17 TEMMUZ 2019 KİRALAMA İHALELERİ

Tarih: 4 Temmuz, 2019
a a a

Arşiv Niteliğindedir

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI

S.No

İşyeri Mevkii No/ Nevi

Süre (Yıl)

Muhammen Kira Bedeli Aylık+KDV

Geçici Teminat (TL)

İştirak Teminat (TL)

Saati

1

İzmit- Ömerağa Mah., S.Dervişoğlu Cd. No: 76-H /01 Nolu Lokanta

3

1.350

11.500,00 TL

12.420,00

25.000,00

10:30

2

İzmit- Ömerağa Mah., S.Dervişoğlu Cd.No: 76-G /02 Nolu Lokanta

3

677

8.000,00 TL

8.640,00

25.000,00

10:33

3

İzmit- Ömerağa Mah., S.Dervişoğlu Cd.No: 76-F / 03 Nolu Lokanta

3

709

8.000,00 TL

8.640,00

25.000,00

10:36

4

İzmit- Ömerağa Mah., S.Dervişoğlu Cd.No: 76-E /04 Nolu Lokanta

3

723

8.500,00 TL

9.180,00

25.000,00

10:39

5

İzmit- Ömerağa Mah., S.Dervişoğlu Cd.No: 76-D /05 Nolu Lokanta

3

646

8.000,00 TL

8.640,00

25.000,00

10:42

6

İzmit- Ömerağa Mah., S.Dervişoğlu Cd.No: 76-C / 06 Nolu Lokanta

3

874

10.000,00 TL

10.800,00

25.000,00

10:45

7

İzmit- Ömerağa Mah., S.Dervişoğlu Cd.No: 76-B /07 Nolu Lokanta

3

870

10.500,00 TL

11.340,00

25.000,00

10:48

8

İzmit- Ömerağa Mah., S.Dervişoğlu Cd.No: 76-A /08 Nolu Lokanta

3

1.385

19.000,00 TL

20.250,00

40.000,00

10:51

9

Kandıra İlçesi, Kandıra Otobüs Terminali, 12 Nolu İş yeri / Bay- Bayan WC

3

48

130,00 TL

140,40

-

10:54

10

İzmit İlçesi Mehmet Ali Paşa Mah. Doğu Kışla Gençlik Parkı/ 23 Nolu İş Yeri

3

23

500,00

540,00

1.500,00

10:57

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 17 Temmuz 2019 tarihinde belirtilen saat ve şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK. 45.Mad. hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
1-İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Da. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak makbuz aslı dosyasına konulacak), 2-Geçici teminat yatırdığına dair makbuz aslı, 3-İştirak teminatı yatırıldığına dair makbuz aslı, 4-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 5-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 6-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı, GERÇEK KİŞİLERDEN:1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği, 3-İkametgâh Senedi, TÜZEL KİŞİLERDEN:1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,2-Şirketin Adres beyanı,3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi
* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç 16 Temmuz 2019 Saat: 17:00’a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şb. Md. verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.
* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.