435/4, 2436/3 21 2020-12-17 519 2021-02-23 2021-03-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Durhasan Mahallesi, G24.a.16.c nazım, G24.a.16.c.4c uygulama imar planı paftası, 1344 No’lu parselde yer alan ve sehven hatalı işlenen 3. derece arkeolojik sit alanı sınırının düzeltilmesine ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Durhasan 1/5000-1/1000 0/1344 37 2021-01-14 37 2021-02-23 2021-03-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, G24.c, G24.d çevre düzeni, G24.c1, G24.d2 nazım imar planı paftaları dahilinde, meri onaylı Sapanca Gölü Kıyı Kenar çizgisine ilişkin alanlarda hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/50000-1/25000-1/5000 40 2021-01-14 40 2021-02-23 2021-03-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, İlimtepe Mahallesinde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 10.09.2020 tarih ve 354 sayılı kararı ile kabul edilen nazım imar planı değişikliği teklifine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, İlimtepe 1/5000 43 2021-01-14 43 2021-02-23 2021-03-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22.b.19.a nazım imar planı paftası, 2075 ada 4 No’lu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Akse 1/5000 2075/4 22 2021-01-14 22 2021-02-11 2021-03-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22.b.19.a nazım imar planı paftası, 569, 568, 572, 573, 5603, 585 No’lu adalar ve 587 ada 20 No’lu parsel ile 569 ada 1 No’lu parselin batısında kalan tescil harici alan, 735 ada 3 No’lu parselin doğusunda kalan tescil harici alan, 587 ada 20 No’lu parsel ile 585 ada 2 No’lu parsel arasında kalan tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Akse, Özgürlük 1/5000 569, 568, 572, 573, 5603, 585, 587/20, 569/1, 735/3, 585/2 32 2020-11-12 436 2021-02-04 2021-03-04 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Akpınar, Arızlı, Çınarlı Köyü, Hatipköy, Kocatepe, Kulfallı Mahalleleri, İl Kadastro Müdürlüğü tarafından tamamlanan 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22/a maddesi gereği kadastro güncellemeleri ve 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılacak imar uygulaması için mevcut imar planının onaylı mülkiyet verileri doğrultusunda yeniden düzenlenmesini içeren 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Akpınar, Arızlı, Çınarlı, Hatipköy, Kocatepe, Kulfallı 1/25000-1/5000 11 2020-11-26 482 2021-02-04 2021-03-04 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, 1/50000 ölçekli G.22.b çevre düzeni, 1/25000 ölçekli G.22.b.3 ve 1/5000 ölçekli G.22.b.19.c-20.d- 25.a nazım, G.22.b.19.c.3.c, G.22.b.20.d.4.a-4.b-4.c-4.d, G.22.b.25.a.1.a uygulama imar planı paftaları, yaklaşık 65 hektar büyüklüğündeki eski Askeri Kışla alanı ve çevresinin, Millet Bahçesi ve çeşitli kullanımlara ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliği ile ilgili raporu, Sultanorhan 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 23 2020-12-17 521 2021-02-01 2021-03-02 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Merkez Mahallesi, 1/25000 ölçekli G23.c.1 ve 1/5000 ölçekli G23.c.02.d nazım imar plan paftalarındaki yaklaşık 4.6 hektarlık Riskli Alanda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Merkez 1/25000-1/5000 33 2021-01-14 33 2021-02-01 2021-03-02 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Sepetçi, Sekbanlı, Ayazma ve Kabaoğlu Mahalleleri, 1/50000 ölçekli G23b Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli G23.b.3 ve 1/5000 ölçekli G23.b.19.c-20.a.-20.b-20.c-20.d nazım imar plan paftaları, G23.b.19.c.2.a- 2.b- 2.c- 2.d-3.b, G23.b.20.a.4.c-4.d, G23.b.20.b.3.d-4.c-4.b-4.d, G23.b.20.c.1.a-1.b-1.c-1.d-2.a-2.d-4.a-4.b, G23.b.20.d.1.a-1.b-1.c-1.d-2.a-2.b-2.c-2.d-3.a- 3.b-4.a-4.b uygulama imar plan paftaları, “Sekbanlı-Sepetçi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ve yakın çevresinde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı-plan notu değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Sepetçi, Sekbanlı, Ayazma, Kabaoğlu 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 56 2020-11-12 460 2021-01-06 2021-02-04 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Emek (Merkez) Mahallesi, G22b.18.d-23.a nazım imar plan paftaları, Bakanlık Olur’u ile belirlenen Rezerv Yapı Alanlarına ait sınırların plana aktarılmasını içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Emek 1/5000 2 2020-11-26 473 2021-01-06 2021-02-04 