İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Gebze, Darıca Gebze ve Darıca Belediyeleri, Cumhuriyet ve Bayramoğlu Mahalleleri, 1/25000 ölçekli G22.b.4, 1/5000 ölçekli G22.b.17.c-18.d- 22.b-23.a nazım imar plan paftaları, D-100 karayolu kenarı MİA 1. Bölge sınırı içerisinde yaklaşık 436 ha.’lık alanda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili raporu, Cumhuriyet, Bayramoğlu 1/25000-1/5000 18 2019-08-22 297 2019-09-03 2019-10-03 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Köşklü Çeşme, Osman Yılmaz, Hacıhalil, Sultan Orhan, Barış, Tatlıkuyu, İstasyon Mahalleleri, 1/25000 ölçekli G22.b.3, 1/5000 ölçekli G22.b.19.c-20.c-20.d-24.a-24.b-25.a nazım imar plan paftaları, D-100 karayolu kenarı MİA 3. Bölge sınırı içerisinde yaklaşık 235 ha.’lık alanda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili raporu, Köşklüçeşme, Osmanyılmaz, Hacıhalil, Sultanorhan, Barış, Tatlıkuyu, İstasyon 1/25000-1/5000 19 2019-08-22 298 2019-09-03 2019-10-03 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, sınırları içersinde Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan "TEM Şekerpınar gişeleri ile TEM Gebze Doğu Kavşağı arası Kuzey Güney Yan yollar Tek Yön Uygulama Projesi" nin 2. etabının, imar planlarına aktarılması ile ilgili 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği raporu, 1/25000-1/5000-1/1000 33 2019-07-11 259 2019-08-29 2019-09-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze, Darıca Gebze ve Darıca Belediyeleri, Abdi İpekçi ve İstasyon Mahalleleri, G22.b.24.a, nazım, G22.b.24.a.4.b.- 3.a. uygulama imar planı paftaları, Darıca İstasyon Caddesi Düzenleme Projesi ve Gebze Tren İstasyonu Koruma Alan Sınırlarının planlara aktarılması ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Abdi İpekçi, İstasyon 1/5000-1/1000 28 2019-05-16 175 2019-08-23 2019-09-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Sanayi Mahallesi, G23.b.24.c- G23.c.04.b nazım, G23.b.24.c.3.c-3.d-G23.c.04.b.2.a-2.b uygulama imar planı paftası, 3413 ada 1 ve 2 nolu parseller ile 3413 ada 2 nolu parselin kuzeyinde yer alan tescil harici alana ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli nazım, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Sanayi 1/5000-1/1000 31413/1, 3413/2 45 2019-07-11 271 2019-08-23 2019-09-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Arslanbey Mahallesi, G24.d.1.d nazım imar planı paftası, 2557 ve 2561 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Arslanbey 1/5000 0/2557, 0/2561 42 2019-05-16 187 2019-08-21 2019-09-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Yeniköy Mahallesi, G23.c.08.b nazım imar planı paftası 529 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yeniköy 1/5000 529/1 27 2019-07-11 253 2019-08-21 2019-09-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Piri Reis Mahallesi, G22.b.23.a nazım, G22.b.23.a.3.b-3.c uygulama imar planı paftaları, 1042 ada 1 nolu parsel, 1054 ada 1 nolu parsel ve 1944 ada 2 nolu parselin kuzeyindeki tescil harici alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Piri Reis 1/5000-1/1000 1042/1, 1054/1, 1944/2 29 2019-07-11 255 2019-08-21 2019-09-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Zincirlikuyu, Bağlarbaşı ve Yalı Mahalleleri, G22.b.23.c nazım imar planı paftası, 2640 ada 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nolu parseller, 2633 ada 19 ve 20 nolu parseller, 2593 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 16 nolu parseller, 2620 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 ve 12 nolu parseller ile 2621 ada 7 ve 8 nolu parsellere yönelik hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Zincirlikuyu, Bağlarbaşı, Yalı 1/5000 2640/7, 2640/8, 2640/9, 2640/10, 2640/11,2640/12, 2640/13, 2640/14, 2633/19, 2633/20, 2593/4, 2593/5, 2593/6, 2593/7, 2593/8, 2593/9, 2593/10, 2593/16, 2620/2, 2620/3, 2620/4, 2620/5, 2620/6, 2620/7, 2620/10, 2620/11, 2620/12, 2621/7, 2621/8 31 2019-07-11 257 2019-08-21 2019-09-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Gebze Otoyol Kuzeyi Planlama Bölgesi, GK22 gelişme bölgesinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 34 2019-07-11 260 2019-08-21 2019-09-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Gebze Otoyol Kuzeyi Planlama Bölgesi, GK20 gelişme bölgesinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 35 2019-07-11 261 2019-08-21 