Kamulaştırma Şube Müdürlüğü

0262 318 19 08

tuncaycavdar@kocaeli.bel.tr

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Kamulaştırma Şube Müdürlüğü

09 -16 OCAK 2019 KİRALAMA İHALELERİ

Tarih: 2 Ocak, 2019
a a a

KİRALAMA İHALLERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI

S.No

İşyeri Mevkii

İş No/ Nevi

Süre (Yıl)

Muhammen Kira Bedeli Aylık+KDV

Geçici Teminat (TL)

İştirak Teminat (TL)

İhale

Tarihi

Saati

1

Gölcük-Merkez 81/124 Prs.Kal.İş Mrk. 74 nolu işy

3

30

160,00 TL

172,80

500,00

09.01.2019

10:30

2

Gölcük-Örcün 565/1 Prs.Kal.İş Mrk.16 nolu işy

3

30

200,00 TL

216,00

750,00

09.01.2019

10:33

3

Çayırova-Şekerpınar 304/1 Prs.Kal.İş Mrk. 11 nolu İşy.

3

30

240,00 TL

259,20

750,00

09.01.2019

10:36

4

İzmit Mehmet Ali Paşa Mah. Bağdat Cad. Doğu Kışla Gençlik Parkı

20 nolu İşyeri

3

23

400,00-TL

432,00

1.000,00

09.01.2019

10:39

5

29 Dernek Lokal Yeri

3

55

770,00-TL

831,60

2.000,00

16.01.2019

10:30

6

30-31(Dernek Lokal Yeri)

3

110

1.475,00-TL

1.593,00

2.000,00

16.01.2019

10:33

7

33 Kafeterya- Fasd Food

3

55

775,00-TL

837,00

2.000,00

16.01.2019

10:36

8

34 Kafeterya- Fasd Food

3

55

775,00-TL

837,00

2.000,00

16.01.2019

10:39

9

35 Kafeterya- Fasd Food

3

55

775,00-TL

837,00

2.000,00

16.01.2019

10:42

10

Kandıra İlçesi, Kıncıllı Mah. Kerpe Sahil Plajı Sandal Kayık Çekek Yeri

3

250

215,00-TL

232,20

1.000,00

16.01.2019

10:45

11

Kandıra İlçesi, Cebeci Sahili, Cebeci Sahil Plajı Yanı Sandal Kayık Çekek Yeri

3

1.000

850,00-TL

918,00

2.000,00

16.01.2019

10:48

12

Kandıra Kefken Mah. Şen Sk. No: 35 (Kefeterya)

5

271

1.500,00 TL

2.700,00

5.000,00

16.01.2019

10:54

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların yukarıda belirtilen tarih, saat ve şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK. 45.Mad. hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır. İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
1-İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Da. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak makbuz aslı dosyasına konulacak), 2-Geçici teminat yatırdığına dair makbuz aslı, 3-İştirak teminatı yatırıldığına dair makbuz aslı, 4-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 5-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 6-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı, GERÇEK KİŞİLERDEN:1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği, 3-İkametgâh Senedi, TÜZEL KİŞİLERDEN:1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,2-Şirketin Adres beyanı,3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi
* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) iş günü önce Saat: 12:30'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şb. Md. verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.
* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.