BASIN BAYRAMI AÇIKLAMASI

Tarih: 28 Aralık, 2007
a a a

Arşiv Niteliğindedir

Sevgili medya mensupları;

Basında sansürün kaldırılışının 97. yılı olan bu gün, sadece sizlerin değil, bütün toplumun “Basın Bayramı” olarak kutlanması gereken bir gündür.

Basının özgür konumunu gölgeleyerek, onun temel işlevini yerine getirmesinden uzaklaştıran sansür, vatandaşın çıkarlarının savunulması ve özgür düşüncenin önündeki en büyük engellerdendir.

Haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, özgürlükler rejimi demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelir. Her bireyin, toplum geleceğinde belirleyici rol oynayabilmesi, yönetimi denetleyebilmesi, temel hak ve özgürlüklerinin bilincine varıp, bunları her alanda kullanabilmesi, gerektiğinde sesini duyurabilmesi, haksızlığın giderilmesi için kamuoyu oluşturabilmesi, özgür ve tarafsız bir basının varlığı ile mümkün olur.

Sansür kim tarafından uygulanırsa uygulansın, medya kuruluşunun ister içinden ister dışından olsun, basının tarafsız ve özgür olmadığı bir ülkede, ne demokrasiden, ne insan haklarından sözedilemez.

Görevi yansız ve şahsi çıkar gözetmeksizin, toplum yararları doğrultusunda gerçekleri duyurmak olan basın, günümüzde en etkili iletişim silahı konumundadır. Birinci hedefi insan hak ve özgürlüklerine savunmak, toplum çıkarlarını korumak olan basın, yanlış kişilerin elinde maalesef zaman zaman tehlikeli bir silah olabilmektedir.

Basın Bayramı`nı kutladığımız bu günde, yaşadığımız bu olaylar basınımızın kendisini sorgulaması, içinde denetim kurması ve toplum için tehlike arzeden bu tür kurum ve kişileri dışlaması gerektiğini zorunlu kılmaktadır. Unutulmamalı ki, elindeki basını kişisel çıkarları için kullanıp, baskı yapmak, yalan ve iftira ile karalama kampanyası başlatmak, menfaat sağlamak için olayları çarpıtmak, kamu vicdanında en ağır cezaya çarptırılır.

Medya kuruluşlarının özgür, tarafsız, doğrulardan şaşmadan, haksızlığa karşı vatandaşın sesi, kulağı, gözü olması, içerden ve dışardan gelecek her türlü sansürden uzak yayın yapabilmesi, en büyük dileğimiz ve özlemimizdir.

Bu özlemimizin gerçekleşmesi temennisi ile “Basın Bayramı” kutlu olsun.

İbrahim KARAOSMANOĞLU
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı