Kamulaştırma Şube Müdürlüğü

0262 318 19 08

tuncaycavdar@kocaeli.bel.tr

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Kamulaştırma Şube Müdürlüğü

12 HAZİRAN 2019 KİRALAMA İHALELERİ

Tarih: 31 Mayıs, 2019
a a a

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI

S.No

İşyeri Mevkii No/ Nevi

Süre

Muhammen Kira Bedeli +KDV

Geçici/İştirak Teminat (TL)

Saati

1

Kandıra- Kefken Mah. Mert Sok. No:29 (Büfe)

5 yıl

145

Aylık 700,00TL

525,00/ 2.500,00

10:30

2

Başiskele-Merkez Meyve ve Sebze Hal Tesisleri 65/A Nolu İşyeri (Berber)

3 yıl

16

Aylık 230,00TL

248,40/ 1.000,00

10:33

3

Kandıra-Mezbaha Tesisleri İçi Derihane İşyeri

3 yıl

30

Aylık 235,00TL

253,80/ 1.000,00

10:36

4

İzmit- Karabaş Mah. Sanayi Fuarı 4. Cd./ 01 Nolu Mısır Ürünleri Satış Yeri

5 ay

38

Sezonluk 45.000,00TL

1.350,00/ 15.000,00

10:39

5

İzmit-Karabaş Mah.Sanayi Fuarı 6. Cd. Sanat Sok. Önü 02 Nolu Çay Bahçesi

5 ay

283

Sezonluk 6.430,00TL

193,00/ 2.100,00

10:42

6

İzmit- Karabaş Mah.Sanayi Fuarı 1. Cd. Orman Parkı 06 Nolu Fab. Döv. Dondurma

5 ay

20

Sezonluk 5.800,00TL

174,00/ 2.000,00

10:45

7

İzmit- Karabaş Mah.Sanayi Fuarı 4. Cd. Kent Kons. Y. 01 Nolu Pişmaniye Sat.Yeri

5 ay

79

Sezonluk 6.000,00TL

180,00/ 2.000,00

10:48

8

İzmit- Karabaş Mah.Sanayi Fuarı Fuar Gölü Adası Açık Hava Fotoğraf Çekimi

5 ay

850

Sezonluk 2.630,00TL

79,00/ 850,00

10:51

9

İzmit- Karabaş Mah.Sanayi Fuarı 6. Cd. Sıra Çarşı 02 Nolu Day.Tük. Malz.Sat.Yeri

5 ay

31

Sezonluk 3.150,00TL

95,00/ 1.000,00

10:54

10

İzmit- Karabaş Mah.Sanayi Fuarı 6. Cd. Sıra Çarşı 06 Nolu Day.Tük. Malz.Sat.Yeri

5 ay

32

Sezonluk 1.215,00TL

37,00/ 400,00

10:57

11

İzmit-Karabaş Mah. Sanayi Fuarı 6. Cd. Sıra Çarşı 08-09-10-11-12 Day.Tük. Malz. Sat.Yeri

5 ay

170

Sezonluk 7.800,00TL

234,00/ 2.650,00

11:00

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar 12 HAZİRAN 2019 günü yukarıda belirtilen saat ve şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK. 45.Mad. hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
1-İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Da. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak makbuz aslı dosyasına konulacak), 2-Geçici teminat yatırdığına dair makbuz aslı, 3-İştirak teminatı yatırıldığına dair makbuz aslı, 4-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 5-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 6-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı, GERÇEK KİŞİLERDEN:1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği, 3-İkametgâh Senedi, TÜZEL KİŞİLERDEN:1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,2-Şirketin Adres beyanı,3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi
* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) iş günü önce Saat: 17:00'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şb. Md. verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.
* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.