Bina Yıkımı Karşılığı Malzeme Satışı

Tarih: 24 Mayıs, 2019
a a a

Arşiv Niteliğindedir

T.C.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

Derince ilçesinde bulunan KEV eski tesislerindeki toplantı salonu, İzmit Kozluk mahallesinde bulunan Maliye lojmanı ve Yavuz Meslek Lisesi çelik bağlantı köprüsünün yıkılması, enkazının taşınması karşılığı binalardaki muhtelif malzemelerin (kapı, pencere, demir-çelik, kazan vb.) satılması ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/a maddesine göre pazarlık usulü ile yapılacaktır.

İhale 29/05/2019 Çarşamba günü saat 10:48 de Belediyemiz Encümen Toplantı Salonunda yapılacak olup, İdari Şartname 150- TL karşılığında Taşınır Mal ve Ambarlar Şube Müdürlüğünden temin edilecektir. Muhammen bedel 40.000- TL, geçici teminat 1.200-TL’dir. Ayrıca ihaleyi kazanandan 100.000 -TL geçici zarar tazmin bedeli alınacaktır.

Katılımcılardan istenen belgeler:

  1. Teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli imza sirküleri
  2. Ticaret Sicil Gazetesi
  3. Tebligat için adres beyanı
  4. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz
  5. İhale Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz
  6. Yer Görme Belgesi
  7. İdari Şartname ( Sayfaları İmzalı)
  8. Vekaleten katılma halinde Noter Tasdikli Vekaletname
  9. Ortak katılım olması halinde Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

Katılımcı dosyalarının en geç 28/05/2019 Salı günü saat 12:30’a kadar Belediyemiz Encümen Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Bilgi için: 0262 3181420

İlan Olunur.