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, İnönü Mahallesi, G22.b.19.c nazım ve G22.b.19.c.1.b uygulama imar planı paftası, Güzeller Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı sınırı içerisinde 43 ada, 20 No’lu parsel ve civarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, İnönü 1/1000 43/20 6 2020-11-26 477 2021-01-06 2021-02-04 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Aydınkent Mahallesi, G.23.c.04.c nazım imar planı paftası, 1056 ada 1 No’lu parsel ile 1057 ada 1 ve 2 No’lu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Aydınkent 1/5000 1056/1, 1057/1, 1057/2 26 2020-11-12 430 2020-12-24 2021-01-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Uzunbey Mahallesi 701 ada 1 No’lu parsele ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Uzunbey 1/25000-1/5000 701/1 59 2020-11-12 463 2020-12-24 2021-01-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze, Darıca, Çayırova Gebze, Darıca ve Çayırova Belediyeleri sınırları içerisinde Gebze - Darıca LRT hattı projesinde yapılan değişiklik nedeni ile meri planlarda yer alan LRT hattının değiştirilmesi amacıyla hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 23 2020-09-10 334 2020-12-23 2021-01-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi sınırları dahilinde Belediyemiz Meclisi'nin 14.01.2016 tarih ve 65 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planında plan onama sınırı dışına çıkarılan, 1/50000 ölçekli çevre düzeni ve 1/25000 ölçekli nazım imar planında Diğer Tarım Alanı olarak düzenlenen alanlarda hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/50000-1/25000-1/5000 19 2020-11-12 423 2020-12-21 2021-01-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, G22.b.18.a-18.d nazım paftaları sınırları içeresinde yer alan Tepeören - Kroman Çelik Enerji İletim Hattının kaldırılmasına ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 34 2020-11-12 438 2020-12-18 2021-01-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22.b.18.b nazım imar planı paftası, 2066 ada 4 No’lu parsel ile batısındaki tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Akse 1/5000 2066/4 35 2020-11-12 439 2020-12-18 2021-01-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Balçık Mahallesi, G22.b.14.a nazım imar planı paftasında, 1791 No’lu parsel ve çevresi ile 259 ada 2 No’lu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Balçık 1/5000 0/1791, 259/2 46 2020-11-12 450 2020-12-18 2021-01-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22.b.24.a - G22.b.24.b nazım imar planı paftaları, 449 ada 15 No’lu parsel ve tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu Osmanyılmaz 1/5000 449/15 47 2020-11-12 451 2020-12-18 2021-01-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G24.d çevre düzeni, G24.d.1 ve G24.d.01.b nazım imar planı paftaları, 286 ada 1 No’lu parsel, 287 ada 1 No’lu parsel, 290 ada 1 No’lu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu, İstasyon 1/50000-1/25000-1/5000 286/1, 287/1, 290/1 61 2020-11-12 465 2020-12-18 2021-01-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova, Gebze Çayırova ve Gebze Belediyeleri, Kadıllı, Ovacık, Şekerpınar, Cumhuriyet mahalleleri dahilinde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kadıllı, Ovacık, Şekerpınar, Cumhuriyet 1/50000-1/25000 20 2020-10-15 374 2020-12-10 2021-01-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince, Körfez Derince ve Körfez Belediyeleri, Yenikent ve Yavuz Sultan Selim Mahalleleri, 1/50000 ölçekli G23.b Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli G23.b.4 ve 1/5000 ölçekli G23.b.22.a-21.b nazım, 1/1000 ölçekli G23.b.22.a.4.a-4.b-4.c- 4.d, G23.b.21.b.3.c-3.d uygulama imar planı paftaları ‘’Derince-Körfez Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı’’ kapsamında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 16.07.2020 tarih ve 226 sayılı kararı ile onaylanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Yenikent, Yavuz Sultan Selim 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 41 2020-11-12 446 2020-12-02 2020-12-31 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Çayırova Mahallesi, 1/25000 ölçekli G22.b.4, 1/5000 ölçekli G22.b.17.c nazım, 4 ada 44 No’lu parsel ve yakın çevresinde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çayırova 1/25000-1/5000 4/44 50 2020-11-12 454 2020-11-26 2020-12-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım