Zirvede İslamofobi ve yabancı düşmanlığı ele alındı

Tarih: 28 Ekim, 2018
a a a

Arşiv Niteliğindedir

Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın: “21. yüzyılda algılar her şeyin önüne geçmiştir. Çok temel bir ilkemiz vardır, bakıp görmemiz lazım. Algı gerçek değil gerçeğin bir şekilde yansıtılıp sunulmasıdır. İslamofobide 1980’de Avrupa’ya gittiğimizde ülkemizle ilgili birçok yanlış algılar bulunuyordu. Ülkemizle ilgili sözde Ermeni meselesiyle ilgili kaç tane adam kestiniz gibi yanlış algılar bulunuyordu. Algıyı da yaratan güçtür, bilimi de yaratan güçtür. Algıyı yaratan toplumlara baktığımız sporda, sanatta ve diğer birçok şeyde ileridedirler. Güç algıyı yaratandır. Güç kimde ise algıyı o yaratıyor. Türkiye’de yaşanan göç değildir. Göç karşılıklı işbirliği ile gerçekleştirdiği hareketliliktir. Sığınmacı ile göçmen birbirine karıştırılmamalıdır. Türkiye’nin şu anda yaşadığı sığınmacı akınıdır. Türkiye’ye sığınmacılarla ilgili yaptığı onca hizmete rağmen hala şunu yaptınız mı bunu yaptınız mı diye sorgulanıyor.”

İSLAMOFOBİNİN OLUŞMASINDAKİ ETKENLER
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Şirin: “İslamofobinin oluşmasında iki etken bulunmaktadır. İlki Berlin Duvarı’nın yıkılması ve devamında Sovyetlerin çökmesi ile İslam dışlanmıştır. İslam’ın dışlanmasının yani İslamofobinin oluşmasının ikinci nedeni olarak da 11 Eylül saldırılarıdır. İslamofobi denildiğinde aslında Araplar veya diğer milletler değilde, Türk korkusu geliyor. Bu aslında tarihten örneğin Atilla’dan geliyor. Edward Said’e önemli oranda katılıyorum ama bence İslamofobi korkusunda korkulan Araplar değilde, Türkler ve Osmanlı’dır.”

“MÜLTECİ ÇOCUKLAR NORMAL VATANDAŞLARIN HAKLARINA SAHİPTİR”
İslam Azad Üniversitesi’nden Doç. Dr. Seyed Reza Eftekhari: “Çocuklar, mülteci değildir. Çocukların anayasal hakları bizim tartışma konumuz değildir. Bu insanların zaten vatandaşların temel hak ve özgürlüklere sahip olma hakkı var. Bu konuda mülteci çocuklar hem vatandaşların sahip olduğu haklara sahiptir hem de yaşamlarını devam ettirme haklarına sahiptir. Burada devletlerin üstlenmesi ve onlara empoze edilmesi gereken sorumluluklardan bahsediyorum. İşbirliğine açık bir yaklaşım benimseyen devletlerden bahsediyorum. Bu devletlere, yasa, proje vs hazırlamaları konusunda teklifte bulunabiliriz. Yalnızca çocukların, anayasal haklarını çok iyi bir şekilde gözetmiş olabiliriz. Bu onların kararı değil, onların hakları çok daha önemli. Bu çok büyük bir sorumluluktur. Vatandaşlık hakkı elde edebilirlerse, o zaman şunu söyleyebiliriz: Hayatlarında hak ettikleri haklara şuan sahipler. Bu toplumsal olabilir, insanlığın bıraktığı bir miras bu haklar ve onlar da bizlerin geleceğe bıraktığı miraslar. Onlar geleceğimizdir.Ben burada sivil ve vatandaşlık haklarına sahip olabilecekleri, uluslararası bir düzenlemeden bahsediyorum.”

YENI DÜNYA DÜZENI KAVRAMI
Zirve kapsamında Yeni Dünya Düzeni Kavramı - İslamofobi ve Yabancı Düşmanlığı konularında özel bir panel düzenlendi. Panelde, Yeni Dünya Düzeni Kavramı, İslamofobi ve Yabancı Düşmanlığı hakkında bilgiler verildi. İslamofobi’nin bir çok farklı acıdan incelendiği panele, katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.