Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

0262 318 11 00

0262 318 11 01

ismailgulsoy@kocaeli.bel.tr

Büyükşehir, ‘İyi Yönetişim Bildirgesi’ni imzaladı

Tarih: 9 Ekim, 2013
a a a
Büyükşehir, ‘İyi Yönetişim Bildirgesi'ni imzaladı

Avrupa Birliği tarafından desteklenen Stratejik Yerel Yönetişim Projesi’nin kapanış toplantısı Ankara’da yapıldı. İçişleri Bakanı Muammer Güler’in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ‘İyi Yönetişim Bildirgesi’ni imzaladı.

ÜST DÜZEY KATILIM

Toplantıya İçişleri Bakanı Muammer Güler, Hollanda Belediyeler Birliği Uluslararası İşbirliği Ajansı Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Birim Müdür Yardımcısı Malinda Twaalfhoven, Mahalli İdareler Genel Müdürü Ömer Doğanay, Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Muhsin Altun, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Jean-Maurice Rıpert ve proje paydaşları belediyelerin ve kent konseylerinin temsilcileri katıldı.

AB VE TC ORTAKLIĞINDA

AB ve TC ortak finansmanıyla Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-2008) Türkiye Ulusal Programı kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından, Hollanda Belediyeler Birliği Uluslararası İş Birliği Ajansı (VNG International), TEPAV (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı) ve Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği konsorsiyumu teknik desteği ile yürütülen ‘Stratejik Yerel Yönetişim Projesi’ kapanış programında Kocaeli’yi temsilen Büyükşehir Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Dr. Bayram Çolakoğlu ve Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm katıldı.

BÜYÜKŞEHİR, ‘İYİ YÖNETİŞİM BİLDİRGESİ’Nİ İMZALADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen toplantıya Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Dr. Bayram Çolakoğlu katılırken açılış konuşmalarının ardından projenin nihai çıktıları açıklandı. Başkan İbrahim Karaosmanoğlu adına Çolakoğlu, ‘İyi Yönetişim Bildirgesi’ni imzalarken katılımdan dolayı Büyükşehir ve Kent Konseyi’ne plaket verildi.

VATANDAŞLAR YÖNETİMDE SÖZ SAHİBİ

‘İyi Yönetişim Bildirgesi’ne göre tüm stratejik planların ve faaliyetlerin oluşturulmasında ve vatandaşların taleplerine öncelik verilmesi esas alınıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin Kent Konseyi’ne yıllık bütçe ayırmasının yanı sıra ihale, bütçe planlama ve imar süreçlerine ilişkin bilgilerin vatandaşlarla paylaşılması vurgulanıyor.

KOCAELİ BİR KEZ DAHA ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Projenin kapanış toplantısında imzalanan bu bildirgenin halihazırda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulandığı vurgulanarak Büyükşehir, diğer belediyelere örnek gösterildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’la birlikte ilk il sınırında Büyükşehir olması sebebiyle de başta yeni kurulan büyükşehirler olmak üzere tüm belediyelere örnek olarak gösteriliyor.

PROJE FAALİYETLERİ ÜÇ ANA BAŞLIKTA TOPLANDI

‘Yerel Düzeyde Katılımcı Stratejik Yerel Yönetişim Projesi’nin genel hedefi, katılımcı stratejik yönetimi güçlendirmek için yerel yönetimlerin kapasitesini geliştirerek yerel yönetim reformunun kapsamını genişletmek olup, bu hedefe ulaşmak için tasarlanan proje faaliyetleri üç ana başlık altında toplandı.

STRATEJİK PLANLAMA KAPASİTESİ GELİŞTİRİLECEK

Bunlar; seçilmiş ve atanmış yerel yöneticilerin çeşitli analitik araçların kullanımı konusunda eğitim almaları yoluyla yerel yönetimlerin stratejik planlama kapasitesinin geliştirilmesi, sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin etkin katılımının sağlanması yoluyla kent konseylerinin yerel karar alma süreçlerindeki rolünün pekiştirilmesi ve ülke çapındaki 26 yerel yönetimde katılım, saydamlık ve hesap verebilirliği arttırmak amacıyla yerel yönetimlere ilişkin yeni mevzuatın uygulanmasının desteklenmesi olarak belirlendi.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım