Kamulaştırma Şube Müdürlüğü

0262 318 19 08

tuncaycavdar@kocaeli.bel.tr

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Kamulaştırma Şube Müdürlüğü

15 EYLÜL 2021 KİRALAMA İHALELERİ

Tarih: 3 Eylül, 2021
a a a

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHALE İLANI

S.No

İşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi (Toplam Kullanım Alanı)

Aylık Muh. Kira Bedeli

+KDV

Kiralama Süresi

Geçici / İştirak Teminatı (TL)

İhaleTarihi/ Saati

1

Gebze İlçesi, Hürriyet Mah Yaşar Doğu Cad. No:8 (Beylikbağı Kültür Merkezi), Çay Ocağı-Büfe (15,70m2)

650,00-TL

3 (üç) Yıl

702,00 /2.000,00

15.09.2021/ 11:00

2

İzmit İlçesi Tepeköy Mah. Muradiye Cad. No:42 (Tepeköy Kültür Merkezi) Çay Ocağı-Büfe (6 m2)

450,00-TL

3 (üç) Yıl

486,00/1.400,00

15.09.2021/ 11:03

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar belirtilen tarih, saat ve şartlarda 2886 sayılı DİK 45. Mad. Açık Teklif Usulü ile KBB Encümen Toplantı Salonunda ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER: 1-İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak, 2-Geçici ve İhale İştirak teminat yatırıldığına dair makbuz aslı, 3-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 4-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 5-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN:1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği, 3-İkametgâh Senedi, (Belediye/E-devlet),

TÜZEL KİŞİLERDEN: 1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Şirketin Adres beyanı, 3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi

* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce saat:12:30'a kadar KBB Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Evrak Kayıt Birimine verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.

* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur

.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım