“Türkiye’deki Suriye Diasporası” Zirve’de

Tarih: 27 Ekim, 2018
a a a

Göç, Mültecilik ve İnsanlık ana temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi’nde Avrupa’da Türk Diasporası ve Türk Diasporası: Toplumsal Kabul ve Uyum konularında panel oturumlar düzenlendi. Doç. Dr. Bünyamin Bezici moderatörlüğünde düzenlenen panel oturumda, Avrupada Türk Diasporası konusunda davetli konuşmacılar, Sakarya Üniversitesinden Dr. Elif Madakbaş Gülener, Osman Erdoğdu, Soner Tauscher, Zehra Hopyar, Şebnem Korkmaz, Milletvekili Mustafa Yeneroğlu katılımcılara bilgi aktardı.

MÜLTECİLERİ ENTEGRASYONU
Sakarya Üniversitesi’nden Zehra Hopyar, Suriyelilerin aldıkları eğitimle kendileri ve ailelerinin entegrasyonu olumlu etkilediğini vurguladı. Yaptıkları araştırma sonucunda, ne kadar az bekler ve statü sahibi olursa göçmenlerin topluma entegrasyonu o kadar kısa sürdüğünü belirtti. Ülkemizde 3 milyon 587 bin Suriyelin bulunduğunu, Suriyeli mültecilerin çocuklarının geçici eğitim merkezleri ve kamplarda ve geçici eğitim merkezlerinde eğitim aldığını söyleyen Hopyar, ülkemizde 20 bin 701 Suriye kökenli gencin üniversite eğitimi aldığını ifade etti.

GÖÇMENLER AİDİYET HİSSETMİYOR
Almanya’da yaşayan Türk Diyasporasından bahseden Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, yabancı ülkeye göç yoluyla gelenlerin ana vatanlarından kopmayarak yerleştikleri ülkeye aidiyet hissetmediklerini belirtti. Göç bağlamında diyaspora kavramının yeterince tartışılmadığını belirten Yeneroğlu, diyasporik topluluklara yönelik politikaların yeni yeni oluşturulduğunu ifade etti. ‘’Diyanetin yurt dışında teşkilat kurmasının amacı yurt dışında yaşayan Türklerin radikalleşmesinin önüne geçmek içindi. Azınlıkların temel hak ve hürriyetleri korunmalıdır’’ diyen Yeneroğlu, Almanya’da 1,5 milyon Türkiye vatandaşının yaşadığını 1,5 milyon da Türkiye kökenli Alman vatandaşının olduğunu belirtti. Almanya’da temel haklar hiç tartışılmazken 11 Eylül sonrası farklı kararlar alınmaya başlandığını, 14 yaşın altındaki neslin giderek Türkçe konuşamadığını söyleyen Yeneroğlu, Yurt Dışı Türkler Başkanlığının bu konularda çalışmalar yaptığını söyledi.

AVRUPADA AĞIR ENTEGRASYON POLİTİKALARI UYGULANDI
Özyeğin Üniversitesi’nden Doç. Dr. Deniz Sert moderatörlüğünde Türk Diasporası: Toplumsal Kabul ve Uyum konu başlığıyla düzenlenen panel oturumu, konuşmacılar; Türk Alman Üniversitesi’nden Prof. Dr. Murat Erdoğan, Hamburg Türk Alman Üniversitesinden Dr. Yaşar Aydın, Çanakkale Üniversitesinden Dr. Nihal Eminoğlu, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından Abdullah Eren, Hollanda Türkevi Araştırmaları Merkezi’nden Veyis Güngör ve Milletvekili Mustafa Yeneroğlunun katılımlarıyla gerçekleştirildi. Çanakkale Üniversitesinden Dr. Nihal Eminoğlu, “Avrupa’daki göçmenler ikinci üçüncü kuşak için sözde yeni azınlık kavramı kullanılıyor. Topluma entegre olmuş bu yeni grup, Avrupa’da ötekileştiriliyor. 2010 yılı itibariyle çok kültürlüğün başarılamadığı Avrupa tarafından kabul edildi. Merkel tarafından entegrasyon süreci başlatıldı. Çok kültürlülük son bulurken göçmenlerin topluma entegre edilmesi için yaptırımlar, politikalar uygulandı” dedi.

AVRUPALI TÜRKLER KAVRAMI 25 YILDA KABUL EDİLDİ
Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından Abdullah Eren, “Yurt dışında yaşayan Türklerin yaşadıkları topluma uyum sağlaması için çalışmalar yaptıklarını belirterek eğitim ve Türkçe konusunda projeler yürüttüklerini söyledi, ‘’3’üncü ve 4’üncü nesil iyi eğitim aldı. Bu kuşağın Türkiye’nin diaspora politikasında çok etkili olacaklarını inanıyorum” dedi. Hollanda Türkevi Araştırmaları Merkezi’nden Veyis Güngör, ‘’Avrupalı Türkler kavramını Türkiye’nin kabul etmesi 25 yıl aldı. Yıllarca birlikte yaşadığımız Hollandalılara etkimizin sıfırlandığını Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri sonrası gördük. Sivil Toplum Kuruluşları iş yapamaz hale geldi. Türk diyasporası olarak bizler birlikte yaşadığımız ülkelerin insanlarına hiç yatırım yapmadığımızı anladık. Yeni bir Avrupa Türk diyasporası perspektifi oluşturmalıyız” ifadelerini kullandı.