Düzensiz göçün engellemesi ve mülteciler

Tarih: 28 Ekim, 2018
a a a

Zirve kapsamında Düzensiz Göç, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Göçün Güvenlikleştirilmesi konularında özel bir panel düzenlendi. Panelde, Düzensiz Göçün Engellemesi ve Türkiye’de Mültecilerle ilgili yapılan işlemler hakkında bilgiler verildi.

“SINIR POLİTİKALARININ ESNETİLMESİ DÜZENSİZ GÖÇÜ ENGELLEYECEK”
Polis Akademisi’nden Doç. Dr. Yusuf Furkan Şen: “Göç hareketlerine baktığımızda insanlar ya gönüllü olarak hareket ediyor yada zorunlu olarak hareket ediyor. Ülkemizin Ortadoğu ülkelerine biliyorsunuz sınırı var. Batı tarafında ise Avrupa ülkeleri bulunuyor. Bunun sonucunda da düzensiz göçler yaşanıyor. Ülkemiz açısından bakıldığında iki şekilde pozisyon alıyoruz. Birincisi insani boyut diyoruz hoş geldiniz diyoruz veya niye geldin kuşkucu ve güvenlik boyutundan bakıyoruz. Göçmenlerin bir sürü hikayesi var. Kimisi ülkesinden çıkarken evinin anahtarını alıyor kimisi terzi dikiş makinesini yanına alıyor. Bunun gibi birçok insan hikâyesi bulunuyor. Göçün güvenlikleştirilmesinin istenmesinde ilk argümanı tehdittir. Bu tehdit organize suçların artması, bulaşıcı hastalıklar, taşıyıcı hastalık, terörizm ve göçmen istilasıdır. Türkiye’de göç olgusu Düzensiz Göç Hareketleri ve Mülteciler acısından iki olgu üzerinden güvenlikleştirilmeye çalışılmaktadır. Ülkemiz düzensiz göç için TCK’da bulunan kanunlarla bunu engellemeye çalışıyor. Birde mültecilerle ilgili medyada ve sosyal medya olumsuz örneklerin ortaya çıkarılmasıdır. Uluslararası anlamda kaçak göçün engellenmesi için sınır politikalarının esnetilmesi, kolaylaştırılması gerekmektedir. İnsanların resmi yollardan başvurarak göç etmesi daha güvenlidir. Bu kolaylaştırma ile düzensiz göç engellenmiş olacaktır” şeklinde konuştu.

“HER VAKA HER İNSAN İNANILMAZ BİR DRAMDIR”
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nden Ahmet Küçükikiz: “Her vaka her insan inanılmaz bir dramdır. Biz göçmenlerle yaptığımız mülakatlar yapıyoruz. Yakın bir zamanda yabancı bir göçmenle mülakat yaptım. Bu şahıs 3 ayda Türkiye’ye geliyor. İstanbul’da bir tekstil atölyesinde kaçak olarak çalışıyor. Kaçak olarak çalıştığı için yetkililer tarafından yakalanıyor. Düşünün bu insan bir ülkeden başka ülkeye tam 3 ayda Türkiye’ye geliyor. Türkiye’ye Afganistan, Pakistan ve son zamanlarda Afrika ülkelerinde ülkemize giderek artan düzensiz göçmen sayısı bulunuyor. Şu anda 220 bin vaka önümüze geldi. Bu 220 bin hayat demektedir. Ülkemizde şu anda 19 geri gönderme merkezimiz bulunuyor. 19 geri gönderme merkezinin kapasitesi yaklaşık olarak 13 bindir. Burada yapılan incelemelerde bu yabancıların mülteci olarak kabul edilebilirliği kontrol ediliyor. Eğer gönderilecekse işlemleri yapılmadan önce gideceği ülke inceleniyor. Gideceği ülkede ölüm tehlikesi var mı ve diğer durumlar değerlendirilip karar veriliyor.”