2019-09-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Hatipler Mahallesi, G22.b.05.d nazım imar planı paftası, 191 ada 15 nolu parselin kuzeyindeki tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Hatipler 1/1000 191/15 38 2019-07-11 264 2019-08-21 2019-09-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Gebze Otoyol Kuzeyi Planlama Bölgesi, GK23 gelişme bölgesinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 39 2019-07-11 265 2019-08-21 2019-09-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Balçık Mahallesi, 220 ada 82 nolu parsel ve çevresinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Balçık 1/5000 220/82 40 2019-07-11 266 2019-08-21 2019-09-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Orhan Mahallesi, G23.b.24.b nazım, G23.b.24.b.4.d uygulama imar plan paftası, 3447 ada 15 nolu parselde hazırlanan koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Orhan 1/5000-1/1000 3447/15 44 2019-07-11 270 2019-08-21 2019-09-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Ayazma Mahallesi, G23b.19c, G23b.24b nazım, G23b.19c.3c, G23b.24b.2b uygulama imar planı paftaları 362 ada 1 nolu parsel, 365 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ayazma 1/5000-1/1000 362/1, 365/1 46 2019-07-11 272 2019-08-21 2019-09-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Yassıbağ Mahallesi, G24.a çevre düzeni ve G24.a.4 nazım imar planı paftaları 101 adanın batısı ve güneyindeki bir kısım tescil harici alanda hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni ve 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yassıbağ 1/50000-1/25000 101 47 2019-07-11 273 2019-08-21 2019-09-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Karamürsel Karamürsel Belediyesi, 4 Temmuz Mahallesi, G23.d.08.b nazım, G23.d.08.b.1.d uygulama imar planı paftası, 140 ada 50 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 4 Temmuz 1/5000-1/1000 140/50 49 2019-07-11 275 2019-08-21 2019-09-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Esentepe Mahallesi, G23.b.21.c nazım, G23.b.21.c.2.c uygulama imar planı paftası, 560 ada 1, 2, 3, 14 ve 15 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Esentepe 1/5000-1/1000 560/1, 560/2, 560/3, 560/14, 560/15 51 2019-07-11 277 2019-08-21 2019-09-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze, Darıca Gebze ve Darıca Belediyeleri, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Beylikbağı, Köşklüçeşme, İstasyon, Emek, Osmangazi Mahalleleri, 1/25000 ölçekli G22.b.4, G22.b.3, 1/5000 ölçekli G22.b.18.d-18.c-23.a-23.b-24.a nazım imar plan paftaları, 446700-449800 yatay ve 4517200-4520000 dikey koordinatları arasında kalan yaklaşık 335 ha.’lık alanda mahkeme kararları doğrultusunda ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde belirtilen gösterim tekniklerine uygun olarak hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı notu değişikliği ile ilgili raporu, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Beylikbağı, Köşklüçeşme, İstasyon, Emek, Osmangazi Mahalleleri 1/5000, 1/25000 51 2019-07-11 269 2019-07-24 2019-08-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Doğantepe Mahallesi, G.24.d.01.d nazım, G.24.d.01.d.4.b uygulama imar planı paftaları 179 ada 10 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Doğantepe 1/5000 179/10 18 2019-06-20 218 2019-07-04 2019-08-04 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Uzuntarla Mahallesi, G.24.d.03.b nazım, G24.d.03.b.3.b – 04.a.4.a uygulama imar planı paftaları 147 ada 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Uzuntarla 1/1000 147/9 21 2019-06-20 220 2019-07-04 2019-08-04 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze, Dilovası Gebze ve Dilovası İlçeleri sınırları dahilinde, Kuzey Marmara Otoyolu ve “İstanbul – Kocaeli (2*2) Bölünmüş Yol Projesi’nin nihai halinin meri imar planına aktarılmasına ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/50000 23 2019-05-16 171 2019-06-26 2019-07-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Otoyol Kuzeyi Planlama Bölgesinde hazırlanarak Belediyemiz Meclisi’nin 13.06.2018 tarih ve 338 sayılı kararı itirazları değerlendirilen ve ikinci kez askıya çıkartılan 1/25000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna yasal askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, 1/25000 31 2019-02-14 68 2019-06-19 2019-07-19 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı