İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
İzmit, Başiskele İzmit ve Başiskele Belediyeleri, muhtelif mahalleler içerisinde yer alan, 1/50000 ölçekli G23.b, G23.c Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli G23.b3, G23.c2 ve 1/5000 ölçekli G23.b.23.b-23.c-24.a-24.b-24.c-25.a-25.b-25.c, G23.c.04.b-04.c-04.d-05.b-05.c-05.d-09.a nazım imar plan paftaları, İzmit Körfezi Sulak Alanı kapsamında 490500-500200 yatay ve 4505900-4517000 dikey koordinatları arasında hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve lejant paftaları ile plan hükümleri değişikliği ile ilgili raporu, 1/50000-1/25000-1/5000 28 2021-09-16 442 2021-11-29 2021-12-29 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, İlimtepe Mahallesi, 4.518,760- 4.517,940 yatay, 478.660-480.040 düşey koordinatları arasında kalan alanın “Millet Bahçesi” olarak düzenlenmesini içeren 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, İlimtepe 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 46 2021-11-11 549 2021-11-26 2021-12-27 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Çayırköy Mahallesi, İ-1 gelişme konut alanında hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çayırköy 1/50000-1/25000-1/5000 26 2021-09-16 440 2021-11-25 2021-12-25 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Bekirdere Mahallesi, G23.b.24.b.3.b ve G23.b.25.a.4.a uygulama imar planı paftaları, 793 ada 1 No’lu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Bekirdere 1/1000 793/1 27 2021-09-16 441 2021-11-25 2021-12-25 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Kerpe Mahallesi, F24.d.14.b -15.a nazım imar planı paftaları, 147 ada 119 No’lu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kerpe 1/5000 147/119 29 2021-09-16 443 2021-11-25 2021-12-25 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince Belediyesi, Çenedağ Mahallesi, G23.b.4 ve G23.b.22.c nazım, G.23.b.22.c.1.b – 1.c – 2.d uygulama imar planı paftaları, 270 No’lu parsel ve civarında hazırlanan 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çenedağ 1/25000-1/5000-1/1000 0/270 21 2021-09-16 435 2021-11-19 2021-12-19 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Şevkatiye Mahallesi, G24.d.06.b nazım, G24.d.06.b.2.a uygulama imar planı paftaları, 1235 No’lu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Şevkatiye 1/5000-1/1000 0/1235 32 2021-09-16 446 2021-11-19 2021-12-19 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Damlar Mahallesi, G23.c.09.a nazım imar planı paftası, 1516 ada 1 ve 5 No’lu parsellerde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 15.04.2021 tarih ve 164 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Damlar 1/5000 1516/1, 1516/5 12 2021-10-14 471 2021-11-19 2021-12-19 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Barbaros Mahallesi,G23.c.09.b nazım imar planı paftası, 762 ada 1 ve 2 No’lu parseller, 1584 ada 3 ve 4 No’lu parseller ile 1585 ada 2, 3 ve 7 No’lu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Barbaros 1/5000 762/1, 762/2, 1584/3, 1584/4, 1585/2, 1585/3, 1585/7 16 2021-10-14 475 2021-11-19 2021-12-19 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Özgürlük, Emek ve Akse Mahalleleri, G22.b.18.a- 18.b.- 19.a- 19.d nazım imar planı paftaları, 1400, 1420, 1421, 1422, 1441, 1442, 5602 No’lu adalar, 1654 ada 13 No’lu, 1424 ada 35 No’lu parseller ile 483 No’lu adanın doğusunda kalan tescil harici alan, 566 No’lu adanın doğusunda kalan tescil harici alan, 2082 ada 1 No’lu parsel, 722 No’lu adanın doğusunda kalan tescil harici alan ve civarına ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Özgürlük, Emek, Akse 1/5000 1654/13, 1424/35, 2082/1 17 2021-10-14 476 2021-11-19 2021-12-19 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Alikahya Atatürk Mahallesi, G24.a.21.d nazım, G24.a.21.d.2.a uygulama imar planı paftası, 807 ada 1 No’lu parselin kuzeyindeki tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Alikahya Atatürk 1/1000 807/1 28 2021-10-14 487 2021-11-19 2021-12-19 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Orhan Mahallesi, F24.d.03, F24.d.18.c nazım imar planı paftaları, 589, 590, 591, 592, 598 No’lu adalar ile civarına ilişkin hazırlanan 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Orhan 1/25000-1/5000 33 2021-10-14 492 2021-11-19 2021-12-19 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, 1/25000 ölçekli G22b3 ve 1/5000 ölçekli G22.b.20.d nazım, 1/1000 ölçekli G22.b.19.c.3.c, G22.b.20.d.4.b-4.d uygulama imar plan paftaları, 82 ada 252 No’lu parselin bir kısmı ile 82 ada 233 No’lu parselin kuzeyindeki tescil harici alanın bir kısmında hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Sultanorhan 1/25000-1/5000-1/1000 82/252, 82/233 26 2021-10-14 485 2021-11-09 2021-12-08 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23.d.04.c ve 05.d nazım, G23.d.04.c.03.b- 03.c, G23.d.05.d.04.a- 04.d uygulama imar planı paftaları, 791 ada 14, 15, 16 No’lu, 792 ada 1, 2, 3 No’lu parselleri kapsayan alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ulaşlı Yavuz Sultan Selim 1/5000-1/1000 791/14, 791/15, 791/16, 792/1, 792/2, 792/3 34 2021-07-12 353 2021-11-03 2021-12-03 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Ulaşlı Yalı Mahallesi, G23.d.04.c ve 09.b nazım, G23.d.04.c.03.c- 03.d, G23.d.09.b.02.a- 02.b uygulama imar planı paftaları, 1161 ada 35 nolu parsel ve civarına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ulaşlı Yalı 1/5000-1/1000 1161/35 29 2021-08-12 394 2021-11-03 2021-12-03 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Yenimahalle, 1/50000 ölçekli G23.b. Çevre Düzeni, 1/25000 ölçekli G23.b.3 ve 1/5000 ölçekli G23.b.23.c nazım, G23.b.23.c.1.c uygulama imar plan paftaları, 1808 ada 15, 16 ve 17 No’lu parseller ile civarında hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yenimahalle 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 1808/15, 1808/16, 1808/17 32 2021-10-14 491 2021-11-02 2021-12-01 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince Belediyesi, Sırrıpaşa Mahallesi, 1/25000 ölçekli G.23.b.4 ve 1/5000 ölçekli G23.b.22.d nazım, 1/1000 ölçekli G23.b.22.d.4.b-3.a uygulama imar planı paftaları, 1368 ada 1 No’lu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu, Sırrıpaşa 1/5000-1/1000 1368/1 21 2021-10-14 480 2021-11-01 2021-11-30 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Yukarı Hereke ve Cumhuriyet Mahalleleri dahilinde, muhtelif parsellerde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 11.03.2021 tarih ve 140 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Yukarı Hereke, Cumhuriyet 1/5000 36 2021-09-16 450 2021-10-27 2021-11-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Durhasan Mahallesi, G24a4 ile G24a16d, G24a16c, G24a21a ve G24a21b nazım imar planı paftaları dahilinde Küçük Sanayi ve Depolama Alanı olarak planlı alanda 22a uygulaması doğrultusunda ada kenarlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Durhasan 1/5000-1/1000 48 2021-05-24 241 2021-10-14 2021-11-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Barış ve Tatlıkuyu Mahalleleri, G22.b.20.c-20.d-24.b-25.a-25.b nazım imar planı paftalarını kapsayan alana ilişkin hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 14.01.2021 tarih ve 30 sayılı kararı ile kabul edilen nazım imar planı değişikliği raporu yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Barış, Tatlıkuyu 1/5000 19 2021-06-17 292 2021-10-14 2021-11-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele, Gölcük Başiskele ve Gölcük Belediyeleri, Sepetlipınar ve Denizevler Mahalleleri sınırları içersinde, 02.06.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı'nın 4052 sayılı kararı ile 487822-486749 yatay ve 4510547-4509614 düşey koordinatlar arasında Endüsrti Bölgesi olarak ilan edilen alanda hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Sepetlipınar, Denizevler 1/50000-1/25000-1/5000 21 2021-08-12 387 2021-10-14 2021-11-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Çayırköy Mahallesi, G24.a.16.d.4.a uygulama imar planı paftası, 133 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çayırköy 1/1000 133/1 32 2021-08-12 397 2021-10-14 2021-11-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Çarşı Mahallesi, F24.d.18.c nazım imar planı paftası, 400 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çarşı 1/5000 400/4 35 2021-08-12 399 2021-10-14 2021-11-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Emekevler Mahallesi, G24.d.02.a nazım ve G24.d.02.a.01.a uygulama imar planı paftalarında K-1 Sapanca Kavşağı Kol Revizyonu Projesi’ nin imar planlarına aktarılmasına ilişkin hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Emekevler 1/5000-1/1000 37 2021-08-12 401 2021-10-14 2021-11-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım