Kamulaştırma Şube Müdürlüğü

0262 318 19 08

tuncaycavdar@kocaeli.bel.tr

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Kamulaştırma Şube Müdürlüğü

2 HAZİRAN 2021 SAAT 10:30 KİRALAMA İHALESİ

Tarih: 21 Mayıs, 2021
a a a

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHALE İLANI

S.

No

İşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi (Kullanım Alanı)

Aylık Muh.

Kira Bedeli

Geçici / İştirak Teminatı

1

Gebze İlçesi, Barış Mah. 1806.Sok. No:70/2 – Tatlıkuyu Vadisi- Büfe (105 m2 Toplam Alan)

1.300,00-

TL+KDV

1.404,00-TL

5.000,00-TL

Yukarıda niteliği belirtilen taşınmaz 02.06.2021 tarihinde 10:30’da belirtilen şartlarda ve 2886 sayılı DİK 45. Mad. Açık Teklif Usulü ile 3(üç) yıl süre ile KBB Encümen Toplantı Salonunda ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

1-İhale şartname bedeline ait makbuz aslı(KBB Emlak Yönt. Şub. Müdürlüğünden), 2-Geçici ve İştirak teminat yatırıldığına dair makbuz aslı, 3-KBB’den “Borcu yoktur”belgesi, 4-Noter tasdikli imza beyannamesi/ sirküleri, 5- İkametgâh Senedi/Şirketin Adres beyanı, 6- Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi/Nüfus Kayıt Örneği(Belediye/E-devlet),

* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç 01.06.2021 tarihi Saat:12:30'a kadar KBB Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Evrak Kayıt Birimine verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.

* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım