Zemin Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü

0262 321 56 35

mustafacevher@kocaeli.bel.tr

Zemin Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü

a a a

Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi

Afetler etki ve sonuçları itibariyle toplumun her kesimini ilgilendirir. Afete hazırlık çalışmaları, birey, aile ve kurumsal düzeyde risk azaltıcı önlemlerle afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olunması ve müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi, eğitim ve tatbikatlarla bilgi ve becerilerin geliştirilmesi gibi toplumsal tabanlı faaliyetleri içeren çok geniş bir yelpazeye sahiptir.

Bu nedenle afetlere hazırlık; yerel yönetimlerin, merkezi yönetimin, özel sektörün, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve bireylerin, yani toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğundadır. Bu sorumluluğun bilicinde olarak hazırlanan Kocaeli Mahalle Halkı Afetler Hazırlık Eğitim Projesiyle mahalle gönüllülerine afetlere hazırlık kapsamında çeşitli eğitimler verilmiştir.

Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitimi Projesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Zemin ve Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü, Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilecek olan bir eğitim projesidir. Projenin yürütücülüğü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilmektedir. Kocaeli İl AFAD Müdürlüğü ve Kocaeli Üniversitesi eğitimlere katkı sunmaktadır.

14.10.2016 tarihinde başlayan proje 14.04.2018 tarihinde tamamlanmıştır. Projenin sürdürülmesi planlanmaktadır. Projenin genel hedefi, toplumda afet bilinci kültürünü oluşturmaktır. Proje kapsamında 23 mahallede mahalle muhtarları, imamlar, öğretmenler, okul aile birliği üyeleri/veliler ve mahalle kanaat önderlerinden oluşan 895 gönüllü toplum temsilcisine 2 tam gün süren afetlere hazırlık eğitimleri verilmiştir.

Eğitimlerin gerçekleştirildiği ilçe/mahalleler ve katılımcı sayıları:

İlçe

Mahalle Sayısı

Katılımcı Sayısı

İzmit

2

181

Derince

2

105

Gölcük

6

260

Karamürsel

5

108

Körfez

8

241

TOPLAM

23

895

SONUÇLAR

• Eğitimler sonrası yapılan değerlendirmelerle projenin katılımcılar tarafından beğenildiğini görmek bu çalışmanın en büyük çıktısı olmakla birlikte projenin amacına ulaştığını göstermesi açısından da oldukça sevindiricidir.

• Proje kapsamında elde edilen geri bildirimler halkın afetlerle mücadele çalışmalarına katılım konusunda oldukça duyarlı olduğunu göstermektedir.

• Eğitim sonunda, katılımcıların kendi çevrelerindeki tehlike ve risklerin farkında oldukları ve alınacak önlemlerin bir parçası olmaya gönüllü oldukları açıkça görülmüştür.

• Halka söz söyleme fırsatının verildiği uygulamaların tek taraflı eğitimlerden daha fazla ilgi çektiğini ve daha faydalı olduğunu söylemek mümkündür.