KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Tarih: 17 Mayıs, 2018
a a a

Arşiv Niteliğindedir

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI

S.No

İşyeri Mevkii / (No/Nevi)

Süre (Yıl)

Muhammen Kira Bedeli Aylık+KDV

Geçici Teminat (TL)

İştirak Teminat (TL)

Saati

30 MAYIS 2018 KİRALAMA İHALELERİ

1

Kandıra İlçesi, Aydınlık Mh. Turan Güneş Cd. No: 9/a Banka Şubesi

3

296,00

6.500,00 TL

7.020,00

20.000,00

10:30

2

Başiskele İlçesi, Fatih Mh. Kurtuluş Cd. No:47 Fidanlık Yeri

3

673,00

180,00 TL

194,40

750,00

10:33

3

İzmit İlçesi, Kozluk Mh. Salim Dervişoğlu Cd. No: 46/c Depo

3

93,00

600,00 TL

648,00

2.000,00

10:36

4

İzmit İlçesi, Cedit Mh. Bahariye Cd. No:6 Bay-Bayan WC

3

85,00

580,00 TL

626,40

1.750,00

10:39

5

İzmit İlçesi, Cumhuriyet Mh. Sahil Yolu Cd. Arsa

3

106,00

450,00 TL

486,00

2.000,00

10:42

6

İzmit-Yahya Kaptan Mah. Kırsal (Doğu) Otobüs Terminali

01 nolu Büfe

3

16,50

440,00 TL

475,20

1.000,00

10:54

7

02 nolu Berber

3

16,50

300,00 TL

324,00

1.000,00

10:57

8

03 nolu Lokanta

3

66,50

870,00 TL

939,60

1.900,00

11:00

9

04 nolu Kahvehane

3

53,00

700,00 TL

756,00

1.600,00

11:03

10

05 nolu Fast Food

3

34,00

490,00 TL

529,00

1.100,00

11:06

11

09 nolu Yazıhane

3

20,00

430,00 TL

464,40

1.000,00

11:09

12

Başiskele Karşıyaka Balık Hali

10 Nolu Yazıhane

3

21,17

630,00 TL

680,40

1.500,00

11:12

13

11 Nolu Yazıhane

3

21,17

630,00 TL

680,40

1.500,00

11:15

14

Karamürsel İlçesi, Ereğli Balık Hali, 04 Nolu Balık Ağı Çıkarma Yeri

3

118

215,00 TL

232,20

1.000,00

11:18

15

Gebze İlçesi, Gebze Hal Tesisleri İçi 35 Nolu İşyeri (Ambar Yeri)

3

28

430,00 TL

464,40

2.000,00

11:21

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların yukarıda belirtilen tarih, saat ve şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK. 45.Mad. hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır. İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
1-İhale şartname bedeline ait makbuz(KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak makbuz aslı dosyasına konulacak), 2- Geçici teminat yatırdığına dair makbuz aslı, 3- İştirak teminatı yatırıldığına dair makbuz aslı, 4-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 5-Vekâleten katılımda Noter tasd. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 6-Ortak katılımda Noter tasd. Ortak Girişim Beyanı, GERÇEK KİŞİLERDEN:1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği, 3-İkametgâh Senedi, TÜZEL KİŞİLERDEN:1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Şirketin Adres beyanı, 3- Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi,
* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) iş günü önce Saat: 12:30'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar.Dai.Başk. Encümen Şb.Müd. verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.
* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.