21 Şubat 2018 Kiralama İhaleleri (8 adet)

Tarih: 28 Mart, 2018
a a a

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI

S.No

İşyeri Mevkii /

(No/Nevi)

Süre (Yıl)

Aylık Muh. Kira Bedeli

Geçici Tem.

İştirak Tem.

İhale

Tarihi

Saati

1

Gölcük-Örcün, 604 Ada, 3 Prs. F1 Blk. İş Merk. Z. Kat 6 ve 9 nolu işy.

3

60, 00

500,00-TL+KDV

540,00-TL

2.000,00-TL

21.02.2018

10:53

2

Gölcük-Merkez,81 Ada,124 prs. İş Merk.-2. Kat 155 nolu işyeri

3

30, 00

130,00-TL+KDV

140,40-TL

500,00-TL

21.02.2018

10:56

3

Körfez-Y.Hereke198 Ada,1Prs. İş Merk.-1.Kat 31,32 nolu işyeri

3

60, 00

170,00-TL+KDV

183,60-TL

500,00-TL

21.02.2018

10:59

4

Karamürsel Şeh.Otobüs Terminali-21 nolu işyeri (Fast Food)

3

27, 14

350,00-TL+KDV

378,00-TL

1.500,00-TL

21.02.2018

11:02

5

İzmit-Gündoğdu, 502 Ada, 1 Prs. İş Merk- Z.Kat 16 nolu işyeri

3

30, 00

200,00-TL+KDV

216,00-TL

750,00-TL

21.02.2018

11:05

6

Gebze Yenikent Mah.

2477. Sok, No:15 (Arsa)

3

993,36

1.750,00-TL+KDV

1.890,00-TL

5.250,00-TL

21.02.2018

11:08

7

İzmit-Gündoğdu, 555 Ada, 1 Prs. İş Merk.- Z.Kat 05 nolu işyeri

1

30, 00

200,00-TL+KDV

72,00 -TL

500,00-TL

21.02.2018

11:11

8

İzmit-Gündoğdu, 555 Ada, 1 Prs. İş Merk.- 2.Kat 41 nolu işyeri

3

30, 00

120,00-TL+KDV

129,60-TL

500,00-TL

21.02.2018

11:14

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların yukarıda belirtilen tarih, saat ve şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK. 45.Mad. hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.
İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
1-İhale şartname bedeline ait makbuz(KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak makbuz aslı dosyasına konulacak),

2- Geçici teminat yatırdığına dair makbuz aslı,

3- İştirak teminatı yatırıldığına dair makbuz aslı,

4-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi,

5-Vekâleten katılımda Noter tasd. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı,

6-Ortak katılımda Noter tasd. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-Noter tasdikli imza beyannamesi,

2-Nüfus Kayıt Örneği,

3-İkametgâh Senedi,

TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

2-Şirketin Adres beyanı,

3- Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi,
* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce Saat: 12:30'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar.Dai.Başk. Encümen Şb.Müd. verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.
* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.