Kamulaştırma Şube Müdürlüğü

0262 318 19 08

tuncaycavdar@kocaeli.bel.tr

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Kamulaştırma Şube Müdürlüğü

17 Ekim 2018 Kiralama İhaleleri

Tarih: 24 Eylül, 2018
a a a

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI

S.No

İşyeri Mevkii / (No/Nevi)

Süre (Yıl)

Aylık Muh. Kira Bedeli

Geçici Tem. (TL)

İştirak Tem. (TL)

Tarih

Saati

1

İzmit- Karabaş Mah. Turgut Özal Üst Geçidi altı Büfe

3

14,40

3.000,00-TL+KDV

3.240,00

8.000,00

17/10/2018

10:30

2

İzmit-M.Ali Paşa Mh. Bağdat Cad. Doğu Kışla Gençlik Parkı içi 20 Nolu İşyeri (Büro-Ofis)

3

23,00

500,00-TL+KDV

540,00

1.500,00

17/10/2018

10:33

3

İzmit-M.Ali Paşa Mh. Bağdat Cad. Doğu Kışla Gençlik Parkı içi 21 Nolu İş Yeri (Resim Atölyesi)

3

23,00

500,00-TL+KDV

540,00

1.500,00

17/10/2018

10:36

4

İzmit-28 Haziran Mah. Alkan Sok. No: 11 Mevlana Katlı Otop. ve Kült.Merk. Z.Kat 10 nolu işyeri (Kafeterya)

3

176,12

3.200,00-TL+KDV

3.456,00

8.000,00

17/10/2018

10:39

5

İzmit-Körfez Mah. Leyla Atakan Kültür Merkezi İçi Büfe-Kantin

3

29,00

500,00-TL+KDV

540,00

1.500,00

17/10/2018

10:42

6

Çayırova- Cumhuriyet Mah. Tuna Cad. Şeyh Edebali Parkı içi Büfe

3

18,00

1.250,00-TL+KDV

1.350,00

3.000,00

17/10/2018

10:45

7

Karamürsel-Kayacık- 516/1 Kalıcı İş Merk. Z.Kat, 03 Nolu İşyeri

3

30,00

175,00-TL+KDV

189,00

500,00

17/10/2018

10:48

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların yukarıda belirtilen tarih, saat ve şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK. 45.Mad. hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

1-İhale şartname bedeline ait makbuz(KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak makbuz aslı dosyasına konulacak),

2- Geçici teminat yatırdığına dair makbuz aslı,

3- İştirak teminatı yatırıldığına dair makbuz aslı,

4-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi,

5-Vekâleten katılımda Noter tasd. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı,

6-Ortak katılımda Noter tasd. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-Noter tasdikli imza beyannamesi,

2-Nüfus Kayıt Örneği,

3-İkametgâh Senedi,

TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

2-Şirketin Adres beyanı,

3- Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi,

* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) iş günü önce Saat: 12:30'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar.Dai.Başk. Encümen Şb.Müd. verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.

* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.