Kamulaştırma Şube Müdürlüğü

0262 318 19 08

tuncaycavdar@kocaeli.bel.tr

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Kamulaştırma Şube Müdürlüğü

15-17 MAYIS 2019 KİRALAMA İHALELERİ

Tarih: 3 Mayıs, 2019
a a a

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI

S.No

İşyeri Mevkii No/ Nevi

Sezonluk Muh Kira Bedeli +KDV

Geçici Teminat (TL)

İştirak Teminat

(TL)

Saati

15 MAYIS 2019 KİRALAMA İHALELERİ

1

İzmit ili

Karabaş Mahallesi

S.Fuarı 6.Cadde

Sanat Sokağı

Hediyelik Eşya ve

El Sanatları

Satış Stantları

(558 ada, 22 Pars.)

01-03 Nolu

18

4.750,00 TL

143,00

1.200,00

10:54

2

02 Nolu

9

2,500,00 TL

75,00

625,00

10:57

3

04 Nolu

9

2.250,00 TL

68,00

600,00

11:00

4

05 Nolu

9

2.000,00 TL

60,00

500,00

11:03

5

06 Nolu

9

2.000,00 TL

60,00

500,00

11:06

6

07 Nolu

9

1.540,00 TL

47,00

400,00

11:09

7

08 Nolu

9

1.540,00 TL

47,00

400,00

11:12

8

10 Nolu

9

1.540,00 TL

47,00

400,00

11:15

9

11 Nolu

9

1.540,00 TL

47,00

400,00

11:18

10

12 Nolu

9

1.540,00 TL

47,00

400,00

11:21

11

13 Nolu

9

1.540,00 TL

47,00

400,00

11:24

12

14-16 Nolu

18

3.080,00 TL

93,00

800,00

11:27

13

15 Nolu

9

1.540,00 TL

47,00

400,00

11:30

14

18-20 Nolu

18

3.080,00 TL

93,00

800,00

11:33

15

19 Nolu

9

1.540,00 TL

47,00

400,00

11:36

16

21-23 Nolu

18

3.080,00 TL

93,00

800,00

11:39

17

24-26 Nolu

18

3.080,00 TL

93,00

800,00

11:42

18

25 Nolu

9

1.540,00 TL

47,00

400,00

11:45

19

27 Nolu

9

1.540,00 TL

47,00

400,00

11:48

20

28 Nolu

9

1.540,00 TL

47,00

400,00

11:51

21

29-31 Nolu

18

3.080,00 TL

93,00

800,00

11:54

22

30 Nolu

9

1.540,00 TL

47,00

400,00

11:57

23

32 Nolu

9

1.540,00 TL

47,00

400,00

12:00

24

33 Nolu

9

1.540,00 TL

47,00

400,00

12:03

25

34 Nolu

9

1.540,00 TL

47,00

400,00

12:06

26

35 Nolu

9

1.540,00 TL

47,00

400,00

12:09

27

36 Nolu

9

1.540,00 TL

47,00

400,00

12:12

28

38 Nolu

9

1.540,00 TL

47,00

400,00

12:15

29

39 Nolu

9

1.540,00 TL

47,00

400,00

12:18

30

40 Nolu

9

1.540,00 TL

47,00

400,00

12:21

17 MAYIS 2019 KİRALAMA İHALELERİ

1

İzmit ili

Karabaş Mahallesi

S.Fuarı

4. Cd./ 01 Nolu Mısır Ür.Satış Yeri

38

60.000,00 TL

1.800,00

15.000,00

10:30

2

4. Cd. /01 Nolu Kumpir Satış Yeri

280

51,600,00 TL

1.548,00

12.900,00

10:33

3

4. Cd. / 01 Nolu Tantuni Satış Yeri

242

17.710,00 TL

532,00

4.400,00

10:36

4

4. Cd. / 01 Nolu Köfte Satış yeri

36

7.280,00 TL

219,00

1.800,00

10:39

5

4. Cd. STM Yanı 01 Nolu Çay Bahçesi

178

10.740,00 TL

323,00

2.700,00

10:42

6

6. Cd. Sanat Sok.Önü 02 Nolu Çay Bahçesi

283

8.570,00 TL

257,00

2.100,00

10:45

7

4. Cd. Peyke Cafe Karş 01 Nolu F.D.Dondurma

15

27.150,00 TL

815,00

6.800,00

10:48

8

4. Cd. STM Önü 02 Nolu Fab.Döv.Dondurma

43

30.000,00 TL

900,00

7.500,00

10:51

9

6. Cd. Sıra Çarşı Yanı 03 Nolu Fab. Döv. Dondurma

30

22.600,00 TL

678,00

5.650,00

10:54

10

6. Cd. Güneş Sahne Karş 04 Nolu Fab. Döv. Dondurma

69

23.100,00 TL

693,00

5.750,00

10:57

11

6. Cd. KİDOKS Önü 05 Nolu Fab. Döv. Dondurma

28

22.890,00 TL

687,00

5.750,00

11:00

12

1. Cd. Orman Parkı 06 Nolu Fab. Döv. Dondurma

20

7.720,00 TL

232,00

2.000,00

11:03

13

4. Cd. 02 Nolu İtalyan Makina Dondurma

15

16.280,00 TL

489,00

4.000,00

11:06

14

4. Cd. Göl Kenarı 02 Nolu Pişmaniye Satış Yeri.

24

17.060,00 TL

240,00

2.000,00

11:09

15

4. Cd. Kent Kons. Y. 01 Nolu Pişmaniye Satış Y

79

7.970,00 TL

512,00

4.250,00

11:12

16

6. Cd. (STM Önü-Sanat Sok.Önü) Simit Satış Y

4

6.000,00 TL

180,00

1.500,00

11:15

17

4. Cd. STM Önü Midye Satış Yeri

3

5.300,00 TL

159,00

1.325,00

11:18

18

4. Cd. STM Önü Çubuk Patates Satış Yeri

3

5.300,00 TL

159,00

1.325,00

11:21

19

6. Cd. Sanat Sokağı Önü 02 Nolu Çiğ Köfte – Tatlı Satış Yeri

33

8.000,00 TL

240,00

2.000,00

11:24

20

4. Cd. By Kumpir Karş. 01 Nolu Şekerleme-Yöresel Gıda Ürünleri Satış Y.

24

5.300,00 TL

159,00

1.325,00

11:27

21

4. Cd. 01 Nolu Pamuk-Halka-Macun Şekeri

2

2.570,00 TL

78,00

650,00

11:30

22

Fuar Alanı Balon Satış Yeri

0

5.000,00 TL

150,00

1.250,00

11:33

23

4. Cd. Bay Bayan WC

30

1.450,00 TL

44,00

350,00

11:36

24

Fuar Gölü Adası Açık Hava Fotoğraf Çekimi

850

3.500,00 TL

105,00

850,00

11:39

25

4. Cd. Göl Kenarı01 Nolu Fotoğraf

20

10.660,00 TL

320,00

2.650,00

11:42

26

6. Cd. Sıra Çarşı 02 Nolu Day.Tük. Malz.Sat.Yer

31

4.200,00 TL

126,00

1.000,00

11:45

27

6. Cd. Sıra Çarşı 06 Nolu Day.Tük. Malz.Sat.Yer

32

1.620,00 TL

49,00

400,00

11:48

28

6. Cd. Sıra Çarşı08-09-10-11-12 Day.Tük. Malz. Sat.Yeri

170

10.610,00 TL

319,00

2.650,00

11:51

29

4. Cd. Sude Yanı 01 Nolu Hediyelik Eşya -Bijuteri

40

12.000,00 TL

360,00

3.000,00

11:54

30

4. Cd. Göl Kenarı 01 Nolu Hediyelik Eşya El Sanatları

17

8.900,00 TL

267,00

2.225,00

11:57

Kocaeli Fuar Alanında bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların yukarıda belirtilen tarih, saat ve şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK. 45.Mad. hükümlerine göre 2019 yılı Sezonluk (5 ay) faaliyet yapmak üzere Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
1-İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Da. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak makbuz aslı dosyasına konulacak), 2-Geçici teminat yatırdığına dair makbuz aslı, 3-İştirak teminatı yatırıldığına dair makbuz aslı, 4-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 5-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 6-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı, GERÇEK KİŞİLERDEN:1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği, 3-İkametgâh Senedi, TÜZEL KİŞİLERDEN:1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,2-Şirketin Adres beyanı,3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi
* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) iş günü önce Saat: 12:30'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şb. Md. verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.
* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.