Zemin Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü

0262 321 56 35

mustafacevher@kocaeli.bel.tr

Zemin Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü

a a a

T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanılığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa yürüttüğü Kocaeli Yerel Deprem Kayıt Ağı, 2007 yılından günümüze Türkiye Kuvvetli Yer Hareketi Gözlem Ağına bağlı (KOC-NET) olarak hizmet vermektedir. Günümüzde 29 adet ivmeölçer cihazı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde kurulu burulan Kocaeli Yerel Deprem Kayıt Ağının amacı deprem sırasında oluşan yer ivmesini ölçerek, her tür yapıya depremle gelen ve hasar yapabilen kuvvetlerin belirlenmesi, buradan elde edilen verilerle sismolojik veriler ışığında deprem mühendisliği açısından, depreme dayanıklı yapı yapma tekniklerinin geliştirilmesi ile birlikte ilimizdeki stratejik öneme sahip binaların deprem risklerinin belirlenerek önceden önlem alınması ile Deprem bölgeleri haritasının hazırlanmasına yönelik kayıtların arşivi ve veri tabanın oluşturulması yanı sıra ilin deprem tehlike ve riski, deprem master planları, deprem senaryoları için veri tabanı hazırlamaktır.

KOCAELİ YEREL DEPREM AĞI

MİSYONUMUZ

Depremler sırasında hasar yapabilen kuvvetleri ölçmek amacıyla, il genelinde kuvvetli yer hareketi gözlem sistemini uluslararası standartlarda kurmak, işletmek ve yaygınlaştırmak, hasar yapıcı bir depremden hemen sonra deprem bölgesinde olması muhtemel yapısal hasarı ve can kaybını tahmini olarak hesaplamak, deprem senaryoları üretmek, depreme dayanıklı yapı teknikleri, deprem yönetmelikleri ve deprem bölgeleri haritalarının geliştirilmesi gibi temel mühendislik sismolojisi ve deprem mühendisliği araştırmalarına altlık teşkil edecek verileri sağlayarak, tüm kamu kurum ve kuruluşların, üniversitelerin, ulusal ve uluslararası araştırmacıların kullanımına sunarak deprem erken müdahale ve zarar azaltma çalışmalarına katkıda bulunmaktır.

VİZYONUMUZ

Modern teknoloji ürünleriyle sürekli kendini yenileyerek, kaliteli, hızlı ve güvenilir hizmet sunarak, alanında dünyanın lider veri merkezleri arasında yer almak.

AMAÇLARIMIZ

1. Dünya standartlarında, kaliteli, güvenilir kuvvetli yer hareketi veri tabanı oluşturmak.

2. Deprem anında acil müdahale ve erken uyarı amaçlı faaliyetlere katkıda bulunmak,

3. Deprem öncesi zarar azaltma çalışmalarına yönelik araştırma ve çalışmalar yapmak,

4. Güvenli yapı ve güvenli yerleşim alanları belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak,

5. Ülkemizde meydana gelen depremlerden alınan ivme kayıtlarını derlemek, kayıt arşivi oluşturmak ve bu arşivi sürekli güncellemek,

6. Temel mühendislik sismolojisi ve deprem mühendisliği araştırmalarına altlık teşkil edecek verileri sağlamak,

7. Deprem raporları hazırlamak, azalım ilişkileri geliştirmek, alınan deprem kayıtlarla bilimsel çalışma ve yayın yapmak,

8. Daha hızlı ve kesintisiz veri erişimi için gerekli alt yapı çalışmalarını geliştirmek,

9. Ulusal ve uluslararası üniversite, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

10. Kaynak yönetimini etkin ve yerinde kullanarak, kurumsal kapasiteyi geliştirmek.

HEDEFLERİMİZ

1. İvme-Ölçer istasyon sayısını orta vadede 41’e ulaştırmak,

2. Bölgesel ve Ülke genelini yansıtacak şekilde “Azalım İlişkileri” geliştirmek,

3. Erken Uyarı Sistemlerini Geliştirmek,

4. İstasyonların zemin bilgisi ile ilgili altyapısını tamamlamak,

5. Daha hızlı ve kesintisiz veri erişimi için gerekli alt yapı çalışmalarını geliştirmek,

6. Ulusal, uluslararası üniversiteler ile kamu ve özel kuruluşlarla işbirliğini ve projelerin sayısını arttırmak.

7. Ulusal veya uluslararası düzeyde ar-ge çalışmalarına katılmak.