KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Tarih: 17 Mayıs, 2018
a a a

Arşiv Niteliğindedir

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI

S.No

İşyeri Mevkii / (No/Nevi)

Süre (Yıl)

Muhammen Kira Bedeli Aylık+KDV

Geçici Teminat (TL)

İştirak Teminat (TL)

Saati

06 HAZİRAN 2018 KİRALAMA İHALELERİ

1

İzmit Karabaş Mah.

Kocaeli

Fuar

Alanı

01 Nolu İtalyan Makine Dondurma Satış Yeri

2

4,00

2.520,00 TL

756,00

1.600,00

10:30

2

S.Fuarı 4. Cad.No:25 Çay Bahçesi

2

1.080

2.420,00 TL

726,00

1.500,00

10:33

3

22 Nolu Hediyelik Eşya El Sanatları. Satış Yeri

2

6,50

270,00 TL

81,00

200,00

10:36

4

01 Nolu Çiğ Köfte ve Şerbetli Tatlı Satış Yeri

2

52,00

3.820,00 TL

1.146,00

2.300,00

10:39

5

01 Nolu Hediyelik Eşya Bijuteri Satış Yeri

2

28,00

3.750,00 TL

1.125,00

2.300,00

10:42

6

S.Fuarı 6. Cad. No:21 Çay Bahçesi

2

446,00

2.050,00 TL

615,00

1.300,00

10:45

7

01 Nolu Sanal Gerçeklik Gözlük Stand yeri

2

6,00

300,00 TL

90,00

200,00

10:48

8

Gölcük-Merkez,81/124 İş Mrk.

1.Kat, 70 nolu işyeri

3

30,00

150,00 TL

162,00

750,00

10:51

9

1.Kat,105 nolu işyeri

3

30,00

150,00 TL

162,00

750,00

10:54

10

2 Kat,139 nolu işyeri

3

30,00

135,00 TL

145,80

750,00

10:57

11

2.Kat,161 nolu işyeri

3

30,00

135,00 TL

145,80

750,00

11:00

12

Gölcük-Şirinköy-279 /1 İş. Mrk.1.K, 26, 27, 29, 30, 31 ,32 33,34,35,37,39, 40,42,43,45 ve 46 nolu işy.(müşterek)

3

480

3.040,00 TL

3.283,20

12.500,0

11:03

13

İzmit İlçesi Kozluk Mah. 3330 Ada, 2 Parsel Kafeterya

3

156,50

3.150,00 TL

3.402,00

8.000,00

11:06

14

Kandıra -Cebeci Mh. Cumhuriyet Cad. No:7

Hediyelik Eşya Ürün Satış Yerleri

1 Nolu İş Yeri

3

9,00

1.000,00 TL

450,00

1.000,00

11:09

15

3 Nolu İş Yeri

3

9,00

1.000,00 TL

450,00

1.000,00

11:12

16

4 Nolu İş Yeri

3

9,00

1.000,00 TL

450,00

1.000,00

11:15

17

5 Nolu İş Yeri

3

9,00

1.000,00 TL

450,00

1.000,00

11:18

18

6 Nolu İş Yeri

3

9,00

1.000,00 TL

450,00

1.000,00

11:21

19

7 Nolu İş Yeri

3

9,00

1.000,00 TL

450,00

1.000,00

11:24

20

8 Nolu İş Yeri

3

9,00

1.000,00 TL

450,00

1.000,00

11:27

21

9 Nolu İş Yeri

3

9,00

1.000,00 TL

450,00

1.000,00

11:30

22

Kandıra İlçesi, Bağırganlı Mah. Naz Sokak No:7

2 Nolu Dükkan

3

9,50

1.100,00 TL

297,00

1.000,00

11:33

23

3 Nolu Dükkan

3

9,50

1.100,00 TL

297,00

1.000,00

11:36

24

9 Nolu Dükkan

3

9,50

1.100,00 TL

297,00

1.000,00

11:39

25

10 Nolu Dükkan

3

9,50

1.100,00 TL

297,00

1.000,00

11:42

26

11 Nolu Dükkan

3

9,50

1.100,00 TL

297,00

1.000,00

11:45

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların yukarıda belirtilen tarih, saat ve şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK. 45.Mad. hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır. İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
1-İhale şartname bedeline ait makbuz(KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak makbuz aslı dosyasına konulacak), 2- Geçici teminat yatırdığına dair makbuz aslı, 3- İştirak teminatı yatırıldığına dair makbuz aslı, 4-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 5-Vekâleten katılımda Noter tasd. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 6-Ortak katılımda Noter tasd. Ortak Girişim Beyanı, GERÇEK KİŞİLERDEN:1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği, 3-İkametgâh Senedi, TÜZEL KİŞİLERDEN:1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Şirketin Adres beyanı, 3- Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi,
* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) iş günü önce Saat: 12:30'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar.Dai.Başk. Encümen Şb.Müd. verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.
* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.