Kamulaştırma Şube Müdürlüğü

0262 318 19 08

tuncaycavdar@kocaeli.bel.tr

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Kamulaştırma Şube Müdürlüğü

14 TEMMUZ 2021 KİRALAMA İHALELERİ

Tarih: 2 Temmuz, 2021
a a a

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHALE İLANI

Sıra No

İşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi (Toplam Kullanım Alanı)

Aylık Muh.

Kira Bedeli+KDV

GeçiciTeminat/ İştirakTeminatı

Kiralama Süresi

İhale Tarihi/

Saati

1

Gölcük Şehirlerarası Otobüs Terminali 18 Nolu Yazıhane, 13,70m2

650,00-TL

702,00-TL

2.000,00-TL

3 (üç) Yıl

14.07.2021/ 10:33

2

İzmit İlçesi Kozluk Mah, S. Dervişoğlu Cad. No:46/1, Deniz Uçağı Park Yeri, 1000 m2

2.700,00-TL

9.720,00-TL

10.000,00-TL

10 (on)Yıl

14.07.2021/ 10:36

3

İzmit İlçesi, M.Ali Paşa Mah. Bağdat Cad. No:114/5 (Doğu Kışla Parkı), LunaparkAlanı (Mini Çocuk Oyun Alanı), 200m2

2.020,00-TL

909,00-TL

7.000,00-TL

3 (üç) Yıl

Sezonluk

14.07.2021/ 10:39

4

Kartepe İlçesi, Uzuntarla Mah. Çamkonak Cad. No:120/1 (Seka Kampı), Trambolin ve Şişme Oyun Grubu Alanı, 400m2

5.500,00-TL

1.980,00-TL

10.000,00-TL

3 (üç) Yıl

Sezonluk

14.07.2021/ 10:42

5

Ereğli Balık Hali 1 Nolu Ağ Çıkarma Yeri, 190.67 m2

350,00-TL

378,00-TL

1.000,00-TL

3 (üç) Yıl

14.07.2021/ 10:45

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar belirtilen tarih, saat, süre ve şartlarda 2886 sayılı DİK 45. Mad. Açık Teklif Usulü ile KBB Encümen Toplantı Salonunda ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER: 1-İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak, 2-Geçici ve İhale İştirak teminat yatırıldığına dair makbuz aslı, 3-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 4-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 5-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN:1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği, 3-İkametgâh Senedi, (Belediye/E-devlet),

TÜZEL KİŞİLERDEN: 1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Şirketin Adres beyanı, 3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi

* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce saat:12:30'a kadar KBB Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Evrak Kayıt Birimine verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.

* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım