İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Gölcük Gölcük İlçesi, Gölcük Belediyesi sınırları dahilinde hazırlanan, Belediyemiz Meclisinin 15.06.2023 tarih ve 341 sayılı kararı ile onaylanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yasal askı süreci içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, 1/50000-1/25000-1/5000 30 2023-10-19 536 2023-12-01 2024-01-01 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe İlçesi, Derbent Mahallesi, G24.d.08.a.2.d uygulama imar planı paftası, 248 ada 4 No’lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Derbent 1/1000 248/4 14 2023-10-24 565 2023-11-28 2023-12-28 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe İlçesi, Derbent Mahallesi, G24.d.08.a.2.a-2.b uygulama imar planı paftası, 222 ada 1 No’lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Derbent 1/5000 222/1 15 2023-10-24 566 2023-11-28 2023-12-28 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele İlçesi, Gölcük 1 - Karşıyaka Kavşağı Arası Koridor Projesinin meri planlara aktarılmasına ilişkin nazım ve uygulama imar planı ile ilgili raporu, 1/5000-1/1000 17 2023-04-13 229 2023-11-24 2023-12-24 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit İlçesi, 28 Haziran, M. Ali Paşa, Bekirdere, Yenişehir Mahalleleri, G23.b.24.b / 25.a / 25.d nazım imar planı paftaları dahilinde, tramvay güzergahına ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 28 Haziran, Mehmetalipaşa, Bekirdere, Yenişehir 1/1000 32 2023-07-13 386 2023-11-21 2023-12-21 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova İlçesi, Şekerpınar Mahallesi, G22.b.13.c / 14.d nazım, G22.b.13.c.3.a / 3.b / 4.a / 4.b, G22.b.14.d.4.a uygulama imar planı paftalarında yer alan muhtelif parsellere ilişkin nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Şekerpınar 1/1000 17 2023-10-19 523 2023-11-17 2023-12-17 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince İlçesi, Çınarlı Mahallesi, G23.b.22.c nazım ve G23.b.22.c.1.c uygulama imar planı paftaları, 2579 ada 1 No’lu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çınarlı 1/5000-1/1000 2579/1 19 2023-10-19 525 2023-11-17 2023-12-17 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük İlçesi, Çiftlik Mahallesi, G23.c.07.b.01.b, G23.c.02.c.04.c / 03.d uygulama imar plan paftaları, 817 ada, 5 No’lu parsel ve 3956 No’lu parselin güneydoğusunda yer alan tescil harici alana ilişkin hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Çiftlik 1/1000 817/5, 0/3956 31 2023-10-19 537 2023-11-17 2023-12-17 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit İlçesi sınırları dahilinde İSKİ İçme Suyu Havzaları Yönetmeliği ile belirlenen yoğunluk değerlerinin 1/25000 ölçekli nazım imar planı plan notlarına aktarılmasına ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/25000 34 2023-10-19 540 2023-11-17 2023-12-17 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe İlçesi, İstasyon Mahallesi, G.24.a4 / d.1 ve G.24.a21.c, G24d.01.b. nazım imar planı paftaları, 290 ada 1 No’lu parsel ile 643 ada 4 No’lu parselin arasındaki 20 mt genişliğindeki imar yolunun mevcut arazı kullanımı doğrultusunda düzenlenmesine yönelik hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 13.04.2023 tarih ve 245 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, İstasyon 1/25000-1/5000 290/1, 643/4 38 2023-10-19 544 2023-11-17 2023-12-17 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, G23a.18.c nazım imar planı ve G23a.18.c.2.c-3.b uygulama imar planı paftası, 463 ada 2 No’lu parselin batısında tescil harici alan ve 275 ada 13 No’lu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cumhuriyet 1/5000-1/1000 463/2, 275/13 40 2023-10-19 546 2023-11-17 2023-12-17 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası İlçesi, Tepecik Mahallesi,G23.a.3 nazım imar planı paftasında 102 ada 1 No’lu parselin bir kısmına ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Tepecik 1/25000 102/1 11 2023-10-24 562 2023-11-17 2023-12-17 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük İlçesi, Örcün Mahallesi, G23.c.01.c nazım imar planı paftası 134 ada 3,4,5 ve 6 No’lu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Örcün 1/5000 134/3, 134/4, 134/5, 134/6 12 2023-10-24 563 2023-11-17 2023-12-17 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Çayırova, Yeni ve Özgürlük Mahalleleri, G22d.18.a-18.b-18.d nazım imar plan paftaları, yaklaşık 2,15 hektarlık alanda ilan edilen rezerv yapı alanı sınırlarının 1/5000 ölçekli nazım imar planına aktarılması ile ilgili raporu, Yeni, Özgürlük 1/5000 41 2023-10-19 547 2023-11-17 2023-12-18 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Sanayi Mahallesi, G23.b.25.d nazım ve G23.b.25.d.4.a uygulama imar planı paftaları, “Kocaeli Yeni Kent Merkezi (MİA)” sınırları içerisinde, 1858 ada 8 No’lu parselin bir kısmında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Sanayi 1/5000-1/1000 1858/8 43 2023-10-19 549 2023-11-17 2023-12-18 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, İzmit Belediyesi, Sepetçi Mahallesi, “Sekbanlı- Sepetçi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” sınırları içerisinde, G23.b.20.c nazım, G23.b.20.c.1.c uygulama imar planı paftası, 6649 ada 1 No’lu parsel ile 6654 ada 1 No’lu parselin bir kısmında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Sepetçi 1/1000 6649/1, 6654/1 44 2023-10-19 550 2023-11-17 2023-12-18 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele, İzmit Başiskele İlçesi, Ovacık, Karadenizliler ve Yaylacık Mahalleleri, İzmit Belediyesi, Yahyakaptan, Alikahya Fatih, Akarca ve Karadenizliler Mahalleleri, G23.b, G23.c, G24.a 1/50000 ölçekli çevre düzeni, G23.b.3, G23.c.2, G24.a.4 1/25000 ölçekli nazım imar ve G23b.25.b, , G23b.25.d, G23b.25.c, G23c05.a, G23c.05.d, G23c.09.b ve G23c.10.a, G24a.21.a 1/5000 ölçekli nazım imar plan paftalarına ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25000 ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu Ovacık, Karadenizliler, Yaylacık, Yahyakaptan, Alikahya Fatih, Akarca, Karadenizliler 1/50000-1/25000-1/5000 9 2023-07-18 413 2023-11-07 2023-12-07 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra İlçesi, Sarıahmetler Mahallesi G24.A Çevre düzeni ve G24.A2 nazım imar planı paftaları sınırları içerisinde bulunan 103 ada 205 No’lu parselde hazırlanan 1/50000 çevre düzeni ve 1/25000 nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Sarıahmetler 1/50000-1/25000 103/205 13 2023-09-19 499 2023-11-07 2023-12-07 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince İlçesi, Çınarlı Mahallesi, G23.b.22.b ve G23.b.22.b.04.d uygulama imar planı paftaları 3964 ada 2 No’lu parselin doğusu ile 3964 ada 5 No’lu parselin batısı ve kuzeyinde kalan tescil harici alana ilişkin hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çınarlı 1/5000-1/1000 3964/2, 3964/5 18 2023-09-14 470 2023-11-07 2023-12-07 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit İlçesi, Alikahya Merkez, Cumhuriyet, Fatih Mahalleleri, G23.b.25.b-25.b, G24.a.21.d nazım, G23.b.25.b.4d, G23.b.25.c.1a-1b-2a-2b ve G24.a.21.d.1a-1b-2a-2d uygulama imar planı paftaları dahilinde “Alikahya Tramvay Hattı”nın imar planlarına aktarılması ile ilgili raporu, Alikahya Merkez, Cumhuriyet, Fatih 1/1000 29 2023-05-11 278 2023-11-06 2023-12-06 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze İlçesi, Gebze Otoyol Kuzeyi Planlama Bölgesi sınırları dahilinde imar yollarının uygulama projeleri kapsamında plan kararları ve ulaşım güzergahlarına ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/25000-1/5000-1/1000 21 2023-09-14 473 2023-11-06 2023-12-06 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, G24.d.01.b nazım, G24.d.01.b.4.a uygulama imar plan paftası, “Kartepe Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” sınırları içerisinde, 600 ada, 1 No’lu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Fatih Sultan Mehmet 1/1000 600/1 45 2023-10-19 551 2023-11-06 2023-12-05 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince Belediyesi, Deniz Mahallesi, G23.b.22.c nazım, G23.b.22.c.4.c uygulama imar plan paftası, 2341 ada 1 No’lu parselin bir kısmında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Deniz 1/1000 2341/1 42 2023-10-19 548 2023-11-03 2023-12-04 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele İlçesi, Ovacık Mahallesi, G23.b.25.d nazım imar planı paftası, 4881, 6307 ve 7274 No’lu parseller ve çevresine ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ovacık 1/5000 0/4881, 0/6307, 0/7274 6 2023-08-10 426 2023-11-01 2023-12-02 Askıda İmar Planı Meclis Kararı

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım