TAŞINMAZ SATIŞI

Tarih: 1 Kasım, 2017
a a a

Arşiv Niteliğindedir

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAMAMI BİRLEŞTİRİLEREK BLOK OLARAK SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR GAZANFERKENT KONUTLARI

Sıra No

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Blok

Kat

No

Alanı

Tipi

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat Bedeli
(TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Karamürsel

Dereköy

149

8

A3

2

8

149m²

3+1

155,200.00

318.098.70

01.11.2017

10:30

2

Karamürsel

Dereköy

149

8

A3

3

10

154m²

3+1

160,800.00

3

Karamürsel

Dereköy

149

8

A3

4

12

206m²

4+1(Dubleks)

232,100.00

4

Karamürsel

Dereköy

149

8

A4

Bodrum

1

189m²

4+1(Dubleks)

148,800.00

5

Karamürsel

Dereköy

149

8

A4

Bodrum

2

207m²

4+1(Dubleks)

188,700.00

6

Karamürsel

Dereköy

149

8

A4

Zemin

3

141m²

3+1

124,750.00

7

Karamürsel

Dereköy

149

8

A4

Zemin

4

141m²

3+1

125,000.00

8

Karamürsel

Dereköy

149

8

A4

1

5

141m²

3+1

138,500.00

9

Karamürsel

Dereköy

149

8

A4

1

6

141m²

3+1

139,000.00

10

Karamürsel

Dereköy

149

8

A4

2

7

149m²

3+1

150,600.00

11

Karamürsel

Dereköy

149

8

A4

2

8

149m²

3+1

151,000.00

12

Karamürsel

Dereköy

149

8

A4

3

9

154m²

3+1

159,700.00

13

Karamürsel

Dereköy

149

8

A4

4

11

206m²

4+1(Dubleks)

230,750.00

14

Karamürsel

Dereköy

149

8

A4

4

12

206m²

4+1(Dubleks)

231,000.00

15

Karamürsel

Dereköy

149

8

A5

Bodrum

1

189m²

4+1(Dubleks)

155,100.00

16

Karamürsel

Dereköy

149

8

A5

Bodrum

2

207m²

4+1(Dubleks)

187,700.00

17

Karamürsel

Dereköy

149

8

A5

Zemin

3

141m²

3+1

130,500.00

18

Karamürsel

Dereköy

149

8

A5

Zemin

4

141m²

3+1

132,000.00

29

Karamürsel

Dereköy

149

8

A5

2

7

149m²

3+1

152,600.00

20

Karamürsel

Dereköy

149

8

A5

4

11

206m²

4+1(Dubleks)

230,750.00

21

Karamürsel

Dereköy

149

8

A5

4

12

206m²

4+1(Dubleks)

231,000.00

22

Karamürsel

Dereköy

149

8

A6

Bodrum

1

189m²

4+1(Dubleks)

156,610.00

23

Karamürsel

Dereköy

149

8

A6

Bodrum

2

207m²

4+1(Dubleks)

187,700.00

24

Karamürsel

Dereköy

149

8

A6

4

12

206m²

4+1(Dubleks)

231,000.00

25

Karamürsel

Dereköy

149

8

A7

Bodrum

1

189m²

4+1(Dubleks)

154,700.00

26

Karamürsel

Dereköy

149

8

A7

Bodrum

2

207m²

4+1(Dubleks)

187,700.00

27

Karamürsel

Dereköy

149

8

A7

Zemin

3

141m²

3+1

130,000.00

28

Karamürsel

Dereköy

149

8

A7

Zemin

4

141m²

3+1

131,300.00

29

Karamürsel

Dereköy

149

8

A7

4

11

206m²

4+1(Dubleks)

230,750.00

30

Karamürsel

Dereköy

149

8

A7

4

12

206m²

4+1(Dubleks)

231,000.00

31

Karamürsel

Dereköy

149

8

A8

Zemin

1

189m²

4+1(Dubleks)

154,700.00

32

Karamürsel

Dereköy

149

8

A8

Zemin

2

207m²

4+1(Dubleks)

187,700.00

33

Karamürsel

Dereköy

149

8

A8

4

9

206m²

4+1(Dubleks)

230,750.00

34

Karamürsel

Dereköy

149

8

A8

4

10

206m²

4+1(Dubleks)

231,000.00

35

Karamürsel

Dereköy

149

8

B1

Zemin

1

142m²

3+1(Dubleks)

112,100.00

36

Karamürsel

Dereköy

149

8

B1

Zemin

2

155m²

3+1(Dubleks)

122,400.00

37

Karamürsel

Dereköy

149

8

B1

1

3

104m²

2+1

102,250.00

38

Karamürsel

Dereköy

149

8

B1

1

4

104m²

2+1

107,550.00

39

Karamürsel

Dereköy

149

8

B1

2

5

111m²

2+1

109,800.00

40

Karamürsel

Dereköy

149

8

B1

2

6

111m²

2+1

115,500.00

41

Karamürsel

Dereköy

149

8

B1

3

7

114m²

2+1

115,200.00

42

Karamürsel

Dereköy

149

8

B1

3

8

114m²

2+1

121,200.00

43

Karamürsel

Dereköy

149

8

B1

4

9

156m²

3+1(Dubleks)

150,100.00

44

Karamürsel

Dereköy

149

8

B1

4

10

156m²

3+1(Dubleks)

150,100.00

45

Karamürsel

Dereköy

149

8

B2

Zemin

1

142m²

3+1(Dubleks)

112,100.00

46

Karamürsel

Dereköy

149

8

B2

1

3

104m²

2+1

102,250.00

47

Karamürsel

Dereköy

149

8

B2

2

5

111m²

2+1

110,200.00

48

Karamürsel

Dereköy

149

8

B2

2

6

111m²

2+1

108,500.00

49

Karamürsel

Dereköy

149

8

B2

3

7

114m²

2+1

117,000.00

50

Karamürsel

Dereköy

149

8

B2

3

8

114m²

2+1

115,400.00

51

Karamürsel

Dereköy

149

8

B2

4

9

156m²

3+1(Dubleks)

150,100.00

52

Karamürsel

Dereköy

149

8

B2

4

10

156m²

3+1(Dubleks)

150,100.00

53

Karamürsel

Dereköy

149

8

B3

Zemin

1

142m²

3+1(Dubleks)

112,100.00

54

Karamürsel

Dereköy

149

8

B3

Zemin

2

155m²

3+1(Dubleks)

122,400.00

55

Karamürsel

Dereköy

149

8

B3

1

3

104m²

2+1

101,700.00

56

Karamürsel

Dereköy

149

8

B3

1

4

104m²

2+1

102,670.00

57

Karamürsel

Dereköy

149

8

B3

2

5

111m²

2+1

110,650.00

58

Karamürsel

Dereköy

149

8

B3

2

6

111m²

2+1

111,500.00

59

Karamürsel

Dereköy

149

8

B3

3

8

114m²

2+1

116,450.00

60

Karamürsel

Dereköy

149

8

B3

4

9

156m²

3+1(Dubleks)

150,100.00

61

Karamürsel

Dereköy

149

8

B3

4

10

156m²

3+1(Dubleks)

150,100.00

62

Karamürsel

Dereköy

149

8

B4

Zemin

1

142m²

3+1(Dubleks)

112,100.00

63

Karamürsel

Dereköy

149

8

B4

Zemin

2

155m²

3+1(Dubleks)

122,400.00

64

Karamürsel

Dereköy

149

8

B4

1

3

104m²

2+1

93,550.00

65

Karamürsel

Dereköy

149

8

B4

1

4

104m²

2+1

103,650.00

66

Karamürsel

Dereköy

149

8

B4

2

6

111m²

2+1

110,850.00

67

Karamürsel

Dereköy

149

8

B4

4

10

156m²

3+1(Dubleks)

150,100.00

68

Karamürsel

Dereköy

149

8

B5

Bodrum

1

142m²

3+1(Dubleks)

112,100.00

69

Karamürsel

Dereköy

149

8

B5

Bodrum

2

155m²

3+1(Dubleks

122,400.00

70

Karamürsel

Dereköy

149

8

B5

Zemin

3

104m²

2+1

104,200.00

71

Karamürsel

Dereköy

149

8

B5

Zemin

4

104m²

2+1

101,160.00

72

Karamürsel

Dereköy

149

8

B5

1

5

104m²

2+1

111,200.00

73

Karamürsel

Dereköy

149

8

B5

1

6

104m²

2+1

109,600.00

TOPLAM :

10.603.290,00

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar karşısında belirtilen tarih ve saatte Karabaş Mahallesi, Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. No. 80 İzmit adresinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası A Blok Kat.1’deki Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a, 36. ve 37. maddelerine göre Kapalı Teklif Usulü ile blok olarak satış ihalesi yapılacaktır.

İsteklilerde aranacak belgeler :

GERÇEK KİŞİLERDEN :

a) Teklif mektubu (imzalı)

b) Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti

c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak ve

Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),

d) Geçici teminat bedeli alındı makbuzu veya geçici teminat mektubu (Mevduat ve katılım

Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır)

e) İhale şartname bedeline ait makbuz (K.B.B. Emlak ve İst. Dai. Bşk.’dan 1000,00 TL.’ye satın alınacak)

f) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi,

h) Noter tasdikli imza beyannamesi,

i) Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden “Borcu yoktur” belgesi.

TÜZEL KİŞİLERDEN :

a) Teklif mektubu (imzalı ve kaşeli),

b) Tebligat için adres beyanı

c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),

d) Geçici teminat bedeli alındı makbuzu veya geçici teminat mektubu (Mevduat ve katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır)

e) İhale şartname bedeline ait makbuz (K.B.B. Emlak ve İst. Dai. Bşk.’dan 1000,00 TL.’ye satın alınacak),

f) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi,

h) Noter tasdikli imza beyannamesi,

i) Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden “Borcu yoktur” belgesi.

ı) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

ı) a- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

ı) b- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (ı-a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge,

j) a- Tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılanların yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgeleri ve imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

j) b- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (j-a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,

İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce, saat 12:30’a kadar, K.B.B. Yeni Hizmet Binası A Blok Zemin Katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Encümen Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Encümen Şube Müdürlüğüne ulaşması şarttır.)

- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı