Türk Musikisi, Kocaeli Kitap Fuarında konuşuldu

Tarih: 4 Mayıs, 2019
a a a

Yazarlar Ayşe Böhürler, Süleyman Seyfi Öğün ve Gönül Paçacı Tunçay, “Türk Musikisi” konulu söyleşide 11. Kocaeli Kitap Fuarı ziyaretçileriyle buluştu. Moderatörlüğünü Ayşe Böhürler’in yaptığı söyleşide Türk Musukisi ve Batı Müziği üzerine karşılaştırmalar yapıldı.

ÖĞÜN: BİZİM MUSİKİMİZDE ARA SESLERE ÖNEM VERİLİR
Akademisyen Süleyman Seyfi Öğün, “Benim Türk Müziğini keşfetmem tamamen tesadüfi bir şeydir. Bir siyaset bilimci olarak üniversitesinin kuru dünyasından müzik ile kendi hayatımı renklendirdim. Biliyorsunuz Batı dünyası birçok konuda ayrımcıdır, bu müzikte de öyledir. Örneğin notalardaki ‘do’ sadece do içindir. Ara sesler Batı müziğinde pek önemsenmez. Bizdeki musikide nota diye bir şey yoktur. Bizde perde esastır. Musikimiz ara sesleri önemser ve bunu musikisi içerisinde kullanır. Bizim musiki eserlerimizde eseri bütün dinleyip, içerisindeki parçaları inceleyeceksiniz. Bir üstadımız musiki iki ses arasındaki manevi ilişkidir demiştir” ifadelerini kullandı.

TUNCAY: TÜRK MUSUKİSİNİN BATI NOTALARIYLA İFADE EDİLMESİ YANLIŞ
Gönül Paçacı Tuncay, “Asıl önemli olan geçmişte önemi olan musiki eserlerinin gün yüzüne çıkarılmasıdır. Musiki araştırmalarına yoğunlaşarak gerçek değerinin ortaya çıkarılması gerçekten önem taşıyor. Bizim milletçe müzikte daha güzel ve başarılı örnekleri dinlememiz gerekiyor. Batı Müziği notalarla ifade edilir. Türk Musikisinin Batı notalarıyla ifade edilmeye çalışması yanlıştır’’ dedi.