Prof. Dr. Sultan Tarlacı Kitap Fuarı’nda “Aşk”ı anlattı

Tarih: 6 Mayıs, 2018
a a a

Arşiv Niteliğindedir

Prof. Dr. Sultan Tarlacı, “Aşk Gelir Akıl Gider: Tasavvuftan Bilime Aşk” konulu söyleşisi ile Kocaeli Kitap Fuarı’na katıldı. İnsani aşkın ulaşılabilir olması açısından süresi olduğunu anlatan Prof. Dr. Tarlacı, “Sonsuz ilahi aşk ise böyle değil. Sufilere göre değişmeyen mutlak varlık Allah ve onun yarattıklarıdır. Bu da değişmeyeceğine göre sufi için aşk devam eder” dedi.

YÜZÜNÜ GÖRMEK İSTERLER
Yahya Kaptan Salonda gerçekleşen söyleşide konuşan Prof. Dr. Tarlacı, aşkın sufi geleneğine göre olan anlamını yorumladı. Sufilerin, Allah aşkını önemsediğini anlatan Prof. Dr. Tarlacı, ancak tasavvufun ilk döneminde, Allah ile olan aşkın söylenmesinden çekinildiğini kaydetti. Prof. Dr. Tarlacı, zaman içinde Allah aşkının ilahi aşk şeklinde söylenmeye başlandığını ifade etti. Prof. Dr. Tarlacı, “Sufiler mutlak olan Allahın güzelliğini yani maşukunun yüzünü görmek ister. İnsani aşkta da bu durum aynıdır” dedi.

İNSANİ AŞKIN SÜRESİ VAR
Aşkın kimyasal bir süresi olduğunu anlatan Prof. Dr. Tarlacı, ancak geçmeyen aşkların da olduğunu ancak bu durumun son derece nadir görüldüğünü ifade etti.

İLAHİ AŞKIN SÜRESİ YOK
Söyleşide insani aşka karşın ilahi aşkın durumu da ele alındı. Prof. Dr. Sultan Tarlacı, “İnsani aşka karşın ilahi aşkın bir süresi yok. İnsani güzellik zaman içinde değişir ve aşk dibe gider. İnsanı aşkı ortadan kaldıran şey ulaşılmış olmasıdır. Sonsuz ilahi aşk böyle değil. Sufi, içinde her ne kadar Allah’ın varlığını görme arzusunu taşısa da, içinde bunun sadece arzusunu büyütür. Değişmeyen mutlak varlık Allah ve onun yarattıklarıdır. Bu da değişmeyeceğine göre sufi için aşk devam eder” dedi. Prof. Dr. Tarlacı, aşık olunduğunda beyinde ve bedende meydana gelen hormonsal değişimler konusunda da izleyenlere bilgi aktardı.