Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı

0262 318 31 98

lutfiefil@kocaeli.bel.tr

Muhtar derneklerinin Bşk'ları İZAYDAŞ’ı ziyaret etti

Tarih: 6 Ekim, 2016
a a a

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Daire Başkanlığı, 12 ilçenin muhtar derneklerinin başkanlarını çalışmalarını incelemek üzere İZAYDAŞ’a götürdü. Ziyarette muhtarların yanı sıra Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Daire Başkanı Lütfü Efil ve Muhtarlıklar Şube Müdürü Ufuk Atabay da yer aldı. Muhtarları İZAYDAŞ’ta Genel Müdür Muhammet Saraç karşıladı. Genel müdür Saraç tesisle ilgili bir bilgilendirme sunumu yaparak, muhtarların sorularını yanıtladı.

MODERNİZE EDİLİYOR

Tesisin 1997 yılında kurulduğunu ve sürekli olarak modernize edildiğini ifade eden Genel Müdür Saraç, “İZAYDAŞ yani İzmit Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme Anonim Şirketi, İzmit Çevre Entegre Projesi bünyesinde yer alan; Klinik ve Tehlikeli Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi, Düzenli Depolama Alanları, Hafriyat Sahaları, Atık Alım Gemileri, Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi ve Biyogaz Tesisi’nin işletmeciliğini yapmaktadır. Tesise patlayıcı maddeler, radyoaktif maddeler, mezbaha atıkları, dışkı ve kadavra, akü ve piller kabul edilmemektedir. Ayrıca tesise giren tüm atıklar radyasyon kontrolünden geçmektedir” dedi.

İŞLETME LİSANSINA SAHİP

Kocaeli’de yaşan her bireyin güne bir kilo çöp oluşturduğunu vurgulayan Saraç, “Evsel atıklardan enerji üretecek tesis planlıyoruz. Evsel atıkları yakarak elektrik elde edeceğiz. Sadece evsel atıklar 45 vat elektrik üretecek. Tesise kabul edilen “Tehlikeli Atıklar”ın beyanı, etiketlenmesi, taşınması ve ber tarafı T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın ilgili yönetmelikleri çerçevesinde yapılıyor. İZAYDAŞ’ın tesisin çalışma prensibi, endüstriden kaynaklanan yanabilir nitelikteki plastik atıklar, kullanılmış yağlar, ilaç ve kozmetik atıkları, petrokimya atıkları, PVC, solvent, boya atıkları, yapıştırıcı ve yapışkanlar, arıtma çamurları v.b. tehlikeli atıklar ile klinik atıkların yakılarak bertaraf edilmesine dayanır. Tesis, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilen “İşletme Lisansı”na sahiptir’’ dedi.