Zemin Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü

0262 321 56 35

mustafacevher@kocaeli.bel.tr

Zemin Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü

a a a

2012 yılında kurulan Deprem Eğitim Merkezimizde uzman eğitimciler tarafından verilen teorik eğitimden sonra simülasyon cihazında uygulamalı olarak deprem öncesi, esnası ve sonrasında yapılması gerekenler öğretilmektedir.

Merkezimizde; Öğrencilere, Sivil Toplum Kuruluşlarına, Askerlere ve Kamu ile özel sektör çalışanlarına yönelik deprem eğitim çalışmaları yapılmaktadır. Bu bağlamda Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü, EDOK Komutanlığı, Kocaeli emniyet Müdürlüğü ile eğitim protokolleri yapılmıştır. Bilgi Evleri, İlçe Belediyeleri, TBB, Gez-Gör Kocaeli, dernekler ile ortak projeler yürütülmektedir. Eğitim faaliyetlerimiz okullara gidilmek suretiyle de yapılmaktadır. Eğitim sonrası kursiyerlere katılım belgesi verilmektedir.

Deprem eğitim merkezi hafta içi, günde dört gruba hitap edebilmektedir. Her bir eğitim grubuna 25 kişi alınmaktadır ve 60 dakika sürmektedir.

Deprem simülasyon cihazı 10 farklı deprem deneyimi yaşatabilmektedir. Yaş grubuna göre depremin şiddeti ayarlanabilmektedir. Pedagojik olarak 9 yaş ve sonrası isteyen kişiler simülasyona alınmaktadır.

Başlangıç eğitimi;

Eğitimde; ilk olarak anlatılan deprem doğru bir biçimde öğrenilmesinin sağlamaktır. Depremin yağmur gibi güneş gibi doğal bir olay olduğu, önlem alınmazsa afete dönüşeceği gerçeği öğretilmektedir.

Ülkemizin deprem bölgesinde olduğu, binlerce yıldır depremlerin olduğu ve bundan sonrada depremlerin olacağı öğretilerek Deprem olacak mı ? sorusu sormak yerine depreme karşı önlem almanın gerekliliğine vurgu yapılmaktadır.

Eğitimin ikinci aşamasında depremden önce yapılması gerekenler dört başlık halinde detaylandırılıp interaktif biçimde eğitim sürdürülmektedir.

Evler sağlam olacak

Eşyalar sabitlenecek

Deprem planı olacak

Deprem çantası olacak

Bu başlıklardan özellikle evlerin sağlam yapılması gerektiği konusu daha detaylı işlenmektedir.

Simülasyon Cihazı eğitimi;

Eğitimin bu aşamasında ev ve sınıf ortamı olarak tasarlanan simülasyon cihazı alanında deprem sırasında nerelerde nasıl durulması gerektiği ve eşya sabitlemelerinin nasıl olması gerektiği örnekleriyle öğretilmektedir.

Sallanıtı olurken; yakınınızda sağlam bir eşya varsa onun yanında, yoksa bulunduğumuz yerde, en küçük hali alarak (ÇÖK- KAPAN- TUTUN ) yaparak beklemek en doğru davranış biçimidir.

Deprem sonrası ve tahliye;

Deprem sonrası yapılması gerekenler ve karşılaşılabilecek durumlar konusunda bilgiler aktırılmaktadır.

Deprem eğitim merkezinin tahliye planı anlatılıp, tahliye işlemlerinin nasıl yapıldığı da uygulanmış olmaktadır. Eğitim alan katılımcılara çeşitli hediyeler verilmektedir.

2012 yılından 2017 yılına Deprem Teknik Bilgiler kitapçığı , deprem planı broşürü ve deprem çantalarına konulmak için yardım çantası hediye edildi. İlerleyen süreçte ise depreme hazırım oyunu , ilgili broşürler ve katılım belgesi verilmesi kararlaştırılmıştır.

Cihaz teknik özellikleri;

Sistem özel olarak deprem eğitimleri verilmek üzere tasarlanmıştır. Gerçek deprem kayıtları kullanılarak üç boyutlu hareketlendirme yapılmaktadır. Gerçek deprem kayıtları üniversite öğretim görevlilerinden danışmanlık alınarak gerçeklik artırılmıştır.

10 farklı deprem seçimi yapılabilmektedir. Deprem Simülasyonu; üç boyutlu hareket, deprem sesi, yangın çıkması ve su patlaması vb. efektler verilerek tecrübe edilmektedir.