İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Gebze Gebze Belediyesi, Eskihisar Köyü, Şemsi Mevkii, G22b.24b, 24c nazım, G22b.24b.4c ve G22b.24c.1b uygulama imar paftası, 1194 ada 34 nolu parselde hazırlanan uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu, Eskihisar 1/1000 1194/34 34 2014-12-11 720 2015-01-12 2015-02-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, G23c.02c nazım imar planı paftası 161 ada 1 ve 2 nolu parseller, 162 ada 1 nolu parsel, 167 ada 2 nolu parsel, 168 ada 1 nolu parsellerde nazım imar planı değişlikliği ile ilgili raporu, 1/5000 161/1, 161/2, 162/1, 167/2, 168//1 39 2014-12-11 725 2015-01-12 2015-02-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Ulaşlı Mevkii, G23d.04c nazım, G23d.04c.3d uygulama imar paftası, 216 ada 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Ulaşlı 1/1000 216/1 41 2014-12-11 727 2015-01-12 2015-02-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, M.Alipaşa Mahallesi, G23b.25d nazım imar plan paftası, 3626 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu, M.Alipaşa 1/5000 3626/2 46 2014-12-11 732 2015-01-12 2015-02-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, M.Alipaşa Mahallesi, G23b.25d nazım imar planı paftası, 3252 ada 9 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, M.Alipaşa 1/5000 3252/9 49 2014-12-11 735 2015-01-12 2015-02-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe İlçesi, Uzunbey Köyü, 701 ada 1 nolu parselle ilgili 17.07.2014 tarih ve 453 sayılı meclis kararına yapılan itiraz ile ilgili raporu, Uzunbey 701/1 52 2014-12-11 738 2015-01-12 2015-02-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Mahallesi, G23b4, G23b.21b nazım, G23b.21b.3c uygulama imar plan paftası, 1175 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yavuz Sultan 1/5000-1/25000 1175/1 56 2014-12-11 742 2015-01-12 2015-02-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi sınırları içerisinde hazırlanan nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu, 1/5000 50 2014-11-13 663 2014-12-19 2015-01-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Planlama Bölgesi sınırları içerisinde yer alan "Kırsal Konut Alan Sınırları"nın 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına aktarılması ve söz konusu alana ait plan notunun revize edilmesi ile ilgili raporu, 1/25000 43 2014-10-16 610 2014-12-12 2015-01-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Planlama Bölgesi sınırları içerisinde yer alan "Kırsal Konut Alan Sınırları"nın 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına aktarılması ve söz konusu alana ait plan notunun revize edilmesi ile ilgili raporu, 1/25000 44 2014-10-16 611 2014-12-12 2015-01-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Planlama Bölgesi sınırları içerisinde yer alan "Kırsal Konut Alan Sınırları"nın 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına aktarılması ve söz konusu alana ait plan notunun revize edilmesi ile ilgili raporu, 1/25000 45 2014-10-16 612 2014-12-12 2015-01-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Karamürsel Karamürsel Planlama Bölgesi sınırları içerisinde yer alan "Kırsal Konut Alan Sınırları"nın 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına aktarılması ve söz konusu alana ait plan notunun revize edilmesi ile ilgili raporu, 1/25000 46 2014-10-16 613 2014-12-12 2015-01-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Merkez Merkez Planlama Bölgesi sınırları içerisinde yer alan "Kırsal Konut Alan Sınırları"nın 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına aktarılması ve söz konusu alana ait plan notunun revize edilmesi ile ilgili raporu, 1/25000 47 2014-10-16 614 2014-12-12 2015-01-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele, Gölcük Başiskele ve Gölcük Belediyesi sınırları içerisinde, G23c24b,G23c17b,G23c20a, G23c17a, G23c20c, G23c20d,G23c11c, G23c25a, G23c16b, G23c24a, G23c18a,G23c11d paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 11 2014-11-13 625 2014-12-12 2015-01-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G.22.B.18.B nazım imar planı paftası, tescil harici alan ile 417 ada 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Akse 1/5000 417/3 18 2014-11-13 631 2014-12-12 2015-01-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, G22.b.13.d-18.a nazım imar plan paftaları, 768 ada 7-8 nolu parseller, 769 ada 1 nolu parsel ve tescil harici alan ile 395 ada 22 nolu parselde Belediyemiz Meclisi'nin 17.07.2014 tarih ve 427 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili raporu, 1/5000 768/7, 768/8, 769/1, 395/22 19 2014-11-13 632 2014-12-12 2015-01-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi G22.b.13.c nazım, G22.b.13.c.3.c uygulama imar planı paftası, 703 ada 6 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 703/6 20 2014-11-13 633 2014-12-12 2015-01-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Cami Mahallesi, G22.b.23.c nazım imar planı pafta, 1109 ada 20 nolu ve 133 ada 6 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cami 1/5000 1109/20, 133/6 21 2014-11-13 634 2014-12-12 2015-01-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Osman Yılmaz Mahallesi, G22.b.18.c nazım imar planı pafta, 4639 ada, 10, 11 ve 12 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Osman Yılmaz 1/5000 4639/10, 4639/11, 4639/12 26 2014-11-13 639 2014-12-12 2015-01-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, G22.b.18.c-23.b-24.a. nazım, G22.b.18.c.4.a-4.b, G22.b.23.b.2.b, G22.b.24.a.1.a uygulama imar plan paftaları, 4077 adanın güney- batısındaki tescil harici alan, 4081 ada 1 nolu parsel ve batısında yer alan tescil harici alan, 4086 ada 1 nolu parsel, 1403 nolu parsel ve bu parselin güneyinde yer alan tescil harici alan, 2808 ada 1 ve 6 nolu parsel, 4977 ada 1 nolu parsel ve bu parsellere komşu tescil harici alanlarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 4081/1, 4086/1, 0/1403, 2808/1, 2808/6, 4977/1 27 2014-11-13 640 2014-12-12 2015-01-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Muallimköy mevkii, Atıksu Arıtma Tesisi yapılabilmesi amacıyla yapılan 1/50000 ölçekli Kocaeli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Muallimköy 1/1000 28 2014-11-13 641 2014-12-12 2015-01-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi, G22.b.3 ve G22.b.20.a nazım imar planı paftaları, 1522 nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Pelitli 1/5000-1/25000 0/1522 31 2014-11-13 644 2014-12-12 2015-01-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük, Başiskele Gölcük ve Başiskele Belediyeleri, G23c2b-2c-3d nazım imar planı paftaları, Asar deresi ıslah projesinin planlara işlenmesi ile nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/1000-1/5000 34 2014-11-13 647 2014-12-12 2015-01-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Yazlık Yenimahalle mevkii, G23.c.03.d nazım imar planı paftası, 244 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yazlık 1/5000 244/2 35 2014-11-13 648 2014-12-12 2015-01-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı