“Gerçekler ve Efsaneler” Zirvede

Tarih: 28 Ekim, 2018
a a a

Göç, Mültecilik ve İnsanlık ana temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi’nde felsefe-etik ve göç olgusu düzenlenen akademik oturumda masaya yatırıldı. Konuyla ilgili akademik çalışmalar ve araştırmalar yapan akademisyenler bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Göçmenlerle ilgili pek çok hususta gerçeklerle efsanelerin birbirine karıştırıldığı dile getirildi.

GÖÇ KONUSUNUN AYRI BİR BİLİM DALI OLMASI GEREK
Kocaeli Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ayhan Orhan, Dr. Sema Yılmaz Genç, Göç Teorilerine Kısa Bir Bakış, Gerçekler ve Efsaneler konusunda sunum yaptı. Doç. Dr. Ayhan Orhan: “Göçmen bir ailenin çocuğu olarak onların yaşadıklarıyla büyüdük. Göç teorileri anlatıldı ama iddiam şu, çalışmamda yerleşik bir göç teorisi yok. Tutarlı bir uluslararası göç teorisine yaptığım araştırmalarda rastlamadım. Göç teorisi belirli bir disiplini içermiyor. Televizyona çıkıyorlar her konuda konuşuyorlar. Her disiplinin ayrı çalışma alanı var. Göç konusunun ayrı bir bilim dalı olmaya ihtiyacı var. Asıl sorun çalışmalarımızda göçü mü hedeflemeliyiz göçmenle mi ilgili olmalıdır.”

ORANTISIZ TAHTERAVALLİ
İstanbul Rumeli Üniversitesi’nden Dr. Süleyman Özmen, Orantısız Tahteravalli Kuramının Kavimler Göçü Üzerindeki Etkileri konusunda sunum yaptı. Dr. Süleyman Özmen: “Bir taraf yükselirken bir taraf alçalıyor. Millet insanlığın ulaştığı en yüksek aşamadır. Medeniyet tüm insanlığın ortak kazanımıdır. Akılcılıktan uzaklaştıkça medeniyetler gücü bir elden bir ele devrediyor. Biner yıllık periyotlarla bu güç merkezi değişiyor. Romanın yıkılması insanlığın merkezini doğuya kaydırdı. Medeniyetin merkezi 11. yüzyıldan itibaren Türklerin elindeyken 18. yüzyıl itibariyle batının eline geçti. Sosyal ve ekonomik adalet tesis edilmeden barış olmaz.”

KERVAN YOLDA DÜZÜLÜR GİBİ TABİRLER AHLAK DIŞI
Sakarya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Kemal Şan: “Ötekileştirme sosyolojik temelli olmakla birlikte bunun karşısında çözümsüz kalmak temel sıkıntımız. Ötekileştirme olgusunun önüne geçilebilirse büyük travmatik sendromların önüne geçebiliriz. Kervan yolda düzülür gibi tabirler bu süreç için ahlak dışı tabirlerdir.”